Astable multivibrator

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Astable multivibrator ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Astable multivibrator

  Reklam  Astable multivibrator

  Forum Alev
  Giriş

  Now that we have seen the bistable multivibrator and then modified it to form a monostable multivibrator, the next question is, Can we modify it further to use capacitor coupling on both sides?
  Şimdi ve bistable multivibrator gördük sonra bir monostable multivibrator formu için düzenlenmiş, bir sonraki soru, bunu daha da her iki tarafta da kapasitör bağlantı kullanmak değiştirebilir mi?
  And what would happen if we did?
  Eğer biz mi ne olur?

  Well, of course we can do this; the further question would be, Do we want to?
  Tabii bu da yapabilirsiniz; başka soru olurdu, biz mi?
  And that depends on what happens when we build the circuit this way.
  Ve bu ne zaman devre bu şekilde inşa olur bağlıdır.

  Since the use of one capacitor prevents the circuit from remaining stable in one of its two possible states, it seems likely that with both sides coupled this way the circuit will be unable to remain stable in either state.
  Bir kapasitör ve kullanımı bu yana istikrarlı bir iki olası devletlerin kalan gelen devre engeller, bunun görünüyor ki, her iki tarafın devre sabit kalacak ya devlet mümkün olacak bu şekilde çiftleşmiş.
  That is in fact the case, and in this experiment we will construct and demonstrate this circuit.
  Bu aslında bir durumda, ve biz inşa ve bu devre göstermek bu denemede.
  Schematic Diagram
  Şematik Diyagram  As shown in the schematic diagram here, the astable multivibrator simply extends the modification that converted the bistable multivibrator to a monostable version of the circuit.
  Olarak şemada çizimde Burada, astable multivibrator sadece uzanır bu devrenin bir monostable sürümü için bistable multivibrator dönüştürülür modifikasyonu gösterilir.
  Now, both transistors are coupled to each other through capacitors.
  Şimdi, her iki transistör her kapasitörler ile diğer çift vardır.
  Whichever transistor is off at any moment cannot remain off indefinitely; its base will become forward biased as that capacitor charges towards +5 volts.
  Hangisi transistörün kapalı herhangi bir anda süresiz kapalı kalacak değildir; onun temel ileri 5 volt yönelik o kapasitör masraf olarak önyargılı olacaktır.
  Once that happens, that transistor will turn on, thereby turning the other one off.
  Sonra olur, bu transistör üzerinde, dolayısıyla diğer bir kapatma döndürecektir.

  If we pick a moment when Q1 has just turned off and Q2 is on, then the left end of C2 is at -5 volts.
  Eğer bir an almak zaman S1 sadece kapalı ve S2 üzerinde ise, C2 ve sol sonuna -5 volt 'dir.
  This negative voltage decreases as C2 charges through R2 towards +5 volts.
  5 Volt doğru R2 ile C2 masraf olarak negatif gerilim azalır.
  However, the moment C2 charges enough to provide forward bias to the base of Q1, Q1 turns on and the 5 volt drop in Q1's collector voltage is coupled through C1 to the base of Q2.
  Ancak, şu C2 ileri S1 temelini için önyargı sağlamak için yeterli ücrete, S1 S1's kollektör gerilimi olarak 5 Volt açılan ve S2 temelini için C1 ile çiftleşmiş olduğunu döner.
  This turns Q2 off at once.
  Bu kapalı S2 aynı anda döner.
  As we saw in the previous experiment, the time that Q1 remains on and Q2 remains off is 0.693RC, which for the component values shown here is about 1 second.
  Daha önceki denemede gördüm, S1 ve S2 üzerinde kalan izin 0.693RC için bileşen Burada gösterilen değerleri ile yaklaşık 1 saniye is kalır.

  Now Q2 is held off while C1 charges through R1, until Q2's base becomes forward biased.
  Süre S2 temel kadar R1 üzerinden C1 ücrete ileri taraflı olur Şimdi S2 kapalı tutulur.
  At that point the transistors switch states again and the whole thing starts over.
  Bu transistörler tekrar devletler geçiş bütün özellikler üzerinde başlar bu noktada.
  There is no stable state where the circuit can come to rest, so this circuit is known as an astable multivibrator .
  There is no istikrarlı duruma devrenin geri kalan gelebilir, bu nedenle bu devre bir astable multivibrator olarak tanınmaktadır.

  The time Q2 remains off is set by R1 and C1, just as the time Q1 remains off is set by R2 and C2.
  Saat S2 kapalı R1 ve C1 tarafından gibi zaman S1 kapalı R2 ve C2 tarafından belirlenir kalır set kalır.
  For our circuit, the components are of the same values on each side, so the timing will be the same on each half of the cycle.
  Bizim devre için, bileşenleri her tarafında aynı değerleri, bu nedenle zaman bu döngü her yarısında aynı olacaktır bulunmaktadır.
  This is not required; the two halves of the circuit can have totally different time intervals.
  Bu gerekli değildir; devrenin iki yarısı tamamen farklı zaman aralıklarında olabilir.
  They actually operate independently of each other, even though they work together.
  Onlar gerçekten bağımsız birbirlerinin rağmen birlikte çalışmak çalışır.

  Since this particular circuit will spend about 1 second on each half cycle, the total cycle time, or period , is about 2 seconds.
  Bu özellikle devre her yarım döngüsü, toplam çevrim süresi veya dönemine, yaklaşık 1 saniye kadar harcayacağınızı yaklaşık 2 saniyedir.
  The operating frequency of the circuit is the reciprocal of the period, or 0.5 Hz.
  Devrenin İşletim frekansn döneminde veya 0,5 Hz karşılıklı olduğunu.
  Parts List
  Parça Listesi


  To construct and test the astable multivibrator circuit on your breadboard, you will need the following experimental parts:
  Inşa etmek için ve Breadboard üzerindeki astable multivibrator devre testi, aşağıdaki deneysel parçalar gerekir:

   • (2) 1K, ¼-watt resistors (brown-black-red).
    (2) 1K, ¼-wattlık direnç (kahverengi-siyah-kırmızı).
   • (2) 15K, ¼-watt resistors (brown-green-orange).
    (2) 15K, ¼-wattlık direnç (kahverengi-yeşil-turuncu).
   • (2) 100µf, 15 volt electrolytic capacitors (higher voltage rating is OK).
    (2) 100μf, (yüksek gerilim degerlendirmesi Tamam) 15 voltluk elektrolitik kapasitörler.
   • (2) NPN silicon switching transistors (2N3904, 2N4124, or similar).
    (2) NPN silikon (2N3904, 2N4124 veya benzeri) transistörler anahtarlama.
   • Black hookup wire.
    Siyah bağlantı kablosu.
   • White hookup wire.
    Beyaz birleşme tel.
   • Green hookup wire.
    Yeşil birleşme tel.
  Constructing the Circuit
  Devre İnşaat


  Select an area on your breadboard socket that is clear of other circuits.
  Diğer devrelerin açık olduğunu Breadboard soket üzerinde bir alan seçin.
  You'll need two adjacent sets of five bus contacts for this project.
  Bu proje için beş otobüs temaslar iki komşu setleri gerekir.
  Then refer to the image and text below and install the parts as shown.
  Sonra, resim ve metin aşağıda ve yüklemek parçalar olarak gösterilir bakın.
  Circuit Assembly
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: astable multivibrator

  Reklam  Devre Montaj


  Starting the Assembly
  Meclis Başlangıç


  While it is possible to keep the monostable circuit in place and just modify it for astable operation, such a procedure would be more confusing in a pictorial assembly procedure such as this
  Iken mevcut monostable devre tutmak ve mümkün sadece astable operasyon için değiştirmeden, bu tür bir işlem daha resim montaj usulü kafa karıştırıcı olabilir, bu gibi.
  Therefore, we suggest that you start with a cleared space on your breadboard socket, even though most of the parts you'll be using are the same ones you've used before.
  Bu nedenle, sizin Breadboard soketine bir temizlenir alanı olsa bile, kullandığınız olacak parçaların çoğu daha önce kullandıysanız aynı kullanılır başlatmak öneririz.

  Click on the `Start' button below to begin.
  Başlat 'düğmesini tıklayın `aşağıda başlayacak.
  If at any time you wish to start this procedure over again from the beginning, click the `Restart' button that will replace the `Start' button.
  Fazla tekrar başından bu `Başlat 'düğmesini yerini alacak tıklayın` yeniden' düğmesini bu prosedürü başlatmak isteyen herhangi bir zamanda eğer.

  0.3" Black Jumper
  0.3 "Siyah Jumper


  Locate or prepare a 0 3" black jumper and install it in the location indicated in the assembly diagram to the right
  Bulun ya da 0,3 "siyah atlamacı hazırlamak ve konumu onu sağa montaj şeması belirtilir

  Click on the image of the jumper you just installed to continue.
  Sadece devam etmek için kurduğunuz atlamacı ve görüntü üzerine tıklayın

  0.3" Black Jumper
  0.3 "Siyah Jumper


  Locate or prepare a second 0.3" black jumper and install it in the location indicated to the right
  Bulun ya da ikinci bir 0 3 "siyah atlamacı hazırlamak ve konumu onu sağa belirtti

  Again, click on the image of the jumper you just installed to continue.
  Yine, sadece devam etmek için kurduğunuz atlamacı bir resmi tıklayın.

  1K, ¼-Watt Resistor
  1K, ¼ Watt Resistor


  Locate a 1K, ¼-watt resistor (brown-black-red).
  Bir 1K, ¼-wattlık direnç bulun (kahverengi-siyah-kırmızı)
  You should have two with their leads already formed to a spacing of 0 5" Install one on your breadboard socket, at the location indicated in the assembly diagram
  İki ile potansiyel müşteriler zaten kurdu. Sizin Breadboard soket üzerine, bulunduğu yere bir Yükle'yi 0,5 bir boşluk "zorundadır montaj şeması belirtilir
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi