Beş yılda onbeş kez değişen yasa yine değiştiriliyor...

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Harita Kadastro Bölümünden Beş yılda onbeş kez değişen yasa yine değiştiriliyor... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  rengigül
  Usta Üye
  Reklam

  Beş yılda onbeş kez değişen yasa yine değiştiriliyor...

  Reklam  Beş yılda onbeş kez değişen yasa yine değiştiriliyor...

  Forum Alev

  Hangi ülkede bir yasa beş yılda on beş kez değiştirilir? Neden ya da nasıl? Yasa yapılması konusundaki bu beceriksizliğin gerçek anlamı nedir? Her değişiklik bir önceki değişikliği geçersiz kıldığına göre bu düzenlemelerde sorumlular kimlerdir? Bilimsel ve teknik, uygulama sürecinden kopuk, kamu ve toplum yararından uzak, beraberinde onlarca soruyu gündeme getiren, paylaşımcı ve şeffaf olmayan bu sürecin; mühendislik hizmet alanlarımıza yansıması nedir?
  2002 yılında IMF‘nin kredi ön koşulu olarak belirlediği ve Avrupa Birliği programları çerçevesinde ele alınarak ivedilikle çıkartılan Kamu İhale Yasası; TBMM‘ de yeni değişikliği için görüşülmeye başlandı. Yasanın, 2002 yılında ilk çıkartıldığı dönem ve beş yıl içinde yapılan değişikliklerde kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının öneri ve görüşlerini yok sayan bir anlayış ile düzenlenmesi, konunun taraflarının yok sayılması, "ben yaptım; oldu bitti" mantığının egemen kılınması sonucunda gelinen durum trajik komik bir tabloyu sergilemektedir. Yasanın delik deşik bir hale getirilmesi anlamsız bir yapıya sokulduğunu açıkça ifade etmektedir. Ne kadar yama yapılırsa yapılsın; odağında bilim ve teknik yoksa, emek ve insan olgusu dışlanmışsa, denetimsizlik, kuralsızlık başat olmaya evrilmişse, serbest çalışan meslek adamları acımasız bir yarışa sokulmuşsa, toplum ve kamu yararı değil de yabancı tekellerin önü açılarak rant ve keyfilik öne çıkmaktaysa, kamu kuruluşlarındaki yeterli donanıma sahip nitelikli personel devre dışına çıkartılıyorsa yapılan bu değişiklikleri olumlu bir gelişim şeklinde görmek ve kabul etmek asla olanaklı değildir.
  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bileşeni Odalarımızca, Kamu İhale Yasasının gündeme geldiği ilk günden bu yana mühendislik ve mimarlık hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde; mühendis ve mimarların müelliflik haklarının yok edilmemesi, yetki ve sorumluluklarının sermaye karşısında korunması ve ihalelerde kamu ve toplum yararı ilkesinin asla göz ardı edilmemesi yönünde onlarca görüş ve rapor düzenlenerek başta siyasiler olmak üzere ilgili birimlere gönderilmiştir. İnadına bu görüş ve raporlar göz ardı edilmiştir.
  Serbest çalışan on binlerce mühendis ve mimar serbest piyasa mantığı ile ihale mevzuatındaki yapılan düzenlemeyle vahşi kapitalizmin pençesinde yok olmaya mahkum edildi. Bırakın emeğinin karşılığını almayı her geçen gün yoksullaşma daha da arttı. Bir yandan işlerin tasfiyesi gündeme gelmeye başladı, diğer yandan ise birikimler elden çıktı, borçlar hızla yükseldi, bankalara olan borçların faizleri arttı, ödemede yaşanılan sıkıntılar özel yaşama yansıdı. Mühendis ve mimarlar ücretli konuma sokularak neredeyse imha edilmeye çalışılırken, başta uluslar arası şirketler olmak üzere sermaye kar üzerine kar eklemeye devam etti. Kamuda ve serbest çalışan mühendis ve mimarların 20-25 yıllık iş deneyimleri yok sayılarak meslek alanı dışına atılmak istenmektedir. Halbuki mühendis ve mimarlık hizmetleri bilimsel ve teknik içerikli ve müelliflik getiren hizmetlerdir. Meslek adamı olma formasyonu üniversite eğitiminden gelmektedir. Bu nedenledir ki bu alanda yapılacak herhangi bir düzenlemede hassasiyet gösterilmelidir. İkincil mevzuattaki düzenleme ise mutlaka ayrı yapılmalıdır ve gerekliliğine yasada yer verilmelidir.
  Birçok yönüyle eleştirilere konu olan Kamu İhale Kurulu, yasada yapılmakta olan değişiklikler değerlendirildiğinde var olan olumlu yanlarının da ortadan kaldırılacağı anlaşılmaktadır. Tasarıya göre kamu İhale Kurulunun ilgili mevzuata aykırılık bulunduğuna dair iddiaları resen inceleme yetkisi de elinden alınıyor. Denetimsizliğin önü daha da açılıyor. Diğer yandan bir insan hakkı olan itiraz ya da bilgi edinme hakkı ise yüksek ücretlere tabi tutuluyor. Bu yaklaşım zaten demokratik değildir. Önceki yasa değişikliklerinde olduğu gibi bu değişiklikte de bazı kamu hizmeti alımlarının (TÜBİTAK araştırma geliştirme hizmet alımları, sağlık hizmeti sunun yasa kapsamındaki idarelerin birbirlerinden hizmet ve mal alımları, ulusal ve uluslar arası amaçlı güvenlik, insani yardım gibi durumlarda yapılacak mal ve hizmet alımları) bu yasa kapsamı dışına çıkartılması da oldukça düşündürücüdür.
  Kamu İhale Yasasında yapılacak değişikliğin artık gülünç olmaktan çıkarılması, emeğe ve eğitime saygılı, meslek adamı ilkelerinin korunması temelinde kamu ve toplum yararı doğrultusunda olmalıdır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları, sivil inisiyatiflerin katılımıyla, bilimin ışığında ve ortak akılla oluşturulan görüş, öneri ve raporlara siyasi iktidarlarca gerekli önem verilerek yasa tasarılarının hazırlanmasının gerekliliğini yineliyoruz.

  TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: Beş yılda onbeş kez değişen yasa yine değiştiriliyor...

  Reklam  Kanunlar sürekli zamana ve ihtiyaca göre değişebilir.Önemli olan kanunların insan hayatını rahatlatacak ve kolaylaştıracak olmasıdır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi