Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Dua Bölümünden Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua

  Reklam  Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua

  Forum Alev
  Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua  Yüreğim ne kasırgalar geçirdi ne boranlar kopardı dost dediklerinden dostum dediklerinden . Bu yüreğim nicelerini dost bildi bâki dostu bilmeden 'Onu' yüreğinin derinliklerinde hissedemeden.


  Dilim bunları söylerken gönlüm tarifi imkansız haykırışlarda 'Seni' arayışta.

  Dost dedikleri nasıl bir şeydir ki benim serhad gibi yüreğimi birden sallandırdı. Dost dedikleri nasıl bir duyguyduki gönlümü Hz.Yusuf (a.s)'un kuyuda tutsak olduğu zaman gibi yakarışta o zaman gibi hüzünlü tâ ki Senin dostluğuna kavuşana kadar. Dost dedikleri aşk yüreğimde nasıl bir kordur ki yüreğimi Mecnun'un yüreğinde yanan ateş gibi kor o ateş gibi Sana muhtaç kılan.

  Peki neydi insanı bu kadar duygu yoğunluğuna iteninsana şiirler yaztırtan? Ya da nasıl bir duyguydu ki Sana içten seslendiği vakit nemlenen gözleri yaşartan yüreğimize manevi iklimler saçan?

  Bunu nasıl anlatabilirim ki?

  Çünkü bu diller lâl oldu. Seni anlatamamaktan Seni Mecnun'un aradığı gibi arayamamaktan.

  Ey yüreğimizdeki tarifi imkansız Dost!

  Sana yöneldim Sana haykırıyorum. Biliyorum Senin dostluğuna lâyık değilim amma ümitvârım. Dostluğunun limanındayım aç yelkenleri aç tâ dostluğuna geleyim.

  N'olur beni dostluğuna kabul et.
  (Âmin)

  Mehmet Beydemir
 2. 2
  mum
  Özel Üye

  Cevap: Dost Duası - Yaradana Sıgınma Duası - Allah İçin Dua

  Reklam  HADİSLERDE ALLAH’A SIĞINMA DUALARI

  Peygamberimiz (s.a.s.), dünya fitnesi, yaşlılık, tembel-
  lik, acizlik, günah, borç yükü, kabir azabı, cehennem aza-
  bı, fakirlik ve zenginlik fitnesi, üzüntü, keder, korkaklık,
  cimrilik, düşman istilası; dilinin, gözünün, kulağının, kal-
  binin ve tenasül uzvunun şerri, zillete düşme, açlık, üzüntü
  ve keder, zulüm, kötü amel ve kötü ahlâk, şirk, küfür, ni-
  fak, hainlik ve benzeri pek çok konuda Allah’a sığınmış,
  mü’minlerin de sığınmasını istemiştir. Peygamberimizin
  Allah’a sığındığı duaların bir kısmı şunlardır:

  َ َ ّ َ ْ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك أَن أُرد إِلى أَرْ ذل العمر و أَعوذ بك منْ فتْ نة‬
  ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ُ ُ ْ َِ
  َ‫الدنْيا‬
  ُّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en üradde ilâ
  erzelil-‘umüri. Ve e’ûzü bike min fitnetid-dünyâ.”

  Anlamı: “Allah’ım! Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar
  yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığını-
  rım.” (Buhârî, De’avât, 36)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الكسل والهرم والمأثَم والمغرم ومنْ فتْ نة‬
  ِ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫القبِ وعذاَب القبِ ومنْ فتْ نة النار وعذاب النار ومنْ شَ ر فتْ نة الغنَى‬
  ِ ْ ِ َ ِ ِّ
  ِ َ ِ َّ ِ َ َ َ ِ َّ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْ
  ‫وأَعوذ بك منْ فتْ نة الفَ قر و أَعوذ بك منْ فتْ نة المسيح الدجال‬
  ِ َّ َّ
  ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ْ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ َ َ

  okunuşu: “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-keseli

  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM

  vel-heremi vel-me’semi vel-meğrami

  Ve min fitnetil-kabri ve ‘azâbil-kabri,

  Ve min fitnetin-nâri ve ‘âzâbin-nâri

  Ve min şerri fitnetil-ğınâ

  Ve e’ûzü bike min fitnetil-fakri

  Ve e’ûzü bike min fitneti’l-mesîhıd-deccâl.”

  Anlamı: “Allah’ım! Tembellikten, düşkünlük derecesinde
  yaşlılıktan, günahtan ve borç yükünden, kabir fitnesinden ve
  kabir azabından, cehennem fitnesinden ve cehennem azabın-
  dan, zenginlik ve fakirlik şerrinden sana sığınırım. Fakirlik
  fitnesinden Sana sığınırım. Deccal Mesih’in fitnesinden sana
  sığınırım.” (Buhârî, De’avât, 38; Nesâî, İstiâze, 26–27)

  ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الهم والحزْ ن والعجْ ز والكسل والجب‬
  ِ ْ ُ ْ َ ِ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ ّ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ
  ‫والبخْ ل وضَ لع الديْ ن وغلبة الرجال‬
  ِ َ ِّ ِ َ َ َ َ ِ َّ ِ َ َ ِ ُ ْ َ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-
  hemmi vel-huzni vel-‘aczi vel-keseli vel-cübni vel-buhli
  ve dale’ı’d-deyni ve ğalebetir-ricâl.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten
  ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükünden ve
  düşmanların galip gelmesinden Sana sığınırım.” (Buhârî, De’avât,

  39; Nesâî, İstiâze, 7, 25)

  ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ َ َ َ َ ّ َ َ ِ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ِ‫اَللهم إِني أعوذ بك منْ عذاَب جهنم و أعوذ بك منْ عذاب القب‬
  ْ
  ‫و أَعوذ بك منْ فتْ نة المحْ يا والممات و أَعوذ بك منْ شَ ر المسيح‬
  ِ َ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ
  ِ ِ َ ِّ
  ‫الدجال‬
  ِ َّ َّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘azâbi
  cehenneme. ve e’ûzü bike min ‘azâbil-kabri.

  Ve e’ûzü bike min fitnetil-mahyâ vel-memâti.

  Ve e’ûzü bike min şerril-mesîhıd-deccâl.”

  Anlamı: “Allah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım.

  Kabir azabından Sana sığınırım.

  Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.

  Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınırım.”

  (İbn Hıbbân, İstiaze, No: 999; Nesâî, İstiâze, 27, 47; Buhârî, De’avât, 37)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الفَ قر والقلة والذلة و أَعوذ بك منْ أَن أَظلم‬
  َ ِ ْ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ّ ِ ّ َ ِ َ ّ ِ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫أَوْ أُظلم‬
  ََ ْ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-fakri
  vel-kılleti ve’z-zilleti. Ve e’ûzü bike min en azlime ve uz-
  leme.”

  Anlamı: “Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan, zilletten Sana
  sığınırım. Zulmetmekteِn ve zulme uğramaktan Sana sığını-
  rım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 14; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1030)

  ْ
  َ ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من العجْ ز والكسل والجب والبخْ ل والهرم‬
  ََِ َ ِ ُ َ ِْ ُ َ ِ َ
  َ
  ‫والقسوة والغَ فلة والعيْ لة والذلة والمسكنة و أَعوذ بك من الفَ قر‬
  ِ ْ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ْ َ َ ِ ّ ِّ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ
  ‫والكفر والفُ سوق والشقاق والنفَ اق والسمْ عة والرياء وأَعوذ بك من‬
  َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ِّ َ ِ َ ُّ َ ِ ِّ َ ِ َ ِّ َ ِ ُ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ
  َّ ْ
  ْ
  ْ ْ ْ
  َْ
  ‫الصمم والبكم والجنون والجذام والب َص وسيء السقام‬
  ِ َ ْ ِ ِّ َ َ ِ َ َ ِ ُ َ ِ ُ ُ َ ِ ُ َ ِ َ َّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-‘aczi

  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM

  vel-keseli vel-cübni vel-buhli vel-herami vel-kasveti vel-
  ğulfeti vel-‘ayleti vezzilleti vel-meskeneti.

  Ve e’ûzü bike minel-fakri vel-küfri vel-fusûkı veş-
  şikâkı ven-nifâkı ves-süm’ati ver-riyâi

  Ve e’ûzü bike mines-samemi vel-bükmi vel-cünûni
  vel-cüzzâmi vel-berasi ve seyyiil-eskâmi.”

  Anlamı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklık-
  tan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalp-
  lilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sı-
  ğınırım.

  (Allah’ım!) Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten,
  düşmanlık etmekten, münafıklıktan, yaptığım amelleri başka-
  larına süm’a ve riyadan (amelleri başkalarına göstermek ve
  duyurmak için yapmaktan) Sana sığınırım.

  (Allah’ım!) Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzam-
  dan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan Sana
  sığınırım.” (Hâkim, De’avât, No: 1944, I, 530; İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1023; İbn

  Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)

  َ ٍ ْ َِ ُ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ علم ل ينْ فَ ع ومنْ قلب ل يخْ شَ ع ومنْ نَفس ل‬
  َ َ ٍ ْ َ ِ َ ُ َ َ ٍ ْ ِ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫تَشبع ومنْ دَعْ وة ل يستَجاب لها‬
  ََ ُ َ ْ ُ َ ٍَ
  َِ ُ َ ْ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘ılmin lâ
  yenfe’u ve min kalbin lâ yehşe’u ve min nefsin lâ teşbe’u ve
  min da’vetin lâ yüstecâbü lehâ.”

  Anlamı: “Allah’ım! Faydası olmayan ilimden, saygısız /
  imansız kalpten, doymayan / tatmin olmayan nefisten ve ka-

  bul olmayan duadan Sana sığınırım.” (Müslim, Dua, 73; Ebû Davud,

  Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 2; İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29115)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ شَ ر سمْ عي ومنْ شَ ر بصري ومنْ شَ ر لساني‬
  ِ َ ِ ِّ
  ِ َ ِ َ َ ِّ
  ِ َ ِ َ ِّ
  ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫ومنْ شَ ر قلبي ومنْ شَ ر منيي‬
  ٍّ ِ َ ِّ
  ِ َ ِ ْ َ ِّ
  َِ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri
  sem’î ve min şerri besarî ve min şerri lisânî ve min şerri
  kalbî ve min şerri meniyyin.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şer-
  rinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve tenasül uzvu-
  mun şerrinden Sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 76; Nesâî, İstiâze, 4, 27)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ منْ كرات الَخْ الق والَعْ مال والَهْ واء‬
  ِ َ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ِ َ َ ُ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min münke-
  râtil-ahlâkı vel-a’mâli vel-ehvâi.”

  Anlamı: “Allah’ım! Ahlâkın, işlerin ve arzuların çirkin
  ve kötü olanlarından sana sığınırım.” (Tirmizî, De’avât, 128)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ زوال نعْ متك وتَحْ ويل عافيتك وفُجاءة‬
  ِ َ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  َ ِ َ
  َ
  ْ
  ‫نقمتك وجميع سخَ طك‬
  ِ ِ َ َ ِ َ ِ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min zevâli
  ni’metike ve tahvîli ‘âfiyetike ve fücâeti nikmetike ve cemî’ı
  sehatıke.”

  Anlamı: “Allah’ım! Nimetinin yok olmasından, sağlık ve
  âfiyetin bozulmasından, ansızın belaya uğramaktan ve her
  türlü gazabından Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367)

  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM

  ٰ
  ْ ِ ُ َ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الشقاق والنفَ اق وسوء الَخْ الق‬
  ِ َ
  ِ ِ ّ َ ِ َ ِ ّ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şikâkı
  ven-nifâkı ve sûi’l-ahlâkı.”

  Anlamı: “Allah’ım! Düşmanlıktan, iki yüzlülükten ve
  kötü ahlâktan Sana sığınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İsti’aze,

  21)

  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الشك بعْ د اليقني وأَعوذ بك منْ مقارنة‬
  ِ َ َ َ ُ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ّ َ ّ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫الشياطني و أَعوذ بك منْ عذاب يوْ م الدين‬
  ِ ِّ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ َ َّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike mineş-şekki
  ba’del-yekîn.

  Ve e’ûzü bike min mukâranetiş-şeyâtîni

  Ve e’ûzü bike min ‘azâbi yevmid-dîn.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kesin imandan sonra şüpheye düş-
  mekten Sana sığınırım.

  Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din günü-
  nün azabından sana sığınırım.” (İbn Ebî Şeybe, Dua, 1, No: 29135)

  َ ِ ُ ُ َ ِ َّ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الجوع فَإِنه بئس الضجيع و أَعوذ بك‬
  َ ْ ِ ُ َ ّ ِ ُ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ِ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-cû’ı
  feinnehû bi’sed-dacî’ı.

  Ve e’ûzü bike minel-hıyâneti feinnehâ bi’setil-
  bîtâneti.”

  ‫من الخيانة فَإِنها بئست البطانة‬
  ِ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ َّ ِ َ َ ِ ْ َ ِ

  Anlamı: “Allah’ım! Açlıktan Sana sığınırım. Çünkü aç-
  lık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten Sana sığınırım. Çünkü
  hainlik, ne kötü bir sırdaştır.” (Ebû Davud, Salât, 367; Nesâî, İstiâze, 19)

  ْ
  َّ ْ
  ْ
  ْ
  ّٰ
  َ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الب َص والجنون والجذام ومنْ سيئ الَسقام‬
  ِ َ ْ ِ ّ ِ َ ِ َ ِ ُ َ ِ ُ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-berası
  vel-cünûni vel-cüzzâmi ve min seyyiil-eskâmi.”

  Anlamı: “Allah’ım! Alaca hastalığından, delilikten, cüz-
  zam hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan Sana sı-
  ğınırım.” (Ebû Davud, Salât, 367)

  ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك من الهدم وأَعوذ بك من التَدي و أَعوذ بك من الغَ رق‬
  ِ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِّ َ ّ َ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ ُ ُ ِ ّ َ ّ ُ ّ
  ْ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َ َّ َ ِ َ َّ َ ْ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ َ ْ َ
  ‫والحريق و أَعوذ بك أَن يتَخَ بطني الشيْ طان عنْ د الموْ ت وأَعوذ بك أَن‬
  ‫أَموت في سبيلك مدبرا و أَعوذ بك أَن أَموت لديغا‬
  ً ِ َ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ ً ِّ َ ُ َ ِ ِ َ ِ َ ُ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike minel-hedmi.
  Ve e’ûzü bike minet-teraddî.

  Ve e’ûzü bike minel-ğaraki vel-harîkı.

  Ve e’ûzü bike en yetehabbetaniyeş-şeytâni ‘ındel-mevti.

  Ve e’ûzü bike en emûte fî sebîlike müdebbiran.

  Ve e’ûzü bike en emûte ledîğan.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kuyuya düşmekten Sana sığınırım.
  Yüksekten düşmekten Sana sığınırım. Boğulmaktan ve yan-
  gından Sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmak-
  tan Sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir hâlde
  ölmekten Sana sığınırım. Zehirli hayvan sokması ile ölmekten
  Sana sığınırım.” (Nesâî, İstiâze, 61; Ebû Davud, Salât, 367)

  DÖRDÜNcÜ BÖLÜM

  َ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك اَن اَموت نهما اَوْ هَما اَوْ غرْ قًا اَوْ اَن يتَخَ بطني‬
  ًّ
  ً َ َ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  َ ِ َ َّ َ ْ
  ‫الشيْ طان عنْ د الموْ ت اَوْ اَن اَموت لديغً ا‬
  ِ َ ْ َ ِ ُ َ َّ
  َِ َ ُ ْ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike en emûte
  nehemen ev hemmen ev ğarkan ev en yetehabbetaniyeş-
  şeytânü ‘ındel-mevti ev en emûte ledîğan.”

  Anlamı: “Allah’ım! Düşkün bir vaziyette veya kederli
  iken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpması ile
  veya yılan sokması ile ölmekten sana sığınırım.” (Nesâî, es-Sünenü’l-

  Kübrâ, İstiâze, 74)

  ْ ِ َ َ َ ّ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ّ ِ َ َ َ ِ َ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ غلبة الديْ ن وغلبة العدو وشَ ماتة الَعْ دَاء‬
  ِ
  ِ
  ِ
  ِ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min galebetid-
  deyni ve galebetil-‘adüvvi ve şemâtetil-a’dâi.”

  Anlamı: “Allah’ım! Altından kalkamayacağım borçtan,
  düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları sevindirecek bir
  musibete dûçâr olmaktan Sana sığınırım.” (İbn Hıbbân, İstiaze, No:

  1027)

  ٰ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ سوء العمْ ر و أَعوذ بك منْ فتْ نة الصدر‬
  ِ ْ َ ّ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ُ ْ ِ ُ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ

  َْ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ُ َُ َ
  ِ‫و أعوذ بك منْ عذاب القب‬

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min sûil-
  ‘umri ve e’ûzü bike min fitneti’s-sadri ve e’ûzü bike min
  ‘azâbil-kabri.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kötü bir ömür sürmekten Sana sığı-
  nırım.

  Kalp fitnesinden Sana sığınırım.

  Kabir azabından Sana sığınırım.” (İbn Hıbbân, İstiaze, No: 1024)

  َ ّ ُ ّٰ ِ ْ ِ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ عذاب القبِ ووسوسة الصدر وشَ تَات الَمْ ر اَللهم‬
  َ ِ ْ َ ّ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ
  ‫إِني أَعوذ بك منْ شَ ر ما تَجيء به الريح‬
  ِ َ ِ ُ ُ ِّ
  ُ ِّ ِ ِ ُ ِ َ ِّ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min ‘azâbil-
  kabri ve vesvesetis-sadri ve şetâtil-emri. Allâhümme! İnnî
  e’ûzü bike min şerri mâ tecî’ü bihir-rîh.”

  Anlamı: “Allah’ım! Kabir azabından, nefsin vesvese-
  sinden ve işlerin dağınıklığından Sana sığınırım.

  Allah’ım! Rüzgârın getirdiği âfetin şerrinden Sana sığı-
  nırım.” (Tirmizî, De’avât, 88)

  َْ
  َ َ ِّ
  ‫اَللهم إِني أَعوذ بك منْ شَ ر ما عملت و منْ شر ما لمْ أَعْ مل‬
  ِ َ ُ ْ ِ َ َ ِّ
  ِ َ ِ ُ ُ ِّ َ ّ ُ ّ ٰ

  okunuşu: “Allâhümme! İnnî e’ûzü bike min şerri mâ
  ‘amiltü ve min şerri mâ lem a’mel.”

  Anlamı: “Allah’ım! İşlediklerimin şerrinden ve işlemedik-
  lerimin şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, Zikir ve Dua, 65; Nesâî,

  İstiâze, 58)+ Yorum Gönder
dost duası,  dostluk duası,  arkadaş duası,  dost için dua,  yaradana sığınma duası
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi