Çevrenizde relikt ve endemik bitki türleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Çevrenizde relikt ve endemik bitki türleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevrenizde relikt ve endemik bitki türleri 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: çevrenizde relikt ve endemik bitki türleri
  Yurdumuzun siyasi hudutları içerisinde doğal olarak yetiitiği halde başka hiçbir yerde yetişmeyen, diğer bir deyişle dünyada yalnız ülkemizde yetişen bitkiler Türkiye endemikleri olarak adlandırılır.Yurdumuz endemiklerinin sayısı 3000 dolaylarında olup endemizm oranı %33civarındadır.

  Ülkemizde endemik tür sayısı diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ülkemizin bu zenginliği daha iyi anlaşılır.Avrupa ülkeleri arasında en çok türe sahip olan ülke Yunanistan olup 800 civarındadır.Aynı şekilde endemik türlerce zengin İspanya ve Yugoslavya’da ise bu sayı 400-500 arsındadır.

  Ülkemizdeki endemik türelerin en önemlilerinden birkaçı; Kaz dağında orman meydana getiren Kazdağı göknarı (Abies equi-trojani), Eğridir güneyindeki Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica), Köyceğiz-Dalaman arasında yaygın olan Sığla veya Günlük ağacı ve ormanları (Liquidambar orientalis), Beşparmak Dağları (Ege bölümü)ndaki Kral eğreltisi (Osmunda regalis) ile Datça yarımadasında bulunan Datça Hurması (Phoneix theophrasti)dır.

  Yurdumuzun bilhassa dar derin yarılmış dağlık alanlarında endemiklerin sayısı bir hayli yüksektir.Bunun yanında özellikle Pleistosen’deki iklim şartlarına göre yetişmiş ve yayılma imkanı bulmuş, fakat günümüzde bilhassa dağlık bölgelerimize lokal alanlarda hayatiyetlerini sürdüren çeşitli flora bölgelerine ait bitkiler görülür.Örnek olarak, Karadeniz Fitocoğrafya Bölgesindeki Akdeniz elemanları,Nur, Dedegöl, Ağrı, Nemrut,Mercan(Munzur) dağlarındaki nemli ılıman ve nemli soğuk bitkilere örnek verilebilir.

  Bunun yanında ülkemizde Konzervatif endemikler yanında, yeni gelişmekte olan progresif endemikler de bulunmaktadır.Bu bakımdan ülkemiz, hem çeşitli familyalara ait hem de endemikler yönündende çok zengindir.

  Türkiye’de yetişen endemik türler tabiatta, otlatma, yangın, bilinçsiz kesim, söküm,ıslah çalışmalar, yaplama, ehirleme ve herbisit kullanm gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır.Bu olumsuz faktörler kimi zaman bitkinin yok olmasına ve bir anlamda yer yüzünde ortadan kalkması anlamna gelmektedir.Ekim ve arkadaları(1985) yaptıkları çalmada endemik türlerin 12’sinin neslinin tükendiğini belirlemilerdir.Bu olumsuz faktörler zamanla bitkilerin durumlarn tespit etme ve gerekli önlemleri alma ihtiyacını doğurmuştur.

  Bu ihtiyaca yardmc olmak amac ile “Uluslar arası Doğa ve Doğal Kaynaklar Koruma Birliği(IUCN)” kurulmutur.Bu kurulun yaptığı çalışmalarla bitkiler için tehlike snfılarını belirlemiş ve kritik durumdaki bitkileri buna göre değerlendirerek Kırmızı Bülten denilen “ Red Data Book ” isimli eseri ortaya çıkarmışlardır.Bu çalmalardan sonra ay kategoriler esas alnarak “ Türkiye’nin Nadir ve Endemik Bitkileri ” adlı bir kırmızı bülten hazrlanmıştır. 3. 3
  Ziyaretçi
  Elleriniz sağlık bir konuyu daha öğrenmiş oldum çok sağolun+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi