Atatürk'ün ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Atatürk'ün ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürk'ün ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: atatürk'ün ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar


  Atatürk İlkeleri Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

  Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doırultusunda yapılan inkılapları bu sayfamızda tüm olarak okuyabilirsiniz.. Buyrun;

  Cumhuriyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar
  TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
  1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması
  Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
  Siyasi partilerin kurulması
  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934)
  Ordunun siyasetten ayrılması (1924)

  Milliyetçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar
  Milli bir Türk Devletinin kurulması
  TBMM’nin açılması (1920)
  Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (1926)
  Türk Tarih Kurumunun kurulması (1931)
  Türk Dil Kurumunun kurulması (1932)
  Kapitülasyonların kaldırılması
  Bağımsız gümrük politikasının uygulanması
  Yabancılara ait iktisadi kuruluıların ulusallaıtırması
  Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
  Okullarda derslerin Türkçe okutulması

  Halkçılık İlkesi İle Yapılan İnkılâplar
  TBMM’nin açılması (1920)
  Cumhuriyetin ilanı (1923)
  Soyadı Kanunun çıkarılması (1934)
  Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934)
  Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması
  Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1925)
  Aşar vergisinin kaldırılması (1925)
  Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934)

  Devletçilik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar
  Bazı özelTürk kuruluılarının devletleıtirilmesi
  Milli Korunma Kanunu
  Yabancılara ait ekonomik kuruluıların devletleıtirilmesi
  Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beı yıllık sanayi planlan)
  Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank)

  Laiklik İlkesi İle Yapılan İnkılâplar
  Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
  Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
  3 Mart 1924ıte ıer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet iıleri Baıkanlııı ve Vakıflar Genel Mü-dürlüıü kuruldu.
  Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öıretim Birliıi Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
  Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
  Medeni Kanun kabul edildi (17 ıubat 1926).
  Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
  “Devletin dini ıslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
  Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
  Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 ıubat 1937).+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi