Edebiyat nedir özellikleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Edebiyat nedir özellikleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Edebiyat nedir özellikleri nelerdir 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: Edebiyat" kelimesi köken bakımından, Arapça "edeb" kelimesinden gelmektedir. "İyi huy, ahlâk" anlamlarına gelen "edeb" kelimesinin Arapçadan dilimize geçişi çok eskilere dayanır. Hâlbuki kavram olarak "edebiyat", Tanzimat döneminde Fransızcadaki "literatüre”ün karşılığı olarak aynı kökten (edeb) türetilmiştir. Dola-yısıyla Tanzimat yıllarına kadar dilimizde manzum edebî metinler için “şiir” men-sur edebî metinler için de "inşâ" kelime/kavramları kullanılmıştır.

  Edebiyat kelimesi Türkçede birden fazla anlamda kullanılmış ve hâlen de kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ilk iki anlamı şudur:

  - Dille yapılan güzel sanat;

  - Bu sanat üzerine yapılan her türlü araştırma, inceleme, değerlendirme, eğitim-öğretim faaliyeti.

  "Edebiyat" kelimesinin dilimizdeki en yaygın kullanımı ve bu kullanımda kar-şıladığı anlam, ilk sıradaki güzel sanatların ana kollarından biri olan ve dille yapı-lan sanat türüdür. Bu bağlamda denilebilir ki, edebiyat sanatı, en eski ve en yay-gın sanat türlerinden birisidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi