El-Kadîr / El-Muktedir - İslami Sözlük

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sözlük Bölümünden El-Kadîr / El-Muktedir - İslami Sözlük ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  El-Kadîr / El-Muktedir - İslami Sözlük

  Reklam  El-Kadîr / El-Muktedir - İslami Sözlük

  Forum Alev
  EL-KADÎR / EL-MUKTEDİR

  Kadîr: “Kudret sahibi.”

  “Dilediği gibi yapmaya gücü yeten.”

  “Dilerse yapan, dilemezse yapmayan.”

  Muktedir: “Kudretini izhar edip gösteren.”

  “...Şüphesiz onu (yeryüzünü) dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O, her şeye Kadîr’dir.” (Fussilet Sûresi, 41/39)
  Kudret, ‘fiilin sıhhati ve terki’ şeklinde tarif edilir. Yani, bir işi yapmaya güç yetirebildiği gibi, o işi terk etmeye de güç yetirebilen kimse kudret sahibidir. Bunlardan birine sahip olmayana, kadir (kudret sahibi) denilmez.

  Bir insan, kolunu kaldırmaya da güç yetirir, indirmeye de. Böylece, bu pek az kuvvetiyle, kudret sıfatından bir tecelliye sahip olmuş olur. Ama, koca güneş bütün gezegenlerini etrafında çevirmesine rağmen, kudret sahibi sayılmıyor, çünkü bu fiili terk etme imkânından mahrumdur.

  Güneşin, Allah’ın kudretini ilan etmesi ve o kudrete ayna olması ayrı meseledir.

  İnsan yaratılmadan önce de, ilâhî kudret yine faaliyette idi. Ama, ne taşta, ne ağaçta, ne güneşte, ne yıldızda o kudretin varlığını keşfedecek kabiliyet yoktu. Çünkü kendileri kudret sahibi değillerdi. İnsan, bu âleme sonradan geldi ama, bu noktada kendinden öncekilerin hepsini geri bıraktı. Kendisine cüz’î bir kudret verilmesiyle, Allah’ın kudretini bilme kabiliyetine kavuşmuş oldu.

  Nur Külliyatı'ndan kudretle ilgili bir vecize:

  “Kudret-i İlâhiye zâtiyedir. Öyle ise acz tahallül edemez.”( Sözler)

  Allah’ın bütün sıfatları gibi kudreti de zâtîdir. Yani, bu kudret O’nun zâtındandır; bir başkası tarafından verilmiş değildir. Ve bu kudret zâtî olduğu içindir ki, kudretin zıddı olan acz o kudrete giremiyor, dahil olamıyor.

  Bir çiçek niçin soluyor? Renkleri zâtî olmadığı için.

  Bir lamba niçin sönüyor? Işığı zâtından olmadığı için.

  Elmasın parlaklığı ve güneşin ışığı, bir bakıma zâtîdir. Onun için solmaz ve sönmezler.

  Bizim kudretimiz sonradan verilmiştir, Hakk’ın mahlukudur, ilk ve son noktası vardır. Bir insan, faraza yüz kilogramlık bir yükü kaldırabiliyorsa, yüz kilogramdan sonsuza kadar uzanan bütün ağırlıklar onun aczini ifade ederler.

  Allah’ın kudreti için az-çok, büyük-küçük fark etmez. Bu hakikati, Kur’ân-ı Hakîm şu âyetiyle bize ders verir:

  “Yaratılmanız ve yeniden diriltilmeniz bir tek nefis (bir insanın yaratılması ve diriltilmesi) gibidir.”(Lokman Sûresi, 31/28)


  Alaaddin Başar (Prof.Dr.)
 2. 2
  HADİE
  Bayan Üye

  Cevap: El-Kadîr / El-Muktedir - İslami Sözlük

  Reklam  yüce allahın herşeye gücü yeter o isterse olur istemesse olmaz o pek kudretlidir yapacağı şeyin öninde kimse duramaz ama istemesse kimsede yapamaz o çok yücedir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi