Bağlama Eğitimi

+ Yorum Gönder
Her Telden ve Halk Oyunları - Dans Bölümünden Bağlama Eğitimi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  xRockİnGirLx
  Süper Moderator
  Reklam

  Bağlama Eğitimi

  Reklam  Bağlama Eğitimi

  Forum Alev
  BAĞLAMA EĞİTİMİ


  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  ÇETİN KORUK

  Kültürümüzün en önemli öğelerinden olan Halk Müziği ve bu müzik kültürünün en önemli sazı olan bağlamanın bugüne kadar olan gelişiminin incelenip korunması ve bundan sonraki gelişimi için gelişimini tamamlamış diğer evrensel sazlar gibi hem yapımının hem de çalımının bilimsel veriler ışığında olması gereklidir.

  Bağlama günümüze gelene dek el ile çalma ve mızrapla çalma olmak üzere iki ana teknikle çalınmıştır.Bilinen en eski telli çalgı örneklerinden olan kopuz en önemli değişim sürecini Anadolu’da gerçekleştirmiştir. Kopuzun tarihinde meydana gelen en önemli değişim metal tele geçiş olmuştur. Metal tel çalgının hem yapısında hem çalımında büyük değişimler meydana getirmiştir. Mızrap veya tezenenin kullanılmaya başlanması da metal telin getirdiği bir yeniliktir. Anadolu’da Kopuzda (Bağlamada) mızrap ilk olarak 14. yüzyılda kentleşmeyle ortaya çıkan saray sazlarına (Ud, Tanbur) özenti ile başlar. Bu özenti yada etkileşimle bağlamanın tellerinde ve perdelerinde değişiklikler yapılmış, at kılı ve bağırsak teller gibi mat tınılı teller yerine daha parlak tınlayan metal teller kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca metal tellerin ve mızrabın kullanılmasında sesinin az oluşundan dolayı fasıllarda zorlanmasının da etkisi olmuştur. Mızraplı çalımının yaygınlaşması öncelikle Osmanlı Saray kültürü etkisindeki şehirlerde başlamış oradan da kırsala yayılmıştır. Metal tel bulmakta zorlanan fakir halk tamamen mızrap kullanımına Cumhuriyet döneminden sonra başlamıştır. Günümüzde halen mızrabı benimsemeyen el ile çalmayı sürdüren icracılar vardır.

  Cumhuriyetin kuruluşuyla her alanda yapılan yenileşme ve çağdaşlaşma çalışmalarından Türk Müziği 53 yıl sonra nasibini almış ve 1975 yılında Türk Müziği Devlet Konservatuarı açılmıştır. Bu kurumda önceleri usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş ve Halk Müziğine büyük katkısı olmuş öğretim elemanları görev almıştır. Bu gibi okulların geç açılmış olması bu türün eğitim ve öğretimi için yapılan çalışmaların yetersizliği bu konudaki problemlerin çözülememesine ve usta çırak ilişkisinden kurtulamamasına neden olmuştur. Ülkemizin her köşesinde yaygın olarak kullanılan bağlamanın müzik eğitiminde kullanılması kaçınılmazdır. Usta çırak ilişkisi içerisinde eğitim verilerek günümüze gelen bağlama yeterli metot çalışmaları yapılmadığından bugün hala usta çırak ilişkisinden kurtulamamıştır. Bağlama eğitimi ile ilgili bir çok metot çalışması bilimsellikten uzak ve ticari kaygılarla yazılmıştır. Bir kaynakçası olmayan, notalarının yazı ile yazıldığı, dizekteki nota yerlerini bile yanlış gösteren, içerisinde genellikle yanlış yazılmış olan üç beş türkü notasının bulunduğu, doğru teknik diye tamamen yanlış duruş, tutuş ve çalım pozisyonlarının gösterildiği, birçoğu da türkü kitabı olmaktan öteye gitmeyen metotlara sıkça rastlamaktayız. Metot bir konuyu öğretebilmek için izlenmesi ve takip edilmesi gereken bir sistemdir. Öğretici konu ile ilgili metodu uygular, öğrenci o metodu çalışarak konuyu öğrenir. Öğrencinin metodu alıp okuyarak bağlama çalmayı öğrenmesi beklenilemez. Bağlama eğitimi veren birçok kişinin bu konuda gerekli donanıma sahip olmaması bu metotların varlığını sürdürmesini desteklemektedir. Bağlama eğitiminin bilimsel metotlar ve bu konuda yetkin kişiler tarafından yürütülmesi gereklidir. Ülkemizde her köşe başında ehil olmayan kişiler tarafından açılan kurslarla rant kavgasına dönüşen bağlama eğitimi, Milli Eğitimde hatta akademik kurumlarda bile icra yeteneğinden yoksun, belirli bir tekniği olmayan, bu sazı doğru tınlatamayan kişilerin eğitim vermesi özel kurumlarda beş altı enstrümanın kursunu tek başına yürüten sözüm ona müzik öğretmenlerinin bu sazı ileriye değil geriye götüreceği muhakkaktır. Birçok yetenekli öğrenci maalesef bu gibi olumsuzlukların kurbanı olup bu çalgı ve müziğimiz için birer kayıp olmaktadırlar. Bu konuda eğitim veren müzik okullarının konuya daha ciddi yaklaşması ve bu eğitimi diğer sazlarda olduğu gibi daha sistemli hale getirmelidir. Özel kurslar bu konuda uzman eğitimciler tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından denetlenmelidir
 2. 2
  FULDEM
  Bayan Üye

  Cevap: Bağlama Eğitimi

  Reklam  Anadolu'nun en önemli çalgı aletlerinden biri olan bağlama, halk müziklerinin duygusal müziklerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Güzel ses tonundan dolayı bilimsel araştırmaları tabi tutulmuştur.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi