Efsun Nedir - Efsun Anlamı - Efsun Hakkında - Dini Bilgiler

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İman Bölümünden Efsun Nedir - Efsun Anlamı - Efsun Hakkında - Dini Bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  aybuke
  Usta Üye
  Reklam

  Efsun Nedir - Efsun Anlamı - Efsun Hakkında - Dini Bilgiler

  Reklam  Efsun Nedir - Efsun Anlamı - Efsun Hakkında - Dini Bilgiler

  Forum Alev
  Efsun, füsûn olarak da kullanılır Farsça'dan dilimize geçmiş olup, büyü ve sihir anlamındadır Sihirbazların okudukları kelimelere olduğu gibi, hileye ve manasız şeye de denir

  Büyücülük yapana efsunkâr denilmiştir Aynı zamanda büyülü de demektir Namık Kemâl bir şiirinde, "Ne efsunkâr imişsin âh ey didar-ı hürriyet/Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten" demekle bu anlamı dile getirmiştir

  Efsûn (büyü), eskiden beri insanları meşgul etmiş bir olaydır Gerçeklerden habersiz olan insanlık, doğaüstü güçlerle, doğanın etkilenebileceği inancına kapılmıştır Bu da, en küçük bir tabiat bilgisinden mahrum bulunulduğu çağlarda ve zamanlarda kendini göstermiştir Meselâ, toprağa dökülen suyun yağmur yağdıracağına inanılmış, yılanın kötülüğünden kurtulmak için onun karşıtı ve yiyicisi olan leylekten etkileme yoluna gidilmiştir

  Efsûn, eskiden beri Babilliler, Keldânîler, Süryaniler ve Mısırlılar arasında yaygın olarak görülmüş ve bunlardan meşhur sihirbazlar çıkmıştır Bugün de geri kalmış, ilkel topluluk lar arasında efsûn, önemli bir yer tutmaktadır Avustralya yerlileri, herşeyden çok sihirden ve büyücülerden korkarlar Hastalarına doktor yerine sihirbazları çağırırlar, eğer çağırmazlarsa ve hasta da ölürse büyücünün öldürdüğünü sanırlar Bunlar, gök gürültüsü, şimşek, yağmur, fırtına gibi tabii olayları hep sihirbazlara malederler Afrika'nın yerlileri de efsûnculara büyük saygı duyarlar İspanyollar, Amerika'yı aldıklarında orada sihirbazlığın yaygın olduğunu görmüşlerdir Eski Mısır'daki yazılar, burada da sihirin varlığını ve tesirini ispat etmektedir Sihirbazlıkta en ileri giden millet Keldânîlerdi Onları tevhid akîdesine davet etmek için Hazreti İbrahim (as) gönderilmişti

  Kur'ân-ı Kerîm'de Bâbil'de Hârut ve Mârut'un insanlara sihir ilmini öğrettikleri Allah (cc) tarafından bildirilmekte (Bakara, 2/102) ve Hz Musa (as)'ın elindeki asânın yılan olduğu haber verilmektedir (Tâhâ, 20/20)
  Efsûnu su kısımlara ayırıp değerlendirmek mümkündür

  1- Keldânîlerin sihri: Bunlar yıldızlara taparlar, kâinatı idare edenlerin yıldızlar olduğunu, hayır ve şerrin onlardan geldiğini söylerlerdi
  2- Ruhu güçlü olanların kuruntuları ile ortaya konan büyü Bunlara göre insan ruhu tasfiye ile güç icad etme, öldürme, diriltme, bünyede değişiklik yapmâ derecesine ulaşır Hipnotizma, manyetizmâ ve fâkirizm gibi Sihrin en aldatıcı ve tehlikeli bölümü budur
  3- Yerdeki ruhlardan yardım alanların sihri Bu da muska yapmak ve cinlerden yardim almak gibi güçlere dayanır İspritizma ve üfürükçülük gibi
  4- Göz boyamak şeklinde yapılan büyü Hokkabazlık ve el çabukluğu ve benzeri davranışlar bu kabildendir Bu, tıpkı vapurda giderken sahili hareket ediyor gibi görmeye benzer ki, bizde buna gözbağcılık denilir

  Sihir ve sihirbazcılık haramdır İslâm bilginleri, birinci ve ikinci gurub sihre inananların küfründe ittifak etmişlerdir Kur'ân-ı Kerîm'de ifade edildiği gibi büyü, Yahudiler arasında da yaygın idi Hz Süleyman (as)'ın büyücü olduğunu, hükümdarlığı büyü ile elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere bununla hükmettiğini söylerler ve inanırlardı Kur'ân-ı Kerim'de Hz Süleyman bir Peygamber olarak tanıtılınca, "Muhammed, Süleyman'ı peygamber sanıyor, halbuki o bir büyücüdür" dediler Bunun üzerine Bakara, 2/ 102 âyeti nâzil oldu
  Efsûnun (sihrin) bütün mâhiyeti, hayali gerçek zannettirecek bir yön ile, insanın ruhu üzerinde bir etki meydana getirmekten ibaret olduğu halde, bunun bir kısmı da bazı gerçeklerle karışıktır Özetle, her sihrin gerçek tesirden büsbütün uzak olduğu iddia edilmemeli, sihrin aslı yoktur diye aldanılmamalı, sihirbazlardan sakınılmalıdır Gerçek etki ne sihirde, ne onu yapanda, ne tabiatta, ne ruhta, ne gökte, ne yerde, ne şeytanda ve ne de melektedir Hakîkî müessir herşeye gücü yeten Allah (cc)'dır Zarar ve fayda ancak O'nun izniyle meydana gelir O halde her şeyden önce yüce Allah'tan korkulmalı ve O'nun korumasına sığınılmalıdır Peygamberimiz Hz Muhammed (sas) Muavvizeteyn * denilen Felâk ve Nâs sûrelerini bu amaçla hem okumuş hem de okunmalarını bizlere tebliğ etmiştir

  Hasan Fehmi KUMANLIOĞLU
 2. 2
  EFRUMİE
  Bayan Üye

  Cevap: Efsun Nedir - Efsun Anlamı - Efsun Hakkında - Dini Bilgiler

  Reklam  Farsça bir kelime olup fal anlamına gelir. Falcılar gerçek olmayanları anlattıkları için bir bakıma hile ve manasız sözlere de efsun adı verilmektedir.+ Yorum Gönder
efsun anlamı nedir,  efsun anlamı,  efsunun anlamı,  efsun isminin anlamı,  efsun anlami
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi