Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez)

+ Yorum Gönder
Şehir ve İlçeler ve İç Anadolu Bölgesi Bölümünden Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez)

  Reklam  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez)

  Forum Alev


  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez)

  Nevşehir il merkezinde bulunan Damat İbrahim Medresesi’ni, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 1726-1727 yıllarında, külliye ile birlikte yaptırmıştır.

  Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nin bölümlerinden birini oluşturan medrese caminin batısında, Cami-i Cedit Caddesi’nin karşısında bulunmaktadır. Medresenin arka kısmı arazi konumundan ötürü üçgen bir kısım oluşturmuş ve burası tuvaletlerin bulunduğu ikinci küçük bir avlu niteliğindedir. Medresenin avlu kapısında bir kitabeye yer verilmiştir.

  Kitabenin mealen anlamı:

  ”Fetihlerin babası, adaletli, muzaffer hükümdar
  Ki onun temiz kişiliği Allah katında itibar görür
  Ulu hükümdar, saygıdeğer ve büyük şahların şahı,
  Padişahın yüksek rütbeli veziri, kudretli yaratıcının
  Koyu gölgesinin hizmetçisidir.

  Saygı değer Ulu Sultan Ahmet Han Gazi ki
  İyilik ve cömertlik kapısının incisi, ümit bağlanan yerdir
  Methi mümkün değildir, ancak O’na teşekkür etmek
  Gereklidir ki kendisi Yüce tanrının tam bir lütfudur

  O hakan, tarihi şahsiyet ki, adalet ve merhametle
  İsteği dünyayı imar ederek canlandırmasıdır
  Onun için Tanrı şereflenme nedenlerini destekleyerek
  Benzeri ve örneği olmayan bir vezire uygun gördü

  Dinin ve devletin düzeni, yani İbrahim Paşa ki
  Eseriyle hayır yapılmasına yol açan ve öncü olandır
  Dünyanın rahat etmesini sağlayan ulu ve şerefli Vezir
  Ki soylu Damad âdet olduğu gibi memleketi süsleyen hükümdardır

  İşi ve tarzı övülmüş, güzel tavırları doğru ve herkesçe kabul edilmiş
  Onun hayatı ve eserleri sınırsızdır; hesaba gelmez
  Bunlardan biri bu temiz bayındır yerdir ki
  Resmi defterlerde Nevşehir olarak adlandırılmıştır

  O saadet güneşi ululuğuyla yükseldi
  Yerişimdi yücelikte Revak katında aynıdır
  Nedir bu ey yüce temiz büyük yapı
  Ki güzelliği ve düzeni dilek sahiplerini hayret içinde bırakır

  Sanki bu ulu medrese ilim ve bilgi göğüdür;
  İçindeki odalar süslü çark burcunun benzeridir
  Hayır dua okumak için elini safha gibi aç,
  Allah’ın hikmeti ve sırrı ile herkes âmin demeğe hazırdır

  Bu ilim yuvasında fazilet ve olgunluk yayıldıkça
  Kudretli yaratan yaptıranın makamında sürekli kılsın
  Ömrü uzun, düşmanı altüst mülkü dışarıda sınırsız olsun
  Gökyüzünün dokuz katı bunun gibi uygun bir yerdir

  Ey Vehbi altın kalemle yazsalar tarihini uygundur
  Bu yüce medrese İbrahim Paşa’nın icadıdır.
  1139 (1726).”

  Medrese kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Revaklı bir avlu etrafına dizilmiş bir dershane, 17 medrese odası ve doğu-batı ekseninde medrese girişi ile avluya geçiş eyvanlarından meydana gelmiştir. Dershane medresenin kuzeydoğu köşesine yerleştirilmiş olup, Osmanlı klasik medrese plan şemasından farklıdır. Osmanlı medreselerinde giriş ekseninde bulunan dershane burada kuzeydoğu köşesine kaydırılmıştır. Dershanenin kapısı üzerinde bir kitabesi bulunmaktadır.

  Kitabenin mealen anlamı:

  ”Şeriat yoluna bağlı Sultan Ahmet Han Gazi ki
  İşi her zaman temiz doğru yolun prensiplerini yaymaktır
  Dünyanın sahibi şerefli Hakan ki ululukla
  Varlığı yer yüzünde yüce Allah’ın gölgesidir

  Zafer sahibi şah, her zaman başarı kazanan hükümdar ve yedi iklimin sahibi ki;
  Ayaklarının tozuna dünya şahları yüzlerini aşındırırlar
  Yüzüğünden güneş ve aydınlık misâli saltanat
  Üzengisinden sanki değer, aydınlık ve heybet görülmektedir

  Büyük vezir ve o şanlı hakanın damadı
  Ki himmet, cömertlik ve el açıklığında hayret verendir
  Yorgunluktan devlet ve ikbâl ile o yüce makama geleli
  Gece gündüz halkın durumunu düzenlemek için özen gösterdi

  Arzusu dünyada gönlü kırılanları memnun ve
  Her zaman isteği hayrat ile dünyayı ihya etmektir
  Yanında herkesin gizli sırları bellidir
  Aydınlık vicdanı sanki bir parlak aynadır

  İstanbul’un içinde ve çevresinde eserleri sayısızdır
  Özellikle ki dünya süsleyen bu yüce kütüphanedir
  İçi türlü türlü rengârenk, gönlü çeken nüshalarla doludur
  Dışı da süs ve bezeklerle eşsiz ve benzersizdir

  İçinde dengi olmayan nice cilt kitap var
  Onların her biri İbn-i Sinâ’yı bile hayret ettirir
  Hele bilim ve fazileti canlandırmak için böyle eser yapmada
  Yüce makamın himmetini Allah Başarılı kılsın

  Bununla Hak bu ki hayır eserlerini tamamladı
  Ki bilimin yayılmasına sebep, yüce hayır ve güzel şandır
  Allah her zaman yaptıranını hayır yapmağa muvaffak etsin
  Onun iyiliğinden daha nice eser yeniden yeniye ortaya çıksın

  Tarihin Nedim noktalı harflerle yazdı
  Bu yüce kütüphane İbrahim Paşa’nın bıraktığı eserdir.
  1140 (1727).”

  Medresenin avlusu 12 sütunun taşıdığı hafif sivri kemerli bir revakla çevrelenmiştir. Bu revaklar üzerleri kubbeli 15 bölümden meydana gelmiştir. Bunların arkasında sıralanmış 17 medrese odası bulunmaktadır. Bu odaların içerisinde ocaklar, dolap nişleri bulunmakta olup, dışarıya taş söveli dikdörtgen birer pencere ile açılmıştır.

  Günümüzde medrese İbrahim Paşa Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.
 2. 2
  ADVİE
  Bayan Üye

  Cevap: Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi (Merkez)

  Reklam  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi nevşehir merkezde yaptırılmıştır yapılış yılları 1700 lü yıllardır adam hayırlı bir damatmış pek çok eser bırakmış :)+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi