Emile Durkheim Kimdir?

+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler-Flozoflar Bölümünden Emile Durkheim Kimdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Emile Durkheim Kimdir?

  Reklam  Emile Durkheim Kimdir?

  Forum Alev
  Emile Durkheim  Emile Durkheim, ( 15 Nisan 1858 - 15 Kasım 1917); Yahudi kökenli Fransız sosyolog, Modern Sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.

  Hayatı ve Düşüncesi

  15 Nisan 1858 tarihinde Epinal-Loren'de dünyaya geldi. Felsefe öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya'da bulundu Fransa'ya dönüşte yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1902 de Sorbonne Edebiyat Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1906 da Buisson'un ölümü üzerine Sorbonne Eğitimbilim Profesörlüğüne getirildi.
  Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim durumuna getirdi. Auguste Comte'un fiziği, Herbert Spencer'in biyolojiyi örnek alıp inceledikleri toplumsal olaylar ona göre yalnız kendi türünden olaylarla açıklanabilir, "toplumsal olay" bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir süreç değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal olaya katılmak kaçınılmaz bir zorunluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlâk, siyaset, bilim ve sanat türünden olaylardır. Durkheim bireyi bireyselliği toplum içinde tümüyle eritmez. İnsanın kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren olguları üzerine yargılarına temel dayanak olur. Toplum bir başka yanıyla da insana ilişkin her kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir. Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir.
  Durkheim bilgi anlayışında toplumun görüşünü örnek alır. Bilgide en genel kavramlar tek tek şeylerin tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramlardır. Bunların mutlak, öncesiz sonrasızca doğru ve kesin kavramlar oldukları da söylenemez. Bilginin temel taşları olan genel kavramlar toplumla birlikte zaman ve uzam bağlamında değişip gelişen kavramlardır.
  Din sosyolojisi ile ciddi olarak ilgilenen Durkheim'in eserlerinin bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiştir. Comte'un takipçisidir. Toplumu, Tanrı yerine koymuştur. Burada kasıt inançlı bir kimse davranışlarda bulunurken Tanrı'sını nasıl gözetirse 'birey'inde davranışlarda bulunurken toplumu aynı şekilde gözettiğidir.
  15 Kasım 1917'de Paris'te ölmüştür.

  Başlıca eserleri
  • De La Division Du Travail Social; 1893 (İçtimaî Taksim-i Amalo; 1923)(Toplumsal İş Bölümü;2006)
  • Règles De La Méthode Sociologique; 1895 (Sosyolojik Yöntemin Kuralları; 1985)
  • Le Suicide; 1897 (İntihar; 1987)
  • Les Formes Êlémentaires De La Vie Religieuse; 1915 (Din Hayatının İlkel Biçimleri; 2005)

  Türkiye'de yayımlanmış diğer eserleri
  • Ahlaksal Terbiye;1938
  • Ahlak ve Hukuk Kaideleri Hakkında Dersler;1947
  • Meslek Ahlakı;1949, 1962
  • Ceza Evriminin İki Kanunu;1966
  • Dini Hayatın İlkel Biçimleri,Ataç;2006
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Emile Durkheim Kimdir?

  Reklam  Fransa'da doğan Emile, ünlü bir sosyologdur. Sosyolojinin kurucularından biri sayılmaktadır. Sosyolojinin ismi ve sosyolojinin gelişmesinde büyük katkıları olan bir düşünürdür.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi