Ulama nedir örnek veriniz

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Ulama nedir örnek veriniz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Ulama nedir örnek veriniz 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: ulama nedir örnek veriniz
  Dilimizde cümleler okunurken kelimelerin sonlarında bulunan sessizler, kendilerinden sonra gelen kelimelerin ilk harfi sesli ise bu sesliye bağlanarak okunurlar.

  Ulama Örnekleri
  Emanet_eşeğin yuları gevşek olur. > Emane-teşeğin yuları gevşek olur
  Geniş_ovayı seyre daldı. > Geni-şovayı seyre daldı.
  Elbisenin_ütüsü bozulmuş. > Elbiseni-nütüsü bozulmuş.

  Kural : Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir.
  Kural : Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
  Kural : Anlamı bozulan sözcükler arasında ulama olmaz.

  NOT: Noktalama işlaretleri ulamayı bozar.

  ÖRNEK ( 1 ) : Güzel bir ev satın aldık.
  Bu cümlede, " bir " sözcüğü ile " ev " sözcüğü arasında ulama vardır. Yine " satın " ile "aldık " sözcükleri arasında da ulama vardır.

  ÖRNEK ( 2 ) : Portokal, ağaçta yetişen turunçgil meyvelerdendir.
  Bu cümlede, " portokal " ile " ağaçta " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü; bu iki sözcük arasında noktalama işaretlerinden olan virgül ( , ) vardır.

  ÖRNEK ( 3 ) : Taze kan almış gibi koşuyordu.
  Bu cümlede, " kan " ile " almış " sözcükleri arasında ulama yoktur. Çünkü, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunduğunda başka bir anlam, başka bir sözcük oluşmaktadır. Oluşan sözcük ise " kanalmış " dır.

  NOT: Bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında, ulama kuralına uyulur.

  ÖRNEK: İlk + okul = İlkokul
  Bu oluşumdan meydana gelen ve yeni bir anlam kazanan bileşik " İlkokul " sözcüğü hecelerine ayrılırken, kendini oluşturan " ilk " ve " okul " sözcüklerinin ayrı ayrı hecelerine ayrılmasına uygun olarak hecelerine ayrılmaz.

  Ya nasıl ayrılır?
  Şöyle ayrılır: İl - ko - kul

  Halbuki " İlk " ve " okul " sözcüklerini ayrı ayrı hecelerine ayırırken şöyle yaparız:
  İlk = - İlk
  Okul = O - kul

  Çünkü, " İlkokul " sözcüğü bileşik sözcüktür. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bileşik sözcüklerin hecelere ayrılmasında ULAMA kuralına uyarız.

  Yani; " sessiz harf ile biten bir sözcükten sonra, sesli harf ile başlayan bir sözcük gelirse, bu iki sözcük bitişikmiş gibi okunur. " Hecelere ayırmada ise, böyle iki sözcük bileşmiş olduğu için sessiz harften sonra gelen sesli harfler, sessiz harfe ile birleştirilerek hecelerine ayrılır.

  ÖRNEKLER:
  Kızıl = Kı - zıl
  Ay = ay
  Kızlay = kı - zı - lay

  Baş = baş
  Öğretmen = öğ - ret - men
  Başöğretmen = ba - şöğ - ret - men

  Hanım = ha - nım
  Eli = e - li
  Hanımeli = ha - nı - me - li

  Semiz = se - miz
  Otu = o - tu
  Semizotu = se - mi - zo - tu

  Kırk = kırk
  Ayak = a - yak
  Kırkayak = kır - ka - yak

  Yayın = ya - yın
  Evi = e - vi
  Yayınevi = ya - yı - ne - vi

  Kardan = kar - dan
  Adam = a - dam
  Kardanadam = kar - da - na - dam+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi