Çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua:

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua: ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua:

  Reklam  Çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua:

  Forum Alev
  ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA:

  Allah'tan her şeyin hayırlısını istemelidir. Bizim için ne-yin hayırlı olup olmadığını bizler bilemeyiz. Bir âyet-i keri-mede de bildirildiği gibi hayır zannettiğimiz şeyler bazen bi-zim için şer, şer sandıklarımız da hayır olabilir. Onun için Al-lah'tan her şeyin, bu arada çocuğun da hayırlısını istemeliyiz. Çocuk sahibi olmak elbette her kesin istediği bir şeydir. Yara-tılış kanunları da bu yöndedir. Ama bazı durumlarda bazı in-sanlar için çocuk sahibi olmamak hayırlı olabilir.

  Çocuğu ol-mayanlar bunun sebeplerini araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmak ve çocuk sahibi olmak için çalışabilirler. Fakat bü-tün gayretlere rağmen yine çocuk olmuyorsa bunu dert etmek, ısrarla bu konu üzerinde durmak da doğru değildir. Belki de onlar için hayırlı olan öylesidir. Belki çocukları olsaydı başla-rına bilinmedik belâlar gelecekti ve Allah onları o belâlardan korumak için çocuk vermedi. Evet, çocuk istemeli, bunun yol-larını da aramalı, ama işi çığırından çıkarıp takıntı haline getirmemelidir. Her şeyin hayırlısını istemelidir. Cenab-ı Hak, hakkımızda her şeyin haylırlısını versin. Amin.

  1. "İnne rabbeke hüve'I-hallâku'l-alîm." = "Muhak-kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir." âyetini gecele-ri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.

  2. Veya; "Fallâhu hüve'l-veliyyü ve hüve yuhyî" = "Muhak-kak ki Allah dosttur ve yaratandır." âyetini beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.

  3. Veya; "HüvaIIahü'l-hâliku'l-bâriü" = "O yaratandır ve yok-tan var edendir." âyetini 1054 kere tekrar eder.)

  4. Veya; Tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya-kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa "Bismillâ-hirrahmânirrahîm" yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah'ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın-caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)


  SİE 2. 2
  Sena
  Bayan Üye

  Cevap: çocuk Sahibi Olmak Için Okunacak Dua:

  Reklam  Her evli çiftin isteği olan çocuk sahibi olmak aslında çok hassas bir konudur bunun için eşlerin herzaman hayırlısını istemesi dua ederken içten ve samimi olması gerekir+ Yorum Gönder
Çocuk olması için okunacak dua,  bebek olması için okunacak dua
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi