Sevk Tehir Işlemleri

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Asker Ocağı Bölümünden Sevk Tehir Işlemleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Sevk Tehir Işlemleri

  Reklam  Sevk Tehir Işlemleri

  Forum Alev
  a. Genel Prensip :
  Her türlü sevk tehir işlemlerinin yapılmasında Türk Silâhlı Kuvvetleri kaynak ihtiyacı ve celp dönemleri arasındaki dengenin korunması genel prensiptir. Kaynağın azalması veya celp dönemleri arasındaki dengenin bozulması durumunda sevk tehiri teklifleri dikkate alınmaz.
  b. Yedek subay aday adaylarının;
  (1) Hapis veya tutuklu bulunmaları,
  Hapis, tutuklu veya gözetim altında bulunanlar, bu durumlarını cumhuriyet savcılığı kanalıyla,
  (2) Askere gidemeyecek derecede hasta olmaları,
  Sağlık sorunu bulunanlar, kendilerini sevk ettirecekleri asker hastahanesi sağlık kurulu raporu ile askerlik şubelerine bildirmek zorundadırlar.
  (3) 08 HAZİRAN 1984 gün ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre illerde 5, ilçelerde 5 ve 6 ncı derece gelişmiş bölgelerde bulunan kamu kurumlarında görevli olmaları, görevinden ayrılması durumunda kamu hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin projelerin yürütülmesinde önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede branşında uzmanlaşmış personel olmalı,
  (4) Yüksek lisans (Master), ihtisas, doktora eğitimi yapmaları veya bu eğitimler için zorunlu dil öğrenimi yapıyor olmaları,
  (5) Sanatta yeterlik veya bilimsel hazırlık eğitimi yapmaları,
  (6) Bir mesleğin icrası için kanunen (Staj Yönetmeliklerine göre) zorunlu staj yapmaları,
  (7) Aktif spor hayatının devam ettiğini belgelendirilmesi ve müteakip sevk tehirleri için Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek oran kadar kadroyu girmek kaydıyla; Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarındaki sporcuların, A Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcuların, Türkiye profesyonel bir ve ikinci futbol liginde yer alan takımların kadrolarında yer alan sporcuların, üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların uluslar arası kurulların öngördüğü sayıdaki sporcuların 38 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere,
  (8) Hizmetinin özelliğinden, lisansüstü öğrenimlerinden ve sporcu olmalarından dolayı sevki tehir edilecek yükümlülerin 86 ncı madde yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları ve bu suçlardan ceza almamaları gerekmektedir. Ancak, bakaya durumunda olan yükümlülerden, sevk tehiri işlemlerine neden olan görev, staj, yüksek lisans (Master), ihtisas ve/veya doktora öğrenimi ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların sevkleri, sporcular için 38 yaş, diğerleri için 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere tehir edilebilmektedir.
  (9) Yüksek öğrenim mezunlarından mesleklerine ait staj ve ihtisaslarını tamamladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik ve ilerleme getiren orijinal çalışmalar yapanların ve bu çalışmalarının ilgili bilim kurullarınca onaylanmış olanların 36 yaşını dolduruncaya kadar askere sevkleri tehir edilebilir.

  10) Askere celp ve sevki tehir edilenler, tehir müddetinden önce sevk tehirine sebep olan çalışmalarını<SPAN style="mso-bidi-font-weight: bold"> veya öğrenimlerini bıraktıklarında veya sözleşmesi feshedilen, hak mahrumiyeti cezası verilen, erteleme kapsamında bulunmayan liglerdeki takımların kadrolarına geçen sporcuların durumu, tehir teklifi yapan makamlar tarafından, en geç iki ay içinde sevk tehirini yapan makama bildirilir. Bu gibilerin sevk tehirleri, sevk tehirini yapan makam tarafından iptal edilir. Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamanında sevk tehirini yapan makama bildirilmemesi, teklif yapan makamların ve haklarında sevk tehiri teklifinde bulunulanların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: Sevk Tehir Işlemleri

  Reklam  (1) 1111/35-A: Vücutları askere yarayacak derecede büyümemiş olanlar.
  (2) 1111/35-B: Zamanın geçmesiyle veya tedavi ile geçecek illet ve hastalıkları olduğu sıhhî muayene neticesinde anlaşılanlar ve mevkuf veya mahpus olanlar (Bunlardan işbu Kanunda yazılı çağırılma zamanına kadar iyileşecekleri veya mahpusiyetleri biteceği anlaşılanlar ertesi seneye bırakılmayıp bedeni kabiliyetlerine göre asker edilirler.)
  (3) 1111/35-D: İki oğlu olupta biri askerde bulunan bir baba veya dul ananın askerlik çağına giren diğer oğlu, kardeşi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar.
  Bir baba veya dul ananın ikiden ziyade oğlu olupta ikisi askerde iken askerlik çağına giren diğer oğulları kardeşlerinden birisi muvazzaf hizmetini bitirinceye kadar sevk olunmazlar. (15 Yaşından küçük olanlar ve geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmaz.)
  Bu fıkraya tâbi olanların muamelesi, celp ve sevk zamanında sevkin geciktirilmesi ve birlikte askere alınacaklar için baba veya dul ana hangisinin bırakılmasını isterse onun bırakılması suretiyle yapılır.
  İşbu fıkranın hükümleri harp olmadığı zamana mahsustur.

  <STRONG><FONT size=3>(4)<FONT face=Verdana> 1111/35-E: (5768 S.K.)Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde;+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi