ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA

+ Yorum Gönder
İslami Resimler ve Allah - Muhammed Yazılı Resimler Bölümünden ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  NURAN58
  Üye
  Reklam

  ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA

  Reklam  ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA

  Forum Alev

  ER-RAHMANÜ : Dünyada kendine iman eden ve etmeyen herkesi ve her mahlûku besleyen, rızık veren ve esirgeyen.
  ER-RAHIMÜ : Ahirette yalnız iman edenleri gözeten ve esirgeyen.
  ER-MELIKÜ : Yegâne mülk sahibi, hükümdar.
  EL-KUDDÜSÜ : Bütün eksiklik ve kusurlardan münezzeh olan.
  ES-SELÂMÜ : Selâmete çıkaran veya her türlü ayıplardan münezzeh olan.
  EL-MÜ'MİNÜ : Güvenlik veren.
  EL-MÜHEYMİNÜ : Görüp gözeten.
  EL-AZÎZÜ : Güç ve kuvvet sahibi.
  EL-CEBBÂRU : Buyruğunu her şeye geçiren, emrine karşı konulamayan.
  EL-MÜTEKEBBIRU: Çok yüce ve ulu olan.
  EL-BÂRIÜ : Yarattığını noksansız ve güzel yaratan
  EL-MUSAVVIRU : Yarattıklarına en güzel biçimde şekil veren.
  EL-GAFFÂRU : Ziyade mağfiret eden.
  EL-KAHHÂRU : Üstünlüğüne sınır olmayan.
  EL-VEHHÂBÜ : Ziyade bağışlayan, karşılıksız veren.
  ER-REZZÂKU : Bol bol rızıklandıran.
  EL-FETTÂHU : önünü açan, yol gösteren.
  EL-ALÎMÜ : Her şeyi bütün gizlilikleriyle devamlı bilen.
  EL-KÂBIZU : Her şeye sahib olan, yok eden.
  EL-BÂSITU : Rızkı yayan, bol bol veren.
  EL-HÂFIDU : Yumuşak davranan.
  ER-RAFIU : Yayan, yükselten, ortaya koyan.
  EL-MUIZZÜ : Aziz kılan, üstün getiren.
  EL-MÜZİLLÜ : Zelil ve hakir kılan.
  ES-SEMÎU : Her şeyi kemâliyle işiten.
  EL-BASÎRU : Her şeyi bütün incelikleriyle gören.
  EL-HAKEMÜ : Hak ile batıl arasında hakemlik yapan, yegâne karar veren.
  EL-ADILÜ : Daima adaletle hükmeden.
  EL-LATÎFÜ : Son derece lütufkâr olan.
  EL-HAB1RU : Her şeyden daima haberdar olan.
  EL-HALÎMÜ : Her an sabırlı ve halim olan.
  EL-AZÎMÜ : Çok ulu olan.
  EL-GAFURU : Mağfireti devamlı ve çok olan.
  EŞ-ŞEKÜRU : Daima şükre lâyık olan.
  EL-ALIYYÜ : Yüce olan.
  EL-KEBÎRU : Büyük olan.
  EL-HAFÎZU : Daima koruyan.
  EL-MUKITÜ : Her şeyi bilen.
  EL-HASÎBÜ : Hesap edici, mahlûkatına kâfi gelen.
  EL-CELÎLÜ : Azamet ve kudret sahibi.
  EL-KERÎMÜ : Kerem sahibi olan.
  ER-RAKÎBÜ: Daima gözetleyen ve murakabe eden.
  EL-MÜCİBÜ : Dualara icabet eden.
  EL-VASIU : Kudret ve takat sahibi.
  EL-HAKÎMÜ : Hikmet sahibi.
  EL-VEDÛDÜ : Sevgi ve muhabbeti sonsuz olan.
  EL-MECÎDÜ : Yegâne şeref sahibi.
  EL-BAISÜ : Öldükten sonra tekrar dirilten.
  EŞ-ŞEHIDÜ : Her şeyi daima müşahade eden
  EL-HAKKU : Hak olan.
  EL-VEKÎLÜ : Her hususta yegâne vekil olan.
  EL-GAVIYYÜ : Yegâne kuvvet sahibi.
  EL-METÎNÜ : Metanet sahibi.
  EL-VELIYYÜ : Tek dost.
  EL-HAMÎDÜ : Hamde lâyık.
  EL-MUHSIY : Her şeyi sayıp döken.
  EL-MÜBDIÜ : Açıklayan, yaratan.
  EL-MÜIYDÜ : iade eden, öldüren.
  EL-MUHYÎ: Dirilten.
  EL-MÜMITÜ : Öldüren.
  EL-KAYYUMU : Her an yaratıkların! gözetip duran.
  EL-VÂCIDÜ : Hiç bir şeye ihtiyacı yok, her şeyden müstağni.
  EL-MACIDÜ : Şerefli.
  EL-VAHIDÜ : Tek, yalnız.
  ES-SAMEDÜ : Her şeyden müstağni ve her şey kendisine muhtaç olan.
  EL-KÂDİRU : Her şeye gücü yeten.
  EL-MUGTEDİRU : İktidar sahibi.
  EL-MUKADDİMÜ : ilk.
  EL-MUAHHİRU : Sonu olmayan son.
  EL-EVVELÜ : Evvel, her şeyden önce.
  EL-ÂHİRU : Kendisinden sonraya hiç bir şeyin kalmayacağı son.
  EZ-ZAHİRU : Açık, varlığı aşikâr,
  EL-BÂTINU : Gerçek mahiyeti insan için gizli,
  EL-VALİY : Hakim.
  EL-MÜTEÂLİ: Yücelikte sınırsız ve sonsuz olan.
  EL-BERRU : Her an iyilik eden.
  ET-TEVVÂBÜ : Ziyade tevbeleri kabul eden.
  EL-MÜNTEKIMÜ : Sınırı aşanlardan intikam alan.
  EL-AFÜVVÜ : Daima affeden.
  ER-RAÜFÜ : Mahlukuna acıyan ve merhamet eden.
  MALİKÜL MÜLKÎ : Bütün kainatın yegâne sahibi ve maliki.
  ZÜLCELAU VEL-IKRAMI : İkram ve azamet sahibi.
  EL-MUKSITU : Mahz-ı adaletle hareket eden.
  EL-CAMIU : Bütün kemal sıfatlarını kendisinde toplayan, noksan sıfatlardan münezzeh olan.
  EL-ĞANİYY : Hiç bir şeye muhtaç olmayan.
  EL-MANİU : Bütün kötü ve çirkin şeylerden men eden.
  ED-DÂRRU : Emir ve' yasaklara uymayanlara zarar veren.
  EN-NÂFiU : Rızasına uygun olarak yaşayanlara fayda veren.
  EN-NÜRU : Bütün kâinatı aydınlatan bir nur.
  EL-HADİ oğru yola hidayet eden.
  EL-BEDÎU : Yeni eserler yaratan ve yarattığı şeylerle insanı hayrette bırakan.
  EL-BAKÎ: Ebedi olan, sonu olmayan.
  EL-VARISÜ : Bütün varlıkların ölümünden sonra yine baki olan, ebedi, mülk ve hükümranlığın ilelebet sahibi. 2. 2
  fe_mer
  Üye

  --->: ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA

  Reklam  paylaşım için tşkler Allah c c razı olsun sizlerden 3. 3
  yolcu365
  Emekli
  tşkler Allah c c razı olsun 4. 4
  NURAN58
  Üye
  Allah c.c sizlerdende razı olsun

 5. 5
  Laik
  Yeni Üye
  Paylaşım için teşekkürler:)

 6. 6
  sadi97
  Üye
  Allah c c razı olsun sizlerden tesekürler

 7. 7
  NURAN58
  Üye
  Allah c.c sizlerdende razı olsun

 8. 8
  mehtap
  Yeni Üye
  Allah c.c.razı olsun kardeşim

 9. 9
  yolcu365
  Emekli
  paylaşım için teşekkürler.

 10. 10
  NURAN58
  Üye
  Allah c.c sizlerdende razı olsun

 11. 11
  harbykız
  Bayan Üye

  Cevap: ALLAH (c.c) İSİMLERİ HAKKINDA

  Reklam  emeqine saqlık paylaşım için teşekkürler

 12. 12
  NURAN58
  Üye
  Allah c.c sizlerdende razı olsun

+ Yorum Gönder
el basitu
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi