Akarsu nedir tanımları nelerdir

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Bilgiler Bölümünden Akarsu nedir tanımları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fashion
  Bayan Üye
  Reklam

  Akarsu nedir tanımları nelerdir

  Reklam  Akarsu nedir tanımları nelerdir

  Forum Alev
  Kaynak : Akarsuyun ilk akışa geçtiği, sularının akmaya başladığı yere kaynak denir
  Ağız : Akarsuyun sularını denize veya göle boşalttığı yere ağız denir.

  Çığır : Akarsuyun kaynak ile ağız arasında kolları ile birlikte takip ettiği yola çığır denir. üç bölüme ayrılmaktadır. kaynak kısmına yakın yerlere yukarı çığır, ağız kısmına yakın yerlere aşağı çığır, ikisi arasında kalan yerlere ise orta çığır denir.

  Havza : Bir akarsuyun kolları ile birlikte sularını toplamış olduğu tüm alana havza (akarsu ağı ) denir. Sularını denize ulaştırabilen akarsulara açık havza , ulaştıramayanlara ise kapalı havza adı verilir.
  Su Bölümü Çizgisi : İki komşu akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra denir.

  Debi : Bir akarsuyun her hangi bir yerindeki enine kesitinde bir saniyede geçen suyunm3 / sn cinsinden miktarına debi denir.
  Rejim : Bir akarsuyun , sularının mevsimlere göre göstermiş olduğu alçalma ve yükselme hareketlerine rejim adı verir. Akarsuyun sularında yıl boyunca çok fazla bir değişiklik görülmüyorsa düzenli , mevsimlere göre belirgin bir farklılık görülüyorsa düzensiz rejim adı verilir.

  Akarsuyun Akış Hızı Akarsuyun akma hızına akış hızı denilmektedir. Akarsu yatağının her bölümünde hız farklıdır. Çünkü hızına etki eden faktörler sürekli değişir . Akarsuyun akış hızını etkileyen belli başlı etkenler şunlardır :
  1. Eğim Akarsuyun eğim değeri ne kadar fazla olursa akış hızı o kadar artar. Örneğin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan akarsuların hızları fazladır.

  2. Su Miktarı Akarsudaki su miktarının artması akarsuyun akış hızının artmasına neden olmaktadır.
  3. Yatağının Genişliği Akarsuyun akmış olduğu yatağın genişlemesi suların daha geniş bir alana yayılmasına neden olduğu için akarsuyun akış hızında bir azalma görülür.

  4. Akarsuyun taşıdığı yük miktarı Akarsuyun taşıdığı yük miktarının artması akarsuyun akış hızının azalmasına neden olmaktadır.

  5.Bitki Örtüsü Akarsuyun çevresinde bulunan bitki örtüsü suyu kendi bünyesine çekeceği için akarsuyun akış hızını etkiler.

  Akarsuyun Debisini Etkileyen Faktörler Bir akarsuyun her hangi bir yerindeki enine kesitinde bir saniyede geçen suyun m3/ sn cinsinden miktarına debi denir. Devlet su işleri genel müdürlüğü tarafından akarsularımızın belirli yerlerine kurulan istasyonlar yardımı ile akarsuların içerisindeki su miktarı ölçülmekte ve değişimler kaydedilmektedir. 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Akarsu nedir tanımları nelerdir

  Reklam  Akarsular tarım alanlarının sulanması konusunda önemli bir yere sahiptir.Sulak topraklarda ürünler daha verimli olmaktadır.Ülkemizde akarsu bakımından oldukça zengin sayılır.+ Yorum Gönder
akarsu tanımı,  akarsuyun tanımı,  akar sularin tanimlari
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi