Bismihi subhaneu....duası...

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Bismihi subhaneu....duası... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ● ∂єИiz ●
  Usta Üye
  Reklam

  Bismihi subhaneu....duası...

  Reklam  Bismihi subhaneu....duası...

  Forum Alev
  Kelam ve selam,
  Âlem ve âlim,
  Eşya ve şahid,
  Şehid ve müşahid,
  Şu âlemin uçsuz bucaksız mekânlarında
  Zerre kadar bile cürümü olmayan
  Biz kullarının gönlüne nazar edip
  Kemali afiyet sırrınca ilimden nasiptar kılan ALLAH (cc)ya
  Alemlerin can soluyan varlıklarının sayısı adedince
  Onu tespih edişlerine uygun
  Lisanı dil kabilinden

  ''ELHAMDULİLLAHİ RABBİL ALEMİN”

  Şükür, sena ve hamd
  Eş-Şekur ve el-Hamid olana.

  Terkibimize mayaladığı sevgiyle,
  Hayatın hay’lığını sır boyutu olan
  Hu’dur ki, sonun başlangıcıdır.

  Ol başlangıcın sonu olan
  Çemberi oluşturan sevginin muhatabı
  Kulluk ve kemal, ilim ve Cemal,

  Suret ve tasvir, sanat ve Musavver oluşunu
  Zatının her an ayrı tecellisinde fark edip,

  Derim ki; kelam-ı sayha ile ant olsun ki
  Gam ve kederden arınmamıza
  Maşallah”

  Bütün sıkıntılarımıza
  Hasbi yallah”

  Bütün günahlarımıza
  Estağfurullah”

  Bütün musibetlere
  İnna lillah”

  Kaza ve kadere
  Tevekkel tu alellah”

  Bütün nimetlere
  Elhamdülillah”

  Bütün korkulardan emin olmak için
  Lailahe illallah Muhammed en Rasulallah”

  Elamdulillahi ala külli hal!”
  İlk nur, ilk doğuş,
  İlk kelam, ilklere yüceltilen
  Sonrada Habib denip kutsanan,
  Dünya denen âlemde
  Ruh ve meleklerle ziyaret edilen,
  İlk miraç ve sidretül müntehada ilk,
  İnsanı kâmillikte, esma-i ilahi hikmetinde
  Hep ilk olan,
  Arasatta şefaatte ilk,
  Liva-ül hamd makamında ilk,
  Makamı Mahmut’ta bile
  İlki şahsında ünleyen...

  Ve bizimde dil Gülşensinde
  Söz goncalarıyla
  Salat_ü selamlarlar desteleyip,
  Sevgilinin diyarına gönderirken
  İşbu hazlı demde ya Rab.!

  Biz sana ; kul Muhammed aleyhisselama
  Ümmet olmanın manevi deminde,
  Zamanı şehri zilhicceyle paylaşırken
  Bizi kulluğunda kabul eyle.
  İmanımızı sabit eyle.
  Amellerimizi makbul eyle,
  Muhammed aleyhisselam hürmetine amin..!

  Selatü selam ve naat-ı kiram kabilinden dizelediğimiz övgümüzü
  Rabbi Rahim’imize sena üslubunca sunarken
  Ol dostun hoşnutluğuna erişmemizi dilerim.

  İşbu selatü selamlarımızın mana hazzı
  Ruhani meclislerde
  Rüzgâr-ı İsraf’ilin nefhalarıyla Muştulanarak
  Efendimizin al ve ashabının yar ve yaranının
  Ve dahi tüm çağlarda
  Bende-i yaranı olan salih ve Salihalarda kapsayan bir inşiraha dönmesini
  Ve işbu selatü selam hürmetine;
  Dünyamızı sünnetin hazzında mamur eylemesini dileriz amin.!

  Allahumme salli ala seyyidina muhammed

  Destti sevdanın maşuku,
  Makam-ı âlinin muhatabı,
  Kevser-i afi tabın sakisi,
  Arasat-ı kübranın gizemli şefaatçisi,
  Ruhların umut menbağı,
  Yücelerin rahmet bulutu,
  Hakk’ın el-Adl adlı dili,
  Kulluk bilincinde en mütevazı,
  Paylaşımda adil,
  Ölçüde cömert, mertlikte yüce,
  Ahlakta kerim, ilimde Âlim,
  Âlemde özel, surette güzel,

  Dilde naat, sözde sanat,
  Kelamda selatü selama muhatap,
  Dua ve niyazın en güzel süsü,
  Ruhlarda şakıyan
  Aşk bülbüllerinin bestesi,
  Umut baharlarının
  Şebnemlerinin yaşam gayesi

  Ol sevgi Peygamberine;
  Dil üslubunun mana hazzıyla
  İş bu selam-ı şahaneleri de katarak
  Salat_ü selamlarımızı arz ederken...

  Ona candaş ve yaren,
  Ona yoldaş, ona ashap,
  Ona gardaş, ona ehl-i beyt,
  Ona salik, ona tabiin,
  Ona tebei tabiin,
  Ona selef, ona halef,

  Onun yolunun yolcusu
  Olduğunu gönlünden tastiklemiş,
  Ruhunu bu sevginin onayında arıtmış
  Her bir cana en kalbi sevgi,
  Muhabbet ve ruhani feyizler dilerim.

  Sesi mikrofondan tele,
  Telden radyoya, radyodan kulağa,
  Kulaktan gönüllere hissettirirken,
  Bu hislerle duygulanan saygı ve sevgiyi
  Gönlünde haz eyleyen dostlar merhaba!
  Ehlen ve sehlen efendim!

 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Bismihi subhaneu....duası...

  Reklam  Alimlerin peygamberlerin duaları okunup Allah'tan istense bile kişi tembel dursa ve hiç bir şey yapmasa dualarının karşılığını görmez. Çünkü sebeplere müracaat etmek çabalamak Allahu tealanın kulundan istediği bir şeydir. Çabalayıp dua etmek en iyisidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi