Orbita Ve Kapak Hastalıkları

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Göz Sağlığı Bölümünden Orbita Ve Kapak Hastalıkları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hakan
  Administratör
  Reklam

  Orbita Ve Kapak Hastalıkları

  Reklam  Orbita Ve Kapak Hastalıkları

  Forum Alev
  ORBİTA VE KAPAK HASTALIKLARI
  Tanıya yönelik testler orbital lezyonları periorbital ve oküler lezyonlardan ayırmalıdır. Hastanın anamnezi, semptomları ve muayene bulguları tanıya yaklaşımda yardımcıdır. Ağrı, inflamatuar-enfeksiyöz hastalıklar, malign tümörlerin semptomudur. Proptozis, orbitada yer kaplayan herhangi bir oluşum nedeni ile gözün öne doğru yer değiştirmesi anlamında, eksoftalmus ise tiroid orbitopati nedeni ile gözün öne doğru yer değiştirmesi anlamında kullanılır. Tek taraflı proptozis orbita ve optik sinirin benign, malign tümörleri, arteriovenöz malformasyonlarında görülürken bilateral proptozis tiroid oftalmopati, lenfoma, lösemi, metastatik tümörler, karotid-kavernoz fistül bulgusudur. Orbital Pulsasyon ise A-V fistüller, karotid-kavernoz fistül, meningoensefalosel gibi patolojileri düşündürür.
  ORBİTA ENFEKSİYONLARI (SELLÜLİT)
  Orbital ve periorbital dokuların enfeksiyonudur. Enfekte materyal ile delici yaralanmalar, cilt enfeksiyonları, akut dakriosistit, paranazal sinus enfeksiyonları ya da diş enfeksiyonu, pnömoni, otit, menenjit gibi hastalıklar sırasında oluşan bakteriemi sonucu gelişir.
  Preseptal selülit: Enfeksiyon orbita yağ ve bağ dokularını kapak ve periorbital dokulardan ayıran fibröz yapıdaki septum orbitale önündedir. Kapaklar ödemli, hiperemik, inflamedir. Orbital yapılar ve göz küresi tutulmadığından göz hareketleri, pupil reaksiyonları, görme normaldir.
  Orbital selülit: Enfeksiyon orbita yumuşak dokularını da tutmuştur. Kapaklarda, periorbitada ödem, hiperemi, ağrı, enfeksiyona bağlı orbita volümü artışı nedeniyle proptozis vardır, göz hareketleri kısıtlanmış ve ağrılıdır. Orbita apeksi tutulursa optik sinir bası altında kalır görme azlığı, pupil reaksiyonlarında bozulma görülür. Hastanın genel durumu bozuktur, ateş, düşkünlük hali vardır. Hastalığın seyri preseptal sellülitten ciddidir. Tedavinin gecikmesi durumunda kavernöz sinus trombozu, beyin absesi gelişebilir.
  Tedavinin başlanğıcında hastanın sistemik ve göz muayenesi, direkt grafi, CT, tüm kan testleri yapılmalıdır. Konjonktiva, nazofarinksten, abse yada fistül varsa bu bölgelerden kültür alınmalıdır. Enfeksiyonun ciddiyetine göre ağızdan ya da parenteral geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi gerekir. Abse varsa drene edilmelidir. İnfantlarda ve 5 yaşın altındaki çocuklarda H. influenza enfeksiyonunu takiben sellülit gelişme riski fazladır. 2. 2
  sagocu_kız
  Bayan Üye

  --->: Orbita Ve Kapak Hastalıkları

  Reklam

  Bu hastalığa yakalanmış bir çocuğun hali :o
  Rabbim yardımcısı olsun :(+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi