Prepositions(Edatlar)İngilizce Konu Anlatımı

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve English - ingilizce Bölümünden Prepositions(Edatlar)İngilizce Konu Anlatımı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Prepositions(Edatlar)İngilizce Konu Anlatımı

  Reklam  Prepositions(Edatlar)İngilizce Konu Anlatımı

  Forum Alev
  PREPOSITIONS
  (EDATLAR)
  Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir Inglizce’de ise edatlar isimden önce gelirler
  İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır Ama ismi nitelemezler Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar, tek başlarına kullanılmayan, bir isim ile kullanılp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır. Edatlar ism ile beraber kullanıldıklarından
  Bir cümlede çeviri yaparken edatların etkilediği ismi bulmak problemlidir Çünkü edatların İngilizce’deki kullanımı Türkçe ile terstir Edatları basit ve karışık olarak iki grupta inceleyeceğiz
  Basit Edatlar
  In: içinde
  At: ..de, ..da
  Into: içinde (haraket olduğunda)
  On: üzerinde (statik olarak)
  Onto: üzerinde (hareketli)
  Under: altında
  Up: yukarıya, yukarıda
  Down: aşağıya, aşağıda
  After: ..den sonra
  Before: ..den önce
  With: ile
  Without: ..sız
  Of: ..nın
  Off: haricinde, dışında
  By: ile, tarafından, ..e kadar
  Near: ..nın yakınında, ..e yakın
  Next to: ..nın yanına, bitişiğinde
  Like: gibi
  Unlike: aksine
  As: olarak
  From: ..den, ..dan, (somut olarak)
  Out of: ..den, ..dan (soyut olarak)
  Beyond: ötesinde
  Behind: arkasında
  Beneath: (yerin) altında
  Beside: ..den başka, ..nın yanında
  Over: üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılrsa sonrasındaki kelimeye “aşırı, fazla” anlamını katar
  Karışık Edatlar
  İn spite of: ..e rağmen
  Despite:..e rağmen
  Due to: .den dolayı
  Owing to: .den dolayı
  On account to: .den dolayı
  Becouse to: .den dolayı
  İn view of: .den dolayı
  Regarding: ..e ilşkin
  Concerning: ..e ilşkin
  As regards: ..e ilşkin
  With regard to: ..e ilşkin
  about: ..e ilşkin
  İn case: ..durumunda
  İn the event of: ..durumunda
  İn terms of: itibariyle, bakımından
  With respect to: ..e göre (kıyaslamada)
  According to: ..e göre (görüş belirtirken)
  İn addition to: ..e ilaveten
  İnstead of: ..nın yerine, ..cek yerde
  İn place of: ..nın yerine, ..cek yerde
  Rather than: ..den ziyade
  Apart from: ..den başka
  Prior to: ..den önce
  Before: ..den önce
  Unlıke: ..nın aksine
  İn contrast to: ..nın aksine
  Different from: ..nın aksine
  As well as: hem...hem, yanısıra
  İn relation to: ...e oranla
  İn proportion to: ...e oranla
  By way of: yoluyla
  By means of: vasıtasıyla
  Except = except of:...hariç, ...dışında
  From the point of view of
  İn terms of bakımından
  With regard to
  For my part bana göre
  As far as I am concerned
  As well as: ayrıca, yanısıra
  İn addition to: ayrıca, yanısıra
  Besides: ayrıca, yanısıra
  Appart from: ayrıca, yanısıra
  Not:Alıntıdır
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Prepositions(Edatlar)İngilizce Konu Anlatımı

  Reklam  Like _ sevmek demek bu 1 ikincisi çoğu yanlış 4.sınıf çocupumu yazdı bunları ??? 3. 3
  Ziyaretçi
  Bilip bilmeden konuşma ortaòğretime geçince adam mı oldun milletin senin yaşın kadar emeği var ve hepsi doğru+ Yorum Gönder
prepositions konu anlatımı,  edatlar ingilizce anlatim pdf,  ingilizce edatlar konu anlatımı,  prepositions konu anlatımı türkçe,  ingilizce edatlar pdf
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi