Cennette hangi dil konuşulacak ?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Cennette hangi dil konuşulacak ? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ZEYCANSU
  Emekli
  Reklam

  Cennette hangi dil konuşulacak ?

  Reklam  Cennette hangi dil konuşulacak ?

  Forum Alev
  Cennet dili Arapça'dır. Değildir diyenlere deriz ki:
  Resululullah (s.a.v) buyuruyor:

  * Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur. Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır. (2)

  Bu hadis-i şerifi destekleyen ayet-i kerimeler:

  * Apaçık Arapça bir dille. (3)
  * Onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. (4)

  Allah Resülü, İki Cihan Serverinin (s.av) konuştuğu dil Arapça olacak da Cennet dili Arapça dan başka bir dil mi olacak. Hz.Adem (a.s) yeryüzüne indirilmeden Arapça konuşacak da, Cennet dili mi Arapça olmayacak?

  Hz.Aişe r.a. buyuruyor:

  * Cennet ehli Muhammed aleyhissel**** diliyle konuşacaklar. (5)

  (Allahulalem)

  Kaynak:
  1) Elmalı Tefsiri Bakara Suresi 35.ayet
  2) Feyzu'l Kadir, İmam Münavi, İbni abbas'tan rivayet edilmiştir.
  3) Şuara Suresi, 195
  4) İbrahim Suresi, 4
  5) Mevahib-ül Ledünniye, İmam Kastalani
 2. 2
  AyhaN
  Emekli

  --->: Cennette hangi dil konuşulacak ?

  Reklam  ALLAH c.c. inşALLAH bizi cennetine kabul eder [AMİN] demekki arapça bilmek gerekir 3. 3
  mum
  Özel Üye
  İmam Münâvî'nin Feyzu'l-Kadîr isimli hadis kitabında İbni Abbas'tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet edilir: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır." (1)

  Arapça, belagat, edebiyat, fesahat ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir. Aynı zamanda ses, ahenk ve cümle yapısı bakımından da diğer diller arasında apayrı bir yeri vardır. Cenab-ı Hak da kendi kelâmı Kur'ân-ı Kerimi Arap diliyle indirmiştir. Peygamber-i Zîşân (a.s.m.) da zaten bu dili konuşuyordu; kendi milletinin, kavminin dilini...

  Bu hadis-i şerifi bazı âyetler de tasdik etmekte, desteklemektedir.

  "Halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye onu apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi." (2)

  "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, amrolunduklarını onlara apaçık anlatsınlar" (3) mealindeki âyet-i kerime de Peygamberimizin kendi kavmi olan Araplara kendi dilleriyle tebliğde bulunduklarını bildirir.

  Evet, Kur'ân'ın dili, son Peygamber Hazret-i Muham-med Mustafa'nın (a.s.m.) konuştuğu dil Arapça olunca, Cennet dilinin de Arapça olacağı şüphe götürmez bir gerçek olur. Hz. Âdem de yeryüzüne indirilmeden önce Cennette bulunduğu zamanlar Arapça olarak konuşurdu. Ayrıca bu dil Peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildir. Meselâ, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. İsmail, Hz. Salih, Hz. Şuayb Arapça konuşuyorlardı.

  Ayrıca imam Kastalânî, Hz. Âişe'den "Cennet ehli Mu-hammed Aleyhisselâmın diliyle konuşacaklar" mealinde bir rivayeti zikreder. (4)

  Cennet dilinin Arapça olduğu yukarıda mealini verdiğimiz hadis-i şerifin ifadesinde ve Hz. Âişe'nin rivayetinde sabit olmakla beraber, Üstad Bediüzzaman Mehtu-bat' ta İmam Âzam'ın bir fetvasının hikmetini izah ederken şöyle bir ifadeye yer verir: "Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanı..." (5)

  Bu beyanla, yukarıdaki ifadeler birarada düşünülürse şöyle bir neticeye varmak herhalde yanlış olmaz: Esas itibariyle Cennet lisanı Arapçadır; fakat Farsça da konuşulabilir. Yani Cenab-ı Hak her iki dili de Cennet lisanı olarak yaratabilir.

  Hadis-i şerifte "Arabi seviniz" ifadesini mutlak olarak anlamamak lâzımdır. Çünkü Araplar içinde gayrimüslimler olduğu gibi, günümüzde dinsizler de vardır. Onların sadece Arap ırkına mensup olmaları, Arapça konuşmaları onları sevmeye kâfi gelen hususlar değildir. Hadiste yer alan beyandan maksat, Müslüman olan, dinini yaşayan, Resulullahın izinde olan Araplardır. Zaten bunlar din kardeşimizdir. Onları din kardeşimiz olarak sevdiğimiz gibi, ayrıca Kur'ân'ın, Resulullahın ve Cennetin lisanını konuştukları, saff-ı evvel olarak İslâmiyeti yaydıkları, İslâmiyete hizmet ettikleri için de diğer milletlerden farklı olarak bir derece daha fazla sevgiye lâyıktırlar.

  Dipnotlar:

  1. Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225.

  2. Şuarâ Sûresi, 195.

  3. İbrahim Sûresi, 4.

  4. Mevâhib-i Ledünniye , 1:276.

  5. Mektûbat, s. 406.

  Mehmed Paksu+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi