Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında

+ Yorum Gönder
Kültür-Sanat ve Ansiklopedi Bölümünden Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  DOLUNAY
  Özel Üye
  Reklam

  Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında

  Reklam  Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında

  Forum Alev
  Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında  Sıvıların akmaya karşı direncini gösteren bir terimdir. Kalın bir yağın viskozitesi, ince bir yağın viskozitesinden daha fazladır.
  Bir akışkanın, iç sürtünmelerinden dolayı, harekete karşı direnç göstermesini sağlayan özelliği ve bu özelliğin kabul edilmiş bir metoda göre tayin edilen nümerik değeridir.Newton teorisi


  Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki yüzey gerilimlerinden dolayı ortaya çıkar.


  Isaac Newton'un öne sürdüğü üzere, laminer ve paralel bir akışta, tabakalar arasındaki yüzey gerilimi (τ) bu tabakalara dik yöndeki hız gradyeni (∂u/∂y) ile orantılıdır.


  Buradaki μ sabiti, viskozite sabiti, viskozite , veya dinamik viskozite olarak bilinir. Su ve gazların çoğu Newton yasasına uyarlar ve Newtonyen akışkanlar olarak adlandırılırlar. Newtonyen olmayan akışkanlarda ise, yüzey gerilimi ile hız gradyeni arasındaki basit lineer ilişki çok daha karmaşık bir hal alır.
  Pek çok durumda, viskoz kuvvetlerin atalet kuvvetlerine olan oranı ile ilgilenilir. Atalet kuvvetlerinin akışkanın yoğunluğu (ρ) ile karakterize edildiği bilindiğinden bu oran kinematik viskozite olarak adlandırılır ve gösterimi:
  şeklindedir.


  Viskozitenin ölçümü


  Viskozite genellikle farklı viskozimetrelerle ve 25°C'de ölçülür. Bazı akışkanların viskozitesi, geniş bir yüzey gerilimi aralığında sabittir. Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtoyen olmayan akışkanlar olarak adlandırılır.


  Birimler


  Viskozite (dinamik viskozite): μ


  Dinamik viskozitenin SI birimi (Yunan sembol: μ) pascal-saniye (Pa·s) olup 1 kg·m−1·s−1 ye eşdeğerdir. Dinamik viskozitenin cgs birimi, Jean Louis Marie Poiseuille adına ithafen poise (P) dır. Genellikle yüzde birlik miktarı olan centipoise (cP) kullanılır. Örneğin suyun viskozitesi 20°C'de 1.0020 cP dir.


  1 poise = 100 centipoise = 1 g·cm−1·s−1 = 0.1 Pa·s. (Tanımı için bakınız.)1 centipoise = 0.001 Pa·s.


  Kinematik viskozite: ν = μ / ρ


  Kinematik viskozite'nin (Yunan sembol: ν) SI birimi (m2·s−1) dir. Kinematik viskozite'nin cgs birimi George Gabriel Stokes'un adına ithafen stokes olup S veya St şeklinde kısaltılır. Bazen centistokes(cS veya cSt) şeklinde de kullanılabilir.
  1 stokes = 100 centistokes = 1 cm2·s−1 = 0.0001 m2·s−1. Kinematik ve dinamik viskozite arasındaki dönüşüm ise νρ = μ şeklinde verilir ve eğer ν = 1 St ise
  μ = ν ρ = 0.1 kg·m−1s−1·(ρ/(g/cm3)) = 0.1 poise·(ρ/(g/cm3)). [1]


  Gazlar


  Gazların viskozitesi, akış tabakaları arasında momentum taşınımını sağlayan moleküler difüzyondan kaynaklanır. Gazların kinetik teorisi, gazların viskozitesinin (teorinin uygulandığı rejim içinde geçerli olmak üzere) doğru olarak tahminine yardımcı olur:
  • Viskozite basınçtan bağımsızdır ve
  • Viskozite, sıcaklık arttıkça artar
  Sıvılar


  Sıvılarda, moleküller arasındaki ilave kuvvetler önemli hale gelir. Bu durumda yüzey gerilimine ilaveler olacaktır ki olgu bugün dahi tartışmalıdır. Dolayısıyla, sıvılarda:
  • Viskozite basınçtan bağımsızdır (çok yüksek basınçlar hariç) ve
  • Viskozite, sıcaklık arttıkça azalır (örneğin, sıcaklık 0°C den 100°C çıktığında, suyun viskozitesi 1.79 cP den 0.28 cP ye düşer).
  Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden birkaç on kat daha büyüktür.


  Havanın viskozitesi


  Havanın viskozitesi sıcaklığa bağımlı olup 15.0°C'de 1.78 × 10−5 kg/m.s dir. Havanın yüksekliğe bağlı viskozite değerlerine bu bağlantıdan ulaşılabilir.  Çeşitli malzemelerin viskozitesi


  Su ve sütün viskozitesine ilişkin bir örnek. Daha yüksek viskoziteye sahip sıvılar bu tür sıçrama göstermezler.


  Dinamik viskozitenin sıcaklıkla değişimini hesaplamak amacıyla Sutherland formülü (Crane, 1988) kullanılabilir:
  burada:
  • μ = T sıcaklığındaki viskozite değeri (Pa/s)
  • μo = referans sıcaklığı To da referans viskozite değeri (Pa/s)
  • T = Kelvin cinsinden sıcaklık
  • To = Kelvin cinsinden referans sıcaklığı
  • C = Sutherland sabiti'dir.
  0 < T < 555K arasındaki sıcaklıklar için geçerlidir.

  Bazı gazlar için Sutherland sabiti ve referans sıcaklığı değerleri:
  Gaz C To μo
  - K Pa/s hava 120 291.15 0.00001827 azot 111 300.55 0.00001781 oksijen 127 292.25 0.00002018 karbondioksit 240 293.15 0.0000148 karbonmonoksit 118 288.15 0.0000172 hidrojen 72 293.85 0.00000876 amonyak 370 293.15 0.00000982 kükürtdioksit 416 293.65 0.00001254 Bazı Newtonyen akışkanların dinamik viskozite değerleri aşağıda verilmektedir.
  Gazlar (0°C'de):


  viskozite (Pa·s) hidrojen 8.4 × 10-6 hava 17.4 × 10-6 ksenon 21.2 × 10-6 Sıvılar (25°C'de):


  viskozite (Pa·s) etanol a 1.074 × 10-3 aseton a 0.306 × 10-3 metanol a 0.544 × 10-3 propanol a 1.945 × 10-3 benzen a 0.604 × 10-3 nitrobenzen a 1.863 × 10-3 cıva a 1.526 × 10-3 sülfürik asit a 24.2 × 10-3 gliserol a 934 × 10-3 zeytin yağı 81 × 10-3 cam 1040 a Kaynak: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 73. basım, 1992-1993.
  Daha detaylı bir tabloya buradan ulaşılabilir.


  Akışkanlık


  Viskozitenin tersi akışkanlık tır ve genellikle φ (= 1/μ) veya F (= 1/η) ile gösterilir. Birimi poise'ın tersi olup (cm·s·g-1), rhe olarak okunur. Mühendislik uygulamalarında nadiren kullanılır.
 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Viskozite Nedir - Viskozite Hakkında

  Reklam  Bu konuyu anlamak için örneklere bakmak gerekmektedir.Örneğin bir hortum içinden akan zeytinyağı ile benzin aynı hızda akmaz.Yağ kalın olduğu için daha yavaş akar.Hortum iç duvarlarına tutunması daha kolay olduğu için bu böyledir.Benzin ise hızla akar.Bunun nedeni ise tutunması azdır.+ Yorum Gönder
viskozite nedir viskozite hakkında,  viskozite hakkında bilgi,  viskozite nedir,  viskozite çeşitleri,  viskozite nedir kısacık yazı bilgisi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi