Teknolojik gelişmelerin tarihi

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Teknolojik gelişmelerin tarihi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Teknolojik gelişmelerin tarihi 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: teknolojik gelişmelerin tarihi

  Teknolojik gelişmelerin tarihi hakkında bilgi


  Teknolojinin gelişimi ve etkileri


  Teknoloji; Yunanca sanat, zanaat anlamına gelen “techne” ve bilgi, sözcük anlamına gelen “logos” kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir terimdir.

  Teknolojinin tanımı

  Teknoloji çok geniş kapsamlı bir kavram olduğu için birçok farklı şekilde tanımlanabilir. James Finn (Eğitim teknoloğu) teknolojiyi tanımlarken, “Makine kullanımının yanı sıra teknoloji, sistemler, işlemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarıyla hem insandan hem de eşyadan kaynaklanan sorunlara, bu sorunların zorluk derecesine, teknik çözüm olasılıklarına ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilmek için bir bakış açısıdır.” demiştir.

  Bilim ve teknoloji tarihi çok eskilere dayayan ve aslında yaşanan koşullarda insan ihtiyaçlarına göre şekillenen bir etkinliktir. Örneğin tarih öncesi çağlarda Yontma Taş Devrinde taşı yontmayı öğrenen insan, Cilalı Taş Devrinde ise yine taştan yapılan fakat daha sağlam ve kullanışlı araç gereçler yapmayı öğrenmiştir. Teknik bilginin bilinen ilk kullanımı ve pratik hayata geçirilmesi olarak bilinen bu örnekler teknolojinin bilgi birikimi ile geliştiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu bilgi birikimleri merak, ihtiyaç ve gereksinimler doğrultusunda her geçen gün gelişerek günümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Geliştirilen teknolojik buluşlar sağlık, elektronik gibi birçok alana hizmet etmektedir.

  Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi

  İnsan hayatı günümüzde, teknik bilginin pratik hayata geçmesiyle çeşitlenmiş ve her şey teknolojikleşmiştir. Örneğin iletişimde kullanılan telefonlar, televizyonlar, e-mailler, gazete ve dergiler, kullanılan ulaşım araçları, otomobiller bunlardan sadece birkaçı. Yemek pişirme yöntemleri ve yemek pişirilirken kullanılan ocaklar, tabaklar, tencereler bile teknolojinin bir parçası olduğuna göre teknolojinin insan hayatında gerçekten büyük bir rolü var.

  Teknoloji sağlık sektöründe ve ilaç sektöründe de hayati önem taşıyan gelişmeler göstermiştir. Fakat bunun yanında bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiği göz ardı edilmemelidir.

  Teknoloji ile gelen olumsuzluklar

  Teknoloji tabii ki insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik birçok özelliğe sahiptir. Fakat bununla birlikte gelen bazı olumsuzluklar da görmezden gelinmeyecek boyutlarda.

  Teknoloji sayesinde iş hayatında ve günlük hayatta elektronik cihazlar çok yaygın biçimde kullanılıyor. Bununla birlikte elektronik cihazların yaydığı radyasyondan etkilenen insan, uzun süre radyasyona maruz kaldığında bazı sağlık sorunları kendini göstermeye başlıyor.

  Teknoloji sayesinde insan gücüne ihtiyaç duyulmadan direkt bilgisayar ve diğer teknik-elektronik araç gereçlerin kullanılması durumunda, duruş bozukluklarından ve hareketsizlikten kaynaklanan fıtık, eklem ve kas ağrıları, bilgisayar başında uzun zaman geçirmekten ise gözlerde yorgunluk, ağrı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

  Bilim teknoloji ve sanayileşme ile fabrikaların bacalarından tüten gazlar atmosfere yayılıp doğal kirliliğe neden olmaktadır.

  Hatta sağlık sektöründe kullanılan tomografi ve MR cihazları bile insan vücuduna çok fazla radyasyon yüklediği için sağlıkçılar çok gerekmediği takdirde bu cihazların kullanılmasını önermiyor.

  Ayrıntılı düşünüldüğünde bunlar gibi pek çok olumsuz madde sıralanabilir. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen ve önemli sağlık sorunlarını beraberinde getiren bu gelişmeleri de olumlu hale getirecek bir teknoloji geliştirilmesi temennisiyle...+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi