Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts

+ Yorum Gönder
Grafik ve Diğer Grafik Paylaşımları Bölümünden Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  dark.water
  Asker Üye
  Reklam

  Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts

  Reklam  Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts

  Forum Alev
  Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts

  Menu File - Dosya Menüsü


  New - Yeni: Ctrl + N
  Open - Aç: Ctrl + O
  Close - Kapat: Ctrl + W ou Ctrl + F4
  Save - Kaydet: Ctrl + S
  Save As - Farklı Kaydet: Ctrl + Shift + S
  Import - İçe Aktar: Ctrl + R
  Export - Dışa Aktar: Ctrl + E
  Print - Yazdır: Ctrl + N
  Exit - Programdan Çık: Alt + F4  Menu Edit - Edit Menüsü

  Undo - Geri Al: Ctrl + Z
  Redo - İleri Al: Ctrl + Y
  Cut - Kes: Ctrl + X
  Copy - Kopyala: Ctrl + C
  Paste - Yapıştır: Ctrl + V
  Special > Paste Attributes - Özel Yapıştır: Ctrl + Shift + Alt + V
  Cut Contents - İçeriği Kes: Ctrl + Shift + X
  Paste Contents - İçeriği Yapıştır: Ctrl + Shift + V
  Duplicate - Kopyasını Çıkar: Ctrl + Alt + D
  Clone - Klonla: Ctrl +Shift + D
  Select > All - Tümünü Seç: Ctrl + A
  Select > All in document - Dökümandaki Herşeyi Seç: Ctrl + Shift + A
  Select > None - Hiçbirisini Seçme: Ctrl + D
  Find and Replace> Text -Yazıyı Bul ve Değiştir: Ctrl + Shift + F
  Find and Replace > Graphics - Grafiği Bul ve Değiştir: Ctrl + F
  Preferences - Ayarlar: Ctrl + U


  Menu View - Görünüm Menüsü

  Fit Selection - Seçimi Uydur: Ctrl + Alt + 0
  Fit to Page - Sayfaya Uydur: Ctrl + Shift + W
  Fit All - Tümünü Uydur: Ctrl + 0
  Magnification > 50% - Büyütme 50%: Ctrl + 5
  Magnification > 100% - Büyütme100%: Ctrl + 1
  Magnification > 200% - Büyütme 200%: Ctrl + 2
  Magnification > 400% - Büyütme 400%: Ctrl + 4
  Magnification > 800% - Büyütme 800%: Ctrl + 8
  Keyline - Keyline: Ctrl + K
  Fast Mode - Hızlı Mod : Ctrl + Shift + K
  Tollbars - Araçlar Menüsü : Ctrl + Alt + T
  Panels - Paneller Menüsü : F4
  Page Rulers > Show - Sayfa Cetvellerini Göster: Ctrl + Alt + R
  Text Rulers - Yazı Cetvelleri: Ctrl + ;
  Guides > Show - Rehber Çizgileri -> Göster: Ctrl + Ç
  Guides > Lock - Rehber Çizgileri -> Kilitle : Ctrl + Alt + Ç
  Guides > Snap to Guides - Rehber Çizgileri - > Çizgiye Tuttur: Ctrl +Shift + Ç
  Grid > Show - Izgara Çizgileri -> Göster: Ctrl + Alt + G
  Grid > Snap to Gride -Izgara Çizgileri -> Tuttur: Ctrl + Alt + Shift + G
  Snap to Point - Noktalara Tuttur:Ctrl + Shift + ;


  Menu Modify - Modifiye ( Değiştirme) Menüsü

  Transform > Scale - Boyutlarını Değiştir: Ctrl + F10
  Arrange > Bring to Front - Bir Öne Getir : Ctrl + Shift + UP
  Arrange > Move Forward - En Öne Getir: Ctrl + UP
  Arrange > Move Backward - En Arkaya Götür: Ctrl + DOWN
  Arrange > Sent to Back - Bir Arkasına At: Ctrl + Shift + DOWN
  Align > Top - Üste Hizala: Ctrl + Alt + 4
  Align > Bottom - Aşağıya Hizala : Ctrl + Alt + 6
  Align > Center Vertical - Dikey Merkeze Hizala: Ctrl + Alt + 5
  Align > Center Horizontal - Yatay Merkeze Hizala: Ctrl + Alt + 2
  Align > Left - Sola Hizala: Ctrl + Alt + 1
  Align > Right - Sağa Hizala: Ctrl + Alt + 3
  Align Again - Yeniden Hizala: Ctrl + Alt+ Shift + A
  Join - Birleştir: Ctrl + J
  Split - Böl/Ayır: Ctrl + Shift + J
  Combine > Blend - Kombine->Harmanla/Diz: Ctrl + B
  Combine > Join Blend to Path - Kombine -> Yol'a Harmanla/Diz: Ctrl + Alt + Shift + B
  Lock - Kilitle: Ctrl + L
  Unlock - Kilidi Aç: Ctrl + Shift + L
  Group - Grupla: Ctrl + G
  Ungroup - Grubu Çöz :Ctrl + Shift + G
  Symbol > Edit Symbol - Sembol -> Sembolü Düzenle: Ctrl + E
  Symbol > Convert to Symbol - Sembol -> Sembole Dönüştür: F8
  Convert to Image - İmaja/Resime Dönüştür: Ctrl + Alt + Shift + Z


  Menu Text - Yazı Menüsü

  Size > Smaller - Boyut -> Daha Küçük: Ctrl + Shift + ,
  Size > Larger - Boyut -> Daha Büyük: Ctrl + Shift + .
  Font Style > Bold - Yazı Tipi -> Kalın: Ctrl + B
  Font Style > Italic - Yazı - İtalik: Ctrl + I
  Font Style > BoldItalic - Yazı Tipi -> Kalın ve İtalik: Ctrl + Alt + Shift + O
  Effect > Highlight - Efekt -> Parlat/İşaretle: Ctrl + Alt + Shift + H
  Effect > Strikethrough - Efekt -> Üstünü Çiz: Ctrl + Alt + Shift + S
  Effect > Underline - Efekt -> Altını Çiz: Ctrl + Alt + Shift + U
  Align > Left - Hizalama -> Sol: Ctrl + Alt + Shift + L
  Align > Right - Hizalama -> Sağ: Ctrl + Alt + Shift + R
  Align > Center - Hizalama -> Merkez: Ctrl + Alt + Shift + C
  Align > Justified - Hizalama -> Her İki Yana Yaslı: Ctrl + Alt + Shift + J
  Special Characters > Em Space - EM Özel Karakterler: Ctrl + Shift + M
  Special Characters > En Space - EN Özel Karakterler: Ctrl + Shift + N
  Special Characters > Thin Space - Kalın Özel Karakterler: Ctrl + Shift + T
  Editor - Editör: Ctrl + Shift + E
  Flow Around Selection - Seçimin Çevresini Takip Et: Ctrl + Alt + W
  Flow Inside Path - Seçimin İçersini Takip Et: Ctrl + Shift + U
  Attach to Path - Yol'a Ataçla: Ctrl + Shift + Y
  Convert to Paths - Yol'a Dönüştür: Ctrl + Shift + P


  Menu Xtras - Ekstra Menüiler

  Repeat - Tekrar Et: Ctrl + Shift + =


  Menu Window - Pencere Menüsü

  New Window - Yeni Pencere: Ctrl + Alt + N
  Tools - Araçalar: Ctrl + F2
  Object - Objeler: Ctrl + F3
  Layers - Katmanlar: F2
  Swatches - Renk ve Parça Örnekleri: Ctrl + F9
  Styles - Stiller: Shift + F11
  Library - Kütüphane: F11
  Color Mixer - Renk Mikseri: Shift + F9
  Halftones - Yarım Renk Tonları: Ctrl + H
  Align - Hizalama: Ctrl + Alt + A
  Transform - Transformasyon/Modifikasyon: Ctrl + M
  Movie > Test - Film -> Test: Ctrl + Enter
  Movie > Settings - Film -> Ayarlar: Ctrl + Shift + Enter

  Araçların Kısayolları

  Pointer : V , 0
  Subselect : A , 1
  Page : D
  Lasso: L
  OutPutArea: J
  Pen : P
  Bezier: B, 8
  Text : T
  Line : N
  Pencil: Y
  Ellipse : O, 3
  Rectangle: R
  Freeform : F
  Knife : K, 7
  Hand : H
  Zoom: Z

  Lütfen alıntı halinde link ile belirtiniz.

  Kısayolları Tanımlamak ve Değiştirmek İçin Aşağıdaki Ayarlar Menüsünü Kullanabilirsiniz.
  Edit > Keyboard Shortcuts Bölümünden İstediğiniz Kısayolları Atayabilirsiniz. 2. Alev
  Özel Üye

  Macromedia Freehand MX Windows Kısayolları - Freehand Mx Keyboard Shortcuts Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
adobe freehand kısayollar
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi