Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır ? > cevabı

+ Yorum Gönder
Bilgisayar Dünyası ve Genelbilgi ve İpucu Bölümünden Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır ? > cevabı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  KAPLAN
  Usta Üye
  Reklam

  Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır ? > cevabı

  Reklam  Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır ? > cevabı

  Forum Alev
  Windows XP'de bozulmuş bir kayıt defterini onarabilirsiniz. Bozuk kayıt defteri dosyaları çeşitli hata iletilerine neden olabilir. Kayıt defteri sorunlarıyla ilgili hata iletileri hakkındaki makaleler için Microsoft Bilgi Bankası'na bakın.

  Bu makalede, normal kurtarma yöntemlerinin başarısız olduğu ve Kurtarma Konsolu kullanılmadan sisteme erişilemediği varsayılmaktadır. Otomatik Sistem Kurtarma (ASR) yedeği varsa, kurtarma için bu yöntem tercih edilir. Microsoft, bu makalede anlatılan yordamı denemeden önce ASR yedeğini kullanmanızı önerir.

  Not Beş kayıt defteri kovanını da değiştirdiğinizden emin olun. Bir veya iki kovanı değiştirirseniz, bu sorunlara neden olabilir; çünkü yazılım ve donanım ayarları kayıt defterinde birden çok konumda olabilir.

  Windows XP tabanlı bilgisayarınızı başlatmaya veya yeniden başlatmaya çalıştığınızda, aşağıdaki hata iletilerinden birini alabilirsiniz:

  Windows aşağıdaki dosya eksik veya bozuk olduğu için başlatılamadı:
  \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM


  Windows aşağıdaki dosya eksik veya bozuk olduğu için başlatılamadı: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE


  Dur: c0000218 {Kayıt Defteri Dosyası Arızası} Kayıt defteri,

  \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE kovanını (dosyasını)
  veya onun günlüğünü ya da alternatifini yükleyemiyor

  Sistem hatası: Lsass.exe
  Parolayı güncelleştirmeye çalışırken, döndürülen durum, geçerli

  parola olarak sağlanan değerin doğru olmadığını gösteriyor
  .

  Bu makalede anlatılan yordam Kurtarma Konsolu ve Sistem Geri Yükleme kullanır. Bu makale, buna ek olarak işlemin eksiksiz tamamlanmasını sağlamak için gereken tüm adımları da listeler. Bu yordam bitirildikten sonra, sistem sorun oluşmadan önceki duruma yakın bir duruma döner. NTBackup aracını daha önce çalıştırıp bir sistem durumu yedeklemesi gerçekleştirdiyseniz, ikinci ve üçüncü kısımlardaki yordamları tamamlamanız gerekmez. Dördüncü kısma geçebilirsiniz.

  Birinci kısım

  Birinci kısımda, Kurtarma Konsolu'nu başlatacak, geçici bir klasör oluşturacak, varolan kayıt defteri dosyalarını yeni bir konuma yedekleyecek, kayıt defteri dosyalarını varolan konumlarından silecek ve sonra da onarma klasöründeki kayıt defteri dosyalarını System32\Config klasörüne kopyalayacaksınız. Bu yordamı tamamladığınızda Windows XP'yi başlatmak için kullanabileceğiniz bir kayıt defteri oluşturulur. Bu kayıt defteri Windows XP'nin ilk kurulumunda oluşturulmuş ve kaydedilmiştir. Bu nedenle, Kur programı tamamlandıktan sonra yapılan tüm değişiklikler ve ayarlar kaybolur.

  Birinci kısmı tamamlamak için şu adımları izleyin: 1.Windows XP başlatma disketini disket sürücüsüne veya Windows XP CD-ROM'unu CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
  Yapmanız istenirse, bilgisayarı CD-ROM sürücüsünden başlatmak için gereken seçenekleri tıklatıp seçin. 2."Kur'a Hoş Geldiniz" ekranı görüntülendiğinde, R tuşuna basıp Kurtarma Konsolu'nu başlatın. 3.Çift önyükleme veya çoklu önyükleme yapılabilen bir bilgisayarınız varsa, Kurtarma Konsolu'ndan erişmek istediğiniz kurulumu seçin. 4.Yönetici parolasını yazmanız istendiğinde yazın. Yönetici parolası yoksa, yalnızca ENTER tuşuna basın.5.Kurtarma Konsolu'nun komut isteminde aşağıdaki satırları yazın ve her satırdan sonra ENTER tuşuna basın: md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default

  6.Kurtarma Konsolu'ndan çıkmak için exit yazın. Bilgisayarınız yeniden başlatılır.

  Not
  Bu yordam, Windows XP'nin C:\Windows klasörüne yüklenmiş olduğunu varsayar. Windows dizini farklı bir konumdaysa, C:\Windows yolunu uygun windows_klasörü ile değiştirdiğinizden emin olun.

  Başka bir bilgisayara erişiminiz varsa, zaman kazanmak amacıyla ikinci adımdaki metni kopyalayabilir ve (örneğin) "Regcopy1.txt" adlı bir metin dosyası oluşturabilirsiniz. Bu dosyayı oluşturmak için, Kurtarma Konsolu'nu başlattığınızda aşağıdaki komutu çalıştırın: batch regcopy1.txt
  Kurtarma Konsolu'ndaki batch komutuyla bir metin dosyasındaki tüm komutları sırayla işletebilirsiniz. Batch komutunu kullandığınızda, tüm komutları el ile yazmanız gerekmez.

  İkinci kısım

  Bu bölümde anlatılan yordamı tamamlamak için, bir yönetici veya yönetimsel kullanıcı (Administrators grubunda hesabı bulunan bir kullanıcı) olarak oturum açmalısınız. Windows XP Home Edition kullanıyorsanız, yönetimsel kullanıcı olarak oturum açabilirsiniz. Yönetici olarak oturum açarsanız, Windows XP Home Edition'ı öncelikle Güvenli modda başlatmalısınız. Windows XP Home Edition'ı Güvenli modda başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  Not Devam etmeden önce bu yönergeleri yazdırın. Bilgisayarı Güvenli Modda yeniden başlattıktan sonra bu yönergeleri görüntüleyemezsiniz. NTFS dosya sistemini kullanıyorsanız, KB309531 numaralı Bilgi Bankası makalesindeki yönergeleri de yazdırın. 7. Adımda makaleye bir başvuru bulunur. 1.Sırasıyla Başlat'ı, Kapat'ı (veya Bilgisayarı Kapat'ı), Yeniden Başlat'ı ve sonra Tamam'ı (veya Yeniden Başlat'ı) tıklatın.2.F8 tuşuna basın.

  Birden çok işletim sistemi başlatacak şekilde yapılandırılmış bir bilgisayarda Başlangıç menüsünü gördüğünüzde F8 tuşuna basabilirsiniz.3.Ok tuşlarını kullanarak uygun Güvenli mod seçeneğini seçin ve ENTER tuşuna basın.4.İkili önyükleme veya çoklu önyükleme sisteminiz varsa, erişmek istediğiniz kurulumu ok tuşları yardımıyla seçin ve ENTER tuşuna basın. İkinci kısımda, Sistem Geri Yükleme kullanarak, kayıt defteri dosyalarını yedeklendikleri konumdan kopyalayacaksınız. Bu klasör Kurtarma Konsolu'ndan kullanılamaz ve normal kullanım sırasında genellikle görünür değildir. Bu yordama başlamadan önce, klasörü görünür yapmak için birkaç ayarı değiştirmelisiniz: 1.Windows Gezgini'ni başlatın.2.Araçlar menüsünde, Klasör seçenekleri'ni tıklatın.3.Görünüm sekmesini tıklatın.4.Gizli dosya ve klasörler altında, Gizli dosya ve klasörleri göster'i tıklatıp seçin ve sonra Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle (Önerilen) onay kutusunu tıklatıp temizleyin.5.Bu dosyaların görüntülenmesini isteyip istemediğinizi soran iletişim kutusu görüntülendiğinde Evet'i tıklatın.6.Klasörlerin listesini görüntülemek için Windows XP'yi yüklediğiniz sürücüyü çift tıklatın. Doğru sürücüyü tıklatmanız önemlidir.7.System Volume Information klasörünü açın. Bu klasör kullanılamaz ve soluk olarak görüntülenir; çünkü süper gizli bir klasör olarak ayarlanmıştır.

  Not Bu klasör, "_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}" gibi bir veya daha fazla _restore {GUID} klasörü içerir.

  Not Aşağıdaki hata iletisini alabilirsiniz:
  C:\System Volume Information erişilemez. Erişim reddedildi.
  Bu iletiyi alırsanız, bu klasöre erişim sağlama ile ilgili
  Etki Alanında NTFS Dosya Sistemini Kullanan Windows XP Professional

  1.Başlat'ı ve sonra Bilgisayarım'ı tıklatın.2.Araçlar menüsünde Klasör Seçenekleri'ni tıklatın.3.Görünüm sekmesinde, Gizli dosya ve klasörleri göster'i tıklatın.4.Korunan işletim sistemi dosyalarını gizle (Önerilen) onay kutusunu temizleyin. Değişikliği onaylamanız istendiğinde Evet'i tıklatın.5.Tamam'ı tıklatın.6.Kök klasörde System Volume Information klasörünü sağ tıklatın ve sonra da Paylaşım ve Güvenlik'i tıklatın.7.Güvenlik sekmesini tıklatın.8.Ekle'yi tıklatın ve sonra da klasöre erişim izni atamak istediğiniz kullanıcının adını yazın. Gerekirse hesap konumunu seçin (yerel veya etki alanından). Bu hesap genelde oturum açmış olduğunuz hesaptır. Tamam'ı tıklatın ve ardından yeniden Tamam'ı tıklatın.9.Kök klasördekiSystem Volume Information klasörünü çift tıklatarak açın.
  8.Yeni oluşturulmamış bir klasörü açın. Klasörlerin ne zaman oluşturulduğunu görmek için, Görünüm menüsünde Ayrıntılar'ı tıklatmanız gerekebilir. Bu klasörün altında "RPx ile başlayan bir veya daha fazla klasör olabilir. Bunlar geri yükleme noktalarıdır.9.Bu klasörlerden birini açarak bir Snapshot alt klasörü bulun. Aşağıdaki yol, örnek bir Snapshot klasörü yoludur:C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
  10. Snapshot klasöründen, aşağıdaki dosyaları C:\Windows\Tmp klasörüne kopyalayın: •_REGISTRY_USER_.DEFAULT•_REGISTRY_MACHINE_SE CURIT Y•_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE•_REGISTRY_MACHINE _SYS TEM•_REGISTRY_MACHINE_SAM11.Dosyaları, C:\Windows\Tmp klasöründe aşağıdaki gibi yeniden adlandırın: •_REGISTRY_USER_.DEFAULT dosyasını DEFAULT olarak yeniden adlandırın•_REGISTRY_MACHINE_SECURITY dosyasını SECURITY olarak yeniden adlandırın•_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE dosyasını SOFTWARE olarak yeniden adlandırın•_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM dosyasını SYSTEM olarak yeniden adlandırın•_REGISTRY_MACHINE_SAM dosyasını SAM olarak yeniden adlandırın Bu dosyalar, Sistem Geri Yükleme'de yedeklenen kayıt defteri dosyalarıdır. Kurulum programı tarafından oluşturulan kayıt defteri dosyasını kullandığınız için, bu kayıt defteri bu geri yükleme noktalarının var olduğunu ve kullanılabileceğini bilmemektedir. System Volume Information klasörü altında yeni bir GUID ile yeni bir klasör oluşturulur ve birinci kısım sırasında kopyalanan kayıt defteri dosyalarının bir kopyasını içeren bir geri yükleme noktası oluşturulur. Bu nedenle, özellikle klasördeki zaman damgası şu anki zamanla aynı olduğunda, en güncel klasörü kullanmamak önemlidir.

  Geçerli sistem yapılandırması, önceki geri yükleme noktalarının var olduğunu bilmemektedir. Önceki geri yükleme noktalarının yeniden kullanılabilmesi için, kayıt defterinin önceki bir geri yükleme noktasındaki bir kopyasının olması gerekir.

  C:\Windows klasöründeki Tmp klasörüne kopyalanan kayıt defteri dosyaları, Kurtarma Konsolu altında bulunmalarını güvenceye almak için taşınır. Bu dosyaları, C:\Windows\System32\Config klasöründe bulunan kayıt defteri dosyalarını değiştirmek için kullanmalısınız. Varsayılan olarak Kurtarma Konsolu'nun klasör erişimi sınırlıdır ve dosyaları System Volume klasöründen kopyalayamaz.

  Not Bu bölümde anlatılan yordamda, bilgisayarınızı FAT32 dosya sistemiyle çalıştırdığınız varsayılmaktadır.

  Üçüncü kısımda, var olan kayıt defteri dosyalarını silecek ve Sistem Geri Yükleme Kayıt Defteri dosyalarını C:\Windows\System32\Config klasörüne kopyalayacaksınız: 1.Kurtarma Konsolu'nu başlatın.2.Komut isteminde, aşağıdaki satırları yazın ve her satırın sonunda ENTER tuşuna basın: del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Not Bu komut satırlarından bazıları okunabilir olmaları için alt satıra kaydırılmış olabilir.3.Kurtarma Konsolu'ndan çıkmak için exit yazın. Bilgisayarınız yeniden başlatılır.Not Bu yordam, Windows XP'nin C:\Windows klasörüne yüklenmiş olduğunu varsayar. Windows dizini farklı bir konumdaysa, C:\Windows yolunu uygun windows_klasörü ile değiştirdiğinizden emin olun.

  Başka bir bilgisayara erişiminiz varsa, zaman kazanmak amacıyla ikinci adımdaki metni kopyalayabilir ve (örneğin) "Regcopy1.txt" adlı bir metin dosyası oluşturabilirsiniz.
  Dördüncü Kısım

  1.Başlat'ı ve sonra Tüm Programlar'ı tıklatın.2.Donatılar'ı ve ardından Sistem Araçları'nı tıklatın.3.Sistem Geri Yükleme'yi ve Önceki bir Geri Yükleme Noktası'na geri yükle'yi tıklatın. 2. 2
  AYSEVEN
  Bayan Üye

  Cevap: Windows XP'nin başlamasını engelleyen bozuk bir kayıt defteri nasıl kurtarılır ? > cevabı

  Reklam  windows xp artık hizmet vermiyor tercih edilmesi gereken bir işletim sistemi değil bu tip arızalarda sıkıntı çekmeme adına windows 8 yada 7 kullanılabilir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi