Güzellik Felsefesi

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Güzellik Felsefesi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Güzellik Felsefesi

  Reklam  Güzellik Felsefesi

  Forum Alev
  Güzellik, Felsefenin bir altbölümü olan Estetik'in temel kavramlarından birisidir.Aynı zamanda estetiğin ana konusunu da bir anlamda güzellik kavramı oluşturmaktadır.Buna göre en genel anlamda güzellik, bakanda beğeni ve hoşlanma etkileri bırakan, haz duyumlarını uyaran nesnelerin niteliği ya da özelliği olarak tanımlanır.Bu eğilim genel olarak estetik gerçekcilik olarak adlandırılır. Öte yandan güzellik duyumunun, nesnenin bir niteliği olmaktansa, öznenin duyumsayış şeklinin yapılanmışlığıyla ilintili olduğu varsayımı vardır. Buna göre güzellik bakılan ile ilgili değil asıl olarak bakış ile ilgilidir. Bu eğilimse estetik öznelcilik olarak adlandırılır. Güzellik kavramının nesnel mi yoksa öznel temelli mi olduğu süregiden bir tartışma konusudur.

  Güzellik'in varlık alanı ile bakışın bununla ilişkisi sorunu, estetik kuramların önemle üzerinde durdukları temel meselerden biridir. Güzellik ve Dogruluk, Güzellik ve İyi, Güzellik ve Yücelik güzel ile ilişkili olarak değerlendirilen öteki konu başlıklarının bazılarıdır. Güzel, güzel olan, ve güzellik gibi kavramlar üzerine Platon'dan beri süregelen bir tartışma ve değerlendirmeler sözkonusu olmakla birlikte, felsefe-içinde güzellik kuramı gibi çok geliştirilmiş bir alan yoktur.

  Platon, güzellik konusunu bir İdeal olarak ele alır.Güzellik, güzel kadın duyumunun ideal formudur. Buna göre, güzellik, duyumların ötesinde varolan ve tek tek güzellik duyumlarını şekillendiren bir idea'dır. Plotinus'a göre güzellik, ilahi akıl'ın dünyadaki yansımasıdır. Aristotales, "güze olan, salt kendisi için arzulanabilir olandır" demektedir. Ayrıca ona göre, güzellik matematiksel bir orantı gibi ele alınır.Güzel olan kavranabilir olmalıdır ve bu da oran ve ölçü ile ilgilidir. Güzellik meselesi üzerine Alman felsefesi ve özellikle [[Alman Romantizmi] ile birlikte bir teorik gelişme döneminin belirginleştiği söylenebilir. Buna göre "güzellik, sonsuzun sonlu olarak kendini göstermesidir". Kant, güzellik deneyimini vurgular; burada özne ya da nesneden öte, deneyimin kendisi önemsenir. Çünkü Kant için güzellik, farklı bir felsefi kategori olarak, nesnelerin duyusal görünümleridir ve duyusallık bu anlamda deneyimle ilintilidir. Hegel'de güzelliği bir idea olark degerlendirdi. Bu düşüncede güzellik-doğruluk ilişkisi bir özdeşlik olarak ele alınmaktadır.Güzellik, idea'nın bir sanat yapıtı olarak gerçekleşmesidir.

 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Güzellik Felsefesi

  Reklam  Güzellik felsefesinde önem verilen nesnenin ya da herhangi bir şeyin bir tek dış görüntüsü değil insanda haz uyandıran iç özellikleri de güzellik felsefesinin kapsamına girmektedir.+ Yorum Gönder
güzellik felsefesi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi