Digital TV nedir?

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Ev Elektroniği Bölümünden Digital TV nedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Digital TV nedir?

  Reklam



  Digital TV nedir?

  Forum Alev
  Görüntünün MPEG-2 yöntemi ile sıkıştırılarak digital hale getirilmesi, Digital TV sisteminin temelini oluşturur. Digital TV yayıncılığı; altyapının uygunluğu, basitliği ve yüksek kapasitesi nedeniyle ilk olarak uydular üzerinden başlatılmıştır. Bu sistemin kullanımı, günümüzde oldukça yaygındır. Head-End (yayın merkezi) alt yapısında yapılması gereken uyarlamalar ve bunun getirdiği maliyetler nedeni ile Kablo TV şebekelerindeki uygulamalar daha sonraları başlatılmıştır. Bilgisayar endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak sözkonusu sistemler pratik kullanılabilir duruma gelmiş ve standartların oluşmasıyla birlikte yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Digital sistemlerin yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden biri de, mevcut frekans bandından iletilebilecek kanal sayısının artmasıdır.
  Yayın merkezinde digital hale getirilen görüntünün, abone tarafından alınıp izlenebilmesi için STB'ye (Set top Box) ihtiyaç vardır. Bu cihazlar aboneye Aktif Kablo TV tarafından sağlanacaktır.
  Digital yayında izleyiciye görüntünün yanında, görüntü içeriği ile ilgili çok sayıda bilgi sunulabilmektedir. İzleyici bu bilgilere göre STB'yi istediği biçimde programlayabilme imkanına sahip olmaktadır. Örneğin; bir futbol maçı başladığında otomatik olarak maçın yayınlandığı kanala geçebilmekte, başkaları tarafından izlenmesini istemediği kanallara şifre verebilmekte, haftalık hatta aylık yayın takvimini TV üzerinden alabilmektedir.

  Digital TV'nin teknik yapısı
  Digital sistemlerin genel yapısı aşağıdaki gibidir.




  Kablo TV Kontrol ve/veya Head-End merkezinde çeşitli kaynaklar (uydu, yer istasyonları, radyolink aracılığıyla veya direkt olarak stüdyodan, local video serverlar)’dan alınan yayınlar MPEG-2 Encoder’lar aracılığıyla dijital hale getirilir ve sıkıştırılır. Eğer alınan yayın zaten MPEG-2 formatında ise böyle bir işleme gerek kalmamaktadır. MPEG-2’nin bir standart haline gelmiş olması nedeniyle Head-End’te Dijital IRD ve MPEG-2 encoder olarak herhangi bir firmanın cihazı kullanılabilir. Bir sonraki aşamada; Kablo TV şebekesindeki bir TV kanalında iletilmek üzere farklı yayınlara ait MPEG-2 olarak kodlanmış işaretler “Multiplexer”lar aracılığıyla bir araya getirilir.
  Tüm diğer sistemlerde olduğu gibi Kablo TV şebekeleri de analog sistemlerdeki standartlar (frekans bandı yerleşimi) baz alınarak planlandığı için, Multiplexer çıkışındaki sayısal işaretin bir modulatör aracılığıyla RF sinyaline çevrilmesi ve bir banda aktarılması gerekmektedir. Head-End tarafında QAM modulatörler aracılığıyla bu işlem gerçekleştirilir. Bir analog TV kanalından (S2, S3, UHF-CH.21 gibi) iletilebilecek dijital sinyal miktarı buradaki QAM modulatörler tarafından belirlenmektedir. Günümüzde yaygın olarak QAM-64 sınıfı modulatörler kullanılmaktadır. Bu sistemde 8MHz’lik bir TV bandında yaklaşık 35Mbps hızında sayısal işaret iletilebilmektedir. 1dijital TV kanalı için ortalama 5 Mbs hız gerektiğinden (yayının içeriğine veya izleyiciye sunulmak istenen görüntü kalitesine bağlı olarak daha fazla veya az olabilir) 8 MHz’lik 1 analog TV kanalından 7 adet dijital TV kanalı iletilebilmektedir.
  Ancak dijital sistemler ve sağladığı interaktif uygulama imkanları nedeniyle mevcut kablo TV şebekesi üzerinde “geri dönüş yolu” sağlanmasına yönelik “upgrade” çalışmaları süratle başlatılmıştır. Günümüzde kablo TV şebekeleri sadece TV yayını amaçlı düşünülmemektedir. Bunun sonucunda Dijital STB’lerden ayrı olarak yüksek kapasitede data iletimi (standart telefon hatlarının yaklaşık 200 katı daha fazla) sağlayan Kablo Modem gibi cihazlar da geliştirilmiştir. Günümüzde 2. nesil olarak adlandırılan dijital STB’ler moduler yapıda ve opsiyonel olarak sunulan standart bir dahili telefon ve kablo modemi de içermektedir.

  Kablo TV'nin Teknik Yapısı


  Kablo TV'de amaç TV veya radyo yayınlarının stüdyo kalitesinde kullanıcıya iletilmesidir. İletim aracı olarak fiber optik ve koaksiyel kablo kullanılmaktadır. Mevcut Kablo TV şebekeleri, çok dallı ağaç yapısında tesis edilmektedir. Sistem prensibi; kablo ile iletilen işaretin bölünerek dağıtılması, cihaz ve kablo kayıplarından dolayı düşen sinyal seviyesinin kuvvetlendiriciler ile gerekli seviyeye çıkarılması ve kullanıcı prizine uygun sinyal seviyesinde ulaşması şeklinde açıklanabilir.
  Kablo TV'nin şebeke yapısı aşagıaki gibidir:



  Renkli TV işareti en karışık işaretlerden birisidir. 7-8 MHz genişliğinde bir işaret ile görüntü, renk, ses ve senkronizasyon bilgileri iletilir. Mevcut renkli TV sistemlerinde (NTSC, PAL, SECAM) çeşitli modülasyonlar ile yayınlar farklı frekanslarda, aynı kanal genişliğinde iletilir. Türkiye’de PAL B/G (CCIR) standardı kullanılır. Bu standarda göre kullanımdaki frekans bandı VHF ve UHF’dir. VHF için kanal band genişliği 7MHz UHF için 8 MHz’dir.
  Kablo TV iletim bandı sınırları değişik olabilmektedir. İletim bandı 47-450 MHz, 47-606 MHz, 47- 862 MHz olabilir. Ülkemizde Kablo TV şebekesi ilk yıllarda iletim yönünde 47-450 MHz frekans aralığını, geri dönüş yolunda ise 5-25 MHz frekans aralığını kullanıyordu. Ancak 1997 yılında TT A.Ş.’nin yaptığı Gelir Paylaşımlı TV-Radyo Dağıtım Sistemleri ve İnteraktif Hizmetler ihalesine göre öngörülen Kablo TV şebekesi Karma Fiber Optik-Koaksiyel (HFC) sistemidir.
  Firmamızın yükümlülüğü altındaki bölgelerde mevcut ve yeni yapılacak şebekelerde kullanılan sistemler şu şekildedir:
  • BK 450MHz Sistemi (Ankara 3. Bölge, Adana, Konya)
  • Ericsson 450MHz Sistemi (İstanbul Avrupa Yakası 2. Bölge)
  • Karma fiber optik koaksiyel sistemi, HFC (Yeni projelendirilecek bölgelerde)
  Yukarıdaki 3 sistem de çok dallı ağaç yapısında dağıtım şebekeleri olarak tesis edilmekte olup ana prensipler aynıdır.kullanılan malzemeler ve iletim band genişliğindedir.

  Teleteks Hakkında Genel Bilgiler

  Teleks kelimesi, İngilizce "Teleprinter Exchange" kelimelerinin ilk hecelerinin birleştirilmesinden meydana gelen milletlerarası bir deyimdir.
  Telefon şebekesi, teleks santralları ile telgraf kanalları aracılığı ve teleks cihazları yardımıyla abonelerin yurt içi ve yurt dışındaki abonelerle yazılı olarak yaptıkları haberleşmeye teleks haberleşmesi denir.
  Teleteks hizmeti, teleteks şebekesi üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki teleks ve teleteks abonelerine önceden hazırlanan mesajı gönderme işlemidir. Ekranlı teleteks makinalarıyla, metin önceden hazırlanır, hafızaya alınabilir, düzeltme ve düzenleme yapılabilir ve programlanarak istenilen zamanda ulaştırılır.
  Kablo TV, televizyon ve radyo sinyallerinin stüdyalardan ya da uydu üzerinden çanak antenle alınıp fiber optik / koaksiyel kablo şebekesiyle abonelere dağıtıldığı sisteme verilen isimdir. Kablo TV yayınları, yerel vericilerin yarattığı frekans kirlenmesinden etkilenmemesi, televizyonda yüksek kalitede ses ve görüntü, radyo yayınlarında net ses sağlaması nedeniyle dünyanın tercih ettiği bir sistemdir.

  Televizyon Yayınlarını Neden Net Biçimde İzleyemiyoruz?

  Günümüzde havadan yapılan TV ve radyo program yayınlarının hızla artması, kıt olan frekans paylaşımını olanaksız hale getirmekte, ayrıca TV ve radyo yayınlarında frekans karışmasına neden olmaktadır. Bazı televizyon kuruluşlarının verici çıkış güçlerinin rakip kanallarınınkini bastıracak düzeyde olduğu durumlarda diğer televizyon istasyonları bozuk olarak izlenmektedir. Televizyon kuruluşları vericilerini değişik noktalara kurdukları için, tüm televizyon yayınlarını net biçimde izleyebilmek ancak bu vericilere yönlendirilmiş birden fazla antenle mümkün olmaktadır. Bu durum ise ekonomik olmadığı gibi çatılarda çirkin bir görüntü oluşturmaktadır.

  Çözüm: Kablo TV


  Çok sayıda yerli ve yabancı televizyon yayınını ve radyo istasyonunu net olarak izlemek, dinlemek ancak kablo TV hizmetinden yararlanmakla mümkündür. Kablo TV şebekesinden verilen televizyon ve radyo yayın sayısı illere göre değişmekle beraber, yerli ve yabancı ortalama 45 TV programı ve 20 FM radyo yayını iletilmektedir. Yakın bir gelecekte kablo TV şebekesinden 44 adet analog TV programı ve 49 adet sayısal TV programı ile 40 radyo programının iletilmesi, Sayısal Radyo, Pay TV, Teletex, eğitim programları, tele alışveriş gibi hizmetlerin verilmesi mümkün olacaktır.
  Kablo TV, spor, müzik, eğlence tutkunlarına, yabancı dilini geliştirmek isteyenlere, dünyanın en seçkin kanallarını sunuyor.

  1) Kablo TV Nedir?

  Kablo TV çok sayida TV ve FM radyo programlarının stüdyo kalitesini koruyarak, fiber optik ve koaksiyel kablolar üzerinden evlerdeki alıcılara kadar ulaştıran multi kanallı bir sistemdir.

  2) Kablo TV'nin amacı Nedir?

  Her aboneye dış etkenlerden bağımsız yüksek kaliteli yayın ulaştırmak.Gelecekteki yeni özelliklere imkan tanımak. Kablo TV alt yapısı ile önümüzdeki yıllarda aboneler kaliteli TV hizmetlerinin yanı sıra radyo yayınları, Internet´e ulaşım, evden alış-veriş, bilgisayar oyunları, video konferans, ödemeli kanallar, evden eğitim gibi birçok interaktif hizmetten yararlanma olanağı bulacaklardır.


  3) Kablo TV Hizmeti Türkiyede Hangi İllerde Veriliyor?

  Ankara, Istanbul, Izmir, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Konya,Kayseri, Mersin-Tarsus, Izmit-Gölcük, Eskişehir, Zonguldak-Karadeniz Ereğli, Denizli, Balikesir, Samsun, Adapazarı, Tekirdağ-Çerkezköy-Çorlu, Erzurum, Yalova-Çiftlikköy



  4) Interaktif Kablo TV Sistemi Nedir?

  Mevcut Kablo TV Sisteminde tek yönlü bir bilgi akışı sözkonusudur. Yayınlar aboneye iletilmektedir. Bununla birlikte aboneden (mevcut sebeke üzerinde) bilgi almak mümkün olmamaktadır. Interaktif Kablo TV sisteminde çift yönlü bilgi akışı yoluyla Kablo TV abonelerinin birçok yeni hizmetten yararlanması mümkün olacaktır. Abone, televizyon ekranında görüntülenecek olan bir menüden istediği interaktif hizmeti seçip bu hizmetlerden yararlanacaktır.

  5) Kablo TV Sistemi Üzerinden Internet Erişimi Nedir?

  Bina içi koaksiyel kablo sebekesi üzerine, TV alıcısıyla birlikte veya ayrı olarak bağlanacak olan bir modem yoluyla; modemin bağlı olduğu bilgisayar , herhangi bir internet servis sağlayıcısına ve telefon hattına ihtiyaç duymaksızın internete bağlanabilir. Internete erişim ve çalışma hızı telefon hatlarına kıyasla 52 kat daha hızlı ve sorunsuz olacaktır.Kablo TV sistemi üzerinden internet erişim hizmeti mevcut TTnet şebekesinden sağlanan erişim hızlarının çok üzerinde hızlarda (modülasyon tekniğine bağlı olarak 10 MBps ve üzerindeki hızlarla) sağlanmaktadır.

  6) Kablo TV Sistemi Üzerinden Internet Erişimi Hangi Illerde Veriliyor?

  Kablo TV sistemi üzerinden Data Iletimi, Internet Erişim hizmeti bugün için Istanbul Anadolu Yakası (Kadıköy, Acıbadem, Ataşehir, Erenköy, Bostancı, Küçükyalı), Istanbul Yakası (Gayrettepe, Besiktaş, Levent, Tarabya) Ankara (Bahçelievler,Maltepe,Balgat,Cebeci, Kurtuluş, Incesu, Yenisehir, Dikmen, Çayyolu, OR-AN Sitesi, Ümitköy, Konutkent, Bilkent, Kavaklıdere, Çankaya, Küçükesat) Bursa, Izmir ve Tekirdağ/Çorlu yayın sahalarında abonelere sunulmaya başlanmıştır.

  7) Kablo TV Sistemi Üzerinden Internet Erişimi Için Gerekli Olan Kablo Modemler Nereden Temin Ediliyor?

  Kablo TV aboneleri Data iletimi ve internet erişimi uygulamalarında KABLO MODEM cihazına ihtiyaç duyacaklardır. Bu cihazlar TÜRK TELEKOM tarafindan onay verilmiş Kablo TV proje uygulamalarını yürüten firmalarca organize edilmekte ve kullanıcılar tarafından kiralama, satın alma, depozito vb. yöntemlerle temin edilebilmektedir.


  9) VOIP NEDİR?

  Kablo TV şebekesi üzerinden aynı kontrol merkezi hizmet sahasında veya il içinde Kablo TV aboneleri arasında dahili telefon aboneliği işlemini ifade etmektedir. Bugün için Voice Over IP hizmetinin abonelere sunulmasına başlanılmamakla birlikte, Şirketimizce teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak Kablo TV sisteminin adreslenebilir ve sayısal yapıya dönüştürülmesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup, çalışmaların sonuçlandırılmasını müteakip analog temel pakete ek olarak sistem üzerinden Voice Over IP, sayısal açık/şifreli TV/R kanalların iletimi, PAY TV, Video On Demand ve Interaktif hizmetlerin abonelerimize sunulabilmesi mümkün olacaktır.


  KABLO TV NEDİR?
  Kablo TV; televizyon ve radyo sinyallerinin stüdyolardan ya da uydu üzerinden çanak antenle alınıp fiber optik/koaksiyel kablo şebekesiyle abonelere dağıtıldığı sisteme verilen isimdir.
  Kablo TV yayınları, yerel vericilerin yarattığı frekans karmaşasından
  etkilenmediği için yüksek kalitede görüntü ve ses özeliklerine sahiptir.
  ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da beğeniyle izlenen yerli ve yabancı çok sayıda kanalı aynı anda verebilen en gelişmiş TV iletim sistemdir.
  Kablo TV televizyon izlemenin yanısıra bu günden yarınlara uzanan , Internet, Kablo Telefon, Sayısal TV yayınları, şifreli Kanallar, Seyrettiğin Kadar öde, Seçilebilir Video ve Film servisi, Evden Alışveriş, Video Oyunları, Uzaktan Eğitim, Reklamcılık, Evden Bankacılık, Video Konferans, Veri Aktarımı vb. Gibi bir çok hizmeti sunabilecek sonsuz imkanlara sahiptir.
  Kablo TV 'nin içerisindeki farklılık ve görüntüsündeki inanılmaz netlik,
  renklerdeki canlılık, estetik mükemmelliği arayanlar için ideal bir seçimdir.
  Kablo TV'nin size sunacağı yüksek kalite ve hizmete bir defa abone olmakla, bir ömür boyu sahip olacağınız bu sistem; arıza, bakım gibi sorunlarını da tümüyle ortadan kaldırır. Olası teknik arızalara karşı 24 saat hizmet veren 126 nolu servis,konusunun uzmanı teknik elemanlarıyla her an yanınızda olacak şekilde donatılmışlardır. Sistem kesintisiz iletişim (UPS) ortamında çalışmaktadır.




 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Digital TV nedir?

  Reklam



  istediğim bilgi teşekkür ederim







+ Yorum Gönder
dtv nedir,  digital tv nedir,  dijital tv nedir,  dijital tv yayını nedir,  dtv kanalı nedir
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi