Eyüp Sabri Paşa Kimdir?

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Devlet ve Siyaset Biyografileri Bölümünden Eyüp Sabri Paşa Kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Eyüp Sabri Paşa Kimdir?

  Reklam  Eyüp Sabri Paşa Kimdir?

  Forum Alev
  Sultan İkinci Abdülhamid Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civârındaki Urmiye�de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1890 (H.1308) târihinde İstanbul�da vefât etti. Bayramiye yolu büyüklerinden, ilim irfân sâhibi olan hocası İdrîs-i Muhtefî�nin Kasımpaşa�da Kulaksız Câmii karşısında bulunan yokuşun alt başındaki kabrinin ayak ucuna defnedildi. Eyüp Sabri Paşa, Sultan İkinci Abdülhamîd Han zamânında yetişen, çalışkan, âlim bir deniz paşasıydı. Bir kısmı henüz basılmayan çok kıymetli eserler yazdı. Basılanlar şunlardır:
  Mir�ât-ı Mekke, Mir�ât-ı Medîne, Terceme-i Şemâil-i Şerîf, Ahvâl-i Cezîret-ül-Arab, Şerh-i Kasîde-i Bânet Süâd, Târih-i Vehhâbiyân, Mahmûd-üs-Siyer, Necât-ül-Mü�minîn, Tekmilet-ül-Menâsik, Riyâd-ül-Mûkınîn, Mir�ât-ü Cezîret-il-Arab.
  İlk iki eser ile sonuncusu, Mir�ât-ül Haremeyn ismiyle yazılmış olup, mukaddes Hicaz bölgesi hakkında dînî ve târihî bilgileri ihtivâ etmektedir. Herkes ve bilhassa hacılar için lüzumlu bir kitaptır. Eyyûb Sabri Paşanın kitaplarında Vehhâbîler hakkında geniş bilgi vardır.
  Ahvâl-i Cezîret-ül Arab, Arabistan Yarımadası hakkında yazılan coğrafya kitaplarının en kıymetli ve en geniş olanıdır. Büyük İslâm âlimi İmâm-ı Gazâlî�nin kelâm ilmindeki Bidâyet-ün-Nihâye isimli kitâbını Eshâb-ül-İnâye ismiyle tercüme edip bastırmıştır.
  Bu eserin başındaki beyit şöyledir:
  Tâbi-i şer-i şerîf olmayanın dünyâda,
  Hâli pek müşkil olur Mahkeme-i ukbâda.
 2. 2
  MÜCEN
  Bayan Üye

  Cevap: Eyüp Sabri Paşa Kimdir?

  Reklam  eyüp sabri deyince ünlü deterjan firmasını hatırlattı biran osmannlının en kötü döneminde bir karıç toprak vermeyen abdulhamit hanın başarısında muhakkak eyüp sabri paşanında payı vardır+ Yorum Gönder
eyüp sabri kimdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi