Kozan'ın Ekonomisi

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve Akdeniz Bölgesi Bölümünden Kozan'ın Ekonomisi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Kozan'ın Ekonomisi

  Reklam  Kozan'ın Ekonomisi

  Forum Alev
  KOZAN’DA ORMANCILIK
  Kozan’da ormancılık faaliyetleri yeterli derecede gelişme göstermemiştir. İlçedeki ormanlık alanlar 945.770 dekarlık bir alan kaplamaktadır. Bu ormanlık alan içerisinde ancak yarıya yakın bir kısmı yetişmiş orman alanıdır. Ormanlar ilçe yüzölçümünün %60’ını kaplamaktadır.
  Araştırma sahası içerisinde ormanda faaliyet gösteren ilçe Orman Müdürlüğü’nün faaliyetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
  1. Hazineye ait arazilerin her yı1 500-600 hektarı Kızılçam ağaçları ile ağaçlandırılmaktadır.
  2. Özel şahıs arazilerinde ise özellikle kayak ve okaliptus ağaçları dikimi teşvik edilmektedir.
  3. Yangın tahribatlarının asgari hadde indirilmesi için malzeme, yol, telefon, telsiz bakımından her yıl çalışmalar sürdürülmektedir.
  4. İlçede amenajman planları yapılmaktadır. İlçe ormancılığının birçok sorunları mevcuttur. Bunlar;
  a. Tarla açmak
  b. Yangın
  c. Kaçakçılık
  d. Hayvan otlatmacılığı vs. gibi
  Son yıllarda büyük çaplı orman kaçakçılığı yüzünden dağ köylerinde mevcut olan ormanlık alanlar çok daralmıştır. Bununla birlikte İç Anadolu’nun hayvan sahipleri, hayvanlarını kışlatmak için Kozan’ın 600-700 m’nin altındaki (kar düşmeyen) yerlere getirmeleri ilçe ormancılığının büyük sorunlarından bir diğerini teşkil etmektedir. Araştırma sahasında yıllık elde edilen orman ürünlerinin 26.800 siteri yakacak olarak, 63.000 m ise kereste olarak tüketilmektedir.
  Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Kozan’da kuruluşundan bu yana kadar,
  67.260 dekarlık bir sahada tabii ve suni yoldan gençleştirme işlemleri yapmıştır.
  Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’nün Kozan ilçesini kapsayan kısmı merkez, Horzum, Akdam, Akçalı işletme şefliklerinden oluşmakta olup, bu bölgelerin toplam sahası 200.000 hektardır.
  KOZAN’DA MADENCİLİK
  Adana ilimiz maden kaynakları açısında önemli iller arasında olamamakla birlikte, Kozan ve yöresi maden-hammadde kaynakları açısından, Adana ili içinde önemli bir yere ve potansiyele sahiptir. Kozan’ın kaynakları ve potansiyeli Adana ili madenciliğinin çoğunu ve en önemli kısmını oluşturur. Bu çalışmanın amacı, Kozan ve çevresinin (Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) maden ve hammadde kaynaklarının jeolojisi, rezerv ve kalitesi, özellikleri, işletme ve üretim hakkındaki bilgileri ortaya koymaktır.
  Kozan ve çevresinde kurşun-çinko, demir gibi metalik madenler, kuvarsit (cam kumu), barit, kireçtaşı gibi endüstri ve sanayi hammaddeleri, kömür gibi enerji hammaddeleri bulunmaktadır.
  Demir yörenin en önemli madeni olup, cevherleşmenin bulunduğu coğrafi alanlar, oluşum birimleri ve cevher özellikleri dikkate alınarak yöredeki yataklar iki bölüme ayrılmıştır:
  Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli demir yatakları,
  Feke-Mansurlu bölgesi demir yatakları,
  Mansurlu bölgesi demir yataklarının tektonik özellikleri işletme ve üretim için uygun olup, günümüz şartlarında ekonomiktir. Ancak, şu anda demir cevheri fiyatlarının çok ucuz olması, ithalat kolaylığı gibi nedenlerle bölgedeki bir çok yatak değerlendirilememektedir. Rezervlerin önemli bir kısmı cevher hazırlama tesislerinin kurulmasıyla demir-çelik fabrikalarına satılabilir.
  Bölgede, Kurşun-Çinko yatakları Horzum ve çevresinde, Tufanbeyli yöresinde bulunmaktadır. Horzum kurşun-çinko yatakları, Kozan’ın 30 km kuzeyinde Doğu Torosların batı kısmında yer almaktadır.
  KOZAN’DA SANAYİ VE ENDÜSTRİ

  Araştırma sahasında sanayi fazla gelişmemiştir. İlçedeki sanayi oluşumunu iki ana kola ayırmak mümkündür. Çünkü, küçük ölçekli sanayi kollarını oluşturan oto tamirci, oto kaporta ve torna, demir hızarı, marangoz hızar atölyesi gibi kolların bulunduğu gibi; orta ölçekli sanayi kollarını oluşturan sanayi tesisleri de bulunmaktadır. Bu sanayi kollarının gelişimi ise son 15-20 yılın ürünüdür.
  Küçük Ölçekli Sanayi Kolları Şehir içine dağınık bir halde yayılmış bulunan küçük sanayi kuruluşlarının başında; oto tamircileri, oto elektrikçileri, traktör tamircileri, torna ve tesviyeciler, demir hızarları, marangoz ve hızar atölyeleri, yağ fabrikaları vb. gibi kuruluşlar gelmektedir. Bu sanayi kuruluşları, ilçedeki gerek nüfusun artması, gerek oto sayısının artması, gerekse teknolojinin ilerlemesiyle bayağı artarak şehir içinde epey bir alan kaplar hale gelmiştir. Fakat Adana yolu güzergah üzerinde bulunan Sanayi sitesi sayesinde bu iş yerleri bir araya toplanmıştır.
  Kozan’daki küçük ölçekli sanayi tesisleri ve miktarları aşağıdaki şekilde verilmiştir.

  Sanayi Tesisi Adedi
  Demir Hızarı
  Tamir Atölyesi
  Yağ Fabrikası
  Marangoz ve Hızar Atölyesi
  Un Değirmeni
  Çırçır Fabrikası
  Toplam
  50
  45
  3
  60
  11
  3
  172
  Orta Ölçekli Sanayi Kolları

  İlçede orta ölçekli sanayi tesisi tablosu şöyle: yem ve un fabrikaları, Anavarza Bal Fabrikası, Binboğa Bal Kooperatifi, Süt Entegre Tesisleri... Bu fabrikalar alanlarında ilçe ihtiyaçlarını karşılar durumdadır. Hatta ihracat yapabilecek kapasitede olanlar vardır.
  Ayrıca ilçede, Adana yolu üzerinde bir adet sanayi sitesi kurulmuş ve hizmetine devam etmektedir. Sanayi sitesinde 326 iş yeri bulunmaktadır. Sanayi sitesinin kamulaştırması belediyece yapılarak kooperatife devredilmiştir.
  Kurulması düşünülen Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılacağı yer tespit edilmiştir. 1.700 dönüm alan kaplayacak olan OSB, Güneri Köyü ile Oruçlu Orman İşletme Deposu arasında kalan araziye kurulacaktır. OSB’nin ilçede kurulması, imalata dönük iş yeri sayısını artıracağı gibi, işsizlik sorununa da katkıda bulunacaktır. OSB’nin altyapı çalışmaları tamamen bitirilmiş, yatırımcısına hazır hale getirilmek üzeredir.
  Araştırma sahasında narenciye tarımı Türkiye çapında ün kazanmıştır. Kozan’a bağlı Ferhatlı, Sumbas çayının sulamış olduğu Acarmantaş, Ilıca Çobanpınar ve Bucak köyleri ile Kozan Barajı Gölü’nün sulamış olduğu geniş bahçelerde narenciyenin her türü yetiştirilmektedir. Kaliteli ve bol olarak elde edilen narenciye ürünlerini değerlendirebilmek için Kozan İlçesine bir “Meyve Suyu Fabrikası” yapılmalı, tarıma dayalı endüstri kollarının gelişimi için çaba sarf edilmelidir.
  KOZAN’DA TARIM VE HAYVANCILIK
  Sanayi, ticaret ve endüstri kuruluşlarının gelişmediği Kozan ekonomisinde tarihten günümüze tarım ve hayvancılık belirleyici olmuştur. Çukurova’nın bereketli topraklarının bir bölümüne hakim olan Kozan insanı geçimini toprağa bağlamıştır. Narenciye, buğday, mısır, sebze ve meyveler Kozan çiftçisinin tercih ettiği ürünlerin başında gelir. Çok büyük olmasa da tarıma bağlı endüstri kuruluşları da yok değil. Bu KOBİ’ler daha çok aile şirketi konumundadır. Kozan’da ticaret de yine tarıma bağlı olarak yapılmaktadır. Hububatçılar bu duruma açık bir örnektir. Ekonomik hayat ürünlerin kazasız belasız hasat edildikten sonra para edip etmemesine bağlıdır. Kozan’ın ekonomik potansiyelini kullanamadığı açıktır.
  İlçemizde ağırlıklı ve sürükleyici olarak ekonomik faaliyetlerin başında tarım gelmekte olup arazi varlığı aşağıya çıkartılmıştır.

  a) Tarımda kullanılan arazi miktarı : 603.200.Da.
  b) Çayır mera arazi miktarı : 17.700.Da.
  c) Ormanlık arazi miktarı : 859.370.Da.
  d) Dağlık – Taşlık arazi miktarı : 175.180.Da.
  e) Diğerleri (Yerleşim, Bataklı vs.) : 35.550.Da.
  T O P L A M ...... :1.690.000.Da.


  a) Tarla arazisi : 458.830.Da
  b) Sebze arazisi : 23.200.Da
  c) Bağ – Bahçe arazisi : 18.550.Da
  d) Narenciye arazisi : 76.500.Da
  e) Zeytin arazisi : 10.330.Da
  f) Okaliptus arazisi : 2000.Da
  g) Nadas : 13.700.Da
  T O P L A M....... : 603.200.Da

  Tarımda kullanılan 603.200 Dekar arazinin :
  Sulanabilir Tarım arazisi: 300.000.Da
  Kuru Tarım arazisi: 303.200.Da
  Sulama yapılan alanın: D.S.İ.Sulaması 206.000.Da
  Halk Sulaması 94.000.Da

  D.S.İ.Sulaması Kozan Kilgen Barajı, Kadirli Mehmetli barajı ve Ceyhan Aslantaş Barajından yapılmaktadır.
  Kozan Barajı ve Baraj Gölü : Sulama amaçlı bir barajdır. İlçenin kuzeyinde bulunan barajın yüz ölçümü 6278 Da’dır. Kırk su ve Düzağaç deresi ile beslenen baraj gölü kış ve özellikle Nisan yağmurlarıyla dolar. Su seviyesinin en yüksek olduğu ay Mayıs ayı olup Kasım ayında en düşük seviyeye inmektedir.


  BİTKİ TÜRÜ EKİLİ ALAN (Da) ÜRETİM (Ton)

  Buğday 420.000 147.000
  Arpa 13.000 3.250
  Yulaf 3.000 600
  Pamuk (Kuru – Sulu) 8.000 3.150
  Mısır (I-II) 85.000 59.500
  Soya (I-II) 6.000 1.600
  Narenciye 73.650 180.000
  Zeytin 4.590 4.600
  Bağ 10.050 735
  Karpuz 6.000 18.000
  Marul 3.000 3.000
  Lahana 1.500 4.250
  Mısır 150.000 -----------
  Soya Fasulyesi 3.000 ------------
  İlçemizde ekonomik faaliyet olarak hayvancılık yaygın olup hayvan varlığı ve hayvan ürünleri aşağıya çıkartılmıştır.

  BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI: 26.710
  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI: 92.000

  Süt Üretimi 10.800 Ton
  Et Üretimi 620. Ton
  Bal Üretimi 900 Ton
  Yumurta Üretimi 20.000.000 Ad.
  Yerli ırk (Sığır) : 8.055 Ad.
  K.Melezi : 20.930
  Koyun : 46.479 Ad.
  Keçi : 48.100 Ad.
  Tavuk : 120.000 Ad.
  Arı Kovan : 60.000 Ad.

  İlçemizde Tarım ve Hayvancılığa bağlı olarak; 1 adet Un Fabrikası, 1 adet Yem Fabrikası, 6 adet Mandıra, 4 adet Zeytin Yağı İşleme Tesisi, 4 adet Mısır Kurutma Tesisi, 1 adet Alabalık Tesisi, 17 adet Fırın, 1 adet Narenciye Paketleme ve Soğuk Hava Deposu Tesisi, 1 adet Bal ve Reçel Fabrikası, 3 adet T.M.O., 2 adet Çukobirlik Tarım Satış Kooperatifi, 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi ve 1 adet Bal Kooperatifi bulunmaktadır.
 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Kozan'ın Ekonomisi

  Reklam  ilçenin üçte ikisi ormanlık ama orman ekonomisi gelişmemiş gerçi devlet çivi bile çaktırmıyor ne yapılabilirki,madencilik ve hayvancılık bunun yanında tarım ekonomik anlamda kozanın can damarları+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi