GULÜL Nedir İslami Sözlük

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sözlük Bölümünden GULÜL Nedir İslami Sözlük ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  GULÜL Nedir İslami Sözlük

  Reklam  GULÜL Nedir İslami Sözlük

  Forum Alev
  Gulül Ne Demek
  Ganimet malında hıyanet etmek.(Gull, mali ganimetten gizli birşey aşırmak, emanete hıyanet etmektir ki, ekseriyetle devlet mallarında su-i istimal de bu türdendir. Resulullah, gululü kebairden saymıştır. E.T.) 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: GULÜL Nedir İslami Sözlük

  Reklam  GULÜL NEDİR


  Savaş ganimeti ve bunlara benzer şeylerde hıyanet etmek; tutsak veya tutukluya kelepçe ve bukağı vurmak; doğruyu görmemek; suyun ağaçların arasından akması. Gull isminin çoğulu olarak; kelepçe, bukağı, sıcaklık, şiddetli susuzluk demektir.
  Gulül, bir İslâm hukuku terimi olarak; savaş ganimetlerinden çalmak, aşırmak ve taksimden önce ganimet mallarından birşey almak mananına gelir. İslam'da ganimet yolsuzluğu konusu ilk kez Bedir gazvesinde (2/624) kaybolan kadife bir örtüyle alakalı olarak ortaya çıkmıştır. Örtüyü Hz. Peygamber'in almış olabileceğinin söylenmesi üzerine şu ayet inmiştir.
  "Bir peygamberin ganimet malına hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse kıyamet gününde hıyanet ettiği şeyle gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam olarak verilir, onlara zulmedilmez" (Âl-i İmrân, 3/161). Bu ayet, Resulullah (s.a.s.)'i emanetin yerine eriştirilmesi, ganimet taksimi ve benzeri konularda her türlü hıyanetten temize çıkarmıştır (İbn Kesîr, Tefsîr, İhtisâr ve Thk. M. Alî es-Sâbûnî, Beyrut 1981, I, 332).
  Gerek ganimette ve gerekse başkasına ait mallarda yolsuzluk yapmayı yasaklayan bir hayli hadis vardır: "Allah nezdinde, hıyanetin en büyüğü, iki arazi veya hane komşusundan birisinin, diğerine ait bir arşın toprağı kendi zimmetine geçirmesidir. Allah kıyamet gününde, bu toprağın yedi katını, onun boynuna geçirir" (Ahmed b. Hanbel, IV, 140, 202, V; 341, 344). " Kim bizim bir işimize tâyin olunursa, evi yoksa ev edinsin; bekarsa izdivaç etsin; hizmetçisi yoksa hizmetçi, biniti yoksa binit edinsin. Kim bunlardan fazlasını ister veya alırsa, o hıyanette bulunmuş olur" (Ebû Dâvûd, İmâre, 10; Ahmed b. Hanbel, IV, 299). Başka bir hadiste bir zekât memurunun yolsuzluğu şöyle dile getirilir:
  "Resulullah (s.a.s.) Ezd kabîlesinden bir adamı zekât vergilerini toplamakla görevlendirdi. Bu adam daha sonra, kimi mallarla gelerek Hz. Peygamber'e şöyle diye konuştu: "Şunlar size ait bunlar da bana armağan olarak verildi'. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayağa kalktı, minbere çıkarak şöyle emretti: "Kendisine görev verdiğimiz bir zekât memuru ne cesaretle; şunlar sizin, şunlar da bana hediye verildi, diyebiliyor. O, ana-babasının evinde otursaydı, kendisine hediye verilir miydi? Muhammed'i kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden hiç biriniz kıyamet gününde; sırtında, böğüren bir deve, bağıran bir sığır, meleyen bir koyunla gelmesin" Sonra koltuk altları görünecek şekilde ellerini kaldırarak, üç kez: "Allah'ım tebliğ ettim mi? emretti" (Buhârî, Zekât, 67; Hibe 17; Ahkâm, 24, 41; Hıyel, 15; Müslim, İmâre, 26, 27, 28; Ebû Dâvûd, İmâre, II; Ahmed b. Hanbel. V, 423).
  Hamdi DÖNDÜREN 3. 3
  Ziyaretçi
  Teşekkürler+ Yorum Gönder
gulül ne demek,  gulül nedir,  gulul ne demek,  gulul nedir,  gulul ne demektir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi