Baphomet

+ Yorum Gönder
Öğretim ve Edebi Türler Bölümünden Baphomet ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Baphomet

  Reklam  Baphomet

  Forum Alev
  Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise şeytan olarak tarif edilmiştir.
  Tapınak Şövalyeleri ve Baphomet

  13 Ekim, 1307'de tarikatın büyük üstadı Jacques de Molay ve 140 üyesinin tutuklanması ile başlayan sorgu sürecinde, tarikat üyeleri, ayinler esnasında putlara taptıklarını itiraf etmişlerdir.(Bu itiraafların baskı altında edilmiş olması muhtemeldir) Kedi, kurukafa gibi putlarının yanı sıra Baphomet olarak adlandırdıkları, uzun sakallı, korkutucu gözleri olan başka bir puttan da bahsetmişlerdir. Tarikat şövalyelerinin hiçbiri bu putu şeytan olarak nitelememiş olsada papalık Baphomet'in şeytan olduğunu ilan etmiştir.

  Şekli ve Simgeselliği


  Eliphas Levi'nin Baphomet Anlatımı

  Baphomet hakkında en detaylı bilgi Eliphas Levi'den gelmektedir. Ünlü Fransız okültist, kabalist ve majisyen Eliphas Levi Zahed (asıl adı Alphonse Louis Constant'ın İbranice'ye çevrilişi) batı ezoterizmi hakkındaki başarılı çalışmalarıyla tanınır. Levi Baphomet'i vücudunun üst kısmı kadın, alt kısmı erkek olan, keçi kafalı ve kanatlı olarak tasvir etmiştir. 1854'de yayımlanan Dogme et Rituel de la Haute Magiekabala öğretisindeki merhamet ve şiddet (yada adalet) dengesini anlatmaktaydı. Kollardan biri erkeği diğeri dişiyi simgeliyordu. Boynuzları arasında yanan meşale madde ile ruh arasındaki dengeyi temsil ediyordu. Çirkin hayvani yüz ise günahkarın korkusunu anlatmaktaydı. Bacak arasındaki çubuk sonsuz hayat, vücudundaki pullar su, yarım daire şekli atmosfer, devamındaki tüyler ise dünya ile sonsuzluk arasındaki dönüşüm süreci idi. Göğüs ve hem kadının ve hem de erkeğinkine benzeyen kol yapısı ise insanı ve insanlığı simgelemekteydi. (İnsanüstü Büyü Öğretisi ve Törenleri) kitabında Baphomet'i detaylı olarak anlatmaktadır. Levi'ye göre Baphomet'in kolları

  Aleister Crowley'nin Baphomet Anlatımı

  Baphomet hakkında bilgiler veren bir diğer okültist de Aleister Crowley idi. Ordo Templi Orientis'in (O.T.O - Doğu Tapınak Tarikati) İngiltere üstadı olarak bilinen Crowley bir özgür mason idi ve O.T.O üstadlığı döneminde Baphomet takma ismini kullanmıştır.
  Crowley Baphomet'i çocuk Horus olarak nitelemiştir ve yine Aslan-Yılan olarak tanımlamıştır. Crowley'de Baphomet'in erkek-kadın ikilemine katılmakta, hatta biseksüel olduğunu iddia etmekteydi (Crowley kendisi de biseksüel idi). Crowley'e göre Baphomet, ayinlerde yer alan cinsel birleşimin sonucu olan "Sihirli Çocuk"tu ve aynı zamanda kadın ve erkeğin dengeli zıtlığıydı. Ancak Crowley Baphomet'i bu zıtlığın da ilerisinde, şehvetin kendisi olarak anlatmıştır.

  Baphomet ve Şeytan

  Levi'nin Baphomet çizimi, Tarot kartlarının onbeşincisi olan Şeytan Kartındanpentagram ise Levi tarafından belirginleştirilmiş ve muhtemelen insanı simgelemektedir. Aşağı işaret eden pentagram günümüzde de Şeytan Kilisesinin sembolüdür.
  Satanist bir grup olan Dokuz Melek Tarikatı'nın Baphomet için yaptığı tanım ise, onun güzel bir kadın olduğu ve elinde kesilmiş, sakallı bir erkek kafası tuttuğu şeklindedir. esinlenildiği görülmektedir. Alın üzerindeki

  Kelime Kökeni

  Baphomet kelimesinin kökeni kesin olarak bilinmemektedir. Ancak dönemler içerisinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştır.
  • Hz. Muhammed'in isminin Latince karşılığından (Mahomet) türetilmiş bir kelime olduğu iddia edilmiştir. Bu iddia muhtemelen Tapınak Şövalyeleri'nin düşmanları tarafından tapınakçılara karşı provokasyon amacı ile ortaya atılmıştır çünkü Haçlı Seferleri döneminde Hristiyan dünyası İslam hakkında çok az şey biliyordu ve müslümanların Hz.Muhammed'i bir tanrı olarak kabul ettiklerini zannediyorlardı.
  • Yunancada hikmet anlamına gelen Sophia kelimesinin Atbash şifrelemesi olduğu iddiaa edilmiştir. Bu şifreleme İbrani alfabesinde kullanılan ve harflerin sondan başa doğru yazılması esasına dayanan bir tekniktir. Baphomet kelimesi İbrani alfabesinde yazılıp üzerinde Atbash uygulandığında Sophia kelimesi türemektedir. Dr Hugh J. Schonfield - The Essene Odyssey
  • Yunanca'da ki Baphe (vaftiz) ve Metis (ustalık) kelimelerinin birleşimi olduğu iddiaa edilmiştir.
  • İdris Şah'a göre Baphomet kelimesi Ebu Fihamet (Anlayışın Babası) kelimesinden türetilmiştir.
  • Levi'ye göre bir dizi Latince kısaltmadır. Temp. ohp. Ab - Templi omnium hominum pacis abhas (İnsanlar arasındaki barışın babası)
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Baphomet

  Reklam  Baphomet kavramının uygulanışının ne zaman ortaya çıktığı hakkında net bir bilgi yoktur. Oluşma şekli hakkında çeşitli iddialar söz konusudur. Tapınılan bir put olarak bilinmektedir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi