Laiklik neden önemlidir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Laiklik neden önemlidir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Laiklik neden önemlidir 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: laiklik neden önemlidir
  Cumhuriyet’in, kuruluşundan beri çarpık bir laiklik anlayışı olageldi. Zaman içinde bu çarpıklık hâli farklı görünümler ve içerikler kazandı. Genel eğilim çarpıklığın derinleşmesi yönünde oldu. Şimdi ise, Türkiye’nin kurulduğundan beri fiilen bir Sünni devleti olmasından dolayı -1928’de Anayasa’dan “Devletin dini İslamdır” ibaresinin kaldırılması bu fiili durumu değiştirmemiştir- doğuştan kör topal olan laiklik anlayışı, ölüm döşeğine yatmış durumda.

  Başkanlık sistemine geçilip geçilmeyeceğine, 2015’te oluşacak meclis aritmetiğine ve yeni anayasanın akıbetine bağlı olarak; AKP’nin 4. iktidar döneminde laikliğin son kalıntılarının da toza dönüşüp rüzgâra karışabileceğini düşünüyorum. Bu, kayda değer bir olasılıktır.

  Hemen hatırlamak gerek, bir siyasal sistemin belli bir oranda seküler (din-dışı) olması, insanların inançlarını ve inançsızlıklarını özgürce yaşayabilmesi, o rejimin demokratik sayılması için önkoşuldur. Ama bir ülke laik olmadığı halde demokratik olabilir. İngiltere’de Kraliçe Anglikan Kilisesi’nin başıdır, Yunanistan’ın resmi dini Ortodoksluktur, Almanya’nın anayasası ve yasalarında dine atıf yapan maddeler bulunmaktadır.

  Halkı bize benzediği için Yunanistan’ı Türkiye ile karşılaştırabiliriz. Yunanistan’ın bir din devleti olmasının yanı sıra, Yunan halkıda Türkiye halkından kesinlikle daha az dindar değildir. Ama Yunanistan’ın Türkiye’den daha demokratik olduğuna şahadet edebilirim.

  Askeri rejim sonrası cunta üyelerini ömür boyu hapse atmakla yetinmeyen Yunanistan, darbe dönemine ait kurum ve kuralları da ivedilikle tarihin çöplüğüne göndermişti. Bizde ise 12 Eylül’ün getirdiği kurum ve kurallar pekişerek yaşadı, yaşıyor. Birer ayağı çukurda olan iki eski darbeci generali yargılamaktan başka, sahici bir hesaplaşma namına hiçbir şey ama hiçbir şey yapılmıyor, 30 küsur yıl sonra bile.

  Laiklik beraberinde illa ki demokrasiyi getirmiyor. 1940’ların ortasına kadarki Türkiye Cumhuriyeti de bunun kanıtıdır. Ancak başta da belirttik, bir siyasal rejim ister Fransa tipi keskin laik olsun (yani din, devletin kurum, kural ve faaliyetlerinin tamamen dışında tutulsun), ister İngiltere gibi seküler olsun; dinin belli oranda devletten ayrılması ve insanların inançlarını ve inançsızlıklarını diledikleri gibi yaşayıp ifade etmeleri demokrasiden söz edebilmemiz için şarttır. Aksi takdirde o rejim faşizan, otoriter, yarı demokratik, ileri demokratik vs. olabilir, ama demokratik olamaz.

  İşte laiklik bunun için önemlidir, hem de çok önemlidir (laiklik dememe takılmayın, Yunanistan resmen laik değil ama yeteri kadar seküler bir ülke, bu açıdan onu da bir tür laik addedebiliriz.)+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi