İbni Sina /İngilizce Biyoqrafi/ - (10.07.1036)

+ Yorum Gönder
Biyografi ve İngilizce Biyografiler Bölümünden İbni Sina /İngilizce Biyoqrafi/ - (10.07.1036) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  TUANA
  Emekli
  Reklam

  İbni Sina /İngilizce Biyoqrafi/ - (10.07.1036)

  Reklam  İbni Sina /İngilizce Biyoqrafi/ - (10.07.1036)

  Forum Alev
  Belh'ten family had settled came to Bukhara. Ibn Sina, his father Abdullah, a task belonging to the finance Afşan'dayken was born there. Has an extraordinary intelligence to be more to memorize the Holy Quran at the age of 10. 18 years of age he learned all the sciences. Hemedan'da died at the age of 57 when he left more than 150 works. Works have been translated into Latin and German, medicine, chemistry and philosophy in Europe was light. Latin him, "Avicenna," the childhood name, and ancient Greek are seen as transmitters of knowledge and philosophy.

  Ibn Sina, better childhood environment to the astonishment of the samples showed an intelligence and memory. All of younger age, to their knowledge he had learned. Day and night but will spend time reading, candle light for hours, often worked until dawn. Few were asleep.

  Nuh Ibn Mansur, the Emir of Bukhara has recovered from a serious illness, and therefore allowed to work in the library of the palace took Samanoğulları. In this way, many find the work at hand because of time spent reading and writing. Sovereign die when he still only twenty years old, and Bukhara separated Harzem'e gone: EI-Biruni such a great reputation and value, it's hard working, information value to give him next to accept, work together, about jealousy led. Even so timed proceedings. Harzem'de housing fell, unable to re-route. Wandering from city to city Hemedan'a finally came up and decided to stay there.

  Ibn Sina, most of physics, astronomy and philosophy, as was written around 150 works. The Persian is more than all of them in Arabic. Science because it works in cycles with the Arabic language had to write one. In Arabic in this regard would be appreciated. Especially to the science of medicine, research is highly original and correct. Eastern and western medicine, so in every sense of the word, 600 years, ruled.
  Works translated into Western languages through Latin Avicenna as he reached the fame of Ibn Sina, at the wrong time is well known in Europe as Iranian physician and philosopher. The reason for this, is because works are not written in Turkish ... However, the Western also-i Tibb judge himself, that patriarch and ruler of the physicians were considered. Ibn Sina began to practice medicine at the age of 16, the official palace was also a doctor.

  Mathematics, astronomy, geometry, there is extensive research in the field. Ibn Sina, doing medical research in the transmission of certain diseases is the unseen effects of some creature, which has sensed the presence of microbes, and this has been mentioned frequently in works of unknown created. Microscope in an era not yet known, such a conclusion is very interesting.
  His book is a healing philosophy encyclopedia. When it comes to other works in the most popular ones among them: fi't-Tibb al-law of his book is a complete encyclopedia of medicine. And Aristotle's philosophy of salvation, and his book describes İşârât twenty volumes İnsâf'ı Kitâbü'l-leading work in the field of chemistry and eserlerindendir.İbni Sinai has made important discoveries. Berthelet in this matter, chemistry, science of today becomes the great help of the Ibn Sina is the impact studies and with söyler.Bu Ibn Sina developed a culture of East and West became one of the great scholars. All of these beautiful poems he wrote another of Ibn Sina. Even had written poems in Turkish there is.

  Ibn Sina, 1037 on Hemedan'da died of stomach disease.
  Avicenna is a doctor's original size. The 18-volume encyclopedia of healing name, name of medicine, but rather than mathematics, physics, metaphysics, theology, economics, politics and the music takes you into issues. His medical masterpiece, simply known as the Law Fi't-Tibb al-Law is a great book called. Works, physiology and Hygiene, is devoted to treatment and pharmacology bet. Issues carefully examined Ibn-i Sina's current medical, even for valid many advanced opinions exists, for example, Microsoft is not the case, disease 'micro' concept is similar to the creature by the constituent being detected could see that.
  Act XII of his book Ibn Sina. century, was translated into Latin and the influence of Western medicine was an explosion in the world. Galen of Rome, the Er Razi in their thrones in the knowledge they were accessible and the most famous medical schools of the era Fransa'sının Lauvain University of Montpellier and became the basic law books. XVII case. continued so until the middle of the century, and Ibn-i Sina, professor of medicine in Europe was 700 years. The library of the Faculty of Medicine six years ago in Paris at the beginning of the nine major books of Ibn Sina's Kanûn'u took place.
  University medical students are still in St. Paris. Germain Boulevard when they gathered in the great conference room wall hangs a large portrait of two people they encountered. These two portraits, er-Razi and Ibn-i Sina belong to 2. 2
  Filiz
  Bayan Üye

  Cevap: İbni Sina /İngilizce Biyoqrafi/ - (10.07.1036)

  Reklam  Hemimlik üzerine çalışmalar yapmış.Asteronomi ve matematik üzerinde çalışmış birçok gelişmelere ışık tutmuştur. 3. 3
  Ziyaretçi
  Ingilizcenin Türkçe anlaminı verin 4. 4
  Ziyaretçi
  Belh'ten ailesi Buhara geldi yerleşti. İbn Sina, babası Abdullah, Afşan'dayken orada doğdu finans ait bir görev. O bütün bilimlerin öğrendi yaş 10. 18 yaşındayken Kur'an-ı Kerim ezberlemek fazla olması olağanüstü bir zekaya sahiptir. O 150'den fazla eser bıraktı Hemedan'da 57 yaşında öldü. İşleri Latince'ye tercüme edilmiştir ve Avrupa'da Alman, tıp, kimya ve felsefe ışık oldu. Latince ona, "İbn-i Sina," çocukluk adı ve antik Yunan bilgi ve felsefesinin vericileri olarak görülmektedir.

  İbn Sina, örneklerin şaşkınlık daha iyi çocukluk ortamı bir zeka ve hafıza gösterdi. Genç yaşta Bütün bunların bilgisine o öğrenmişti. Gündüz ve gece ama saatlerce zaman okuma, mum ışığı geçirecek, genellikle sabaha kadar çalıştı. Birkaç uykuda idi.

  Nuh İbn Mansur, Buhara Emiri ciddi bir hastalık kurtarıldı ve bu nedenle saray kütüphanesinde çalışmak için izin Samanoğullarına almıştır. Bu şekilde, birçok el çünkü zaman geçirdim okuma ve yazma iş bulmak. O hala sadece yirmi yaşında ve Buhara Harzem'e gitti ayrıldığında Egemen kalıp: kıskançlık led hakkında EI-Biruni gibi büyük bir üne ve değere, zor çalışma var, bilgi değeri, kabul birlikte çalışmak için onu bir sonraki vermek. Hatta bu yüzden dava zaman aşımına. Harzem'de konut, yapamaz yeniden rota düştü. Şehir Hemedan'a şehirden dolaşıp nihayet geldi ve orada kalmaya karar verdi.

  İbn Sina, fizik, astronomi ve felsefe çoğu gibi 150 eser etrafında yazılmıştır. Farsça Arapça hepsinden daha fazla. Arapça dili ile döngüleri çalışır çünkü Bilim birini yazmak zorunda kaldım. Arapça'da bu konuda takdir ediyorum. Özellikle tıp bilimine, araştırma son derece özgün ve doğru. Doğu ve batı tıbbı, kelime, 600 yıldır her anlamda çok, hüküm.
  İbn Sina'nın ün ulaştığı gibi yanlış zamanda, Latin İbn Sina ile Batı dillerine tercüme eserleri de İran hekim ve filozof olarak Avrupa'da bilinir. eserleri Türk ... Ancak, Batı da-i Tıb, kendini yargıç, hekimlerin bu patrik ve cetvel kabul edildi yazılı değildir, çünkü bu nedeni vardır. İbn Sina 16 yaşındayken tıp uygulamaya başladı, resmi saray doktor da oldu.

  Matematik, astronomi, geometri, alanda kapsamlı araştırma var. İbn Sina, bazı hastalıkların bulaşma tıbbi araştırma yaparak mikropların varlığını hissedilen olan bazı yaratık, görünmeyen etkileri olduğunu ve bu yaratılan bilinmeyen eserlerinde sıkça söz edilmiştir. Henüz bilinmemektedir bir dönemde Mikroskop, böyle bir sonuç çok ilginç.
  Onun kitabı bir şifa felsefe ansiklopedisi olduğunu. Aralarında en popüler olanlar diğer işlere gelince: Onun kitabının fi't-Tıb el-hukuk tıp tam ansiklopedi. Ve kurtuluş Aristoteles'in felsefesi ve onun kitabı kimya alanında İşârât yirmi hacimleri İnsâf'ı Kitâbu'l-lider çalışmalarını açıklar ve eserlerindendir.İbni Sinai önemli keşiflerde yapmıştır. BERTHELET bu konuda, kimya, bugün bilim İbn Sina'nın büyük yardımı etki çalışmaları ve söyler.Bu İbn Sina Doğu kültürü gelişmiş ve Batı büyük alimlerinden biri haline ile olur. Bu güzel şiirlerin hepsi İbn Sina'nın başka yazdı. Hatta Türkçe olarak şiirler yazmıştı vardır.

  Hemedan'da İbn Sina, 1037 mide hastalığı öldü.
  Avicenna doktor orijinal boyutu. 18 ciltlik şifa adı ansiklopedi, tıp adı, ancak matematik, fizik, metafizik, teoloji, ekonomi, siyaset ve müzik sorunları içine alır ziyade. Sadece Hukuk fi't-Tıb el-Kanun olarak bilinen tıp şaheseri, adında harika bir kitap. İşleri, fizyoloji ve Hijyen, tedavi ve farmakoloji bahis ayrılmıştır. Sorunlar dikkatle İbn-i Sina mevcut tıbbi, örneğin, Microsoft durum böyle değil Varlığından bile geçerli birçok gelişmiş görüş için, hastalık 'mikro' kavramı olduğunu görebiliyordu tespit edilen kurucu tarafından yaratık benzer incelenmiştir.
  Adlı kitabında İbn Sina'nın Kanun XII. yüzyılda Latince'ye tercüme edilmiştir ve Batı tıp etkisi dünyasında bir patlama oldu. Roma Galen, onlar erişilebilir bilgi onların tahtlar Er Razi ve Montpellier dönemi Fransa'sının Lauvain Üniversitesi'nin en ünlü tıp fakülteleri ve temel hukuk kitapları oldu. XVII durumda. yüzyılın ortalarına kadar böyle devam etti ve İbn-i Sina, Avrupa'da tıp profesörü 700 yıl oldu. İbn Sina'nın Kanûn'u dokuz ana kitap başında Paris'te altı yıl önce Tıp Fakültesi kütüphane yer aldı.
  Üniversite tıp öğrencileri St. Paris'te hala. Germain Bulvarı onlar büyük konferans odası duvarında toplanan karşılaştıkları iki kişi büyük bir portre asılı. Bu iki portre, er-Razi ve İbn-i Sina aittir.

+ Yorum Gönder
ibni sina ingilizce hayatı,  ibni sinanın ingilizce hayatı,  ibni sina hayatı ingilizce,  ibni sinanın hayatı ingilizce,  ibni sina hayati ingilizce
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi