Lâ ilahe illallah diyen cennete girer mi?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Lâ ilahe illallah diyen cennete girer mi? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  desert.rose
  Usta Üye
  Reklam

  Lâ ilahe illallah diyen cennete girer mi?

  Reklam  Lâ ilahe illallah diyen cennete girer mi?

  Forum Alev
  Soru-“Kim Lâ ilâhe illallâh derse cennete girer” anlamında hadisler var. Bu hadislere göre “Muhammedün Rasûlullah” demeksizin “Lâ ilâhe illallâh” demek Müslüman olmak için yeterli olur mu?


  Cevap-Esasen “Lâ ilâhe illallâh” (Allah’tan başka ilah yoktur) diyen bir Müslüman’ın kelime-i tevhidi içinde Hz. Peygamber’i kabul ve tasdik anlamı vardır, var olmalıdır. Ancak yalnızca “Lâ ilâhe illallâh” deyip de peygamberler zincirinin son incisi olan Rasûl-i Ekrem’e inanmayan bir insan Müslüman olamaz. Başka bir deyişle, Rasûl-i Ekrem’i kısmen veya tamamen devre dışı bırakarak onu kişisel ve toplumsal hayattan uzak tutan bir zihniyet, İslâm inanç ve tasavvuruyla asla bağdaşamaz.

  Kaldı ki pek çok hadiste, Lâ ilâhe illallâh ile birlikte Muhammedün Rasûlullah ifadesi de yer alır. Bu hadislerden birinde; “Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah’ın resûlüdür diye şehâdet getiren kimseye Allah Teâlâ cehennemi haram kılar” (Müslim, Îmân, 47) buyurulur. Yine Rasûlullah (s.a) şöyle buyurur: “Direnenler hâriç ümmetimin hepsi cennete girer.” Dediler ki, “Ey Allah’ın Resûlü, kimler direnir? Peygamber (s.a.v.): “Bana itaat edenler cennete girer, bana isyan edenler de direnenlerdir”(Buhârî, İ’tisâm, 2; Ahmed b. Hanbel, II, 361)buyurdu.

  Yine bir gün Peygamberimiz (s.a), genç sahâbî Ebû Saîd el-Hudrî’ye (r.a) hitaben, “Ey Ebû Saîd! Her kim rab olarak Allah’a, din olarak İslâm’a, peygamber olarak da Muhammed’e râzı olursa, cennet ona vacip olur” buyurdu (Müslim, İmâre, 116). Burada râzı olmak, ona kâni olmak ve onunla iktifa ederek başka bir arayışa girmemek mânasına gelir. Bu demektir ki cennetin yolu, Peygamber Efendimize inanıp onun Kur’an eksenli hayat tarzı ve ahlâkı demek olan sünnetinin ciddiye alınmasından geçer.

  Prof.Dr Zekeriya Güler 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: Lâ ilahe illallah diyen cennete girer mi?

  Reklam  La ilahe illallah diyen herkese İslamiyetin kapısı açıktır bununla İslamiyeti kabul etmiş Müslüman olmuş demektir. Fakat dini emirleri yerine getirmeyen kimse günahlarını ödedikten sonra cennete mutlaka girecektir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi