Ölüm ve kabir soruları

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dini Sohbet Bölümünden Ölüm ve kabir soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  talha_efendi
  Emekli
  Reklam

  Ölüm ve kabir soruları

  Reklam  Ölüm ve kabir soruları

  Forum Alev
  Ölüm ve Kabir Hayatı yazılar


  Ölen kişinin gözlerinin acik olmasinda ki hikmet!Abdullah Bey: “Ölmüş birinin gözleri açık olup kapanmamasının bir hikmeti var mıdır?”

  Kabir sualine hazır mıyız?*“Hizmet Rehberi’nin altmış ikinci sayfasında ‘Risâlei Nûr’a hizmette vefat eden şehâdet makamı kazanır’ başlığı altında; bir ilim talebesinin Münker ve Nekir’in, ‘Rabb’in Kimdir?’ suâline karşı nahiv ilmince cevap vermesinin sırrı nedir? ‘Rabb’im Allah’tır’ demesi gerekmez miydi? Kabirde nahiv ilmine göre verilen cevapta bir ciddiyetsizlik söz konusu değil mi?”

  Kabir hayatı ve azabı üzerine ayeti kerimelerMehmet Kef: “Kabir hayatında azap olup olmadığını Kur’ân âyetleriyle destekleyerek yazabilir misiniz?”

  Hayatı Allah yarattığı gibi, ölümü de Allah yaratıyorHarun Bey: “Ömür ve ecel belirli değil mi? Ömür uzayıp kısalır mı? Ömrün uzayıp kısalması insanın elinde mi? Sigara ömrü kısaltır, sadaka ömrü uzatır gibi sözler ortalıkta dolaşıyor. Eğer bu sözler doğru ise, ecelin değişmediğini bildiren âyetleri nasıl anlayacağız?”

  Mezar taşı Adapazarı’ndan Hüseyin Uzun: “Mezar taşlarına resim koymak caiz midir?”

  Düşük olan çocuğa isim verilir mi?Manisa’dan okuyucumuz: “Düşüğe isim verilir mi? Verilmeden defnedilmişse ne yapmalıdır?”

  Ölenlerimizi unutmayalımİzmir’den Katre rumuzlu okuyucumuz: “Cuma günleri ölü insanın ruhunun evine geldiği ve âilesinin onun rûhuna okuduğu âyetleri işittiği ve haberdar olduğuna dâir sahih rivâyetler var mıdır?”

  Allah’tan güzel ölüm isteyelimSevilay Hanım: “Trafik kazasında ölen ile yatağında ölenin Allah katında bir ayrımcılığı var mıdır? Yani şöyle trafik kazasında ölen kötü, yatağında hastalanarak vs. şekilde ölen iyi bir kul mudur? Ölüm şekilleri kişilerin hayatında yaptıklarıyla alâkalı mıdır?”

  Kadınların mezarı erkeklerinkine göre daha derinmi kazılır?Abdurrahman Ulaş: “Kadınların mezarının erkeklerinkine göre daha derin kazıldığı diye bir kural var mı? Eğer varsa bunun hakkında bir âyet veya bir hadis var mı? Hikmeti nedir?”

  Denizde Boğulup kaybolan kişinin cenaze namazı,kabir, ölüm, dini merasiminin yapılmasıSırrı Özdemir: Denizde boğulup kaybolan, tüm aramalara rağmen cesedi bulunamayan kişinin durumuyla ilgili hükümler nelerdir? (Cenaze namazı, kabir, ölüm tarihi ve dinî merasimlerin yapılması.)

  Vasiyet nedir, ne değildir?Konya’dan Abdullah SARI: “İslâmda vasiyetin hükmü nedir? Müslüman’ın vasiyet hususunda ne yapması gerekir? Maide Sûresinin 106, 107 ve 108. âyetlerini açıklar mısınız?”

  Sırat köprüsü nedir?İzmir’den okuyucumuz: “Sırat Köprüsü nedir? Mecâzî midir? Yoksa gerçekten var mıdır? Kesilen kurbanların sahibine sırat köprüsünü geçerken binek olmasının hikmeti nedir?”

  Mü'min için ölümÇorum/Dodurga’dan hanım okuyucumuz: “Ölümün soğukluğu ve kabrin karanlığı beni korkutuyor. Ölümün hakikatini ve öldükten sonra neler olacağını anlatır mısınız?”

  Cinsiyeti belli olmayan cenaze nasıl kalkacak?İsmail Eren: “Bir arkadaşın sorusu: ‘Erkek mi kadın mı belli olmayanın cenazesi nasıl kalkacak? Namazı er kişi niyetine mi, hatun kişi niyetine mi kılınır? Cenazenin tekfin ve defin işlerini kadın mı, erkek mi yapar?”

  Vasiyetimizi yazdık mı?“Bir Müslüman hangi şeyleri vasiyet konusu saymalıdır? Her Müslüman vasiyet yazıp bırakmalı mıdır? Böyle bir vasiyet bırakıldığında geriye kalanlar dînen bu vasiyeti yapmak zorunda mıdır?”

  İnsanın toprakla buluşmasıİstanbul’dan okuyucumuz: “Cenazeyi defnederken yükümlü olduğumuz şeyler nelerdir?”

  Cenazeye katılmakİstanbul’dan okuyucumuz: “Cenazeyi teşyi etmenin hükmü nedir? Cenazeleri taşırken tabuta önden girip arkadan çıkmak; mezarlıkta toprak atarken, küreği yerden alıp yere bırakma gibi âdetlerin İslâmî bir yönü var mı? Yoksa hurafe veya İsrâiliyât mı?”

  Ölüm acısıÜmit Sezer: “Acaba insanın ölüm biçiminden yorumlar çıkarılabilir mi? Örneğin yatağında ölenle kazada ölen veya yüz üstü ölenle uyuyor gibi ölen arasında fark var mıdır? Ölünün yüz ifadesi acaba onun ahiretteki durumu veya zor ölümü ile ilgili mesaj verir mi?”

  Ölüm korkusuBolu’dan okuyucumuz: “28 yaşında bir arkadaşım var. Dedesi 31 yaşında ölmüş. Şimdi kendisi de 31 yaşında öleceği korkusu yaşıyor. Bunun gerçeklik derecesi nedir?”

  Kabir ziyaretiFikih.info sitesinden soran Adem Kılınçsoy: “Kadınların kabir ziyaret etmeleri günah mıdır, caiz midir, sünnet midir? Kimisi günah diyor. Melekler ve Allah lânet eder diyor.”

  Mezar ziyaretiKırşehir/Akçakent’ten Ramazan Kılıç: “Bir kadının ölen eski kocasını mezarında ziyaret etmesi dinimizce caiz midir? Çünkü artık eski kocası olduğu için nikâh düşer. Doğal olarak haram sayılmaz mı? Ayrıca yeni kişiyle nikâhlanmıştır. Ziyarete gitse bile yeni kocasından izin alması gerekli midir? Bu konuyu açıklar mısınız?”

  Kabir âlemiMahmut63800 rumuzlu okuyucumuz: Kabirde bulunanlar yaşadığımız şahadet aleminden haberdar mıdırlar?

  Kabirle ilgili sorularİstanbul’dan Mahmut bey: “1. Kabirde sorgu sual kabre ilk girildiğinde mi veya ruh alındığında mı başlar? Günlerce, ruhu alınıp da bekletilen kişiler için sorgulama nasıl olur? 2. Yeni vefat etmiş kişinin ruhu bulunduğumuz şehadet âlemine gelmesi mümkün mü? Mesela ölmüş baba geride bıraktığı çocukları, annesi... yakınlarının üzüntüsünden haberdar olur mu? 3. Ölü için kabir ile evde Kur’ân okuma sevap fazileti açısından bir fark var mı? 4. Kabir başında özellikle okunması gereken dua ve sureler nelerdir? 5. Kabirde ölünün ayak ucunda durup da Kur’ân-ı Kerim okurken ölü bundan haberdar olur mu? 6. Ölü için yas tutanların sesli ağlamasının ölüye zararı var mı? 7. Komşu kabirlerde bulunanlar birbirinden haberdar olurlar mı? 8. Kabirde zaman nasıl işler?”

  Eceli Allah takdir ederOrdu/Fatsa’dan Harun ERDEM: “Her bir sigara ömrü şu kadar kısaltır tarzında tıbbî bilgiler var. Sadaka ömrü uzatır gibi hadisler var. Sorulan soru şu: Ömür belirli değil mi? Ömür uzayıp kısalır mı? Ömrün uzayıp kısalması insanın elinde mi? O takdirde, ecelin değişmediğini bildiren âyetleri nasıl anlayacağız?”

  Ölüm haktırİsmi mahfuz okuyucumuz: “Ölümü hiçe sayan gözü kara insanlar var. Ölüm hak mı? Kur’ân’da ölümün hak olduğuna ve mutlaka her insana ve canlıya geleceğine dâir âyet var mı?”

  Kabirde hayat var!İsim belirtmeyen okuyucumuz: “Hayat yolculuğumuz sadece dünya ile mi sınırlıdır, yoksa kabirden sonra da devam ediyor mu? Kabirde suâl ve hayat nasıl olacaktır?”

  Ölüm: Gündemdeki en canlı gerçek!Eskişehir’den okuyucumuz: “Ölüm nedir ve nasıl oluyor? Ölüm anında iyi olsun, kötü olsun, tüm ruhlar büyük acı mı çekerler? Sekerâtı anlatır mısınız?”

  Cenaze yıkamakAnamur’dan Tuncay DOLU: “Erkek ölen karısının cenazesini veya kadın ölen kocasının cenazesini yıkayabilir mi?”

  Karı-koca aynı kabre gömülür mü?Adana’dan isim belirtmeyen okuyucumuz: “Karı-kocanın aynı kabre gömülmesinde dînen bir mahzur var mıdır? Kabirde kabir komşusunun günahından ve azabından etkilenmek söz konusu mudur?”

  Bir insan başkasının yerine nasıl şehid olur veya ölür?”Adana’dan K.Y. rumuzlu okuyucumuz: “Değerli bir yakınım kalp ameliyatı oldu. Ölümden döndü. Ameliyattan bir gün önce rüyasında altı ay önce ölen yeğenini görüyor. Yeğeni,‘Teyze ben senin yerine ameliyat oldum’ diyor. Beş vakit abdestli-namazlı olan hanım teyze bana soruyor. ‘Acaba ben ölecektim de benim yerime o mu öldü?’ diyor. Üstad Bedîüzzaman Hazretleri de, yeğeni için, ‘Benim yerime şehid oldu’ diyordu. Bu ne demektir? Bir insan başkasının yerine nasıl şehid olur veya ölür?”

  Küçük yaşta çocukların ölümüİsim belirtmeyen okuyucumuz: “Benim üç aylık oğlum vefat etti. Nedenini bilmiyoruz. Çok üzüldük. Küçük yaşta vefat eden çocuklarla ilgili bir müjde var mı?”

  Taziye ilânlarında “teessürle” demek câiz midir?“Ferizli” rumuzlu okuyucumuz: “Taziye ilânlarında “teessürle” demek câiz midir?”

  Tasarrufun devam etmesi ne demektir?Batman’dan Abdullah Tunç: “Tasarrufun devam etmesi ne demektir? Öldükten sonra her şey biter diyenler var. Tasarrufu devam eden evliyâ var mı? Meselâ, Abdülkadir-i Geylânî’nin (ks) tasarrufu devam ediyor mu? Bu konu için Kur’ân’dan veya sünnetten delil gösterilebilir mi?”

  Reenkarnasyon nedir?Konya’dan Yalçın Albayrak: “Reenkarnasyon nedir? Bunu iddia edenler var? Nasıl oluyor? Risâle-i Nûr’da var mı? Açıklar mısınız
 2. 2
  MuSTaFa_TR
  Emekli

  --->: ölüm ve kabir soruları

  Reklam  Allah razı olsun çok güzel bir konu seni destekliyorum kardeşim... 3. 3
  ce$m
  Üye
  allah razı olsun kardes bilgilendirdigin için sagollll+ Yorum Gönder
ramazanda ölene sorgu varmı,  ölünün yüz ifadesi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi