Tolmana göre bireysel farklılık değişkenleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Tolmana göre bireysel farklılık değişkenleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tolmana göre bireysel farklılık değişkenleri 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: tolmana göre bireysel farklılık değişkenleri

  Bireysel Değişkenler

  Bireyleri birbirinden ayıran bir takım özellikler vardır. Bu özellikler çevrenin özelliğine göre şekillenir. Örneğin, ilköğretim birinci sınıfta okuma - yazma öğretme daha ağırlıktadır. Birinci sınıftaki öğrencilerden kimisi daha erken okuma - yazma öğrenirken, kimisi daha geç öğrenmektedir. Burada en büyük etken bireysel farklılıklardır.

  Tolman 'ın ele aldığı bireysel farklılık değişkenleri şunlardır:

  1. Kalıtım

  2. Yaş

  3. Önceki eğitim

  4. Organizmanın hormon, ilaç ve vitamin koşulları

  C. Ara Değişkenler: Intervening Variables

  Organizma, verilen bir hedefe tek bir yolu kullanarak değil, çok çeşitli alternatif yollan değerlendirerek ulaşmaktadır. Bu durumda Tolman, amaca ulaşmada kullanılan karmaşık, bütüncü davranış çeşitliliğinin nedenlerini açıklamaya çalışmıştır. Tolman, bu sorunu ara değişken kavramını kullanarak cevaplamıştır. Ara değişken, bağımsız değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olarak üzere oluşturulmuş bir yapıdır. Bu yapı kuramcı tarafından geliştirilmiş soyut bir betimlemedir. Tolman, ara değişken olarak bilişi görmektedir. Biliş, hem uyarıcıya hem de tepkiye müdahale eden bir öğedir. Bireyin çevresindeki dünyaya ilişkin algılan, inançların onun etkinliklerini etkilemektedir.

  Örneğin, vejetaryen olan bir insan açlığını gidermek için et yemekleri dışında bütün alternatifleri değerlendirmeye çalışır. İnançların, algıları et yemeklerini yemesini engeller.

  Çevremizin yapısıyla ilgili birçok türde biliş oluştururuz. Bu değişik türdeki bilişleri, ihtiyaç duyulduğunda bireyin yaşam amaçlarına ulaşmasına yardım etmede kullanılır. Birçok farklı öğrenme yaşantısından oluşan bilişler, bireyin yeni durumlara uyum sağlayabilmesi için bir ararda işe koşulabilirler. Bu kombinasyonlar, Tolman 'm kuramına, daha orijinal ve esnek davranışları, diğer davranışçılardan daha iyi açıklama fırsatı vermektedir.

  Edward Tolman, canlı organizmaların, davranışlarına pusula görevi gören anlamlı psikolojik kavramları tanıdığını öne sürmüştür (Schultz, 1960). Başka bir ifadeyle, basit uyaran - tepki ilişkisini tatmin edici bulmamıştır. Psikolojik süreçler, uyaran ve tepki arasındaki ilişkiye müdahale eder ve davranışı ortaya çıkartır, davranışa anlamlı olarak bağlanmıştır. Ara değişken (intervening variable) ifadesi; davranışı yönlendiren ve çevresel uyaran ile gözlemlenebilen tepkiler arasında arabuluculuk eden psikolojik süreçleri tanımlamaktadır (Viney & King, 1998). Ara değişken örnekleri; bilişleri, beklentileri, amaçları, varsayımları ve istekleri kapsar.

  Örneğin beklentiler: Tolman’a göre bir beklenti (Beklenti Kuramı: Expectancy Theory), her bir başarılı tepkiyi bir ödül takip ettiğinde ortaya çıkar. İnsanlar ve hayvanlar, tepkiler ve çevresel uyaranlar arasında düzenli ilişkilerin olduğu her zaman beklenti oluştururlar (Viney & King, 1998). Bir beklenti bir kere ortaya çıktığı zaman, davranışın yön bulmasında ve kontrolünde rol oynar.+ Yorum Gönder
tolman bireysel farklılık değişkenleri,  tolmana göre bireysel farklılık değişkenleri
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi