Örtünmek Allahın Emri mi?

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Örtünmek Allahın Emri mi? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 13
  mumsema
  Özel Üye
  Reklam

  --->: Örtünmek Allahın Emri mi?

  Reklam  NETİCE:
  1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları,
  2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtmeleri,
  3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmaları, dinimizin; Kitab, sünnet ve İslâm alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecîbedir.

  TESETTÜRLE İLGİLİ HADİSLER

  1- “Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullanarak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz’da belirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini onun fıtratına yerleştirdi). Artık Ademoğlu yazılan payına kesinlikle ulaşır. Gözlerin zinası (şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuşmaktır. Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak isteklerini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle onları tekzib eder.”(10) buyurur.
  2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Ben Rasûlüllah (s.a.v)’e (harama) ani bakışın hükmünü sordum. O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emretti”.(11)
  3- “Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardından (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphesiz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve (kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir”.(12)
  4- Hz. Âişe (r.a) “Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye! Allah “Mü’min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!” ayetini indirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın olanı) kesip onunla başlarını örttüler.” der.(13)
  5- Hz. Âişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından sitayişle bahsederken buna benzer bir ifade ile başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.(14)
  6- Hz. Âişe (r.a) şöyle demiştir: “Ebû Bekr (r.a)’ın kızı Esmâ (ki Âişe validemizin ablasıdır) ince bir elbise ile örtülü olarak Rasûlüllah (s.a.v’in) huzuruna girdi. Rasûlüllah (s.a.v) ondan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü ve ellerini işaret ederek; “Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücudunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin görülmesi (gösterilmesi) caiz değildir.” buyurdu.(15)
  7- Yine Hz. Âişe (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasûlüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukarısını işaret ederek “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini açması helâl değildir!” buyurdu.(16)
  8- Ebû Hureyre (r.a)’den: Şöyle demiştir: “Rasûlüllah (s.a.v) “Ateş ehlinden olup, görmediğim iki sınıf insan var: (Birisi) yanlarında bulunan sığır kuyruklarına benzer kamçılarla insanları döğen (işkence yapan) bir kavimdir. (Diğeri) giyinik, çıplak birtakım kadınlardır...”(17) buyurdu.

  DİPNOTLAR
  1- Buhâri, (Çağrı Yay. İst. 1981), Kader, 9 (VII, 214); Müslim (Çağrı Yay. İst. 1981) Nikâh, 44 (II, 612, Hadis No: 2152, 2153); Beyhaki, VII, 89.
  2- Müslim, Âdâb, 10 (II, 1699, hadis no: 2159); Tirmizi, Edeb, 28 (V, 101, Hadis No: 2777) Ebû Dâvûd, Nikâh, 44, (II, 609, 610, Hadis No: 2148, 2149); Müsned, IV, 358, 361; Dârimî (Çağrı Yay, İst. 1981) İstizân, 15 (s. 674); Rikâk, 3 (s. 694); Beyhâki (1. Baskı, Hind, 1353) VII, 90.
  3- Serahsî, Mebsût, (Beyrut, 1986) X, 145-165; Nevev;ı Minhâc (Celaleddin Mahalli’ye ait şerh ile birlikte, II. Baskı, Mısır, 1934) II, 206/215; Kashanî, Beda’i’us-Sanayi’ (Mısır 1328/1910) V, 118-125; İbn Abidin, Reddu’l-Muhtâr, (Matba’a-i Amire, İst.) V, 320-329.
  4- Buhârî, Tefsir, Tefsir-u Sûreti’n-Nûr, 13 (v, 13) Ebû Dâvud, Libâs 33 (IV, 357); Beyhakî, VII, 88.
  5- Ebû Dâvûd, Libas, 32 (IV, 356).
  6- Taberî, Câmi’u’l-Beyân, (Beyrut, 1405/1984); X, 117-121.
  7-Taberi, a.g.e., Aynı yer; Fahreddin Râzi, Mefatihu’l-Gayb, (Matba’atü’l-Behiyye, Mısır) XXIII, 201, 210; Kurtubi el-Cami’ Li Ahkami’l-Kur’an, (Mısır, 1361/1942) XII, 222-238 Cassâs, Ahkûmu’l-Kur’an (Lübnan, Daru’l-Kitabi’l-Arabi) III, 315-3119; İbnu’l-Arabi, Ahkamu’l-Kur’an (Lübnan, Dâru’l-Ma’rife) III, 1365-1376; Serahsî, a.g.e., X, 145-165; Celâluddin Mahallî, Şerhu’l-minhâc, III, 206-215; Kâshâni, a.g.e, C., 118-125; İbn Abidîn, a.g.e., V, 320-329, İbn Hazma, Merâtibu’l-İcma, s. 29.
  8- Serahsî, a.g.e., X, 155; İbn Abidin, a.g.e., V, 320-329.
  9- Müslim, Libâs, 34 (II, 1680, Hadis No: 2128), Cennet, 13 (II, 2192, Hadis No: 2128); Müsned, II, 356.
  10- Buhâri Kitabü’l-Kader, 8. Bab, Müslim aynı kitab, 5. bab, Ebû Dâvûd, Nikâh, 4. babta, Ebû Hüreyre (r.a)’den.
  11- Müslim Kitabü’l-âdâb, 10 bab, Tirmizi, İsti’z’ân 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikah Kitabı 44. bab, Ahmed 4/358, Beyhâki 7/90..., Dârimî 2/278, İsti’zân 15.
  12- Tirmizi İsti’zân 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikâh 44. bab, Ahmed 5/531-532; Dârimî, rikak 3, Beyhâki, 7/90
  13- Buhari Nûr Suresinin tefsiri 13. bab, Ebû Dâvûd, Libas Kitabı 32. bab, Beyhâki 88.
  14- Ebû Dâvûd, Libas Kitabı, 31. bab.
  15- Ebû Dâvûd Libas kitabı, 33. bab.
  16- Buhari, Kitabü’l-Kader, 8. bab, Müslim, aynı kitab 5. bab, Ebû Davud, Nikâh, 4. babta, Ebû Hüreyre, (r.a)’den.
  17- Müslim, Kitabü’l-Adab, 10. bab, Tirmizi İsti’zân, 61. bab, Ebû Dâvûd, Nikah kitabı 44. bab, Ahmed 4/358, Beyhakî, 7/90..., Dârimî 2/278, İsti’zân 15.bab

  İMZA İMZA İMZA
  İsmail Öner Doç. Dr. İbrahim Çalışkan Mustafa Ateş
  D.İşl.Kr.Bşk. D.İşl.Kr.Bşk .V. ÜYE


  (RAPORLU) İMZA İMZA
  Dr. Fahri Demir Prof.Dr.Şerafettin Gölcük Haydar Hatipoğlu
  ÜYE ÜYE ÜYE

  İMZA İMZA İMZA
  Prof.Dr.Mehmet Hatipoğlu Yaşar İşcan Doç.Dr.Esat Kılıçer
  ÜYE ÜYE ÜYE

  İMZA İMZA İMZA
  Şükrü Özbuğday Hasan Şakir Sancaktar Lütfi Şentürk
  ÜYE ÜYE ÜYE

  İMZA İMZA
  Seyfettin Yazıcı İrfan Yücel
  ÜYE ÜYE
  ForumAlev --->: Örtünmek Allahın Emri mi?

 2. 14
  asac
  Emekli
  Yani şimdi arkadaşım bunu yapmayan bayanlarımız günah mı işlemiş oluyor yoksa nasıl birşey oluyor.Söyleyebilirmisiniz?Bu konuda Prens aydınlattı bizi biraz... 3. 15
  cbiter
  Üye
  bence allahın emri deil... 4. 16
  mumsema
  Özel Üye
  Alıntı cbiter Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bence allahın emri deil...
  Allah ıslah etsin:S bilemyen allame sanacak!

  Alıntı asac Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yani şimdi arkadaşım bunu yapmayan bayanlarımız günah mı işlemiş oluyor yoksa nasıl birşey oluyor.Söyleyebilirmisiniz?Bu konuda Prens aydınlattı bizi biraz...
  evet asac kardeşim. Örtü farzdır. farzı terketmek ise büyük günahtır.

 5. 17
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Ehli Sünnet ulemâsı bu konuda sekiz önemli nokta tesbit etmişler ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bunlar:
  1- Elbise, bedenin her tarafını örtmeli.Ayrıca yüz, el ve ayakların dışında kendiliğinden görünenlerin dışında örtülmesi hususunda da olağanüstü dikkat edilmelidir.«Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına, müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarıya çıktıklarında) örtülerini üstlerine almalarını söyle...» (Ahzab, 33/59),
  «Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. kendiliğinden görünen müstesnâ olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler...» (Nûr: 24/ 31).
  2- Elbise süslü püslü olup da bizzat kendisi zinet gibi olmayacak.Ayrıca bakışları üzerine toplayabilecek şekilde renkli, desenli, altın ve gümüş işlemelerden de kaçınılmalıdır.
  «Evlerinizde vakarınızla oturunda ilk câhiliye (devri kadınları)nın açılıp saçılarak, salınarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resûlü’ne itâat edin..» (Ahzab, 33/33).
  3- Vücut hatlarını belli edecek derecede ince veya şeffaf olmayıp, kalın ve sağlam olmalıdır.
  4- Giysi dar değil, geniş ve bol olmalı, fitneye neden olacak bir yeri belli etmemelidir.
  5- Parfüm ve benzeri dikkat çekici kokular kullanılmış bir durumda nâmahrem yanına çıkmak haramdır. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-:
  "Bir kadın koku sürünüp bir kavmin (topluluğun) yanına uğrar da onlar bunu hissederse; zinâ etmiştir" buyurmaktadır.[1]
  6- Hiçbir sûrette erkek giysisine benzemeyecek. İbn Abbas-Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:
  "Erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzeyene Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- lânet etti"[2]
  7-"Bir kavme benzeyen onlardandır"[3] hadisi şerifi doğrultusunda kâfir kadınların elbiselerine benzemesi de haramdır.
  8- Kapanması uygun olsa bile farklılığından dolayı insanların aşina olacağı bir nitelikte olmamalı. Zirâ Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-:
  "Her kim şöhret elbisesi giyerse, Allah da ona kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir. O da ona ateş olur" buyurmuştur.[4]

  [1] Sahihtir. İmam Ahmed.

  [2] Buhârî.

  [3] Sahihtir. Ebû Dâvûd.

  [4] Sahihtir. Ebu Dâvud.
  Abdullah Yolcu, Toplumun Cevheri Hanımlara, Guraba Yayınları El Broşürleri.

 6. 18
  fatihbarut
  Yeni Üye
  Selamün Aleyküm,
  "Ellerin ve yüzün kapanmasına olağan üstü özen gösterilmeli" diyen arkadaşım,
  Allah aşkına dine ilave yapmayın. Ellerin ve yüzün de kapanmasını kim emrediyor? Emir baş ve vucudu kapsıyor...
  "Ey iman edenler, Allah ve rasülünün önüne geçmeyin..." ayetini bilmiyor musunuz? "Aşırıya gitmeyin Allah aşırıya gidenleri sevmez" ayetini?
  Emredildiği yerde bırakın Allah insana gücünün üzerinde bir şey yüklemez ama insanlar yüklüyor.
  Hatta bir grup mutaassıb kadınları ev içinde de kapanmaya zorluyor. Oysa "bu onların rahatsız edilmemeleri için daha iyidir" ibaresini içeren ayetin amacı açık, kadını yabancı erkeğin şehvetinden korumak.
  Yoksa hiç durmadan kapalı gezsin, saçları dökülsün şekli şemali bozulsun da kocası evde göremediği kadını sokakta arasın demek değil.
  Ayrıca kadının estetik ve süslenme ihtiyacını (ki kuranda bunun kadının doğasında olduğu ayetle sabittir) tamamen göz ardı ederek çul giyin dercesine hiçbir süs olmasın demek yanlıştır. Kadın, ahlaklı müslüman kadınların arasında süslenebilir, kocasına süslenmesi zaten onun en tabi hakkı hatta görevidir...
  Ben benim bu mesajımdan bir önce yazılan mesajı ne yazıkki bazı doğrular içermekle beraber çağımızda müslümanı dininden soğutan, dine girmek isteyeni de bunaltıp uzaklaştıran mutaassıp yaklaşıma bir örnek olarak görüyorum.

  Lütfen denge ve itidal...

 7. 19
  P®ens
  !! Cümle Mühendisi !!
  Bu örtünme işine neden bu kadar takılırlar bilmiyorum bunun dışında bir sürü farz olan şey var.

  Namaz kılmak
  oruç tutmak
  zekat vermek

  Bunlar ibadet bide örtünmek gibi küfür etmemek anneye babaya saygı komşulara sevgi v.b şeyler vardır. Ama millet örtünmeye takmış durumda niye ?

  Ne yani bütün herşeyi yaptık bi örtünmek mi kaldı :S Günlük hayatımızda küfür ediyor annemize babamıza isyankar oluyor komşularımıza görevlerimizi yerine getirmiyoruz. Bunlarda günah tıpkı örtünmemek gibi... Neden bunlar konuşulmazda örtünmek konuşulur ? Yoksa herkes 4/4 lük yaşıyor islamıda örtünmek mi sorun oldu ?

  Ne garip bi durumdur bu yahu

  Örtünmek islami bi emirdir Allahın emirdir. Bunu yapmamak rahatsız ediyorsa yap yok etmiyorsa yapma bu kadar basit.


 8. 20
  €lif
  Üye
  Eğer bu örtü dediği şey sadece bedeni örtmek demek olsaydı Allah u Teala neden Kur'an'ı Kerim'de ''baş örtüsü'' diye zikretsin ki.Mantıklı düşünmek lazım.Benim inancıma göre bu örtü başa örtülüyor ki baş örtüsü denmiş.

  ''........Başörtülerini (göğüs ve boyunları görünmeyecek şekilde) yakalarının üstüne koyup örtsünler.” (Nur:31)

  Burda anlatmak istediği başörtüsünü başından başlayıp yaka kısmına gelecek kadar kapatmak.Yani Kur'an da bunu en ince detayına kadar anlatmak mümkün değildir.Namazın bile şekli yok Kur'an da.Düşünsenize her şeyi yazsa o kitap ne kadar kalın olurdu.Zaten Allah o kadar yüce ki İslam'ın bütün emirlerini bu kitapta toplamıştır.

 9. 21
  Hüsran_01
  Üye

  --->: Örtünmek Allahın Emri mi?

  Reklam  NETİCE:
  1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların gözlerini haramdan korumaları,
  2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dışında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik caiz olan erkekler yanında, vücut hatlarını ve rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü) ile örtmeleri,
  3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının üzerine salmaları, dinimizin; Kitab, sünnet ve İslâm alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin emridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini bir vecîbedir.
  günümüzde de nede dikkat ederler açık saçık giyinenlerin vay haline bir söz vardır ateşe dayanacak kadar günah işle örtünmenin Allahın Emri olduğunu inkar edenler ayetlere uymayanlar bir gün pişman olacaksınız fakat iş işte geçeçek karanlık ve ateşler içinde kalınca çok ah kafam dersiniz müslümanım deyipte inanmayanlar müslümanla bir bağlantısı kalcana düşünmüyorum müslüman Allahın emrini uygular günahtan kaçınır
  şeytana uymayın şeytan sizi yarı yolda bırakacak mahşer gününde gülücek benmi dedim aklın yokmuydu diyecek şeytan ateşten geldi yine ateşe gidecek onu uyanlar aynı onu gibi ateşe gidecek

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12
kapanmak sevapmıdır,  Kapanmak sevapmidir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi