Enerji İletimVe Dağıtım Sistemleri

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektrik Bölümü Bölümünden Enerji İletimVe Dağıtım Sistemleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Enerji İletimVe Dağıtım Sistemleri

  Reklam  Enerji İletimVe Dağıtım Sistemleri

  Forum Alev
  Enerji İletimVe Dağıtım Sistemlerinde Arıza Yerinin Yansıma YöntemiyleBelirlenmesinde Kullanılmak Üzere Bir Darbe Gerilimi ÜretecininTasarlanması.
  Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımsistemlerinde arıza yerinin belirlenmesi güvenilir ve sürekli elektrikenerjisinin sağlanması için gereklidir. Bir elektrik sisteminde birarızanın meydana gelmesi durumunda arıza yerinin kısa süredesaptanması, arızalı hattın mümkün olduğunca çabuk işletmeye alınmasıaçısından çok önemlidir. Elektrik sistemlerinde arıza yerininbelirlenmesi problemi, elektrik endüstrisinin kendisi kadar eskidir.İletim mesafeleri ve ulaşılması güç arazilerdeki hatlar arttıkçaproblemin önemi artmıştır.
  Bir elektrik sistemine ait hava hatlarıçok çeşitli sebeplerden sayısız arızaya maruz kalırlar. Arızalarınsadece %5-10'u kalıcı arızalardır. Kalan %90-95'i geçicidir ve bu türarızalardan kısa süre sonra hat tekrar işletmeye alınabilir.
  Kablo arızalarıyeraltı kablolarının kullanımındaki artışa paralel olarak artmıştır. Buarızalar kişiye bağlı olarak, doğal sebeplerden ya da kablo eskimesinedeniyle artış gösterebilir.
  Kablolarda arızayerinin saptanması, basit gözlemlerle mümkün olduğu gibi karmaşıkaygıtların da kullanımını ile de mümkündür. Bu kablo arızalarınınyaklaşık %40'ı özel aygıtlara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla belirlenir.Arızaların geri kalan %50'si mevcut, amaca uygun aygıtlarlasaptanabilmektedir. Son olarak arızaların %10'u ise ancak özel ölçümyöntemleri ve aygıtları kullanılarak belirlenebilir.
  Kablo arızalarınınyerlerinin ve cinslerinin belirlenebilmesi için pek çok ölçmeyöntemleri ve aygıtları mevcuttur. Bu amaçla seçilen bir ölçüm yöntemikullanılacak ölçü aletlerinin tasarımında amaç duyarlı, hızlı,güvenilir, kolay taşınabilir, çalıştırılması ve bakımı kolay, ekonomikbir aygıt oluşturulmasıdır.
  DARBE GERİLİMİ ÜRETECİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

  Öncelikle, devrenin bilgisayar ortamındabenzetimi yapılmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen devreden alınanölçüm sonuçları ile benzetim sonuçlarının uyum içinde olduklarıgözlenmiştir. Aşağıda önce Pspice Programı kullanılarak yapılanbenzetim çalışması sunulmuş, daha sonra da pratik devre hakkında bilgiverilmiştir.
  Darbe Gerilimi Üreteci Devresinin Bilgisayar Benzetimi
  Gerçekleştirilen devrenin Pspice devre analiz progr----- yönelik olarak hazırlanmış eşdeğer devre modeli Şekil 1 de gosterilmiştir.

  Şekil 1. Devrenin Pspice modeli


  Devrede kullanılan elemanların listesi aşağıda verilmiştir;
  D1: Silisyum diyot
  C1: 47m F, Kondansatör
  R1: 1.2 MW Direnç
  D2: 100V Zener diyot
  C2: 22 nF, Kondansatör
  SCR: Tristör
  R2: 375 W Direnç
  R3: 3.3 kW Direnç
  C3: 1.5 nF, Kondansatör
  Vs: 110V A.C. Kaynak
  IPULSE: Ayarlanabilir akım darbesi üreteci

  Yukarıdaki devrenin Pspice progr----- uygun biçimde ifade edilmiş hali ise aşağıda verilmiştir.
  *KABLO ARIZASININ YERINI BELIRLEMEK
  *AMACIYLA KULLANILACAK DARBE GERILIMI
  *URETECİ SPICE MODELI
  VS 1 0 SIN (0 150V 50HZ)
  D1 1 2 DMOD
  C1 2 0 10UF
  R1 2 3 1.2MEG
  D2 0 3 DMODZEN
  C2 3 0 20NF
  XT1 3 4 6 4 SCR
  R2 4 5 375OHM
  R3 5 0 3300OHM
  C3 5 0 1.2NF
  IPULSE 4 6 PULSE (0 1A 1S 2NS 2NS 10MS 5S)
  .SUBCKT SCR 1 2 3 2
  S1 1 5 6 2 SMOD
  RG 3 4 50
  VX 4 2 DC 0V
  VY 5 7 DC 0V
  DT 7 2 DMOD
  RT 6 2 1
  CT 6 2 10UF
  F1 2 6 POLY(2) VX VY 0 50 11
  .MODEL SMOD VSWITCH(RON=0.0105 ROFF=10E+7 VON=0.5V VOFF=0V)
  .MODEL DMOD D(IS=2.2E-15 BV=1200V TT=0 CJO=0)
  .ENDS SCR
  .MODEL DMOD D(IS=2.2E-15 BV=1200V TT=0 CJO=0)
  .MODEL DMODZEN D(IS=2.2E-15 BV=100V TT=0 CJO=0)
  .TRAN 2US 1.5S
  .PROBE
  .END
  Benzetim sonucu elde edilen çıkış gerilimi dalga şekilleri aşağıda verilmiştir. (Şekil 2, 3 ve 4)

  Şekil 2. Çıkış darbe geriliminin dalga şekli

  Şekil 3. Çıkış darbe geriliminin dalga şekline ait ayrıntılı görünüş

  Şekil 4. Darbenin cephesi

  2. Darbe Gerilimi Üreteci Devresinin Gerçekleştirilmesi
  Gerçekleştirilendevrede Bölüm 3, Şekil 3.2 de gösterilen a tipi darbe gerilimiüretecine ait eşdeğer devre kullanılmıştır. Devrenin şeması Şekil 5 deverilmiştir.

  Şekil 5. Devre şeması

  2.1. Devrenin Çalışması
  Transformatör yardımıyla110 V a düşürülen 220 V’luk şebeke gerilimi bir diyot (D1) iledoğrultulur ve C1 kondandatörü ile süzülerek düzgün bir doğru gerilimelde edilir. 22 nF’ lık C2 kondansatörü R1 direnci üzerinden dolar veuçlarındaki gerilim D2 zener diyodu yardımıyla 100V değerinde tutulur.K1 anahtarı kapatıldığında SCR1 tristörünün kapısından devrede seri C4kondansatörünün bulunması nedeniyle darbe şeklinde bir akım akar vetristör tetiklenir ve C2, R2, R3 ve C3 elemanlarının değerlerine bağlıolarak parametreleri ayarlanan bir darbe gerilimi oluşur. Büyük değerliolarak seçilen R1 direnci nedeniyle devre yalnızca C2 kondansatörütarafından beslenir. Bu nedenle de C2 boşaldığında devreden akan akımtristörün tutma akımının altına ineceğinden tristör kesime gider ve C2 yeniden R1 üzerinden dolmaya başlar. Şekil 6 da gerçekleştirilen darbe gerilimi üretecinin fotoğrafı gösterilmiştir.

 2. Alev
  Özel Üye

  Enerji İletimVe Dağıtım Sistemleri Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi