Kıyamet koptuğunda onun dehşetini mezardaki insanlarda yaşayacakmı

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Kıyamet koptuğunda onun dehşetini mezardaki insanlarda yaşayacakmı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Kıyamet koptuğunda onun dehşetini mezardaki insanlarda yaşayacakmı 2. 2
  Aytu
  Bayan Üye

  Cevap: Kıyamet anını ölüler de yaşayacak mı?
  Kıyametin hâdisâtından ervâh-ı bâkiye müteessir olacaklar mı?


  Elcevap: Derecatlarına göre müteessir olacaklar. Melâikelerin tecelliyât-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan, sıcak bir yerde iken, hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdan itibarıyla müteessir olur.

  Öyle de, zîşuur olan ervâh-ı bâkiye, kâinatla alâkadar oldukları için, kâinatın hâdisât-ı azîmesinden, derecelerine göre müteessir olmalarını; ehl-i azap ise elemkârâne, ehl-i saadet ise hayretkârâne, istiğrabkârâne, belki bir cihette istibşarkârâne teessüratları bulunmasını, işârât-ı Kur'âniye gösteriyor. Zira, Kur'ân-ı Hakîm, her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor, "Göreceksiniz" diyor. Halbuki, cism-i insanî ile onu görenler, kıyamete yetişenlerdir. Demek, kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdid-i Kur'âniyeden hisseleri var.

  Said Nursi, Mektubat, On Beşinci Mektup - s.373

  Sorularla İslamiyet
 3. 3
  Ziyaretçi
  Malesefki kıyameti tüm insanlar yaşayacak........+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi