İslama göre gerdek nasıl olacak

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden İslama göre gerdek nasıl olacak ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  ila20
  Üye
  Reklam

  İslama göre gerdek nasıl olacak

  Reklam  İslama göre gerdek nasıl olacak

  Forum Alev
  İslamiyete göre gerdek gecesin de neler yapılmalı nasıl bir ilişki olmalı. Ne gibi yasaklar vardır. detaylı ve kaynak göstererek açıklarmısınız.. 2. 2
  efruz
  Yeni Üye

  --->: islama göre gerdek nasıl olacak

  Reklam  açıklama konusuna deyinemem bu konuda benden daha ehil büyüklerimiz cevap yazarlar beklemeni tavsiye ederim.fakat benim kaynak olarak bulundurduğum bir kitap var istersen istifade edebilirsin (islama göre cinsel hayat,Ali Rıza Demircan)acizana tavsiyem olur.Hadislerle konuya açıklık getirmiş hoş bir eser bence her evde bulunması gereken kitaplardan birisi. 3. 3
  mumsema
  Özel Üye
  islama göre gerdek nasıl olacak İslamiyete göre gerdek gecesin de neler yapılmalı nasıl bir ilişki olmalı. Ne gibi yasaklar vardır. detaylı ve kaynak göstererek açıklarmısınız..

  efruz kardeş o tavsiye ettiğin kitap çok tartışmalı bir kitaptır. ilk defa (afferdersiniz) oral ilşkiye olumlu bakan kişi olmuştur Ali hoca. buda islami ahlaka aykırı bir durum ve çok zaralı ki tıp ehli sakının diyorlar. insanda edep olur..:S

  tavsiyem bu kitabı almanızdır: islamda evlilik ve mahremiyetleri, mehdi yayınları, yazan: Abdulah Aydın Salih Uçan


  __________________

  İSLAMDA GERDEK GECESİ

  Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece. Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddî ve manevî mahremiyetin ortadan kalkmasıdır. Çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine yaklaşarak aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir. Bunun da ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını başlatmışladır.
  Gerdek gecesini, sadece cinsî yönden iki farklı cinsin birbirlerini tanıması olarak görmemek gerekir. Bu beraberlik aynı zamanda, manevî ve hissî bir bütünleşmenin de başlangıcı olmaktadır. Olgunluk seviyesine gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dâhilinde sürecektir. Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddî ve ağır sorumluluklarla dolu bir hayatın başlangıç anıdır. Tek kelime ile bir planlama kararının verileceği zamandır. İki çift, paylaşacakları hayatta birbirleri için düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği tavır ve davranışları konuşacaklardır.
  Gerdek, İslâmî bir olaydır. Çünkü gerdek olayında gözümüze çarpan olağanüstü durum, kadın ve erkeğin meşrû ölçüler içerisinde biraraya gelmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak gerçekleştirilmesidir.
  Gerdek olayında, birbirlerini uzaktan tanıyan iki çiftin yakın bir temas ile ve ciddî bir ortamda karşısındakini ölçülü bir şekilde değerlendirmesi sözkonusudur. Çünkü evlilik ile yeni bir hayata başlangıçta, karşıdaki insan, bütün özellikleri ile tanınmak durumundadır. İslâmî mahremiyetin olmadığı durumlarda ve günümüz gibi kadın-erkeğin birbiriyle ölçüsüz ve gayrî ciddî bir biçimde biraraya gelmesi hâli, gerdek olayına gerek duyurmamaktadır. Çünkü olayda ne bir mahremiyet, ne de geleceğe dönük ciddî bir hesap bulunmaktadır. Taraflar; ya kendilerini bekleyecek akıbetlerden habersizdirler veya biraraya gelişlerinde sadece "cinsel tatmin" ağır basmaktadır.
  Dolayısıyle bazan bu tür gayrî meşrû ilişkilerde "evlilik" gibi bir müesseseye bile ihtiyaç duymayan insanlar görülmektedir. Tabii ki bu tür ilişkilerin sonu, büyük acılar ve felâketlerle bitmektedir.
  İslâm'daki evlilik, cinsî duyguların dinî bir program çerçevesinde ve beşerî aşkın en temiz özellikleri ile biçim kazanmasıdır. Elbette ki bu temiz ve saf beraberlik, gerdek gecesi gibi başkalarının malûmu olmayan ruhî ve bedenî birlikteliğe ihtiyaç duyacaktır.
  Sami ŞENER
 4. 4
  efruz
  Yeni Üye
  Hocam tavsiyenin için teşekkür ederim.İlmi eserler konusunda bir çok yazar ve kişilerin görüşleri mevcut her ne konuda olursa olsun bu tür mecmualarda mevzuları çok yönlü inceleyyebilen ilim erbabı kişilerin görüşlerine her zaman saygı duyarım ve saygı duyulması gerektiği kanaatındayım ALLAH RAZI OLSUN.

 5. 5
  ila20
  Üye
  teşekkür ederim . emeginize sağlık ...

 6. 6
  fecr
  Özel Üye

  Gerdek gecesinde neler yapmamız gerekir. Dinimizin bu konu hakkındaki emirleri tavsiyeleri


  Gerdek gecesi: Evlenmiş karı ve kocanın ilk defa bir araya geldikleri gece Bu buluşmanın özelliği, kadın ve erkek için daha önce bilinmesi mümkün olmayan maddi ve manevi mahremiyetin ortadan kalkmasıdır çünkü o geceden önce, ayrı dünyalarda yaşayan iki insan, birbirlerine yaklaşarak, aynı hayatı paylaşma durumuna gelmişlerdir Bunun da ötesinde, aile olarak belirli hak ve görevleri "fiilen yaşama" olayını başlatmışlardır
  Gerdek gecesini, sadece cinsi yönden iki farklı cinsin birbirlerini tanıması olarak görmemesi gerekir bu beraberlik aynı zamanda, manevi ve hissi bir bütünleşmeninde başlangıcı olmaktadır Olgunluk seviyesine gelen iki gencin, ondan sonraki hayatları belirli bir ölçü ve plan dahilinde sürecektir Bu bakımdan gerdek gecesi; son derece ciddi ve ağır sorumluluklarla dolu bir hayatın başlangıç anıdır Tek kelime ile bir planlama kararının verileceği zamandır Bir çift paylaşacakları hayatta birbirleri için düşündüklerini açıkça anlatacak ve karşılıklı olarak yekdiğerinden beklediği tavır ve davranıştan konuşacaklardır

  Gerdek, İslami bir olaydır Çünkü gerdek olayında gözümüze çarpan olağanüstü durum, kadın ve erkeğin meşru ölçüler içersinde bir araya gelmesi ve evlilik gibi büyük bir hadisenin düşünülüp, tartışılarak gerçekleştirilmesidir

  Gerdek olayında, birbirlerini uzaktan tanıyan çiftin yakın bir temas ile ve ciddi bir ortamda karşısındakini ölçülü bir şekilde değerlendirmesi söz konusudur Çünkü evlilik ile yeni bir hayata başlangıçta, karşıdaki insan bütün özellikleri ile tanınmak durumundadır İslami mahremiyetin olmadığı durumlarda ve günümüz gibi kadın-erkeğin birbiriyle ölçüsüz ve gayri ciddi bir araya gelmesi hali, gerdek olayına gerek duyurmamaktadır Çünkü olayda ne bir mahremiyet, ne de geleceğe dönük ciddi bir hesap bulunmaktadır Taraflar; ya kendilerini bekleyecek akıbetlerden habersizdirler veya bir araya gelişlerinde sadece "cinsel tatmin" ağır basmaktadır

  Dolayısıyla bazen bu tür gayri meşru ilişkilerde "evlilik" gibi bir müesseseye bile ihtiyaç duymayan insanlar görülmektedir Tabi ki bu tür ilişkilerin sonu, büyük acılar ve felaketlerle bitmektedir

  İslam'daki evlilik, cinsi duyguların dini bir program çerçevesinde ve beşeri aşkın en temiz özellikleri ile biçim kazanmasıdır Elbette ki bu temiz ve saf beraberlik, gerdek gecesi gibi başkalarının malumu olmayan ruhi ve bedeni birlikteliğe ihtiyaç duyacaktır

  Lüzumlu (ilk) evlilik bilgileri

  İlişki konusunda çok kimse bilgisizlikten bunalımlara düşmektedir Bunun için önce cimanın ne olduğunu iyi bilmek gerekir İyi bilinmez ve yanlış yapılırsa huzursuzluk zamanla artarak ailenin yıkılmasına sebep olur Bunun için bu mahrem bilgileri doğru öğrenip tatbik etmek gerekir

  Nikahtan sonra, zifaf (gerdek) gecesi, evlilik hayatının en mühim bir dönemidir Eşler mümkün mertebe temizliğe riayet etmelidir Temiz ve güzel kıyafet, ilk gecede etkili olur Zifaf odası tenha, emniyetli bir yerde olmalıdır Damadın, evlilik tecrübesi olan, güvenilir bir sağdıçın tavsiyelerinden istifade etmesinde mahzur yoktur Fakat, sağdıç olmasa da olur

  İlk gecede eşlerin dikkat etmeleri gereken bazı hususlar

  Her şeyden önce, eşler birbirine çok samimi, nazik ve yumuşak davranmalı, sevgi ve şefkatle yakınlaşmalıdır Erkek, eşini gerdeğe psikolojik yönden iyice hazırlamalıdır Ona cesaret vermeli; endişelerinin yersiz olduğunu, rahat bir atmosferde onu da konuşturarak izah etmelidir Eşini incitecek küçük davranış, hatta imadan sakınmalıdır Eşinin, özellikle bu gecede sevgi ve şefkat görmeye, iltifat işitmeye çok ihtiyacı olduğu bilinmelidir

  Erkek aceleci ve kaba olmamalıdır "Artık evlendik, ona istediğim gibi sahip olurum" gibi bir düşünce son derece yanlıştır Cima, aşk oyunları sırasında meydana gelen bir olaydır Temasa her iki tarafın da aktif şekilde katılması gerekir Nitekim Peygamber efendimiz de bu hususa dikkat çekerek, erkeğin, eşinin haklarına da riayet etmesini istemiştir Cinsi tatmin, kadının da hakkıdır

  Genç kız da eşinin heyecan ve sevgisini paylaşmalı, kendisini ona tabii ve fıtri bir şekilde, isteyerek teslim etmelidir Cimanın bir yaratılış vazifesi olduğunu düşünmeli, mana ve hikmetlerini hatırlamalı, sevgisine ve yaratılış özelliklerine güvenip, yersiz korku ve endişelerden sıyrılmalıdır

  Düğünün stresli ve gergin ortamından sonra eşler, uykusuz, yorgun düşebilir Bu bakımdan cimaya çoğu zaman hazır olmazlar Bu durumda, ilk cimanın günü tehir edilebilir Bunun hiç mahzuru yoktur; aksine çok faydası olabilir

  Yıllar yılı beklenen, hasretle gözetlenen, genç kız ve delikanlının rüyalarını süsleyen, sevinçli, tatlı ve heyecanlı bir zaman İlk gece, eşler için en meraklı heyecanların yaşandığı andır Daha önce gayrı meşru hayat yaşayan bu duygudan mahrum kalır

  Damat, tebessüm ve nezaketle içeriye girmeli, geline selam vermeli ve onu tebrik etmelidir Moral verici sözlerle gelinin gönlü alınmalı, heyecanını yatıştırmaya çalışmalıdır Gelin de ona güler yüzle karşılık vermeli, lüzumsuz somurtkanlık ve çekingenlik göstermemelidir

  Bu gece, iki rekat nafile namaz kılıp dua edilir Bugünlere kavuşmanın şükrü ve gelecek günlerin saadeti için, Allahü teâlâya dua edilir Bu arada, oturup, bir müddet sohbet etmelidir Böylece, fazla heyecan atılmaya çalışılır

  Her kız, bu ilk gecede, az-çok ürkeklik ve çekingenlik gösterir, utanır, sıkılır İlk defa bir erkekle baş başa buluşmanın, ona açılmanın utancını hisseder Bu hali, gayet tabiidir, hoş karşılanmalıdır

  Erkek kızı hiç sıkmadan ve zorlamadan, samimi bir yakınlık göstermeli, ürkekliğini gidermeye çalışmalıdır Kız konuşmaktan, ona açılmaktan çekinse bile, erkek samimi sohbet ve yakınlığı sabırla sürdürmeli, onun gönlüne yavaş yavaş girmelidir Kızın sessizce dinlemesi ve arasıra hafif karşılık vermesi de kâfidir

  Damat, güler yüzle yaklaşmalı, gönül alıcı sözler söylemeli, iltifat etmeli, eşini kutlamalıdır Bu tavır genç kızın heyecanının teskininde çok faydalı olur Bütün mesele, öpüp okşayarak kızı cimaya hazır vaziyete getirmektir! İlk gecenin değişmez bir ölçü olmadığı unutulmamalıdır İlk gece yalnızca bir başlangıçtır İlk deneme başarısız olabilir, bu normal kabul edilmelidir

  Ümitsizliğe kapılmayıp, yarım saat kadar sonra ön hazırlıktan sonra, tekrar harekete geçilir İnancı gereği kadından uzak kalan erkek, çoğu zaman kadını yakından gördüğünde veya dokunmasıyla hemen boşalabilir İkinci halde ilk heyecan geçip hemen boşalma olmayacağı için ön hazırlık daha rahat şekilde yapılabilir Bu durum çok önemlidir Bu durumu bilip kendilerini buna göre ayarlayan eşler rahat eder Olduydu olmadıydı endişesine kapılmaz Çünkü bu normal bir olaydır Birkaç saat dinlenilebilir veya ertesi güne tehir edilebilir Böyle bir durumda genç kız da durumu kabul etmeli, anlayışla karşılamalıdır

  Temas başarıyla sonuçlanınca, erkek mutluluk hislerini eşiyle paylaşmalı, ona teşekkürlerini sunmalı ve bütün bir hayat boyunca saadetlerinin devamı için dua etmelidir

  Zifaf gecesinde kızda ürkeklik ve çekingenlik görüldüğü zaman, erkek, ilk karşılaşmanın normal bir neticesi olan bu hali hoş karşılamalı, lüzumsuz telaş ve sabırsızlık göstermemelidir İlk geceki kabalıktan doğacak ürkeklik, incinme ve tatsızlık, daha sonra uzun müddet silinmeyen etkisini gösterir Bunun gibi, o gecenin sabır ve nezaketinin mükafatı da sonradan görülür

  İlk olarak bir erkekle buluşmak, yıllarca barındığı ailesinden ayrılıp, yeni bir aile hayatına girmek, bir kız için elbette çok mühim bir olaydır O anda, erkeğin geniş şefkat ve sevgi kanatlarına ihtiyacı vardır Bir kadın, kendisiyle buluştuğu ilk erkeği asla unutmaz Eğer kadın ilk zifaf gecesinde tatlı heyecanlar yaşamışsa, sevgi, sabır, nezaket ve geniş bir anlayışla karşılaşmışsa, o erkeğe ömür boyu minnettar kalırBu ilk olay, kadın için unutulmaz bir hatıradır Hatta o adam o kadını sonradan terk etse, hayal kırıklığına uğratsa bile, kalbindeki o esrarlı hatıra daima yaşar

  Gerdek gecesi, erkeklik gösterisi sanılan, "kedinin bacağını ayırmak" gibi kabalık uygun değildir Bilhassa bu gece, erkek de çok nazik olmalıdır!

  "Bir kadın, on senedir kocasıyla garip bir şekilde yaşıyor Ancak ayda bir defa temasta bulunuyor ve bu temas esnasında da kadın tamamen soğuk davranıyor Gerdek gecesi, kocası bu kadının kalbini kırmış (Ne zayıfmışsın, hem de çirkinmişsin) demiş Kadın bunu unutamamış Kadını yaralayacak, zayıfsın, şişmansın, uzunsun, kısasın, yaşlısın, cahilsin, pasifsin gibi sözlerden uzak durmalıdır!

  Ön Hazırlık: Gerdek gecesinde diğer önemli husus da, ön hazırlığın gelini ürkütecek ve gönlünü soğutacak bir vaziyette olmamasıdır Bunun için bir de, soyunma sırasında dikkatli olmak gerekir Bir kere damadın, gelini kendi eliyle soymaya kalkması doğru değildir Gelin ve damat, kendi kendine soyunmalıdır Çırılçıplak soyunmak da uygun değildir Ekseriya gelin, erkeğin karşısında ilk defa çıplak olarak görünmekten ve erkeği çıplak olarak görmekten dehşet ve sıkıntıya düşer

  Soyunma sırasında, utanma duygularının korunması için, bu işin de perdelenmesi gerekir Bunun için ya lamba söndürülmeli veya az ışıklı gece lambası bulundurulmalıdır Çıplak vücutla ortada görünmenin vereceği sıkıntıyı hesaba katmalıdır Bu durum edebe de aykırıdır

  Bazı erkekler, zifaf gecesinde hem kendi vücutlarını teşhir eder, hem de kadını tamamen soyarak, kaba ve hoyratça davranışlarıyla, gelini sıkıntı içinde bırakırlar Bu çok yanlıştır

  Soyunma olayında, ayakta büsbütün soyunmaya kalkışmamalı, yalnız üstteki kaba elbiseler çıkartılmalıdır İç çamaşırlar, yorgan altına girdikten sonra çıkarılmalıdır

  İlk Temas: Zifaf gecesinde aşk oyunu önemlidir Aşk oyunu nazikâne, erkeğin gelini heyecana getirme tekniği mükemmel olduğu zaman, kadın ne kadar utangaç olursa olsun, yavaş yavaş eşine itimadı çoğalmaya ve rahatlamaya başlar Ondan sonra teslimiyet duygusu artar, çekingenlik yerine arzu doğmaya başlar Birçok gelini inciten ve ürküten şey, eşlerinin bu gece kaba ve anlayışsız davranmalarıdır Henüz mahcubiyet içinde bulunan bir gelini, evlilik hayatına yavaş yavaş alıştırmalıdır Damat, gelinde arzu uyandırma yollarını aramalı, utangaçlık hislerinden kurtulmasına yardımcı olmalıdır Normal bir kadın, belki kocasının arzusunu tahrik etmek için önce çekingen davranır Aslında o, fethedilmekten hoşlanır Fakat mukavemetin kaba bir şekilde kırılma teşebbüsünü asla hoş görmez Bunun için güvey, nezaket, sabır ve incelik hususlarını asla gözden uzak tutmamalıdır Gelin de, hayatının belki en heyecanlı anlarını yaşayan eşinin başarısını baltalayacak davranışlardan, mümkün olduğu kadar kaçınmalıdır

  Bekâretin izalesi: Normal vasıfları taşıyan kız ve erkek için, bunun bir zorluğu olmaz Yapılacak iş; aşk oyunlarıyla temas ortamı hazırlanır, gelin o safhaya geldikten sonra, yani ilişkiyi kolaylaştırıcı kaygan sıvı gelince, üstten aşağı hafif kuvvette bir tazyikle zifaf ilişkisi tamamlanır Böyle kaygan sıvı gelmese de, bu iş rahatça gerçekleşir Cinsiyet organlarına bir miktar vazelin sürmek bu işi kolaylaştırır

  Tahriş, acıma gibi hallerde, sonraki temaslar için 1-2 gün ara vermek iyi olur Ama bu da şart değildir Karşılıklı istek varsa, ertesi gün veya birkaç saat sonra temas yapılabilir Aşırı istek acıyı hissettirmez Zarın yırtılmasıyla gelen kan durmazsa telaşa mahal yoktur Genç kız sırt üstü vaziyette dizlerini kaldırıp bacaklarını kasarak bitiştirirse, kanama çoğu zaman kendiliğinden durur Nadiren de olsa durmayıp aktığı da görülür

  Gerçekten de cinsi temasa her iki tarafın da ruhen ve bedenen çok iyi hazırlanmış olmaları, erkeğin eşini başarılı bir şekilde uyarması ve her ikisinin de cinsi heyecan bakımından tatminkâr bir seviyeye çıkmaları halinde neredeyse hiç acı duyulmaz Aşırı heyecan, aşırı zevk ağrı hissini ortadan kaldırır Savaşta ve kavgada yaralanma, neden sonra kan görülmesi ile anlaşılır Bu arada, eşlerin birbirine yardımcı olması, bilhassa erkeğin çok sabırlı, anlayışlı ve şefkatli olması gerekir

  Zifaf gecesinde acı duymak korkusu, yabancı bir erkekle en mahrem buluşmanın verdiği utanma hissi ve kızlıktan kadınlığa geçiş gibi, çok mühim bir dönüm noktasında bulunuşu dolayısıyla, kadının göstereceği çekingenliği anlayışla karşılamalıdır

  Onu samimiyetle kendisine alıştırdıktan ve ürkeklik hislerini teskin ettikten sonra, nazik ve yumuşak bir surette birleşmelerini temin etmek, erkeğin vazifesidir Netice olarak; zifaf gecesinin ilk teması ve sonrasında, dikkatli, sabırlı ve ihtiyatlı olmalıdır Bu hususlara dikkat edilmezse, cinsi temastan kadın, zevk yerine acı ve ızdırap duyabilir İlk zifaf ilişkisinde, arzulanan cinsi zevkin bulunamaması olağandır

  Zifaf Engelleri:

  Zifaf gecesi, ciddi bir engelle karşılaşıldığı zaman, ilişkinin daha sonraki gecelere tehir edilmesi gerekir Mesela kızın hayz hali devam ediyorsa, beklemeyi tercih zarureti vardır Esasen gerdek gecesinin, kızın hayzdan temizlendiği zamana getirilmesi gerekir Zifaf ilişkisinin de, illâ ilk gecede tamamlanmış olması gerekmez Sabır ve anlayışla hareket edilirse, sonraki gecelerde güçlük ve engeller ortadan kalkar

  Bazı erkekler, bu gece kapıldıkları aşırı heyecan sebebiyle, geçici iktidarsızlığa düşebilirler Gerdek gecesi böyle bir olayla karşılaşılırsa, teşebbüsü birkaç saat geciktirmek veya sonraki gecelere bırakmak gerekir Çünkü bu durum geçici bir başarısızlıktır; bir müddet sonra heyecan ve engellerin çözülmesiyle geçer Duruma göre birkaç saat veya birkaç gece sürebilir

  Zifaf engellerinin başlıcaları

  Kızın aşırı ürkekliği:

  Bu durum, birçok kızların öteden beri sahip olduğu zifafın çok sıkıntılı geçeceği gibi bazı yanlış kanâatten dolayı olabileceği gibi, o gece erkeğin kaba bir "erkeklik" gösterisiyle, sabırsız, nezaketsiz ve hoyrat davranışlarından da ileri gelebilir

  Erkeğin endişesi:

  Bazı erkeklerin, zifafta başarısız kalma endişesinin içlerinde yer etmesi, bu duygular içinde telaş ve heyecan göstermesi; ayrıca temas esnasında "erken boşalma" haliyle karşılaşmaları, geçici bir başarısızlık sebebi olabilir

  Çeşitli etkiler:

  Birçok yerlerde görülen zifaf neticesini bekleme âdetlerinin, erkek üzerindeki psikolojik baskısı, zifaf mekanının elverişsiz, gürültülü ve görüntülü bir yerde oluşu, o anda kadında beklenmedik tatsız bir halin görülmesi, o kadına karşı duyulan sevgi, şefkat ve hürmet duygularının aşırı dereceye varması, geçici iktidarsızlık sebeplerine dahildir

  İşte bu gibi hallerle gerdekte cinsi başarısızlığa uğrayan, bunun geçici olduğunu idrak edip, ilişkisini daha sonraki gecelere ertelemelidir

  Normal ilişkiler:


  İlişkilerde, başlangıç safhasının iyi hazırlanması gerekir Bunu terk etmek erkek için kabalık, kadın için eziyettir Bunun için beş duyudan gerektiği kadar faydalanmalıdır

  Görme ve duyma:

  İlişki öncesinde gözler malum hisleri kamçılayıcı meşru şeyler görmeli, duygulara kötü tesir edecek görüntülere takılmamalıdır Mesela bu vakit gece ise, o andaki mekanın fazla ışıklı olmaması, ışığın söndürülmüş veya -gece lambası gibi - azaltılmış olması uygun olur En önemlisi, kadında veya erkekte ister giyinik ister çıplak, gözleri rahatsız edecek, az-çok bir soğukluk yapacak görüntülere yer vermemeli, görme hissini okşayıcı bir kıyafetle görünmelidir Kadının -dışarıya değil- kendi erkeğine karşı süslenmesi gerekir İlişki öncesinde can sıkıcı sözler duyulmamış olmalı, münakaşaya veya üzücü laflara yer verilmemelidir O anda gönül alıcı fısıldaşmalar, baş başa tatlı bir sohbet, sevgi dolu birkaç söz faydalıdır

  Koklama ve tatma:

  İlişki başlangıcında -misk ve lavanta gibi- güzel kokular, zevk alan erkekler için genelde etkileyicidir Bu inceliği bilen kadın, o anda güzel kokularla kokulanmayı da ihmâl etmez Bedenin temizliği ve çirkin kokudan arınmış olması da kâfidir Çünkü eşlerin temiz vücutlarından birbirine verdiği fıtri ve tabii koku, başlıbaşına tesirli bir güce sahiptir En çok rahatsız edici kokular, ağız kokusu ile ağır ter kokusudur Öyleyse, vücutta fazla ter toplayan koltukaltı ve kasık bölgeleri, haftada bir tıraş edilmeli ve yıkanmalıdır Dişler sık sık fırçalanmalı ve daha iyisi misvaklanmalıdır Ağızda soğan sarmısak veya sigara kokusu rahatsız edici olduğundan, böyle pis kokulu bir havada ilişkiye girmekten sakınmalıdır

  Dokunma ve okşama:

  İlişkiye hazırlanmada "aşk oyunları" denilen en tesirli oyunlar, vücudun muhtelif yerlerine tatbik edilen dokunma ve okşama işidir Bunun için önce yeteri kadar soyunmuş olmalıdır Üst vücutta bir iç elbisesinden başkasını bırakmamak, hatta vaziyete göre, yatak içinde soyunmuş olmak, ilişki zevkinin ziyadesiyle yaşanmasını sağlar Diğer hususlarda olduğu gibi, dokunma ve okşama vazifesi, kadından çok erkeğe düşer

  Son zamanlarda, sapık kimseler arasından yaygınlaşan Oral seks denilen, erkeklik uzvunu kadının ağzına alması dini açıdan çok çirkindir Ayrıca erkeğin kadının organını öpmesi yalaması da çirkin bir harekettir

  İlişki Safhası:

  Eşlerin ihtiyacına göre uzunca veya kısaca icra edilen başlangıç oyunlarından sonra, şehvet hislerinin iyice uyanmasıyla, kadının mahrem bölgesinde birleşmeyi kolaylaştırıcı mezi denilen sıvı çıkar Kadın o anda cinsi his bakımından zayıf olur veya yeterince tahrik edilmemiş bulunursa, böyle bir sıvı görülmez

  Eşler, arzu ettikleri temas şeklini tercih ederler

  Temas safhasında en mühim mesele, erkeğin acele etmemesidir Sabırla idare etmesini bilmek, erkeğe düşen önemli bir vazifedir Eğer erkek, kadının halini düşünmeden sadece kendi zevki için davranırsa, bir-iki dakika içinde zevkin sonuna geliverir Bu durum ise, henüz uyanmış olan kadını yarı yolda terk edip, sıkıntı içinde bırakır

  O halde erkek, zaman zaman duraklamalar ve ihtiyatlı tavırlarıyla, sondaki "orgazm" durumuna gelmeyi geciktirmeli, bu noktada kadınla beraberliği sağlamaya çalışmalıdır Zevkin heyecanlı zirvesi olan orgazm seviyesine varıncaya kadar devam eden temas hali de, sakin ve ferah bir zevk halinde sürüp gider

  İlişki âdâbı:

  Her şehvetin neticesi, kalbi kararttığı ve bunalttığı halde, meşru olarak yapılan cima [ilişki>, kalbde ferahlık, ruh ve bedende sükunet ve rahatlık temin eder Cimadan asıl maksat, nesil üretme gayesidir ve bundaki zevk de, böyle bir maksada binaen lütfu İlâhi olarak verilmiştir Âdâbına riayet ederek cimada bulunan eşler, bununla ibadet sevabı da kazanır Nikahlı olarak yapılan ilişkiye "cima" denir; nikahsız olana "zina" denir

  Kadının meşru mazeretsiz olarak ilişkiyi kabul etmemesi büyük günahtır İnzal anında meniyi "azl" etmek, yani dışarı vermek, kadının rızasıyla olursa mübah, ondan izinsiz yapılırsa mekruhtur İhtiyaç olduğunda, kadın hayz halinde iken de diz ile göbek arası dışındaki yerlerinden istifade ederek boşalmak caizdir Bir kavle göre de, istifade için yalnız edep yeri hariçtir

  Kendini haramdan korumayı, helâl ile yetinmeye niyet etmeli, cima ederken şeytandan Allahü teâlâya sığınıp, (Bismillâhi Allahümme cennibnâ-ş-şeytâne ve cennibi-ş-şeytâne mâ razaktenâ) demelidir Bu durumda hamile kalırsa, şeytan ona zarar vermez

  Resulullah efendimiz, (Cima da Besmele söyle Cünüplükten temizleninceye kadar sana sevap yazılır Bu cimada çocuğun olursa sana, bu çocuğun nefesleri sayısınca ve onun neslinin nefesleri sayısınca sevap yazılır) buyurdu

  Hanımda şehvet, istek belirinceye kadar onunla oynaşmalı Bunda bedenin rahatlığı ve doğacak çocuğun kusursuz olması faydaları vardır Acele etmemelidir Hadis-i şerifte, (Erkek hanımı ile cima ederken, horoz gibi, atlayıp inmesin Kendisi rahatladığı gibi, hanımı da rahatlayıncaya kadar, karnı üzerinde kalsın) ve (Kadın rahatlamadan, sen rahatlarsan, o günün kalan kısmı, kadın için uyuşuk ve tembellikle geçer) buyuruldu Hayz halinde olan kadın, kocasının rağbetini azaltmak için, eski elbiseler giymeli

  Hanıma arkadan yani dübüründün ilişkiye girmek büyük günahtır Hadis-i şerifte (Hanımına, arkadan yaklaşan melundur) buyuruldu Cimadan sonra bir parça uyumalıdır

  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör


+ Yorum Gönder
islamda gerdek nasıl olmalı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi