Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gölge Adam
  Usta Üye
  Reklam

  Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?

  Reklam  Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?

  Forum Alev
  Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?
  Soru: (Se'âdet-i Ebediyye, kitabında deniyor ki: "Hanbelî mezhebinde, seferde, hastalıkta, kadının emzikli veyâ müstehâza olmasında, abdesti bozan özürlerde, abdest ve teyemmüm için meşakkat çekenlerde ve a'ma ve yer altında çalışan gibi, namaz vaktini anlamakta âciz olanın ve canından, malından ve namûsundan korkanın ve ma'îşetine zarar gelecek olanın meselâ, talebenin memurun iki namazı cem'etmeleri câiz olur.
  Namazı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkün olmayanların, bu namazlarını kazâya bırakmaları Hanefî mezhebinde câiz değildir.
  Bunların, yalnız böyle günlerde, Hanbelî mezhebini taklît ederek, öğle ile ikindiyi veyâ akşam ile yatsıyı takdim yâhut te'hir ederek birlikte kılmaları câiz olur.
  Cem' ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci namaza dururken, cem' etmeği niyyet etmek, ikisini ard arda kılmak ve abdestin, guslün ve namazın Hanbelî mezhebindeki farzlarına ve müfsidlerine uymak lâzımdır." Hanbelî mezhebini taklîd ederken nelere dikkat etmemiz gerekmektedir?
  Cevap: Hanbelî mezhebini taklîd ederken dikkat edilecek husûslar şunlardır:
  1- Gusülde ağzın ve burnun içini yıkamak ve niyyet etmek farzdır.
  [Zarûret olunca ağzında dolgu dişi olan da Hanbelî mezhebini taklîd ederek bahsedilen ruhsatlardan istifâde eder.]
  2- Bir kavle göre mezi guslü gerektirir.
  3- Teyemmümde Besmele çekmek ve tertip farzdır.
  4- Kadınların hayz müddetleri en fazla on beş gündür. İki hayz arası temizlik en az 13 gündür.
  5- Abdestte ağız ve burnun içini yıkamak kaplama mesh, niyyet, tertip, müvâlât ve Besmele çekmek farzdır.
  6- Mahrem veya nâmahrem bir kadının tenine şehvetle dokunmak, kendisinin veya başkalarının seveteynine dokunmak abdesti bozar. Bir kadın kendisinin seveteynine dokunursa abdesti bozulmaz.
  7- Deve eti yemek ve ölü yıkamak abdesti bozar.
  8- Hafif bir uyku hâriç, uykunun her çeşidi abdesti bozar.
  9- Namazda Fâtiha okumak, ta'dîl-i erkân ve iki tarafa selâm vermek farzdır.
  10- Beden, elbise ve namaz kılınan yerde az da olsa necâset bulunmamalıdır.
 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Hanbelî mezhebi nasıl taklîd edilir?

  Reklam  Mezhebe uymak için mezhepte fetvası verilen dini görüşlere uyulması ile gerçekleşmiş olur. Mezhepler, insanların ibadetlerini dini emirlerini nasıl yapmalarını duruma göre şartların nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi