Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Dünya Ülkeleri Bölümünden Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland

  Reklam  Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland

  Forum Alev
  Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam kısa adıyla Tayland bir uzakdoğu ülkesidir. Krallıkla yönetilmektedir, ana dili Taycadır, nüfusun %90 lık büyük bölümü budist inanışına sahiptir. Kutsal Tapınaklarda beslenilen siyam kedisi tüm dünyada ünlüdür. Thai dilinde melekler şehri anlamını taşıyan Bangkok ise başkentidir. Turizme önem verilir, turistler saygıyla ve çiçeklerle karşılanır. Budist geleneği gereği ülkede budizm için büyük paralar harcanır ve tapınaklar kurulur, yaşatılır. Suya dayanıklı bir ağaç olan, yatçılık, mobilya ve havuz sektörünün vazgeçilmez malzemesi Tik ağacından çok güzel oymalar, eserler görmek ve/veya satın almak mümkündür. Ülkeyi gezecek yabancıların dikkat etmesi gereken davranış şekilleri vardır. Bir taylandlı yanında başkasının başını, saçlarını okşamak, ayakla bir şeyi işaret etmek ve thai şekli selamlaşmayı yapmamak hoş karşılanmaz. Ülke kara incinin vatanıdır. Adı gece hayatı ve beraberinde seks turizmiyle anılan ülkenin sahip olduğu diğer güzellikler arka planda kalmaktadır.

  Coğrafi Verileri

  Konum: Güneydoğu Asya, Andaman Denizi ve Tayland Körfezi Kıyısında, Burma'nın güneydoğusunda yer alır.
  Coğrafi Konumu: 15 00 Kuzey Enlemi, 100 00 Doğu Boylamı
  Haritadaki Konumu: Güneydoğu Asya
  Yüzölçümü: 514,000 Km²
  Sınırları: Toplam: 4,863 Km
  Sınır Komşuları: Burma 1,800 Km, Kamboçya 803 Km, Laos 1,754 Km, Malezya 506 Km
  Sahil Şeridi: 3,219 Km
  İklimi: Tropikal.
  Arazi Yapısı: Orta kısımlarda ovalar, doğuda Khorat platosu, ülke genelinde dağlar yer alır.
  Deniz Seviyesinden Yüksekliği: En Alçak Noktası: Tayland Körfezi 0 M
  En Yüksek Noktası: Doi Inthanon 2,576 M
  Doğal Kaynakları: Kalay, Kauçuk, Doğal Gaz, Tungsten, Tantal, Kereste, Kurşun, Balık, Alçıtaşı, Linyit, İşlenebilir Topraklar
  Arazi Kullanımı: Tarıma Uygun Topraklar: %34
  Daimi Ekinler: %6
  Otlaklar: %2
  Ormanlık Arazi: %26
  Diğer: %32 (1993 Verileri)
  Sulanan Arazi: 44,000 Km² (1993 Verileri)
  Doğal Afetler: Yer Çökmeleri, Kuraklıklar, Tsunami

  Nüfus Bilgileri

  Nüfus: 111,444,371 (Temmuz 2001 Verileri)
  Nüfus Artış Oranı: %0.91 (2001 Verileri)
  Mülteci Oranı: 0 Mülteci/1,000 Nüfus (2001 Tahmini)
  Bebek Ölüm Oranı: 30.49 Ölüm/1,000 Doğan Bebek (2001 Tahmini)
  Ortalama Hayat Süresi: Toplam Nüfus: 68.86 Yıl
  Nüfusun %70 Kadın %20 Erkek %10 Transeksüel/Travesti
  Erkeklerde: 65.64 Yıl
  Kadınlarda: 72.24 Yıl (2001 Verileri)
  Ortalama Çocuk Sayısı: 1.87 Çocuk/1 Kadın (2001 Tahmini)
  HIV/AIDS - Hastalıklarına Yakalanan Yetişkin Sayısı: %2.15 (1999 Verileri)
  HIV/AIDS - Hastalığı Olan İnsan Sayısı: 755,000 (1999 Verileri)
  HIV/AIDS - Hastalıklarından Ölenlerin Sayısı: 66,000 (1999 Verileri)
  Ulus: Taylandlı
  Nüfusun Etnik Dağılımı: Tay %75, Çinli %14, Diğer %11
  Din: Budizm %95, Müslüman %3.8, Hıristiyanlık %0.5, Hinduizm %0.1, Diğer %0.6 (1991)
  Diller: Thai, İngilizce, Etnik Ve Bölgesel Lehçeler
  Okur Yazar Oranı: 15 Yaş Ve Üzeri İçin Veriler
  Toplam Nüfusta: %93.8
  Erkekler: %96
  Kadınlar: %91.6 (1995 Verileri)
 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  --->: Tayland

  Reklam  TAYLAND

  DEVLETİN ADI: Tayland Krallığı
  BAŞŞEHRİ: Bangkok
  YÜZÖLÇÜMÜ: 518.000 km2
  NÜFUSU: 56.800.000
  RESMİ DİLİ: Tay dili (İngilizce, Çince, Malayca)
  DİNİ: İslâm, Budizm
  PARA BİRİMİ: Baht (=100 stang)
  Güneydoğu Asya’da, 5° 32’ -20° 28’ kuzey enlemleri ve 97° 21’-105° 38’ Doğu boylamları arasında yer alan, kuzeyden Burma ve Laos, doğudan Laos, Kamboçya ve Siyam Körfezi, güneyden Malezya ve batıdan Burma ve Andaman Deniziyle çevrili, eski adı Siyam olan, mevki îtibâriyle büyük stratejik önemi hâiz bir krallık.

  Târihi

  Ülkenin ilk yerlileri Güney Çin’den göç eden insanlardır. Taylandlılar, 11. yüzyılda bölgeye gelerek bir krallık kurdular. Tayland kurulduğundan bu yana Avrupalı güçlerin istilâsına ve sömürgeciliğine uğramayan Güneydoğu Asya’nın biricik ülkesidir. Şüphesiz bunda, Tayland Kralı Mongkut’un rolü büyüktü. Bundan sonra yerine geçen oğlu Kral Chulalongkorn da aynı siyâsetle bu durumu devam ettirdi. Kral Chulalongkorn 1851 yılından 1910 târihine kadar tahtta kaldı. Ülkesinin gelişme ve kalkınmasında büyük çaba sarfetti. İngiltere ve Fransa ile çeşitli ticârî anlaşmalar imzâladı.

  Tayland’da 1932 yılında monarşik idâreyi sınırlayıcı kansız bir ihtilâl oldu. 1941 yılında ülke Japonlarca işgâl edildi. Harpten sonra batı siyâseti gütmeye başlayan Tayland, Vietnam’a 11.000 kişilik bir askerî birlik gönderdi. 1972 yılında bu birliklerini tekrar geriye çekti.

  1976 yılında yeni bir ihtilâl oldu. Bu sefer ihtilâl kanlıydı. Bunu 1977 ihtilâli tâkip etti. 1983 yılında Vietnam askerî birlikleri, Tayland, Kamboçya sınırı yakınlarında Kamboçya mülteci kamplarına saldırdı. 30.000’e yakın mülteci Tayland’a sığındı. Bunun üzerine Vietnamlılar ülaaae girdiler. Fakat çok geçmeden Taylandlılar saldırganları geri püskürttü. 1988’de seçimleri kazanarak başbakan olan Tümgeneral Chatichai, 25 Şubat 1991’de yapılan askerî darbeyle yönetimden uzaklaştırıldı. Darbecilerin lideri General Suçinda Kraprayun’dır. Askerî Cuntanın hazırladığı anayasa gereğince Millî Meclisin 360 üyesinin belirleneceği seçimler 22 Mayıs 1992’de yapıldı. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidâra gelecek sandalye sayını elde edemedi. Generallerin desteklediği Erdem Birliği Partisi, Cuntanın yolsuzlukla suçlayarak iktidardan uzaklaştırdıkları partilerle bir koalisyon hükümeti kurdu. Fakat bir süre sonra çıkan olaylardan sonra hükümet krizi yaşanmaya başlandı. Kurulan geçici hükümetin ardından 13 Eylülde yapılan seçimler netîcesinde muhâlefet partileri 185 sandalye elde ederek yeni hükümeti kurdular (Ocak 1994).


  Tabiî Kaynakları

  Ülkenin bitki örtüsü oldukça zengindir. Baştanbaşa bütün topraklar yeşile bürünmüştür. Burma sınırında yer alan Salween Nehri civarı bölgeler, kıymetli “tik kerestesi” elde edilen tik ağaçları ve diğer bölgeler teng, yangı ve tekian gibi ağaçlarla kaplıdır. Bundan başka mangrov ve cevzülcinan cins ağaçları pekçoktur. Muson mevsimindeki sık yağışlarla bir tropik ülke olan Tayland, tropik bitki yetişmesi için çok elverişlidir. Sert ve yumuşak ormanların çeşitli yerli türleri ve geniş miktarda bambu ve Hint kamışı vardır.

  Tayland’da en çok ve meşhur olan hayvan fildir. Öyle ki Tay hânedanlığının sembolü olmuştur. Maymun, Siyam kedisi, geyik, tapir, uçan maki, papağan, sincap, gibbon ülkede yaşayan diğer hayvanlardır. Ayrıca nesli tükenen kooprey (bir cins vahşi öküz) ve hog geyiği gibi nâdir bulunan hayvanlar da yaşamaktadır. Ülkede pekçok çeşitli tropikal kuş cinsi mevcuttur. Serçe, ötleğen, güvencin, bıldırcın, tavuskuşu, kumru, sülün ve leylek bunların başlıcalarıdır.

  Ülkenin yeraltı kaynakları oldukça zengindir. Başlıca mevcut mineraller; antimon, kalay, petrol, gaz, kurşun, tungsten, manganez, demir, tuz, volfram, çinko, linyit ve alçıtaşıdır.

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  Tayland yaklaşık 56.800.000 kişilik bir nüfûsa sâhiptir. Bunun % 80’lik bir ekseriyeti Tay soyu, geri kalanıysa Çinli ve Asyalı milletlerden teşekkül etmiştir. Ülkenin nüfus artışı % 3 civârındadır.

  Sınır dağları ve en güney uç bölgesi üzerinde yaşayanlar hâriç, ülke insanları homojen yapıdadır. Tay halkı esas olarak Moğol asıllıdır. Taylılar Tay lisanını kullanırlar. Tay lisanı, ülkenin resmî dilidir. Ayrıca İngilizce yaygındır. Nüfûsun % 10’una yakın bir bölümünü meydana getiren Çinlilerse kendi dilleri olan Çinceyi kullanırlar. Tay ve Çin asıllı bu insanlar genellikle budisttirler. Ülkedeki Müslüman nüfusu % 7 dolayındadır. Tayland’da 200 Müslüman okulu ve 1500 câmi vardır. Daha çok, etnik olarak üçüncü büyük grup olan Malaylar Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Ülkede bir miktar Mon (Pegun), Kamboçyalı, Vietnamlı ve batılı insanlar da vardır.

  Tay toplumu klan veya sıkı sınıf ayrılıkları taşımayan gevşek bir yapıdadır. Monogami âileler temel sosyal birim kabul edilir. Çoğunlukla köylerde yaşar ve tarımla uğraşırlar. Genellikle iç ticâret ve el sanatları bunların elindedir. Yalnız uzak mesâfelere yapılan ticâret Çinli tüccarların kontrolü altındadır.

  Bangkok, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehri olup, Tayland’ın başşehridir. Yaklaşık iki milyonun üzerinde bir nüfûsa sâhiptir. Bangkok ile Tayland’ın diğer köyleri ve şehirleri arasındaki kültür ve ekonomik farklılık oldukça büyüktür. Tayland’ın diğer önemli şehirleri Ayuttuya, Korat ve Çiengmai’dir.

  Tayland halkının yaklaşık % 84’ü okur yazardır. Özellikle 1950 yılından sonra eğitim ve öğretime önem verilmiştir. Yerli okullar yanında, birçok İngilizce öğretim yapan yabancı okullar mevcuttur. Ülkede yüksek öğrenim olarak, toplam 18 üniversite vardır. Eğitimle birlikte sağlık ve sosyal hayatta da önemli gelişmeler 1950 yıllarından sonra kendini göstermiştir. Uzun yıllar pekçok insanın ölümüne sebep olan sıtma hastalığı son yıllarda tamâmen kontrol altına alınmıştır.

  Siyâsî Hayat

  Tayland krallıkla idâre edilen bir ülkedir. Ülke, bir anayasaya sâhip monarşik bir yönetim sistemi içindedir. İdârî olarak 72 eyâlete (Changwat) ayrılmıştır. Tayland’da her eyâlet bir vâli tarafından idâre edilir. Eyâletler, bölgelere (Amphoe), onlar da küçük bölgelere (Tambol) ve bunlar da köylere (Muban) ayrılır. Önceki kral, aynı zamanda hükümet başkanlığı da yapıyordu. Sonraları bu görevi ortadan kaldırıldı. Yasama yetkisi 360 üyeli Millî Meclisin elindedir. Meclis üyeleri dört yılda bir halk tarafından seçilir. Tayland, Güneydoğu Asya ülkeleri teşkilâtı ASEAN (Association of Southeast Asion Nations) üyesi bir ülkedir.

  Ekonomi

  Tayland ekonomisi esas îtibâriyle tarıma dayanır. Toprak ve toprak mülkiyeti ülkede çok önemlidir. Orta bölgelerde yer alan ovalar, ülkenin ekilebilen en müsâit topraklarıdır. Başlıca tarım ürünleri mısır, pancar, meyve-sebze, pirinç, şekerkamışı, kokonat, tütün, biber, baharat, jüt, manyok kökü, hindistancevizi, fasulye ve pamuktur. Pirinç ülkenin dış ticâretinde en önemli üründür.

  Tayland’ın toplam yüzölçümünün beşte üçüne yakın bir bölümü ormanlıktır. Kereste çok önemli bir gelir kaynağıdır. Diğer orman ürünleri arasında tik ağacı, mangal kömürü, hezaren (hintkamışı), lâk ve reçine (çam sakızı) de üretilir.

  Tayland mâden bakımından çok zengin bir ülkedir. Dünyâda kalay üreten ülkeler arasında beşinci büyük ülkedir. Antimon, tungsten, demir ve manganez diğer önemli minerallerdir. Ülkede tabiî gaz üretimi gelişmiştir. Ayrıca petrol bulma çalışmaları son yıllarda artmış ve kıyı bölgelerde petrol bulunmuştur. Ülke tuz yönünden çok zengindir.

  Tayland’da başlıca endüstri dalları; çimento, kâğıt, lastik, gıdâ, çelik, dokuma, elektronik, plastik, tahta, seramik, otomobil, montaj, ilâç, tekstil, elektrik âletleri, kereste, şeker, pamuk, tütün, ipek ve ipekli dokumadır. Son yıllardaki hükümet harcamaları geniş ölçüde, gübreleme, çimento, kalay tasfiyeciliği, petrol rafinerileri, asfalt yapımı, askerî güç üsleri, sulama kanalları ve havayolu ulaşımı alanlarına yapılmaktadır. Cam ve kâğıt endüstrileriyse gelişme yolundadır.

  Tayland’ın en büyük ihraç maddesi pirinçtir. Bundan başka çeşitli tarım ve orman ürünleri de satar. Ticâreti daha çok, Japonya, ABD, Suudi Arabistan, Hollanda ve Singapur iledir. Turizm, ülkenin büyük bir gelir kaynağıdır.

  Ülkenin güney bölgeleri Siyam Körfezine ve Andeman Denizine açıktır. Dolayısıyla bir kısım ticâretini Bangkok ve Sattahip limanlarından deniz yoluyla yapar. Ülkenin en işlek limanı Bangkok’tur Kanalların bulunduğu alanlarda gemi servisleri mevcuttur. Yaklaşık 84.764 km karayolu mevcut olup bunun % 40’ı asfalttır. Demiryolları yaklaşık 4000 km’dir. Ülkede târifeli sefer yapılan 23 havaalanı olup, Bangkok yakınlarındaki Don Muang Havaalanı milletlerarasıdır.

  Balıkçılıkta, hem tatlı su hem de denizde balık avlanmasının geliştirilmesi hedef alınmıştır. Ormancılığın geliştirilmesi için ormanların sürekli bir program içinde çoğaltılmasına çalışılmaktadır.
 3. 3
  MOSKOVALI
  Yeni Üye
  pattaya pattaya..martta gidecek arkadaslar lutfen yazisalim bulusalimm :)+ Yorum Gönder
tayland krallığı,  siyamın son krall kimdir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi