Müzik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Şartları Açıklandı

+ Yorum Gönder
Müzik Köşesi ve Güncel Müzik Haberleri Bölümünden Müzik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Şartları Açıklandı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  MaviAdam
  Özel Üye
  Reklam

  Müzik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Şartları Açıklandı

  Reklam  Müzik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Şartları Açıklandı

  Forum Alev
  İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
  2007–2008
  EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
  LİSANS KAYIT KABUL ESASLARI
  VE GİRİŞ SINAVI KRİTERLERİ

  İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
  BÖLÜMLER ANASANAT / ANABİLİM DALLARI

  1-TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
  * Müzik Teorisi Anabilim Dalı
  2-SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  * Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
  * Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
  3-MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  * Müzikoloji Anabilim Dalı
  4-KOMPOZİSYON BÖLÜMÜ
  * Kompozisyon Anasanat Dalı
  5-TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
  * Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı
  6-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ
  * Çalgı Yapım Anabilim Dalı
  * Ses Kayıtları Anabilim Dalı
  7-ÇALGI BÖLÜMÜ
  * Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı
  * Mızraplı Çalgılar Anasanat Dalı
  * Nefesli Çalgılar Anasanat Dalı
  * Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı


  * ÖĞRENCİ KAYIT KABUL ESASLARI
  1- 25 Yaşını doldurmamış olmak. (1982 ve daha yukarı doğumlular)
  2- Lise veya dengi bir okul veya Konservatuarlar Hazırlayıcı Birimi mezunu olmak.
  3- 2007 ÖSS’ye girmiş; müzik alan/kol veya bölümlerinden mezun olan adaylar için en az 160, diğer alan/kol ve bölümlerden mezun olanlar için ise en az 185 puan almış olmak.
  4-Müziğe yatkın ve bir müzik aletini icraya yetenekli olmak.
  5-Yapılacak eleme ve kesin kabul sınavını kazanmış olmak.
  6- Eleme ve Kesin Kabul sınavları, bölümlerin özelliklerine göre uygulanacak kriter ve puanlamalar doğrultusunda, bölümlerde yapılacaktır .
  7- Eleme ve Kesin Kabul sınavlarında baraj puanı, yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) dir. Bölüm özelliklerine göre yapılacak sınavlarda da yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) alınarak genel ortalama da yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) olacaktır.
  8- Kesin kayıtta bölümlerin özelliklerine göre, vücut yapısında, konuşma, işitme, görme, v.b. uzuvlarında, kazanılan bölümle ilgili eğitime mani bir özrün olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “ Sağlam “ hükmünü taşıyan sağlık kurulu raporu şarttır. “Sağlam” hükmünü ihtiva eden sağlık raporunu getiremeyen aday öğrenciler sınavda başarılı olsalar dahi kesin kayıt yaptıramazlar.
  9- Konservatuara kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, İTÜ TMDK tarafından hazırlanıp İTÜ senatosunca kabul edilen İTÜ TMDK Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfı Esasları doğrultusunda muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavda başarılı olanlar İTÜ-TMDK Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Aynı sınavda başarısız olan veya bu sınava katılmayan öğrenciler ise mesleki hazırlık sınıfına devam ederler. İTÜ TMDK tarafından hazırlanıp İTÜ senatosunca kabul edilen İTÜ TMDK Lisans Mesleki Hazırlık Sınıfı Senato Esasları doğrultusunda Mesleki hazırlık sınıfının yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilerin İTÜ TMDK ile ilişkileri kesilir.
  10- Aday öğrenciler en fazla iki (2) farklı bölüme başvurabilir. İki (2) bölüme başvuran adayların kesin kabul sınavında iki (2) bölümü de kazanması durumunda, aday öğrenciler tercih sıralaması doğrultusunda kontenjana yerleştirilirler.
  11- Kesin Kabul Sınavında
  a) Bölüm jüri puanının 2 kat sayı ile çarpımı,
  b) 2007 ÖSS puanının % 50’si
  c) Ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının %60‘ı (müzik meslek lisesinden mezun olanların AOÖBP’sinin tamamının) katılması ile elde edilen sonuç, aday öğrencinin sıralama puanı olarak hesaplanır.
  12- Bölümler Hazırlık + 4 yıllık lisans eğitimini kapsamaktadır.
  13- Sınavların başlama saati, Müdürlükçe belirtilen günlerde, 09.30 dur.


  * BÖLÜMLERİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SINAV KRİTERLERİ


  * TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
  Müzik Teorisi Anabilim Dalı
  * Temel Bilimler Bölümünün Vizyonu
  Temel Bilimler Bölümünün vizyonu, Türk Müziği Teorilerinin yanı sıra evrensel Müzik Teorileri ile de donanmış eğitimciler ve sanat adamları vasıtası ile; toplumların müzik ve sanat kültürünü yükseltecek, ulusal müziği çağdaş düzeye taşıyabilecek öğrenciler yetiştirmektir .
  * Temel Bilimler Bölümünün Misyonu
  Temel Bilimler Bölümünün misyonu, Türk Müziği Teorileri ile birlikte bu teorilerin alt yapısını oluşturacak, genel bilgilerin uygulamaları ile birlikte verilmesi, gelenekten çağdaşlığa uzanan yolda Türk Müziğinin temelini oluşturacak bilgilerin öğretilmesi , sanatsal düşünce ve ifade alışkanlığı kazanmış gelişmeye açık bireyler yetiştirilmesidir.
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı: 15
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  1.Müziksel İşitme
  Eleme Sınavına toplam etki oranı %50
  Puan
  1. Tek Ses (Piyano ile) 05
  2. Çift Ses (Piyano ile) 10
  3. Üç ses (Piyano ile) 15
  4. Müzik Hafızası (Piyano ile) 50
  5. Ritim Algılama 20
  Toplam 100
  2.Mesleki Sınav Şekli ( Sadece Temel Bilimler Bölümü için - Eleme Sınavına toplam etki oranı %50 )
  Çoktan seçmeli yazılı sınav (Genel Müzik Kültürü %70, Genel Yetenek %30)
  Kesin Kabul Sınavı
  Puan
  1. Sözlü Sınav 25
  (Müzik bilgisinin sözlü olarak ifadesi)
  2. Müzik Hafızası (Piyano ile) 40
  3. Eser İcrası (Çalgı veya Ses ile) 15
  4. Ritim Algılama 20
  Toplam 100


  * SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı
  Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
  * Ses Eğitimi Bölümünün Vizyonu
  Ulusal müzik alanında kökten kopmayarak, geliştirmeye açık, bilgilerini aramasını, depolamasını, sorgulamasını ve bu sorgulamalar sonucunda senteze varmasını bilen, ses sanatçısı yetiştirmek.
  * Ses Eğitimi Bölümünün Misyonu
  Uluslararası alanda müziğini taşıyabilecek, açıklayabilecek, karşılaştırmalar yapacak ve temsil ettiği müziğin değerlerini dünya ile bütünleştirebilecek bireyler yetiştirmek.
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı: 20
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  Puan
  Alanında Eser İcrası.(Eşliksiz) 30
  Ses Genişliği ve Tınısal Özellikleri. 40
  Müzik Hafızası. (Piyano ile) 20
  Ritim Algılama 10
  Toplam 100
  Taban Puanı: 70
  Kesin Kabul Sınavı Puan
  1. Alanında Eser İcrası.(Bağlama-Kanun Eşlikli) 60
  2. Müzik Hafızası. 40
  Toplam 100
  Taban Puanı: 70  * MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
  Müzikoloji Anabilim Dalı
  * Müzikoloji Bölümünün Vizyonu
  Müzikoloji (Müzikbilim), müzik alanında yapılan bütün çalışmaları kapsar. Tarihsel olarak bakıldığında, Avrupa Müziği temeli üzerine 19. yüzyılda çalışma prensiplerini ortaya koyarak gelişmeye başlayan Müzikoloji, dünyada ancak 20.yüzyılın başlarından itibaren yaygın bir şekilde kurumsallaşabilmiştir. 21. yüzyıla girdiğimiz günümüzde ise, gelişen, değişen ve aynı zamanda globalleşen dünya ortamında müzikolojinin çalışma sahası daha da belirginleşmiştir. Bu bağlamda, farklı çalışma kolları ve alt kolları ortaya çıkmış ve müzikologların branşlaşma konuları da aynı paralelde artmıştır.
  Bununlar birlikte, temelini teşkil eden Avrupa müziği yanında Avrupa ülkeleri dışında kalan ülkelerin ve hatta bölgelerin hem klasik müziklerini hem de folklorik müziklerini inceleme alanı içine alan Müzikoloji, aynı zamanda disiplinler arası çalışmalar için taşıdığı büyük potansiyel ile de, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin kültür-sanat politikalarında önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır.
  * Müzikoloji Bölümünün Misyonu
  Ülkemizde lisans ve lisansüstü Müzikoloji eğitimine yön veren birkaç müstesna kurumdan birisi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ve bünyesi içinde yer alan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Müzikoloji Anabilim Dalının Lisans ve Lisansüstü düzeyde “Tarihsel Müzikoloji”, “Sistematik Müzikoloji” ve “Folklor ve Etno-müzikoloji”, olarak üç program başlığı altında yapılanmak suretiyle eğitim vermeyi, doğal gelişim, değişim ve globalleşen yaşam içinde bir zaruret olarak görmektedir.
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı: 10
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  Eleme Sınavı iki bölümden oluşur;
  1) Müziksel İşitme ve Yetenek Sınavı: Taban puanı 70 olmak şartı ile %50 Müzikoloji Bölümü Müziksel İşitme ve Yetenek sınavının kriterleri Puan
  Tek ses (Piyano ile) 05
  Çift ses (Piyano ile) 10
  Üç ve daha fazla ses (Piyano ile) 10
  Müzik Hafızası. (Piyano ile) 35
  Ritim algılama 20
  Nota, Solfej Bilgisi ve Müzikal sunum (Çalgı veya ses) 20
  Toplam 100
  2) Müzikoloji (Müzik Bilimi) Alan Sınavı: Taban puanı 70 olmak şartı ile %50
  Müzikoloji (Müzik Bilimi) Alan Sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Batı Müziği ve Türk Müziği ile ilgili tarihsel, makamsal, çalgısal, terimsel ve türsel bilgiler ve bir konu hakkında ifade, anlatım ve algının yazı ile değerlendirileceği kompozisyon sınavından oluşmaktadır.
  Kesin Kabul Sınavı
  Müzikoloji Bölümünün yapacağı Kesin Kabul Sınavı iki bölümden oluşmaktadır
  1) Müziksel İşitme, müzik yeteneği ve ifade ve anlatımın sözlü olarak değerlendirileceği sözlü sınav- % 80
  2) Belirtilmiş olan Yabancı Dillerin birinde verilecek metnin Türkçeye tercümesi – % 20
  (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça)
  Müziksel işitme, Müzik Yeteneği ve İfade ve anlatımın sözlü olarak değerlendirileceği sınav kriterleri ve değerlendirme tablosu
  Puan
  Tek veya çok sesi ayrı veya beraber algılama 10
  Müzik Hafızası (Piyano ile) 30
  Ritim algılama 20
  Nota ve Solfej Bilgisi 10
  Müzikal sunum (Çalgı veya ses) 10
  Müzik Bilgisi 20
  (Batı Müziği ve Türk Müziği ile ilgili tarihsel, makamsal, çalgısal, terimsel ve türsel bilgiler)  * KOMPOZİSYON
  Kompozisyon Anasanat Dalı
  * Kompozisyon Bölümünün Vizyonu
  Geleceğin Türk Müziği’nin yaratılmasında en önemli aşamayı gerçekleştirecek olan; müzik geleneğimizi hazmetmiş; aynı zamanda dünya müziğindeki teknik ve donanıma sahip, genel kültür seviyesi yüksek; Türk Halkı’nın benimseyeceği, seviyeli; bu sebeplerle de dünya’ya açık müzikleri besteleyebilecek güce ve isteğe sahip idealist, araştırmacı gençler yetiştirmektir.
  * Kompozisyon Bölümünün Misyonu
  Asırlar süren bir müzik geleneği olan Türkiye’mizin çağdaşlaşma süreci içinde; “Geleceğin Türkiye’sinin müziğinin yaratılmasında Konservatuarımıza büyük görevler düşmektedir. Çünkü yurdumuzdaki diğer Konservatuarların programlarında “Geleneğimizdeki Türk Müziği” ya yoktur yahut da küçük bilgiler halindedir. Buna karşılık Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, açıldığından bu yana, Türk ve Batı Müziği eğitimini dengeli bir şekilde vermiştir.
  Bölümümüz ise, gelecekteki “Türk Müziği’nin yaratılmasının ilk aşaması olan, gelenekten kopmadan çağdaş müzik teknikleri ve imkânlarının kullanacağı, beste-kompozisyonların yapılmasının öğretimi görevini üstlenmiştir.
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı: 10
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  1-Yazılı Sınav
  A. Genel müzik teorisi : Form, diziler, donanım ,nüans terimleri, aralıklar, akorlar, Türk Müziği: Basit makamlar, terminoloji, Altı zamanlıya kadar usuller vb. Müzik Tarihi: Klasik müzik, popüler müzik, Türk müziği
  B. Dikte: Bünyesinde diyatonik ve diyatonik olmayan dereceleri barındıran (Üç diyez ve üç bemollü tonlara kadar) bir melodik yapı ile, tüm ritmik değerlerin kullanılabileceği sekiz veya on altı ölçülük tonal bir müzik parçası sorulacaktır.
  C. Cümle Tamamlama: Klasik müzik ve Türk müziği ile ilgili iki cümle verilecek, her birinin sekiz veya on altı ölçüye tamamlanması istenecektir.
  2. Yetenek sınavı (sözlü)
  A- Müziksel İşitme: Bünyesinde diyatonik ve diyatonik olmayan dereceleri barındıran bir melodik yapı ile (Üç diyez ve üç bemollü tonlara kadar) tonun birinci derecesi ve I.derece akoru verildikten sonra işitilen seslerin isimleri ile bilinmesi, armonik olarak aralıkların duyumu, Üç ve Dört sesli akorların (Bütün akorlar kök pozisyonunda) armonik olarak duyumu.
  B- Deşifre: Bünyesinde diyatonik ve diyatonik olmayan dereceleri barındıran (Üç diyez ve üç bemollü tonlara kadar) bir melodik yapı ile, tüm ritmik değerlerin kullanılabileceği sekiz veya onaltı ölçülük tonal bir müzik parçası ve Türk Müziğinde Basit makamlarda ve altı zamanlıya kadar olan usuller çerçevesinde bir müzik parçası deşifre olarak sorulacaktır.
  C- Çalgı icra seviyesinin tespiti: Piyano için aşağıda dönemi ve adı belirtilen ererlerin en az birini icra etmek:
  Barok Dönemi: J.S. Bach, Anna Magdalena defteri: Sol Majör menuet (BWV) veya musette (BWV 126)
  Klasik Dönem: W. A. Mozart menuet (KV 2) Fa Majör
  Romantik Dönem: Schumann Gençlik Albümü: A little piece (Op. 68 No:5)
  Çağdaş Dönem: Dimiitri Kabalevsky: Song Op. 27 No:2.
  Piyanoda ileri seviyedeki adaylar için yukarıda tespit edilen eserleri icra etmek zorunlu değildir.
  TSM veya THM dalında en az iki eserin çalgı veya sesle icrası. (eserlerin matbu notaları aday öğrenci tarafından sınava getirilecektir. Notası olmayan eser icra edilemez. Piyano dışındaki çalgıyı aday öğrenci beraberinde getirmek zorundadır.)
  D- Mesleki alan ile ilgili yetenek ve yeterlik.
  Aday öğrenci tarafından önceden bestelenmiş en az üç parçanın yedi adet çoğaltılmış notası varsa demo kaydı. (CD kaydı) Değerlendirmeyi yapacak jüri üyelerinin önceden incelemeleri amacıyla bu kopyalar, eleme sınavında jüri başkanına teslim edilecektir.

  Eleme Sınavı Değerlendirmesi
  Yazılı Sınav Genel Müzik Teorisi 10
  Dikte 10
  Cümle Tamamlama 10
  Yetenek Sınavı. Müziksel İşitme 20
  Deşifre 20
  Çalgı İcra Seviyesinin Tespiti 15
  Mesleki Alan İle İlgili Yetenek ve Yeterlik 15
  Toplam Puan
  100
  Yazılı sınav eleme sınavın %30’unu, Yetenek sınavı ise eleme sınavın %70’ini oluşturmaktadır.
  Kesin Kabul Sınavı
  A. Mülâkat ve Genel Müzik Bilgisi:
  Adayın müzik geçmişi ve kültürü. Sanat/müzik sanatı üzerine çeşitli kavram ve tanımlar. (Avrupa Müziği: Diziler, donanım, nüans, aralıklar, akorlar, vb temel teorik birikim. Türk Müziği: Basit makamlar, terminoloji, Altı zamanıyla kadar usuller vb. müzik tarihi: Klasik müzik, popüler müzik, Türk müziği) Teknoloji. (Bilgisayarın genel kullanımı, kayıt teknolojisi, aday öğrencinin kullanabildiği programlar vb.)
  B. Müziksel İşitme ve Deşifre:
  Bu madde ile ilgili sınav şekli, eleme sınavı ile ilgili bölümde açıklanmıştır.
  C. Meslekî Alan İle İlgili Yeterlilik:
  Adayın eleme sınavında teslim ettiği kompozisyonlar üzerinde detaylı seviye tespiti. (sözlü sınav şeklinde)
  Kesin Kabul Sınavı Değerlendirmesi
  Mülakat ve Genel Müzik Bilgisi
  30
  Müziksel İşitme ve Deşifre 40
  Mesleki Alan İle İlgili Yeterlilik 30
  Toplam Puan: 100
  Eleme Sınavında : (1. sınav)
  1. Genel müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav yapılacaktır. (Bu sınavın başlama saati aday öğrencilerin hepsi için sabah 09.30 olup geç gelen öğrenci sınava alınmayacaktır. Test şeklinde yapılacak sınavın süresi 1 saattir.)
  2. Müzik yeteneği sınavının başlangıç saati 10.30’dur. Aday öğrenciler başvuru sırasına göre sözlü sınava alınacaktır. İçerik olarak ana başlıklar; Tonal duyum (Üç diyez ve üç bemollü tonlar çerçevesinde, bünyesinde diyatonik ve diyatonik olmayan dereceleri barındıran bir melodik yapı ile, tonun birinci derecesi ve akoru verildikten sonra tek ses olarak nota ismiyle), armonik olarak aralıkların duyumu (ilk ses ismiyle verilecek ikinci ses yine ismiyle istenecektir. Üç sesli ve dört sesli akorlar armonik olarak duyurulacak en kalın notasının ismi verilerek diğerleri istenecektir (bütün akorlar kök pozisyonda), ritim duygusu. Türk Müziği Solfeji; Deşifre (basit makamlarda on zamanlı usullere kadar), TSM veya THM dalında en az üç eserin çalgı yada sesle icrası. Piyano icra seviyesini tespit sınavı (istenen eserler yetenek sınavı (b) maddesinde açıklanmıştır.)
  3. Aday öğrenci tarafından önceden bestelenmiş en az üç parçanın 7 adet çoğaltılmış notası varsa demo kaydı (CD kaydı) değerlendirmeyi yapacak jüri üyelerinin önceden incelemeleri amacıyla bu kopyalar, ilk eleme sınavında jüri başkanına teslim edilecektir.)
  Kesin Kabul Sınavında: (2. sınav)
  Gerektiğinde eleme sınavının (I.Sınav, 1 ve 2.maddeler) soruları sorulabilir.
  TSM veya THM icra seviyesinin tespit edilmesi (TSM veya THM dalında en az üç eserin çalgı yada sesle icrası.) Eserlerin matbu notaları aday öğrenci tarafından sınava getirilecektir. Notası olmayan eser icra edilemez, piyano dışındaki çalgıyı aday öğrenci beraberinde getirmek zorundadır.
  Bilgisayar ve kayıt teknolojisi hakkında bilgi içeren sözlü ve uygulamalı sınav. (Bilgisayarın genel kullanımı, aday öğrencinin kullanabildiği programlar vb.)
  Mülakat.  * TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
  Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı
  * Türk Halk Oyunlar Bölümünün Vizyonu
  Türk Halk Oyunları kültürel kimliğin bir parçası olmasının yanı sıra sahne sanatları anlamında da ulusal ve uluslar arası gördüğü büyük ilgi dolayısıyla dünya standartlarında sanatsal uygulamalara gereksinim duymaktadır. Çağdaş sahne sanatları düzeyinde teknolojik olanaklardan da yararlanarak bu dalı geliştirebilecek ve temsil ettiği kültürel değerleri dünya ile bütünleştirebilecek perspektife sahip, sanatsal ve bilimsel donanımın kazandırılması programın vizyonunu oluşturmaktadır.
  * Türk Halk Oyunları Bölümünün Misyonu
  Türk Halk Oyunları Bölümünün temel misyonu, alanında teorik ve pratik donanıma sahip, bilimsel ve sanatsal düşünce sistematiğini kazanmış, gelişmeye açık öğrenciler yetiştirmektedir. Halk Oyunları dünya genelinde sahne sanatları arasında önemli bir yer teşkil etmektedir. Sanatın evrenselliği düşüncesi ile kazanımların daima bir üst seviyeye taşınması, sanat ve bilim açısından diğer disiplinler ile ilişkilendirilmesi ve bütünleştirilmesi, yeni yaratımlara kaynak teşkil etmesi açısından önemlidir. Buradan hareketle eğitim ve öğretim süreci değerlendirilirken dünya normlarının baz alınması hedeflenmiştir.
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Kontenjanı: 40
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  1) Müziksel İşitme (etki oranı%50)
  Puan
  - Tek ses (Piyano ile) 10
  - Çift Ses (Piyano ile) 20
  - Müzik Hafızası (Piyano ile) 30
  - Ritim Algılama 40
  GENEL TOPLAM 100 Puan
  2-Türk Halk Oyunları uygulama sınavı (etki oranı %50)
  Puan
  - Oyun ve Dans Birikimi 20 Puan
  - Bedensel Ritmik Algılama: 30 Puan
  - Karakteristik Figür Örnekleme 30 Puan
  - Fiziksel Uygunluk 20 Puan
  GENEL TOPLAM 100 Puan
  Kesin Kabul Sınavı
  Kesin Kabul Sınavı iki bölümden oluşur.
  1) Müziksel İşitme (etki oranı%40)
  Puan
  - Tek ses (Piyano ile) 10
  - Çift Ses (Piyano ile) 20
  - Müzik Hafızası (Piyano ile) 30
  - Ritim Algılama 40
  GENEL TOPLAM 100 Puan
  2) Türk Halk Oyunları uygulama sınavı (etki oranı %60)
  Puan
  - Oyun ve Dans Birikimi 20
  - Bedensel Ritmik Algılama: 30
  - Karakteristik Figür Örnekleme 30
  - Fiziksel Uygunluk 20

  GENEL TOPLAM 100 Puan


  TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ
  BÖLÜM GİRİŞ KOŞULLARI
  1. Halk Oyunları Bölümünde eğitim yapmasına engel fiziksel ve anatomik bir kusuru bulunmamak (Bunun için tam teşekküllü resmi bir hastaneden sağlık kurul raporu almış olması ve bu raporunda Halk Oyunları eğitimini yapmasını engel bir durumunu bulunmadığı belirtilmiş olmalıdır.)
  2. Oyun sınavlarına yumuşak ayakkabı, dar eşofman-tayt v.b. bedeni rahat hareket ettirmeye uygun giyimle katılmak.  * MÜZİK TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
  * Müzik Teknolojileri Bölümünün Vizyonu
  Küreselleşen dünyanın getirdiği şartlardan uzak kalmayarak dünyaya açık, bölümden aldığı birikimi uluslararası alanda taşıyabilecek, dünyadaki gelişmeleri kendi bünyesine aktarabilecek, gelişmelere açık, araştırmacı, sanat ve bilim adamı yetiştirmek Müzik Teknolojileri Bölümü’nün vizyonunu oluşturmaktadır.
  * Müzik Teknolojileri Bölümünün Misyonu
  Bilim, sanat ve teknolojinin buluşması sonucu ortaya çıkan müzik sektörünün dünyada olduğu gibi bölümümüzün de “Müzik Teknolojileri” şemsiyesi altında yapılandırılması, çağdaş standartlar açısından önemli bir adımdır. Müzik Teknolojileri Bölümü olarak, Çalgı Yapım ve Ses Kayıtları Ana bilim Dallarında önemli görevler üstlendiğimizin bilinci ile daima eğitim düzeyimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz.

  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı Toplam Kontenjan: 20 Çalgı Yapım Anabilim Dalı Kontenjanı : 10
  Ses Kayıtları Anabilim Dalı Kontenjanı : 10
  Çalgı Yapım Anabilim Dalı
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  1. Müziksel İşitme Taban Puanı 70 (Etki oranı %50)
  Puan
  1.1. Tek Ses (Piyano ile) 10
  1.2. Çift Ses (Piyano ile) 20
  1.3. Müzik Hafızası (Piyano ile) 50
  1.4. Ritim Algılama 20
  Toplam 100
  2. Mesleki Sınav Taban Puanı 70 (Etki Oranı %50)
  El Becerisi Sınavı Puan
  2.1. Çizim (resim) 40
  2.2. Ahşap üzerinde şekil kesimi 60
  Toplam 100
  Kesin Kabul Sınavı
  1. El Becerisi Sınavı (Etki oranı %60)
  Puan
  1.1. Görsel Algılama (Çizim) 30
  1.2. Ahşap Şekillendirme 70
  Toplam 100
  2. Müziksel İşitme (Etki oranı %40)
  Puan
  2.1. Çift Ses (Piyano ile) 10
  2.2. Üç Ses (Piyano ile) 25
  2.3. Müzik Hafızası (Piyano ile) 50
  2.4. Ritim Algılama 15
  Toplam 100
  Ses Kayıtları Anabilim Dalı
  Sınav Şekli
  Eleme Sınavı
  1. Müziksel İşitme Taban puanı 70 Etki oranı %50)
  Puan
  1.1. Tek Ses (Piyano ile) 10
  1.2. Çift Ses (Piyano ile) 10
  1.3. Üç Ses (Piyano ile) 15
  1.4. Müzik Hafızası(Piyano ile) 50
  1.5. Ritim Algılama 15
  Toplam 100
  Sözlü ve uygulamalı sınav Taban puanı 70 Etki oranı %50)
  1.1. Bilgisayarın genel kullanımı (Genel terminoloji, ana parçalarının işlevsel özellikleri, ofis programları ve kullanımı vs.)-15 Puan
  1.2. Stüdyo ekipmanları hakkında teknik sorular (Mikser, ekolayzır, kompresör, bağlantı kabloları vs.) -30 Puan
  1.3. Teknik uygulamalar. (Cubase, Wawe Lab, Reason programları üzerinde uygulama).-30 Puan
  1.4. Bilgisayar destekli test (Mikrofonların kullanımı, yakın tınıların ayrımı vs.)-25 Puan
  Not: Bu sınav esnasında aday öğrenci tarafından hazırlanmış üç adet kayıt demosu, kayıtlardan biri vokalli olmak üzere, (Cubase veya Nuendo programlarının birisiyle yapılmış projenin data olarak CD veya DVD kaydı.
  Kesin Kabul Sınavı
  1. Yazılı sınav. (Genel müzik teorisi, müzik kültürü ve mesleki bilgi ile ilgili) Sınavda Türler. (diyatonik, kromatik, anarmonik), diziler, donanım, aralıklar, akorlar (3 sesli ve 4 sesli), Türk müziğinde dörtlü ve beşliler, diziler, makamlar, müzik tarihi (klasik müzik, popüler müzik, Türk müziği), müzik terminolojisi, müzik teknolojisi gibi başlıklar esas alınacaktır.-20 Puan
  2. Sözlü Sınav. -80 Puan
  2.1. Müzik yeteneği (melodi ve ritim hafızası, enstrüman icra, sesle icra vs.)-Nota ve solfej bilgisi (Başlangıç seviyesinde, do majör dizisi bünyesinde deşifre, nota isimleriyle duyum, seslendirme ve hazırlanan bir solfej parçasının okunması)-40 Puan
  2.2. Teknik uygulama (Cubase, Wawe Lab, Reason programları üzerinde uygulama).-20 Puan
  2.3. Öğrencinin kayıt demolarının değerlendirilmesi -20 Puan


  İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
  2007 – 2008 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
  GİRİŞ SINAVLARI TAKVİMİ
  09 Temmuz – 07 Ağustos 2007 - Ön Kayıt (İ.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından)
  08 Ağustos 2007 - Sınava alınacak olan öğrencilerin belgelerinin Konservatuara teslimi
  20–21–22–23 Ağustos 2007 - Eleme sınavı
  24 Ağustos 2007 - Eleme Sınav sonuçlarının ilanı (İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başk. tarafından)

  24 Ağustos 2007 - Kabul Sınavına gireceklerin listelerinin Konservatuara teslimi
  27–28–29 Ağustos 2007 - Kesin Kabul Sınavları
  31 Ağustos 2007 - Kesin Kabul sınav sonuçlarının ilanı (İTÜ Öğrenci İşl. Daire Başk. tarafından)
  05 Eylül 2007 - Muafiyet sınavı
  07 Eylül 2007 - Muafiyet Sınavı Sonuçlarının Bildirilmesi  ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  ADAY ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN:
  1. Konservatuarca düzenlenmiş “ADAY KAYIT FORMU” nun doldurulması
  2. Adayın 2007 ÖSS sonuç belgesinin fotokopisi,
  3. Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
  4. Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi,
  5. “6” adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ,
  6. 6 adet Posta Pulu,
  7. 1 adet mektup zarfı,
  8. Aday kaydı öğrenci veya velisi tarafından yapılmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz ve sorumluluk kabul edilmez.  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1. ADAYIN ÖSS SONUÇ BELGESİNİN ASLI

  2. ADAYIN MEZUN OLDUĞU OKULDAN ALDIĞI DİPLOMANIN ASLI YA DA YENİ TARİHLİ MEZUNİYET BELGESİ (BAŞARI BELGESİ MEZUNİYET BELGESİ YERİNE KULLANILMAZ
  3. NÜFUS CÜZDANININ ONAYLI ÖRNEĞİ (NOTER TASDİKLİ)

  4. İKAMETGÂH İLE İLGİLİ BEYANI 5. ASKERLİK ÇAĞINA GELMİŞ VEYA DAHA YURARI YAŞTAKİ ERKEK ADAYLAR İÇİN İLGİLİ ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK “BİR FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKULA KAYIT OLMASINDA ASKERLİKÇE BİR SAKINCA OLMADIĞI” NA DAİR BELGE
  6. 12 ADET 4,5 X 6 EBADINDA RENKLİ VESİKALIK FOTOĞRAF

  7. 6 ADET POSTA PULU 8. TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANESİNDEN ALINMIŞ “SAĞLAM” HÜKMÜNÜ TAŞIYAN RAPOR.
  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:
  1. ADAYLARIN KESİN KAYIT İÇİN BİZZAT BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTA İLE KAYIT YAPILMAZ.
  2. BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA KESİN KAYDINI YAPTIRMAYAN ADAY HERHANGİ BİR HAK İDDİA EDEMEZ.  İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

  ÇALGI BÖLÜMÜ
  “Hazırlayıcı Birim” Lise Devresi
  2007–2008 Eğitim - Öğretim Yılı
  Kayıt Kabul Esasları
  Giriş Sınavı Kriterleri ve
  Çalgı Kontenjanları
  * Yaylı Çalgılar
  * Mızraplı Çalgılar
  * Nefesli Çalgılar
  * Vurmalı Çalgılar
  * Çalgı Bölümünün Vizyonu :
  Türk Müziği ve genel müzik eğitimini sindirmiş, millî kültürünü koruyan ve genel müzik kültürü ile Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen virtüöz sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı ve yorumcu yetiştirmek.
  * Çalgı Bölümünün Misyonu :
  Temel Müzik ve Türk Müziği alt yapısını oluşturarak, eğitimi verilen Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarında virtüöz adayı icracılar yetiştirmek için;
  - Çalgıda ileri çalış tekniklerini,
  - Türk Müziği’nin geleneksel yapısı çerçevesinde gelişmiş teknik ile birlikte, 20. yüzyıl sonunda yazılmış eserler ve 21. yüzyılda da yazılacak daha gelişmiş tekniklerle, çok sesli eserler için teknik ve yorum açısından yeni bilgiler,
  - “Türk Müziği Nazariyat ve Solfeji” ile “Türk Müziği Repertuarı” derslerinde öğrenilen, analiz edilen makam ve usuller dâhilinde saz ve söz repertuarı,
  - Türk Müziği ses sistemi içerside kullanılan aralıkları uygulayabilecek seviyeyi,
  - Türk Müziği’nin önemli özelliklerinden biri olan ses solistine eşlik bilgisi kazandırmayı,
  - Türk Müziği estetik anlayışı çerçevesinde üslûp, tavır ve Türk Müziği geleneksel estetik anlayışı çerçevesinde doğaçlama icra anlayışını, oluşturmaktır.
  Çalgı Bölümü “Hazırlayıcı Birimi” Lise Devresinde, 8 yıllık Temel İlköğretim eğitimine dayalı olarak, 4 yıllık “Lise” eğitimi verilir.
  * Çalgı Bölümünün Amacı :
  l.) Çalgı çalışında metotlu, Türk Müziği’nin eserlerini gerektiği gibi icrâ edebilen, ileri icrâ bilgi ve becerilerini kazanmış,
  2.) Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzik ile ilişkili disiplinlere ait bilgileri almış, Türk Müziği’nin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış,
  3.) Eserleri, Türk Müziği’nin klâsik ve genel tarzı içinde, kişisel üslûp ve yöresel tavırları da dikkate alarak makam, seyir, dizi, ritim ve usûl özelliklerine uygun olarak icrâ edebilme yeteneğini kazanmış,
  4.) Yorum bilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş,
  5.) Genel Kültür yanında araştırma teknikleri hakkında bilgi edinmiş,
  6.) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe ve alanında yükseköğretime hazırlanmış,
  7.) Türk Müziği ve genel müzik eğitimini özümseyip, Millî Kültürünü koruyan, takdir eden, benimseyen, ve genel müzik kültürü ile, Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen,
  8.) Sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı, yorumcu ve araştırmacı olarak yetişmiş kişiler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır.


  * ÖZEL KAYIT – KABUL ESASLARI:
  1) 1992 ve sonrası doğumlu olmak.
  2) 8 yıllık “Temel İlköğretim Okulu” mezunu olmak.
  3) Kaydını yaptıracağı ve tercih etmiş bulunduğu çalgının gerektirdiği fizikî özelliklere sahip bulunmak.
  4) “Eleme Sınavı” ve “Kesin Kabul Sınavı” ında başarı puanı yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandır.
  5) Kesin kabul sınavında başarılı olan adayların, o yıl için belirlenen kontenjan dikkate alınarak, puan sıralaması ve çalgıya fiziksel uygunluğu da göz önünde bulundurulup, tercih ettiği üç çalgı içerisinden, kesin kabul sınav komisyonunun belirleyeceği uygun bir çalgıya kaydı yapılır.
  6) Vücut yapısında konuşma, işitme, ve görme yetileri ile uzuvlarında çalgı çalmaya fiziksel açıdan engel teşkil edecek, eğitime mani bir özrün olmadığını gösterir tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “sağlam” hükmünü taşıyan “sağlık kurulu raporu” şarttır. Bu raporu getiremeyen aday öğrenciler, kesin kayıt yaptıramazlar.
  “Nefesli Çalgılar” için tercihte bulunan adaylardan ise, ayrıca yine tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden ağız yapısı (dudak, diş, damak, dil) ve akciğer fonksiyonları ile ilgili, üflemeli çalgıları çalmaya uygun olduğunu belirten tam teşekküllü Devlet /Özel hastanelerden alınmış bir “Kurul Raporu” daha istenir.
  7) Devamsızlık ve sağlık nedenleri dışında, başarısızlık sebebi ile Konservatuarımız ile ilişkisi kesilenler, yeniden aday olarak başvuramazlar.
  8) Aday öğrenciler en çok 3 çalgı için aday kayıtlarını yaptırabilirler.
  9) Aday öğrenciler, Sınav Komisyonu kararlarına uymak ve kendisi için uygun görülen çalgıya kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.
  10) Kesin kayıt süresinde kesin kaydını yaptırmayanlar, “Öğrenci Aday Kayıt Formu” ile diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, belgelerinde tahrifat yapanların kayıtları, sınavlarda başarılı olmuş olsalar dahi yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kayıt yaptırmış bulunan öğrenci adaylarının kayıtları silinir.
  11) Kontenjan açığı ilgili çalgının yedek listesinden tamamlanır. Buna rağmen çalgı kontenjanlarının herhangi birinde açık olması halinde “Çalgı Bölümü Kurulu Kararı” ile başarı puanı ve çalgıların özelliklerine uygunluğu dikkate alınıp değerlendirme yapılarak yerleştirilir.
  12) 2007 – 2008 eğitim - öğretim yılı için alınacak öğrenci kontenjanı 69 kişidir.
  2007 – 2008 Eğitim - Öğretim yılı için öğrenime açılması plânlanan çalgı kontenjanları tablosu


  ANA SANAT DALI
  ÇALGININ ADI
  KONTENJANI
  YAYLI ÇALGILAR

  KEMAN 8
  VİYOLA 4
  VİYOLONSEL 4
  KONTRBAS 2
  KEMENÇE - 3Telli 2
  KEMENÇE –4Telli 4
  KEMANE 2
  TOPLAM 26 MIZRAPLI ÇALGILAR
  ÇALGININ ADI
  KONTENJANI
  BAĞLAMA 10
  TAR
  6 KANUN
  6 TANBUR
  6 UD
  6 TOPLAM
  34 NEFESLİ ÇALGILAR
  ÇALGININ ADI
  KONTENJANI
  MEY 2
  DİLSİZ KAVAL
  2 NEY
  2 KLÂRNET 2
  TOPLAM
  8 VURMALI ÇALGILAR
  ÇALGININ ADI
  KONTENJANI

  KUDÜM - ASMA DAVUL
  1 TOPLAM
  1 GENEL TOPLAM
  69 * Yapılacak olan giriş sınavlarının isimleri ve değerlendirme kriterleri. :
  A) “ELEME SINAVI” : 1.) Tek Ses: 10 Puan; 2.) İki Ses: 20 Puan; 3.) Müzik Cümlesi: 40 Puan; 4.) Ritim Cümlesi: 30 Puan = Toplam 100 Puan.
  “KESİN KABUL SINAVI” : 1.) Tek Ses : 05 Puan; 2.) İki Ses : 10 Puan; 3.) Üç Ses : 15 Puan, 4.) Müzik Cümlesi : 40 Puan; 5.) Ritim Cümlesi : 30 Puan = Toplam 100 Puan.


  ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYDI:
  30 Temmuz – 17 Ağustos 2007 tarihleri arasında “İ.T.Ü. Maçka Kampüsü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğrenci İşleri Bürosu”nda yapılacaktır.
  SINAV TARİHLERİ:
  1 - ELEME SINAVI:
  Çalgı Bölümü Haz.Birim Lise Devresi
  20 – 21 Ağustos 2007
  Eleme Sınav Sonuçlarının İlanı:
  23 Ağustos 2007
  2 - KESİN KABUL SINAVI:
  Çalgı Bölümü Haz. Birim Lise Devresi
  03 – 04 Eylül 2007
  Kesin Kabul Sınav Sonuçlarının İlanı:
  07 Eylül 2007
  Kesin Kayıt:
  10 – 14 Eylül 2007


  ÖN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  ADAY ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN:
  1-Konservatuarca düzenlenmiş “ADAY KAYIT FORMU” nun doldurulması
  2-Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi,
  3-Mezuniyet Belgesi veya Diploma fotokopisi,
  4- 3 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf ,
  6- 6 adet Posta Pulu,
  7- 1 adet mektup zarfı,
  8 Aday kaydı öğrenci veya velisi tarafından yapılmalıdır. Posta ile kayıt yapılmaz ve sorumluluk kabul edilmez.

  KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
  1-ADAYIN MEZUN OLDUĞU OKULDAN ALDIĞI DİPLOMANIN ASLI YA DA YENİ TARİHLİ MEZUNİYET BELGESİ (BAŞARI BELGESİ MEZUNİYET BELGESİ YERİNE KULLANILMAZ
  2-NÜFUS CÜZDANININ ONAYLI ÖRNEĞİ (NOTER TASDİKLİ)
  3-İKAMETGÂH İLE İLGİLİ BEYANI
  6- 12 ADET 4,5 X 6 EBADINDA RENKLİ VESİKALIK FOTOĞRAF
  7- 6 ADET POSTA PULU
  8-TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANESİNDEN ALINMIŞ “SAĞLAM” HÜKMÜNÜ TAŞIYAN RAPOR.
  KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOT:
  1-ADAYLARIN KESİN KAYIT İÇİN BİZZAT BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTA İLE KAYIT YAPILMAZ.
  2-BELİRTİLEN TARİHLER ARASINDA KESİN KAYDINI YAPTIRMAYAN ADAY HERHANGİ BİR HAK İDDİA EDEMEZ.
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Müzik: İstanbul Teknik Üniversitesi Sınav Şartları Açıklandı

  Reklam  mrb ben lise mezunuyum ygs ve lys sınavlarına girdim fakat sonuçlar daha açıklanmadı halk oyunları bölümüne gidebilmem için bu sınavlardan en az kaç puan almam gerekiyor bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim .. tşkrlr 3. 3
  Ziyaretçi
  ya istanbul devlet üniversitesi müzik bölümü için taban puanı kaç
  onu sorucaktm+ Yorum Gönder
itü konservatuar yetenek sınavı,  itü devlet konservatuarı yetenek sınavları,  itü halk oyunları bölümü yetenek sınavı,  itü konservatuar puanları,  itü devlet konservatuarı giriş şartları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi