Askeri Terimler

+ Yorum Gönder
Erkeklere Özel ve Asker Ocağı Bölümünden Askeri Terimler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Askeri Terimler

  Reklam  Askeri Terimler

  Forum Alev
  Askerliğe Elverişli Değildir :

  Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden askerlik hizmetini ifa edemeyecek derecede hastalık veya arızası bulunmak.


  Askerliğe Elverişlidir :

  Türk Silâhlı Kuvvetleri Ssağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre; sağlık yönünden, askerlik hizmetini ifa etmesine mâni bir hastalık veya arızası bulunmamak.


  Askerlik Çağı :

  Her erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre, 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde biten süredir. Subay ve astsubayların askerlik çağı bitim süreleri 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda belirtilen süreler kadardır.

  Askerlik Numarası :

  Yükümlülerin askerlik daire kodu, askerlik şubesi kodu, doğum yılı ve askeralma kütük numarasının birleşmesinden meydana gelen 12 haneli sayı dizisidir. Askerlik numarası her yükümlü için bir tane olup birden yükümlüye aynı numaranın verilmesi ihtimali bulunmamaktadır.
  Örnek: 077419640430
  07Şanlıurfa Askerlik Şubesinin bağlı bulunduğu Diyarbakır Askerlik Dairesinin kodu74Yükümlünün kayıtlı bulunduğu Şanlıurfa Askerlik Şubesinin kodu1964Yükümlünün doğum yılı0430Yükümlünün askeralma kütük numarası  Bakaya :

  Sevk için çağrıldıkları halde, sevkin son gününe kadar gelmeyenler ile sevk edildikleri halde, kendilerine tanınan yol süresi sonuna kadar birliklerine özürsüz katılmayan yükümlülerdir.


  Bedel :

  Yasada belirtilen döviz veya karşılığı konvertıbl yabancı ülke parasıdır.


  Bedelli Askerlik Yükümlüsü :

  Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılabilmeleri için ödemeleri gereken bedeli ödeyerek askerlik hizmetini Askerlik Kanunu ile Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa göre yapmakla yükümlü bulunan Türk vatandaşıdır.


  Celp Dönemi :

  Birbirini takip eden iki celbin, başlangıç tarihleri arasındaki süredir.


  Celp Grubu :

  Ayrıldıkları hizmet şekillerine göre yükümlülüklerini yerine getireceklerin, millî savunma bakanlığınca tespit edilecek silâh altına alınma tarihleridir.


  Dövizle Askerlik Yükümlülüğü :

  Yükümlülerin temel askerlik eğitimini yapmaları ve başvuru sırasında belirlenen ödeme takvimine uygun olarak yasada belirtilen dövizi ödemeleridir.


  Ecnebi :

  Bir devlete nazaran, kendi tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.


  Emsal :

  Yükümlülerden birlikte son yoklama işlemine tâbi tutulan veya tutulması gereken doğumlular, sevkte ise, birlikte sevk edilmesi gereken celp grubudur.


  Er :

  İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.


  Erbaş :

  İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuş rütbelerini haiz askerdir.


  Ertesi Yıla Bırakma :

  Son yoklama sırasında yasada belirtilen sebeplerden dolayı (öğrenci, hapis) bir sonraki doğumla işleme tâbi yükümlülerdir.


  Geç İltihak Bakayası :

  Askerlik şubesinden sevkini müteakip, yol süresi içinde tertip edildiği eğitim merkezine özürsüz olarak geç katılanlardır.


  Haymatlos :

  Hiçbir devlet tâbiiyetinde olmayan kişilerdir.


  Kaynak :

  O yıl askerlik çağına girenlerle, bunlarla işleme tâbi yükümlülerden askerliklerine karar alınanların miktarıdır.


  Muhabir Banka :

  Dövizle askerlikle ilgili olarak, yükümlülerce ödenecek dövizlerin, T.C. Merkez Bankasına gönderilmesi için bu banka tarafından belirlenmiş bankalar ve kuruluşlardır.


  Muvazzaflık Dönemi :

  Yükümlünün, askerlik şubesinden birliğine, sevk tarihinden başlayıp terhis tarihine kadar geçen süredir.


  Oturma veya Çalışma İzni :

  Yükümlülere, bulundukları yabancı ülkelerin kanunlarına göre verilen ve bu ülke sınırları içinde geçerli bulunan oturma veya çalışmaya ilişkin izindir.


  Saklı :

  Askerlik çağına girdiği halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olan yükümlülerdir.


  Sevk Tehiri :

  Askerliğine karar alınmış olduğu halde, yasada yazılı sebeplerden dolayı sevkleri geri bırakılan yükümlülerdir.


  Son Yoklama :

  Yükümlülerin, asker edilmeleri veya askerlik hizmetinden muaf tutulmaları için yapılan işlemlerdir.


  Yedeklik Yoklaması :

  Yükümlülerin yedeklik dönemindeki sağlık, tahsil durumları ile diğer yetenekleri ve adreslerindeki değişiklikleri belirtmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.


  İlk Yoklama :

  Her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin miktarını, adreslerini ve kimliklerini tespit etmek maksadıyla yapılan işlemlerdir.


  Yoklama Kaçağı :

  Yoklamaları için bulundukları yerdeki askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine, yasal süresi içinde kanunî bir özürü olmaksızın gelmeyenler ile özürlerini bildirmeyenlerdir.


  Yükümlü :

  Askerlik hizmetini, Askerlik Kanunu ve/veya Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ve değişiklikleri gereğince yerine getirecek olan her erkek Türk vatandaşıdır.


  Yükümlü Sayısı :

  Bir askerlik şubesinin kayıtlarında bulunan, yasada yazılı yaş sınırı içindeki yerli ve yabancı yükümlülerin tamamıdır.

  İzin Tecavüzü :

  İzin bitimini müteakip yirmi dört saat içinde birliğine katılmayanlardır. 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Askeri Terimler

  Reklam  en çok kullanılan terimler çağrı ,celp dönemi ,sevk , yoklama ve dönem gibi kavramlar fakat bulardan faz kullanılan gayri resmi tanımlar yada söylemler vardır kaça kaç sın kaç tertipsin şafak kaç gibi+ Yorum Gönder
asker terimleri,  askerlik terimleri hakkında,  askerlik ile ilgili terimler,  askerlik terimleri,  osmanlı askeri terimler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi