Açıköğretim Genel Bilgiler

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Bölümünden Açıköğretim Genel Bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  nefertiti
  Usta Üye
  Reklam

  Açıköğretim Genel Bilgiler...

  Reklam  Açıköğretim Genel Bilgiler...

  Forum Alev
  KAYIT

  A.Kayıt Tarihleri

  Açık öğretim sistemine göre öğretim yapan Anadolu üniversitesi İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Önlisans programlarına yerleştirilmiş olan öğrencilerin kayıt işlemleri her yıl fakülte tarafından yayınlanan kayıt kılavuzunda belirtilir.

  B.Kayıt İşlemleri

  Öğrencilere her yıl kayıt kılavuzu ile birlikte kayıt belgeleri de gönderilir. öğrenciler bu belgelerle birlikte:

  1) Noter, Nüfus Müdürü, ya da Resmi kurumlarca onaylanmış 1 adet Nüfuz Cüzdanı fotokopisi (ehliyet ve işyeri kimliği kabul edilmez.)  2) a) Noter onaylı diploma sureti

  b) Diplomasını almamış olanlar için

  Okullarından alacakları Yeni tarihli mezuniyet belgesi'nin noter tasdikli sureti.  3) 6 adet 4,5x6 boyutundan son 6 ayda çekilmiş, önden, başı ve boynu açık, renkli gözlük kullanılmadan çekilmiş fotoğraf (Başka türlü çoğaltılma fotoğraf kabul edilmez.)  4) a) Askerlik şubelerinden alınacak bir Fakülteye veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair askerlik durum belgesinin aslı.

  b) Askerliğini yapmış olanlar "Terhis belgesinin fotokopisini"

  c) Askerlik hizmetinden muaf olan erkek öğrenciler askerlik şubelerinden, halen asker olanlar ile subay ve astsubay olanlar, birliklerinden alacakları resmi belgeleri,

  d) Askerlik durum belgelerini nüfusa kayıtlı olduğunuz Askerlik şubesi veya yabancı şubeden alınabilir.

  e) Silinti, kazıntı ve karalama olan, mühürü okunmayan belgeler kabul edilmez.

  f) Askerlik durum belgelerinin mutlaka aslı olması gerekir. (Fotokopi kabul edilmez.)  5) a) ÖSYS sonuç belgesinin aslı, kayıt dosyası ile birlikte teslim edilecektir.

  b) Sonuç belgesi eline ulaşmayanlar veya kaybedenler, kayıtlarından önce ÖSYM'ye başvurup yenisini almalıdırlar.  6) Optik Kayıt Formu: Her öğrencinin no; ad ve soyadının basılı olduğu optik form kurşun kalemle doldurulmalıdır.  7) Özürlülük Durumu : Herhangi bir özürü olan öğrenci sağlık kurulu raporunun fotokopisini kayıt evrakları ile birlikte kayıt yaptıracağı AÖF Bürosuna teslim etmelidir.  DERS KİTAPLARI DAĞITIMI

  a) Ders kitapları, aksine bir duyuruda bulunulmadığı sürece AÖF Bürolarından yapılır.

  b) Ders kitabını kaybedenler, yenilerini

  1) Vakıfbank Eskişehir Merkez şb. 2028043 nolu Anadolu Ünv. ESBAV hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, bankadan alacakları dekontun aslını, hangi sınıf ve ders kitabını ve cildini bir dilekçeyle ekleyip; "ESBAV Anadolu Ünv. Yunus Emre Kampüsü - Eskişehir", adresinden,

  2) Anadolu Ünv. Pulet Sanat galerisinin 449393 nolu posta çeki hesabına kitap bedeli ve posta giderini yatırıp, postaneden aldıkları tasdikli alındı makbuzunun aslını bir dilekçeye ekleyip: "Palet Sanat Galerisi: Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No: 5-A , Eskişehir " adresinden isteyebilirler.  AÖF BÜROLARI

  77 ilde ve Lefkoşe'de 5 olmak üzere 82 AÖF bürosu öğrencilere hizmet vermektedir. Bu hizmetler;

  1) Not durum belgesi (Transkript)

  Öğrencilerin öğrenim süresince okudukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belgedir. Bu belge, yurt dışında öğrenim görmek isteyen veya başka bir fakülteye kayıt yaptıranlar, ve mezun öğrencilere gerekli olmaktadır. Bu belgeyi öğrenciler kendileri alabileceği gibi, dilekçelerinde belirttiği kişi ve kurum ve kuruluşlara da gönderebilir.

  Mezunlara diploma ile birlikte verilir. Bu belge özenle saklanmalı, gerektiğinde noter tasdikli sureti kullanılmalıdır.

  Ara sınıf öğrencileri bu belgeyi Eskişehir Merkez bürodan isteyebilirler.  2) Önlisans Yazısı

  1. ve 2. sınıfın tüm derslerinden başarılı olan işletme ve iktisat fakültesi öğrencileri istedikleri takdirde Eskişehir Merkez bürodan alabilirler.

  Bu belge için yıl sonu veya bütünleme sınavı sonuçları öğrencinin eline ulaşmasından 20 gün sonra alınabilir.

  Önlisans yazısı almak için kayıt sildirmek gerekmektedir.  3) Diploma

  Yılsonu ve bütünleme sınavı sonucundan mezun olan öğrencilerin sınav sonuçları fakülteye ulaştıktan 15 gün sonra, mezun öğrenciler bağlı oldukları büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak olabileceklerdir.

  a) Diplomalar posta ile gönderilmez, öğrenciden başkasına verilmez.

  b) Mezun olan öğrencilere çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belge verilmemektedir.

  c) Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle ad, soyadında değişiklik olan son sınıf öğrencileri büroya başvurarak bu değişikliği bildirmelidirler.  4) Önlisans Diploması

  İktisat ve işletme Fak. öğrencilerinden 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olanlara, fakülteden kayıtlarını sildirmek şartıyla önlisans diploması alabilirler.

  a) Önlisans diploması almak için;

  · Sınav sonuç belgesi elinize ulaştıktan sonra AÖF Bürosuna kaydınızın silinerek, önlisans diploması istediğinizi belirten bir dilekçeniz ve kimlik kartınızla birlikte bizzat başvurmalısınız.

  · Büroya başvurduktan 15 gün sonra başvurduğunuz bürodan bizzat kendiniz alabilirsiniz (Diplomanız başka birine verilmez)

  · Öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 2.taksidini ödemeyen öğrencilere borçlarını ödemeden diploma verilmez.

  b) Önlisans diploması almış öğrenci tekrar lisans tamamlamak isterse her yıl fakültelerce verilen ilanlardan belirtilen tarihlerde başvurup, başvurusu kabul edildiğinde 3.sınıfa kayıt yaptırarak öğretime devam edebilirler.

  Lisans ve Önlisans Diplomasını Kaybedenler :

  * Bu öğrencilere “bir defaya mahsus olmak üzere” bir belge verilir.

  Bunun için;

  · Diplomanızı kaybettiğinizi belirten gazete ilanı

  · Öğrenci numarası, mezun olduğunuz öğretim yılı bilgilerini içeren dilekçe ile AÖF Bürolarına başvurarak 15 gün içinde belgenizi alabilirsiniz.

  · Bu belgeyi başvurduğunuz bürodan imza karşılığı almanız gerekir. Bu belge 2.kez düzenlenmez.  ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

  * Bütünleme sınavı sonunda Fakülte, askerlikle ilişkisi olan öğrenciler için “öğrenci durum belgesi”ni toplu olarak ilgililerin askerlik şubesine göndermektedir.

  Ancak bazı askerlik şubeleri buna rağmen öğrencilerden “öğrenci durum belgesi” istemektedir. Bu durumda:

  · Askerlik şubenizle görüşerek fakültece bu belgenin gönderileceğini, sonuç alamaz iseniz,

  · AÖF bürosuna başvurup öğrenci durum belgesinin gönderilmesini isteyiniz.

  · 29 yaşını doldurmuş öğrencilere Askerlik Kanunu gereği bu belge verilmemektedir.

  · Ayrıca kayıt olduğu yıldan itibaren, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere İktisat ve İşletme fakültesi öğrencileri 7.yılı dolduran, önlisans öğrencilerinden 4.yılını dolduranlar öğrencilik haklarından yararlanamadıklarından “öğrenci durum belgesi” verilmemektedir.

  · Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyen öğrencilere “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur” ibareli bir yazı alıp, askerlik şubesine verildiğinde, kaydınız silinmeden askere sevk işleminiz yapılmaktadır.

  Öğrenci Kimlik Kartlarını Kaybedenler :

  Öğrenci kimlik kartı 4 yıl süre ile kullanılacak şekilde hazırlanmaktadır. İyi saklamak gerekir.

  Bu belgenizi kaybettiğiniz ya da tahrip olduğu zaman;

  * Kimlik kartınızı kaybettiğinize ilişkin dilekçe ve kartınızı kaybettiğinize dair gazete ilanı ile birlikte, Anadolu üniversitesi Döner Sermaye saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesi 392908 nolu hesabına……….. TL yatırıp, aldığınız dekontun aslını dilekçenize ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvurmanız gerekmektedir.

  Kimliğinizi bürodan almak için kimlik belgenizle birlikte gitmeniz gerekmektedir.

  Posta yoluyla, yada bir yakınınız tarafından öğrenci kimlik kartı çıkartılması mümkün değildir.  KAYIT SİLME

  Kaydını sildirmek isteyenler, illerdeki AÖF Bürosuna bizzat kendileri kayıtlarını sildirmek istediğini açıkça belirten bir dilekçe ve öğrenci kimlik kartıyla birlikte başvurmalıdır.

  Posta ile ya da bir yakın tarafından kayıt silme işi yapılmamaktadır.  KAYIT YENİLEME

  Kayıt yenileme işlemleri her yıl AÖF Bürolarında yapılmaktadır.

  · Kayıt yenileme süresi içinde kayıtlarını yeniletmemiş olanlar sınavlara katılamazlar, hiçbir öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, öğrenim durum belgesi, paso vb.).

  · Hangi sınıfta olursa olsun iki yıl üst üste kaydını yeniletmeyenlerin kayıtları silinir. Bu öğrencilerin ertesi yıl kayıt yeniletmeleri mümkün olmadığı gibi, ÖSYS sonucu da yeniden yerleştirilseler de tüm derslerden sorumlu olarak 1.sınıftan öğretime başlamaları gerekir.

  · Zorunlu nedenlerle bir öğretim yılında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin, takibeden yıl kaydını yenileterek, bıraktıkları yerden öğretime devam hakları bulunmaktadır.  ÖĞRETİM SÜRESİ

  İktisat ve İşletme Fak. Kayıtlı öğrenciler kayıt yaptırdıkları yıldan başlayarak 7 yıl önlisans öğrencileri 4 yıl süre ile öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

  · Bu süreler içinde kaydını yeniletmediği için öğrencilik haklarından yararlanamayan öğrenciler, bu hakkı kullanmış sayılırlar.

  · Bu sürelerin bitiminden sonra, kayıt yeniletenler sınavlara katılabilirler, ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar.  MUAFİYET

  - Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programdan okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere yükseköğretim kurumlarında, daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.

  - Açıköğretim öğrencisi iken ÖSYS sınavlarına girerek yeniden yerleştirilenler, önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın I.sınıfına kayıt yaptırabilirler. Daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiçbir şekilde muafiyet tanınmaz.  YATAY GEÇİŞ

  Açıköğretim fakültelerinde kayıtlı öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, fakülte bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Bu fakültelerinde okuyan öğrenciler, örgün yükseköğretime de geçiş yapamazlar.  DİKEY GEÇİŞ

  - Açıköğretim fakültesinin 2 yıllık önlisans programında öğretim gören öğrenciler ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak, örgün öğretime geçiş yapabilirler.

  - Son sınıfta bulunan öğrenciler ile mezun olanlar, bu sınavlara ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler.

  - Meslek yüksekokul mezunları ile Açıköğretim Önlisans programlarından mezun olanlar, Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine dikey geçiş yapabilirler.

  - Bu öğrenciler her yıl yapılan ilanları izleyip, süresi içinde dikey geçiş başvurusu yapabilirler.

  PASO İŞLEMLERİ

  - Paso verilmesi ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı gerektirmektedir.

  - Paso için gerekli ilan bağlı olduğunuz büroca gerekli duyuru yapılmaktadır.  SINAVLAR

  Ø Açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenciler için yılda 3 kez oturumlu olarak sınav yapılmaktadır.

  Ø Ara, yılsonu ve bütünleme sınavı olarak gerçekleştirilen bu sınavlara öğrenciler bağlı oldukları büronun bulunduğu ilde katılırlar.

  Ø Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

  Ø Öğrenciler kendilerine Anadolu üniversitesi tarafından gönderilen sınava giriş belgesinde gösterilen bina, salon, tarih ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar.

  Ø Belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyenler mazeretleri bile olsa, başka bir yerde ve zamanda telafi sınavı açılmamaktadır.

  Ø Mazeretleri nedeniyle ara sınava katılamamış öğrenciler yıl sonu ve bütünleme, yıl sonu sınavına katılamayanlar, bütünleme sınavına katılabilirler.

  Ø Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren, alan, kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları sınav görevlilerince rapor edildiğinde, bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır, bu derslerden “0” almış kabul edilir.

  Ø Sınavları kopya nedeniyle geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen, ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

  Ø Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimlik kartlarını bulundurmak zorundadırlar. Öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınavlara alınmamaktadır.

  Ø Öğrenci kimlik kartını yitiren öğrenciler sınavlardan en az 3 gün önce AÖF bürosuna başvurarak, sadece sınavlarda geçerli olacak öğrenci belgesini almak durumundadırlar.

  Ø Sınava giriş belgesi eline geçmeyen veya bu belgelerini yitirenler, sınavlardan 1 hafta önceden AÖF bürolarından temin edebilirler.

  Ø Sınavın yapıldığı cumartesi-pazar günleri AÖF büroları açık tutulmaktadır.  Sınavlar nasıl yapılacak, nasıl değerlendirilecek?

  Ø Öğrenciler kılavuzda belirtilen tarihlerde ara ve yıl sonu sınavına girerler. Yıl sonu sınavında başarılı olamayanlar, başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girerler.

  Ø Sınıfta kalan öğrenciler yalnızca kaldıkları derslerden, borçlu geçenler ise, bulundukları sınıfın dersleri yanında, borçlu oldukları derslerden de ara, yıl sonu ve bütünleme sınavına gireceklerdir.

  Ø Sınav başlamadan önce öğrenci numaranızı ve soru kitapçığı türünün cevap kağıdına hemen kodlayınız.

  Ø Öğrencilerin ara, yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi il, bina, salon ve hangi tarihte gireceği sınava giriş belgesinde bildirilir.  SINIF GEÇME

  Ø Sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta, bilgisayarla değerlendirilmektedir.

  Ø Her dersin başarı notu, ara sınav notunun %30 ile yıl sonu ve bütünleme sınav notunun %70 toplanarak bulunur.

  Örnek: Arasınav notu 70, yıl sonu notu 60 olan öğrenci;

  Arasınavın ağırlığı %30 olduğuna göre,

  70 . 30 : 100 = 21 not alacaktır.

  Yıl sonu sınavının ağırlığı %70 olduğuna göre,

  60 . 70 : 100 = 42 not alacaktır.

  Arasınav ve yıl sonu sınavının not toplamı

  20 + 42 = 63 başarı notunuz olacaktır.  Ø Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 50 ve daha yukarısı olmalıdır.

  Ø Ara sınavı, bütünleme sınavını da aynı şekilde etkilemekte, bu sınavlardaki başarı notuda hesabı da yukarıdaki örnekteki gibi yapılmaktadır.

  Ø Ara sınavına girmeyen öğrenciler, yıl sonu ve bütünleme sınavına girdikleri takdirde, aldıkları notun %70’nin 50 ve daha yukarısı olursa bu dersten başarılı sayılır.

  Ø Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok 2.sinden başarısız olanlar bir üst sınıfa geçer. Bu ders sayısı 3 ve daha fazla olursa, başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler bu derslerin sınavına girerler. Ancak üst sınıftan ders alamazlar.

  Ø Bulunduğunuz sınıfın tüm derslerinden geçtiniz doğrudan üst sınıfa geçiyorsunuz.

  Ø Bulunduğunuz sınıfın derslerinden iki dersten başarısızsınız, üst sınıfa borçlu olarak geçiyorsunuz.

  Ø Ancak bu iki dersin sınavını da bulunduğunuz sınıfta vermek durumundasınız.

  Ø Bu iki dersin 1’den başarılı, 1’den başarısız olursanız, bulunduğunuz sınıftan bir üst sınıfa geçemiyorsunuz. 2. 2
  nefertiti
  Usta Üye
  Reklam  AÖF BÜROLARI
  İli Adresi Telefon
  Adana Ziyapaşa Mah. 25. Sok. No: 2/A İmren Apt. Zemin Kat (Ortadoğu Hastanesi Yanı) Seyhan 322 453 99 20
  457 83 49

  Adıyaman Turgutreis Mah. İstiklal Cad. Eski PTT Yanı No: 28/B 416 213 76 64
  Afyon Dervişpaşa Mah. Atatürk Cad. No: 65 (Devlet Hastanesi Karşısı) 272 213 27 28
  Ağrı Özel İdare İşhanı Kat: 4 472 215 52 74
  Amasya H. Nihal Atsız Cad. Sarıköşk Apt. No: 53 358 212 28 61
  Ankara
  (Cebeci)
  Cemal Gürsel Bulvarı Kutlugün Cad. Sevil Sok. No: 16/9 Cebeci 312 362 23 71
  362 87 49

  Ankara
  (Tandoğan)
  Anıttepe Mah. Kubilay Sok. No: 18-A Tandoğan 312 231 75 55
  231 75 56
  231 75 57

  Ankara
  (Aydınlıkevler)
  İrfan Baştuğ Bulvarı Şehit Mustafa Baş Cad. Gence Apt. No: 5/B-C Aydınlıkevler 312 318 41 27
  318 32 95

  Antalya Altındağ Mah. 161. Sok. No: 9 (Güllük Ring Oteli Arkası) 242 248 44 36
  Artvin Cumhuriyet Cad. Türkocağı Sok. No: 12 Kat: 1 466 212 72 27
  Aydın Cumhuriyet Mah. Çine Cad. No: 44/B (SSK Hastanesi Cad.) 256 214 63 99
  Balıkesir Atatürk Mah. Bandırma Cad. No: 36 266 245 38 36
  Bilecik Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu Gülümbe Kampüsü 228 216 00 59
  Bingöl Yenişehir Mah. Eski Hastane Cad. Balkent Apt. No: 18/C 426 214 26 17
  Bitlis Bitlis Meslek Yüksekokulu Zemin Kat Hüsrevpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 434 226 04 35
  Bolu Karaçayır Mah. Panayır Sok. İtfaiye Arkası 374 217 00 21
  Burdur Burç Mah. Cumhuriyet Meydanı 50. Yıl Kültür Sarayı Kat: 3 248 233 66 84
  Bursa Fethiye Mah. Mudanya Cad. No: 327 Solukçu İş Merkezi Zemin Kat (Hamitler-Fethiye Ray İstasyonu Karşısı) Nilüfer 224 242 16 17
  Çanakkale Cevatpaşa Mah. M. Akif Ersoy Cad. Hakkı Dişçi Apt. No: 3/1 (Büyük Truva Oteli Karşısı) 286 212 83 95
  Çankırı Yeni Mah. Abdulhalik Renda Mah. İsmail Hakkı Karadayı Cad. Sevgi Apt. No: 2/C 376 212 20 59
  Çorum Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. 70. Yıl Cumhuriyet Özel İdare Kültür Sit. Kat: 2 No: 110 364 213 19 90
  Denizli Lise Cad. 1322. Sok. No: 16 258 263 48 05
  Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fak. Sosyal Tesisleri M. Akif Ersoy Cad. Şehitlik 412 228 96 10
  Edirne Eski İstanbul Cad. Bakkal Eyüp Çeşme Sok. Geçit Apt. Zemin Kat No: 2-3 284 213 06 61
  Elazığ Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 124/D (Karayolları Karşısı) 424 233 18 48
  Erzincan Ordu Cad. Ordu Çarşısı Kat: 3 No: 316-317-318 446 223 72 97
  Erzurum Terminal Cad. Oral Otel Altı B Blok Amil Apt. Dükkan 1 442 233 26 35
  Eskişehir Yunusemre Cad. No: 2/A 222 221 99 64
  Gaziantep Kavaklık Mah. Ordu Cad. No: 66 342 336 62 29
  Giresun Hacı Hüseyin Mah. Küçük Hüseyin Sok. No: 2 454 212 55 99
  Gümüşhane Zafer Meydanı No: 15 (Eski İmam Hatip Binası) 456 213 59 75
  Hakkari Bulak Mah. Kayacan Cad. Özel İdare İşhanı Zemin Kat 438 211 01 46
  Hatay Kanatlı Mah. Şehit Mehmet Duran Cad. Tuba Apt. No: 15/A (Ticaret Lisesi Karşısı) 326 221 65 38
  Isparta Turan Mah. Eski Sümerbank Cad. Mülk Apt. No: 16/1 246 232 86 79
  İçel Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulvarı Tunca Sitesi B Blok No: 29/A 324 328 97 88
  İstanbul
  (Aksaray)
  Cerrahpaşa Cad. Sancaktar Müezzin Sok. No: 2 Aksaray 212 632 77 77
  632 77 78
  632 75 75
  632 78 41
  632 78 42

  İstanbul
  (Beşiktaş)
  Süleyman Seba Cad. Refik Osman Top Sok. No: 2 Beşiktaş 212 260 95 14
  261 35 41

  İstanbul
  (Kadıköy)
  İstiklal Mah. 19 Mayıs Cad. Erkul Apt. No: 3/1-2 Ümraniye 216 344 20 35
  329 23 37

  İstanbul
  (Şirinevler)
  Hürriyet Mah. Tekin Sok. Ağalar Apt. No: 4/2-3 Şirinevler 212 452 29 19
  452 29 99

  İstanbul
  (Kartal)
  Atalar Mah. Beyaz Köşk Cad. Sebil Sok. No: 3 Kartal 216 389 47 51
  387 51 74

  İzmir
  (Yalı)
  Mithatpaşa Cad. No: 520 Yalı 232 441 92 45
  489 97 72

  İzmir
  (Bornova)
  Mansuroğlu Mah. Dumlupınar Cad. 269/3-4 Sok. No: 5 Avrupa-2 Apt. Zemin Kat Bornova 232 348 31 12
  Kars Pazar Cad. Atakent Sitesi A Blok Kat: 1 No: 1 474 212 38 53
  Kastamonu Özel İdare Müd. Hizmet Binası Cebrail Mah. Coruk Sok. Kat: 1 No: 6 366 212 51 39
  Kayseri Gevhernesibe Mah. Salihavgunpaşa Cad. Gök Sok. Bursalı Apt. No: 6/A Kocasinan 352 222 62 06
  Kırklareli Karakaş Mah. 100. Yıl Cad. No: 22/A 288 212 01 42
  Kırşehir Yenice Mah. Atatürk Bulvarı Serhat Apt. A Blok Zemin Kat No: 11 386 212 43 73
  Kocaeli Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Şehit Musa Sok. No: 19 İzmit 262 321 83 45
  Konya Anıtalanı Şıhsadrettin Mah. Amberreis Cad. Funda Apt. No: 5/C 332 322 43 42
  Kütahya Servi Mah. Okur Sok. Katre Apt. A-2 Blok Zemin Kat 274 223 92 61
  Malatya Vilayet Arkası No: 111 422 324 66 76
  Manisa Topçu Asım Mah. İzmir Cad. No: 210/A 236 238 52 97
  K. Maraş İsmetpaşa Mah. Yeni Hükümet Cad. 10. Sok. No: 15/D (Özel Hayat Hastanesi Sokağı) 344 223 00 81
  Mardin Kültür Cad. Kültür İşhanı No: 1-2-3 (Karayolları Arkası) Yenişehir 482 212 28 07
  Muğla Emir Beyazıt Mah. Turgutreis Cad. No: 7 Seyfi Ülkümen Apt. Kat: 1/3 (Zeybek Sineması Yanı) 252 212 43 06
  Muş Özel İdare İşhanı Kat: 3 No: 30-31 436 212 75 19
  Nevşehir Yeni Mah. Lale Cad. No: 2/D (Belediye Karşısı) 384 213 83 52
  Niğde Çayır Mah. Yuva Sok. Kahraman Apt. No: 5-6 388 232 13 80
  Ordu Düz Mah. Santral Sok. No: 6 452 223 42 53
  Rize Eminettin Mah. Atatürk Cad. SSK Müdürlüğü Karşısı Akçaylar Apt. Kat: 1 464 214 16 76
  Sakarya Zirai Donatım Kurumu Bahçesi 264 278 38 10
  Samsun Saitbey Mah. Ruşen Sok. No: 12/B 362 432 71 12
  Siirt Bahçelievler Mah. A. Gaffar Okkan Cad. Bilim 4 Apt. Zemin Kat 484 223 13 27
  Sinop Yeni Mah. Yüksek Kaldırım Sok. No: 37/4 368 261 59 42
  Sivas Çayyurt Mah. Mevlana Cad. Güzelevler Apt. Zemin Kat No: 11 346 223 91 10
  Tekirdağ Yüzüncüyıl Mah. Gökemre Sok. Bulvar Apt. No: 3/A 282 260 27 20
  Tokat Gülbaharhatun Mah. H. Hasan Sok. Cumhuriyet Apt. No: 9 (İl Kütüphanesi Karşısı) 356 212 23 60
  Trabzon İnönü Mah. Yavuz Selim Bulvarı Cumhuriyet Apt. No: 63 462 230 64 97
  Tunceli Moğultay Mah. Belediye Eski Hizmet Binası Kat: 1 428 212 50 44
  Ş. Urfa Merkez Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. Vali Akbulut İş Merkezi Kat: 1 No: 8-9 414 313 29 26
  Uşak Ünalan Mah. Yiğit Sok. No: 10 Erdem Apt. 276 223 20 50
  Van Bahçıvan Mah. K. Karabekir Cad. Elikler Pasajı No: 135 432 216 02 05
  Yozgat Atatürk Cad. Terminal Arkası Avşar Sitesi No: 1 354 212 76 93
  Zonguldak Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. (Eski TTK İdari ve Resmi İşler Binası) 372 253 55 77
  Aksaray Meydan Mah. Cumhuriyet Bulvarı Şelale Apt. B Blok Zemin Kat No: 104/A 382 212 91 26
  Bayburt Cumhuriyet Cad. Pörsenik Sok. Bilsen Apt. No: 2/B 458 211 31 07
  Karaman Cumhuriyet Mah. Eğitim Araçları Binası Kat: 2 338 214 79 22
  Kırıkkale Çalılıöz Mah. 4. Sok. Yıldız Apt. No: 1/D 318 224 74 26
  Batman Kültür Mah. İl Özel İdare Hizmet Binası Zemin Kat No: 9 488 214 13 85
  Şırnak Zübeyde Hanım Cad. Şırnak Çok Programlı Lisesi Kat: 2 No: 3 486 216 41 61
  Bartın Kemerköprü Mah. 1 Nolu Çevreyolu Akmazlar Pırlanta Sitesi B BLok No: 5-6 378 228 40 12
  Ardahan Kaptan Paşa Mah. Kongre Cad. No: 8 (İş Bankası Yanı) 478 211 59 61
  Iğdır Söğütlü Mah. Hamam Mevkii Polisevi Yanı (Nilay Dersanesi Altı) Kat: 1 Daire: 1 476 226 21 79
  Yalova Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Eczacı Sok. No: 7/1 (Zemin Kat) 226 811 08 90
  Karabük Valilik Konağı Zemin Kat No: 18 370 415 35 32
  Osmaniye Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Kale İşhanı Kat: 1 No: 16 328 813 47 97
  Lefkoşa Bedrettin Demirel Cad. No: 101 392 207 87 86 3. 3
  nefertiti
  Usta Üye
  AÖF'de yardımcı kaynak arayanlara müjde

  --------------------------------------------------------------------------------

  Forumumuzda özellikle bana ve diğer arkadaşlarımıza en fazla sorulan soruya eğildik ve sizin için araştırdık.

  Bize en çok soruların başında AÖF Yardımcı kaynak arayışı gelmektedir. Nasıl ders çalışmalıyım yada pek zamanım yok vakit ayıramıyorum ama sınıfta kalmakta istemiyorum bunun için nasıl bir politika uygulamam lazım gibi sorular için araştırdık ve piyasada en uygun seti bulduk.


  Bu set İstanbul'da reel olarak faaliyet gösteren AÖFdershanesi tarafından hazırlanmakta ve siteleri olan www.aofdershanesi.com adresinde online sipariş
  vererek 1 gün içerisinde kargo ile adresinize yollanmaktadır.

  AÖF yardımcı eğitim setinin özellikleri şunlardır:

  1. Bu set diğer setlerden alışı olduğunuz gibi kitap değil CD şeklindedir.
  2. Dersler Sesli olaran profesyonel eğitmenlerimiz tarafından anlatılmıştır.
  3. Yurtdışında kullanılan bu sesli dersler öğrenim ve anlama açısından %70 daha verimlidir.
  4. Her Ders en az 10 saatlik anlatım içermektedir...
  5. Dersin Anlatımı tane tane ve üniteyle ilgili sorular yine sesli halde soru cevap şeklinde hazırlanmıştır. tüm ortamlarda çalışmanızı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. İster VCD dinleyebilirsiniz. İster mp3 playerinizde isterseniz Bilgisayarınızda. İsterseniz Cep Telefonunuzda Hangi ortamda olursanız olun bu cd kullanabilirsiniz. İsterseniz mp3 leri farklı ortama taşıyarak kullanabilirsiniz...

  1. Sınıf için hazırlanmış dersler

  İçindekiler
  1. Sınıf Genel İşletme
  1. Sınıf İktisada Giriş
  1. Sınıf Uygarlık Tarihi
  1. Sınıf Bilgi Teknolojileri
  1. Sınıf Anayasa Hukuku
  1. Sınıf Davranış Bilimlerine Giriş
  1. Sınıf İletişim Bilgisi
  1. Sınıf Hukuka Giriş

  2. Sınıf için hazırlanmış dersler

  İçindekiler
  2. Sınıf Ticaret Hukuku
  2. Sınıf Kamu Yönetimi
  2. Sınıf İnkılap Tarihi
  2. Sınıf Kamu Maliyesi
  2. Sınıf Yönetim ve Org.

  3. Sınıf için hazırlanmış dersler

  İçindekiler
  3. Sınıf Pazarlama Yönetimi
  3. Sınıf Yönetim Bilgi Sist.
  3. Sınıf Anayasa Hukuku
  3. Sınıf İdare Hukuku
  3. Sınıf Türk Siyasal Hayatı
  3. Sınıf Devlet Bütçesi
  3. Sınıf Uluslararası İşletmecilik
  3. Sınıf Sosyal Politika
  3. Türk Vergi Sistemi
  3. Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  4. Sınıf için hazırlanmış dersler

  İçindekiler
  4. Sınıf Girişimcilik
  4. Sınıf Uluslararası İlişkiler
  4. İnsan Kaynakları  Bu setlerin fiyatları ve online sipariş için http://www.aofdershanesi.com sitesini ziyaret ediniz.

  İstediğiniz seti yada dersi sipariş verebilir, set kapınıza ulaşmadan hiçbir ücret ödemezsiniz. Ödemeyi kapıda görevliye yaparsınız.

  Küçük bir hatırlatma setler çok kaliteli olup kesinlikle işinize yarayacaktır. 4. 4
  nefertiti
  Usta Üye
  KAYIT YENİLEME
  Kayıt yenileme, öğrencilerin kendileri tarafından yapılır.


  Öğrenci sınava gireceği (Ara, Final, Bütünleme) yere göre Aöf bürosunu belirlemelidir.


  Kayıt belgelerini almayan öğrenciler, bulunduğu ilin AÖF bürosuna başvurarak belgelerini alabilirler.


  Seçtiğiniz AÖF bürosundan 1 yıl süreylke yararlanabilirsiniz. Yer değişikliği durumunda aynı öğretim yılı içine büro değişikliği yapılamaz. Sınavlara kayıtlı olduğunuz AÖF bürosu hangi ilde ise o ilde sınava girmek zorundasınız.


  İstanbul’daki SÖF bürolarına kayıtlı olan öğrencilerin ikametlerine yakın olan yerde sınava girmeleri için sınav merkezleri arttırılmıştır. Bu nedenle öğrencilerin en yakın sınav merkez alanını kodlamaları ulaşım açısından kendi yararlarınadır.


  İki yıl üst üste kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, yönetmelikler gereğince kayıtları silinecektir.


  AÖF’ce talep edilen ve edilecek ödemeler zamanında yapılmalıdır. Aksi halde doğacak sonuçlardan fakülte sorumlu değildir.


  Basılı olarak gönderilen “Öğrenci Kimlik Kartı”ndaki bilgilerin size ait olup olmadığını dikkatle inceleyin. Sınavda problem yaşamamanız için “Kimlik Kartı”nıza, son çekilmiş fotoğrafınızı düzgün bir şekilde yapıştırınız.


  1. Fasikül kitaplarınız kayıt yaptırırken size verilmektedir. Bazı derslerin ünitelerinin tamamı tek bir fasikülde toplanmış olabilir. 2. Fasiküllerinizi ilan edilecek tarihler arasında büronuzdan alabilirsiniz.


  AÖF kayıt büroları öğrencilerin ilk adresidir. Başvurularda “Öğrenci Kimlik Kartı”nız mutlaka yanınızda bulunmalıdır.


  Başvurularınızı AÖF büronuza ya da merkez (Eskişehir) bürosuna, yazılı olarak yapabilirsiniz. Başvurunuzu, ad, soyad ve öğrenci numaranızı yazarak imzalayınız.


  AÖF BÜROLARI: ülkemizin en ücra köşesinde öğrencisi bulunan AÖF, bu durumu göz önüne alarak 81 ilde ve Lekoşe’de olmak üzere toplam 78 büro açmıştır. Bunun yanında Eskişehir’de merkez büro bulunur. Amaç öğrencilere en kısa zamanda en iyi hizmeti vermektir

 5. 5
  nefertiti
  Usta Üye
  Batı Avrupa Programları

  Başvuru Koşulları


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi'ne kayıt olmak için yaş sınırı yoktur. Ortaokul veya İlköğretim Mezunu ya da Lise Ara Sınıfından ayrılmış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu herkes (zihinsel engellilerin dışında) yurtdışında geçerli bir oturma izni varsa kayıt için başvuruda bulunabilir.  Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır. Kayıtla ilgili ayrıntılı açıklamalar ve kesin kayıt sırasında gerekli olan belgelerin neler olduğunu içeren yazı bu aylarda, Köln’ deki İrtibat Bürosu tarafından adayların adreslerine gönderilir.


  Kesin kayıt için öğrencilerin ödemesi gereken miktar, her yıl kayıt işlemlerinden önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenir.  Başvuru Yeri ve Zamanı


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıt işlemleri her yıl Eylül ayında yapılır. Kayıtla ilgili ayrıntılı bilgileri ve bazı belgeleri içeren kayıt açıklama yazısı Köln’ deki İrtibat Bürosu tarafından adayların adreslerine gönderilir.  Açıköğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler adreslerini yıl boyunca, Köln Bürosuna bildirebilirler.  Kayıt İçin Gerekli Belgeler


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kesin kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adaylarından şu belgeler istenir :

  1 ) Başvuru için Form-Dilekçeler (Batı Avrupa Bürosunca verilir),
  2 ) Öğrenim Belgesinin aslı (Ortaokul mezunları için, ortaokul diploması, Liseden ayrılanlar için tasdikname, Yurtdışında öğrenim görenler için, Kredilendirilmiş Denklik Belgesi -Bu belge Eğitim Müşavirlikleri ile Eğitim Ataşeliklerinden alınır-) Sınıf sistemiyle öğrenim görenler, EK 2 Öğrenim Belgesinin (öğrenciyken alınan dersleri gösteren başarı durum belgesi) aslını da verecektir.
  3 ) Nüfus cüzdanı sureti (Eğitim ataşeliklerinde yaptırılabilir),
  4 ) 3 adet fotoğraf,
  5 ) Seçmeli ders tercih formu (Batı Avrupa Bürosunca verilir),
  6 ) Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı.  Kesin kayıt sırasında ödenmesi gereken öğrenim ücreti, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenir.

  Nakil İşlemleri -Öğrenime Türkiye'de Devam Edilmesi


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına kayıtlı öğrenciler, Türkiye'ye kesin dönüş yapmaları halinde öğrenimlerini Türkiye'de de devam ettirebilirler. Bunun için Türkiye'de yaşadıkları ilin merkezinde bulunan Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüklerindeki (eski adıyla Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi Müdürlükleri) Açıköğretim Lisesi öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurmaları gerekir. Bu durumda, Batı Avrupa Programında alınan dersler Türkiye'de kredilendirilir ve öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yerden Türkiye'de devam ettirebilirler.  Aynı şekilde Türkiye'de öğrenciyken Avrupa ülkesine yerleşenler de nakillerini Batı Avrupa Programına yaptırabilirler. Bunun için her yıl temmuz-ağusto ayları içinde Batı Avrupa Bürosuna bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.  Kısa süreli turist vizesiyle yurtdışına gelenlerin Batı Avrupa Programına kayıt yaptırmaları mümkün değildir. Türkiye'de öğrenci olanların da sınav dönemlerinde yurtdışında bulunmalarını gerekçe göstererek sınavlara yurtdışında bulundukları ülkede girme istekleri kabul edilmez.  DİPLOMA DENKLİĞİ


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi Batı Avrupa Programına devam ederek mezuniyet için gerekli tüm koşulları yerine getirenlere Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi Diploması verilir. Bu diploma, Türkiye'de örgün eğitim verilen liselerden alınan diplomalarla eşdeğerdedir. Bu eşdeğerlilik hukuken de güvence altına alınmıştır.  Diplomaların yurtdışında geçerliliği, yaşanılan ülkelerin yerel mevzuatıyla ilgilidir.
  MEZUNLARININ SAHİP OLDUKLARI ÜST ÖĞRENİM İMKANLARI


  --------------------------------------------------------------------------------

  Anadolu Üniversitesi, yurtdışında lise veya dengi okul mezunu olan vatandaşlar için, dört yıllık açık yükseköğretim programları uygulamaktadır. Mezunlar uzaktanöğretim yöntemi ile eğitim verilen İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Açıköğretim Fakültesinde yükseköğrenim görebilirler. Bu programlarla ilgili bilgiler sitemizde yer almaktadır.  Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa açık yükseköğretim programları Seçme Sınavı her yıl yaklaşık olarak Haziran başında yapılmakta olup, başvurular Mart-Nisan aylarında kabul edilmektedir. Bulundukları öğretim yılı içinde liseyi bitirme durumunda olan öğrenciler de bu sınava katılmak için Mart ve Nisan aylarında Köln Bürosuna telefon ederek önkayıt yaptırabilirler.  Mezunlar ayrıca ÖSYM tarafından Türkiye'de yapılan ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) ile Köln ve Ankara'da yapılan YÇS (Yurtdışında Çalışan Vatandaşların Çocukları İçin Üniversite Seçme Sınavı) sınavlarına katılabilirler. Yabancı uyruklu olanlar ise YÖS'e (Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) katılarak Türkiye'de bir üniversitede öğrenim görebilirler.  Öte yandan, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Programlarında iki yıl öğrenim gördükten sonra bir başka Alman üniversitesine (veya bulunduğunuz ülkedeki bir üniversiteye), başvurulan üniversitenin özel koşullarını yerine getirmek koşulu ile kayıt yaptırabilirsiniz.  AÖL Batı Avrupa Programı Başvuru Adresi


  --------------------------------------------------------------------------------

  Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı ile ilgili her türlü bilgiyi almak için başvurulacak adres ve telefon numaraları ile başvuru saatleri aşağıda yer almaktadır:  Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu

  -Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programı-
  Friesenplatz 13, 50672 Köln - Deutschland

  Tel: 0221-51 10 47, Faks: 0221-52 11 49

 6. 6
  flasman
  Üye
  bilgilendirdiğin için teşekkür

 7. 7
  nefertiti
  Usta Üye
  rica ederim umarım işine yarayan olmuştur.

 8. 8
  nefertiti
  Usta Üye
  dikey geçiş şartları

  Amaç, Kapsam ve Dayanak


  --------------------------------------------------------------------------------

  Amaç

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, meslek yüksekokulları ve açiköğretim önlisans programlarından mezun olan yetenekli ve başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik, meslek yüksekokulları ile açıköğretim önlisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve açiköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7'nci maddesinin (e) bendi gereğince hazırlanmıştır.

  Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 4- İkinci madde kapsamındaki yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda sözkonusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler. Adaylar dikey geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler.

  Kontenjan


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 5- Meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açıköğretimin hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.

  Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlüklerince yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek yüksekokulu müdürlükleri, başvurulan bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylamak, meslek yüksekokullarından mezun olan tüm adayların alanlarına göre diploma notlarını bir listeye yazmak ve başvuru evrakını Temmuz ayının ilk haftası içinde ÖSYM'de bulundurmaktan sorumludurlar.

  Sınav Değerlendirme


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 7- Bu Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar, meslek yüksekokulu veya açıköğretimin ön lisans programlarına girişlerine esas olan ÖSS puanları ve meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programı Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı göz önünde tutularak yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanır. Sınav puanı, ÖSS puanları ve başarı notları ortalamasının yerleştirme puanı içindeki ağırlıkları, her yıl Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ÖSYM tarafından hazırlanacak kılavuzda yer alır. Ağırlıklı ön lisans başarı puanı, ön lisans diploma notlarının o grubun yetenek sınavındaki ortalamasına göre ÖSYM tarafından belirlenecek formüle göre hesaplanır ve bu formül sınav kılavuzunda belirtilir.

  Yerleştirme


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 8- ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans puanlarının kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.

  Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 9- Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans öğrenimine Hazırlık Programının süresi en çok üç yarı yıldır. Bu süre zarfında öğrenciler öğrencilik haklarından aynen yararlanır. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Hazırlık sınıfında üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

  Açıköğretime Geçiş


  --------------------------------------------------------------------------------

  Madde 10- Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler ve başvurularını ilgili yükseköğretim kurumuna yaparlar.

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme


  --------------------------------------------------------------------------------

  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

  Madde 11- 28.04.1983 tarihli 18034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik", yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1- 2000-2001 eğitim-öğretim yılından önce mezun olup, bu yönetmelikteki şartları taşıyanlara 2000-2001, 20001-20002 diğeri de 2002-2003 eğitim-öğretim yılında olmak üzere üç sınav hakkı verilir.

  Yürürlük

  Madde 12- Bu Yönetmelik, 2000-2001 eğitim-öğretim yılında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi