Günümüzde şirk çeşitleri

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Günümüzde şirk çeşitleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Günümüzde şirk çeşitleri 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: günümüzde şirk çeşitleri  günümüzde şirk çeşitleri hakkında bilgi  Onlar Allahı bırakıp ta Alimlerini Din adamlarını Rabler edindiler.(Tevbe 31)

  Tevbe 31 Ayeti Nazil olduğunda Geçmiş de Hıristiyan olan Adiyi b.
  Hatemin bu ayet bizi Alimlerimizi ve Papazlarımızı Rabler edinmekle
  suçluyor.. Oysa biz onları Rabler edinmemiş dik. Demezi üzerine
  Resulullahın verdiği cevap şirkin Mahiyetini gösterir nitelikte dir.

  '' Siz onların gayri Meşru (Haram) gördüklerini gayri meşru Helal
  Gördüklerini meşru sayıp öylece kabul etmiyor muydunuz ? Adiyi b.
  Hatemin evet aynen öyledir.Diye tasdik etmesiyle Hz Peygamber işde bu
  sizin onları kendinize Rabler edinmenizdir. Buyurdu.''

  İslam ulemasının bu ayet üzerinde ısrarla ve titizlikle Durmasını
  anlamak ise gayet kolay çünkü Şirkin en yaygın biçimi bu Alanda açığa
  çıkmak da. İnsanlar şirke Düşmediklerini zan ederken esasında Şirkin
  içerisinde olduklarını Dahi Bilmemektedirler. Müşrikler Hiçbir zaman
  Şirk içinde olduklarını Kabul etmezler. Şimdi bu Hadis ışığında
  Günümüz insanların Düşmüş olduğu Şirki açıklayalım.

  Yeryüzünde Mahluka tın üzerinde Mutlak Tasarruf Hakkı Müslümanların
  İtikadına Göre Yüce Allahın dır. Yeryüzünde yaratılmış olan Mahlukat
  üzerinde Göklerde, Denizlerde, karada, Mutlak Tasarruf Hakkı
  İstediğini Helal istediğini Haram etme Hakkı Mutlak olarak Kimindir.
  Allahın dır.

  Allah cc Bu Tasarruf Hakkını Kimseye vermemiş tir. Eşya üzerinde
  Mahlukat üzerinde Dilediği şeyi Haram kılma Dilediği şeyi Helal
  kılma ve bütün bunlarla ilgili Kanunlar koyma Hz Allahın dır.
  Kendisinden başka böyle bir Hakkı Hiçbir varlığa vermemiş tir.

  '' Hüküm ancak Allaha Aittir '' Yusuf 67

  '' Allah kendi Hükmünde Hiç Kimseyi ortak kılmaz.''Kehf.26

  Konuyu Daha açık anlayabilmek için Misaller vermek gerekirse Mesela
  Allah cc İçkiyi Haram kılmıştır içkinin haram olduğunu Kuranla
  sünnetle tamamen sabidir. Şimdi kıyamete kadar yeryüzünde Haram kılan
  bu İçkiyi Hiçbir kişi Hiçbir parlamenter Hiçbir zümre Hiçbir sınıf
  Hiçbir parlamento Hiçbir Konsey Hiçbir Millet vekili Bu içkiyi Helal
  kılamaz. Serbest bırakma Hakkına sahip değildir. Allahın Haram kıldığı
  bir şeyi Hiç kimse serbest bırakarak Üreterek Helal edebilirmi. Islama
  Göre Bu Mümkün değil . Allahın Haram kıldığı şeyleri Helal kılmaya
  çalışan Allahın Helal etiği şeyleride Haram Kılmaya çalışan kimseler
  yahut Meclisler Parlementolar Partiler vs Böyle bir Hareketle
  Girişmeleri Halinde ve İnsanlar da bunların böyle Tasarruflarını kabul
  etmeye başladıkları vakit o takdirde Allahın Kanunlarını bırakıp O
  Kişilere Tapındıklarını ortaya koymuş olurlar. Allah ı bırakıp Onlara
  İbadet ediyorlarmış gibi bir Hale Düşerler. Ve bununla Korkunç bir Rab
  edinme Meydana gelir. Yeryüzünde eşya üzerinde insan üzerinde Bütün
  canlılar üzerinde Allah tan başka Mutlak Hüküm koyan Tasarruf etme
  Hakkı kimseye verilmemiş tir. Allah bütün Maddelerin Bütün kain natın
  Atomların Elementlerin bütün canlı cansız ların varlıkların yegane
  yaratıcısıdır. Yaratıcı olduğu için Dilediği gibi kanun koyucudur.
  Onun dışında yaratılmış olan

  Hiçbir insanın Diğer insanlar üzerinde Kanunlar koymaya Ana yazalar
  yazmaya Hakları yok dur çünkü onlarda yaratılmışlardır. Diğer
  insanlarda yaratılmış olan diğer insanlar üzerinde Ne kanunlar koymaya
  hakları olur. Onlara O Hakları veren Kim imiş. Mutlak Hakimiyet Kanun
  koyucu Allah tır. Mesela Allah kadınları yaratmış dır kadınlar
  üzerinde Bir Tasarruf getiriyor


  Müslüman kadınlara Rabbimiz örtünmeyi emrediyor tepeden Tırnağa
  örtünceksin. Yabancı erkeklerin olduğu yerde Örtünmeyi emrediyor. Yüce
  Allah. Bu Hak Allahındır. Hiçbir Parlamento konsey Hiçbir kurum
  Allahın Haram kıldığı acık gezmeyi serbest ettirerek kanunlarıyla
  insanları böyle bir hak veremez. Serbesttir diyemez .Allahın bu
  örtünme emrini yasaklayamaz. Allahın bu yasağını Arabistan da
  serbesttir Diyemez. Böyle bir kişi Müslüman olduğunu söylese bile
  yaptığı kanunlarla Açılmayı serbest yada kapanmayı Yasak ederse Kafir
  Müşrik olmuş dur . Dolaysıyla Allahın bu Hükmünü Kaldırmaya Çalışan
  Kişilere Parlamentolara Alaka gösteren onlara itaat eden onların
  Parlamentoya Meclise gitmeleri için seçimlerde oy veren Destekleyen
  onları Tekfir etmeyen İş te Allahı bırakıp Bu kişilere İbadet etmiş
  olurlar.İbadet Kelimesi sadece Namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek
  değildir. İbadet Allah cc yasakladığı şeyleri kanunlarıyla Helal
  kılmaya çalışan Helal kıldığın şeyleri de Haram yapmaya çalışan
  yasaklayan bütün Parlamenterler Millet vekilerine eğer oy kullanarak
  Destekleyerek ittat ediliyorsa Onlara oy kullanarak Kuran dışı
  Hukuklarına evet Deniliyorsa Bunu yapan

  İnsanlar onlara ibadet ediyorlar anlamına geliyor. Bu eylemleri ibadet
  kavramına giriyor.Onun için Helallere ve Haramlara çok Dikkat etmek
  lazım. Kısaca ibadet Allahın Razı olduğu her söz ve Fiile verilen
  isimdir. İbadet Kuranı kerimde Hiçbir zaman Sadece Namaz kılmak Oruç
  tutmak Hac etmek Manalarında kullanılmamıştır. İbadet Dinin Tamamıdır.
  Din ise Hayatın Programını çizer. İnsanların Yaşam Tarsını belirler.
  Yemek yemek Devlet kurmak ,Ahlak,evlilik,Hukuk,Mali işler kısaca
  Hayatın Tamamına yön veren Dindir. Dinin Tamamınıda İbadetir.

  İbadete Yalnızca Allaha yapılır.Namaz kılmak Nasıl Allaha yapılıyorsa
  Bir konuda Kanun koymada Allaha verilmesi Lazım ki İbadet edilsin bu
  Hakkı başkasına verdiğiniz takdirde ibadeti ona yapmış olursunuz.
  İlahlık vasıflarının en önemlisi Allahın Hayatımız için Kanun koyan
  Nizam ve Hukuk belirleyen olmasıdır. Eğer Kanun koyma İnsanlar için
  Hukuk belirleme Allahtan başkalarına verilirse bu onları İlahlık
  vasıflarını da vermek olur ki buda Şirkin kendisidir.Allaha ait olan
  bir Hakkı başka bir varlığa verdiği İçin.

  '' Onların (İlahlıkta ) Ortak koştukları, Allahın izin vermediği halde
  onlar için Din cinsinde bir Şeriat mı koymuşlar? (''Şuara21) Onların
  koydukları Hükümler kanun olarak kabul edildiği, emir ve Nehiylerine
  itaat edildiği, Helal kıldıkları helal, Haram Kıldıkları Haram olarak
  benimsediği için İlahlaştırılmışlardır. Aynı şekilde bunların yalnız
  Başlarına Hüküm koyma ve yasaklama yetkilerine Haiz olduğu ve
  bunlardan Daha üstün Kendisine başvurulacak yada izin alınacak bir
  otorite olmadığı Düşüncesi Revaç bulmuş dur.(1) Buna da Kanun koyucu
  olarak İlahlık taslayan Tağutlar Tarih boyunca çıkmış dırlar. Ve
  çıkacaklardır. Günümüzde ve Tarih de en çok görülen Şirk çeşidi budur.
  (2)

  İnanmış iman etmiş bir Müslüman Allaha ait olan Kanun koyma yetkisini
  Hiçbir zaman Parlamentolardaki Demokrasi Dinine iman ediyorum ben
  Demokratım diyen Müşriklere vermez. Bunlar istediği kadar Müslüman
  olduklarını ifade etseler de Allahın kanun koyma yetkisini
  kendilerinde gördüklerinde ilahlıklarını ilan etmişlerdir. Hepsi birer
  Tağut Hükmüne girmişlerdir. Allaha iman eden Müslüman Bu Tağutları
  inkâr etmedikçe Kanunlarını Ret etmedikçe Müslüman olamazlar. Bir

  ''Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd)
  sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a
  inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur.
  Allah, işitendir, bilendir. (Bakara.256)

  İnsanın iman edebilmesi için Tağudu Tanıyıp Tağudu inkar etmesi
  lazım. Tağut bilinmeden inkar Ret edilemez. Tağut Kelime olarak Haddi
  aşan Hakikaten sapan Taşkınlık gösteren ve her sapıklığın başı gibi
  anlamlara gelir. İstilahda ise Allaha isyan eden anlamında kullanılır.
  Allahın İndirdiği Hükümlere Kanunlara Alternatif olmak ve onların
  Yerine geçmek üzere Hükümler koyan Her varlık Tağut dur. Bu şuan
  Parlamentolardaki A partisi B partisi C partisindeki Millet vekileride
  olabilir.

  Allah Hiçbir zaman kendisine ait olan Kanun koyma Yetkisini başka bir
  zümreye bir varlığa vermemiştir.

  ''Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma.
  Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için
  diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım
  günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir.
  Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.''(Maide:49)

  Allah cc Peygambere Dahi insanların Yönetmek için Allahın
  indirdikleriyle Hükmetmesini emrediyor. Ve Allahın indirdikleriyle
  Hükmetmesini emrediyor. Ve Allahın indirdikleriyle Hükmetmeyenlerin
  kafirlerin Ta Kendileri olduklarını Maide 44 şöyle buyuruyor.

  '' Kim Allahın İndirdikleriyle Hükmetmese Kafirlerin Ta
  kendileridir.'' Maide 44

  ''Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını
  öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un önünde muhakeme olmayı
  istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan
  da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. (Nisa:60)

  Buyrulmak dadır. Kurandaki bu ayetler bizlere inmiştir Mu ayetlerin
  Muhatapları insanlar Allahın şeriatıyla Hükmetmeyen ,insanlaradır.
  Kurandaki bu ayetleri Dikkatli olarak şu Hususu belirtmek de Fayda
  vardır. Tağudun Hükümlerine razı olanlar onları destekleyenler
  Kafirlerdir. Nitekim İbni Kesir bu Hususta şunları söylüyor bu Ayeti
  kerimede Nisa 60 Hz Muhammed ve Diğer Peygamberlere iman etiklerini
  söylemekle beraber İtilaf etikleri hususlarda Allahın kitabında ve
  peygamberin sünnetinde kaçıp insanların kendi Akılarına göre (Beşeri
  Kanunlara) Hüküm vermesini isteyen isteyen Kişinin iman iddiasını
  Allah Reddet mekdedir.(İbni kesir.1.519) İslam la Hükmedilmeyen Bütün
  Devletler Tağudi Rejimlerdir. Bu Rejimlerde yaşayan Hiçbir Mümin
  Müslüman Tuğu dun Mahkemelerine Başvuramaz. Tağutlardan Adalet
  bekleyemez.

  Allahın Hükmünde eş koşmak ile ona İbadete eş koşmak kesinlikle
  aynı şeylerdir. Aralarında Hiçbir fark yok dur. Allahın Nizamından
  başka bir Nizama Allahın şeriatından başka bir Şeriata ve ya
  Allahın kanun kıldığı şeyden başka bir şeye yada Resulün Dini
  üzerine Allahın ,indirdiği semavi Nurdan yüz çevirerek Allahın
  beşere koyduğu Şeriata Muhalif kanunlara itaat eden evet ! Bunları
  yapan kimse Putlara ibadet eden ve Heykellere secde eden gibi
  tir. Bunların aralarında Hiçbir Fark yok tur. Her yönüyle aynıdır. Her
  ikisi de Allaha eş koşmuş dur. Allahın Hükmünde eş koşmuş dur.
  İbadette Allaha eş koşmak ile Hükümde Allaha eş koşmanın arasın da
  Hiç bir fark yok dur. İkisi de Aynı dır. (3) Özet olarak teşri ve
  kanun koyma Yetkisi en üstün olan emretme nehyetme ve idare etme
  konusunda kendisinden Daha üstün hiçbir varlığın bulunmadığı Allaha
  aittir. Fakat cahil Millet vekilleri parlamenterler zavallı Miskin
  olan bu insanlar gelince onların Helal ve Haram koyma Allahın bir şeyi
  Haleleştirdiğin de onların yasaklama Allahın Haram kıldığı bir şeyi de
  Haleleştirip serbest bırakma yetkileri kendilerinde kesinlikle yok
  dur. Allah içkiyi Haram edip yasaklarken bu Parlamenterler içkiyi
  çıkardıkları kanunlarla serbest bırakmaları bu Hükmü kendilerinde
  buldukları için İlahlıklarını ilan etmişleridir. Bunların bu
  Parlamentolara girmeleri için oy veren oylarıyla Destekleyenler
  bunlara bu kanun koyma Hakkını verdikleri için bunlarda bunların
  İlahlıklarını kabul ederek bu yetkiyi bunlara vererek İlahlılarını
  tasdik ederek onlara ibadet etmiş olurlar.

  ''Hüküm yalnızca Allah'ındır''Yusuf:67 ''Allah Kendi hükmünde hiç
  kimseyi ortak kılmaz." (Kehf26)

  Hüküm koymada Kesinlikle Allaha ortak yok dur. Doğru Çözümü saçma
  sapan Domuz,kafirlerin aramış olmuşlardır Bu toplum. Hâlbuki onlar
  gerçek den Hiçbir şey bilmeyen kimselerdir. Dünyayı kan gölüne ceviren
  bu sahte ilahlar insanlara Adalet sağlayamazlar sağlasaydılar
  Dünyanın Gidişatı bu hale gelemezdi.

  Allahın şeriatına Ters Düşen bütün kanunlar batıldırlar. insanlar
  tarafında konulan ve Allahın şeriatındaki Hadlerin Uygulamasını
  geçersiz kılan Faiz, zina, ,İçki, kumar, ve Bunlar Dışımdaki yasakları
  Serbest bırakan Kan ırz ve kanunlar Allah Resulün Getirdiği Haktan
  Alı koyan beşeri sistemler akıl ürünü bütün Kitaplar Kanunlar Anayasa
  Kitapları batıldır. Tağuturlar.


  Bu Kitapları yapan uygulayan Anayasa Profları Uygulayan Millet
  vekilleri Parti Liderleri ister kendilerini Müslüman olduklarını
  ister Allah Resulünün getirdiği Hakk dan alı koymak Niyetiyle
  yapsınlar ister bu niyetle yapmasınlar Yinede bu kitaplar bu insanlar
  birer Tağuturlar. Kesinlikle Hiçbir Müslüman böyle Tağudi Rejimlerde
  bunlara destek veremez. Ret etmekle emrolunmuşken Demokrasi
  devletlerin vasgecilmez Partilerine destek veremezler. Çağdaş Darun
  Nedve olan Meclislere girmeleri için seçimlerde oy kullanamaz.
  Milletvekili olamaz İslami Mücade le için parti kuramaz bunu yapsaydı
  Mekkede Darun Nedve parlementosunda Hz Peygamber yapardı Hz
  Peygamberin yapmadığı girmediği bir yere Hiçbir Müslüman Allah adına
  oraya giremez Orda Mücadele edemez.Allah bu Hakkı kimseye vermedi
  İslami Hareketin Mücadelesini yayılmasını Kuranı kerimde Rabimiz bize
  bildiriyor Allahın Dinini Onun istediği şekilde anca yaya biliriz.
  Dünyaya Hakim kılabiliriz.

  Müslüman Kesinlikle Kanunlarının Küfür üzerine inşaa eden bir Devlete
  Memurluk yapamaz
  Eğitim Kurumlarının önünde ki Putların Karşısına çocuklarını
  yollayamaz Hiçbir Müslüman çocuklarını Putların Karşısında saygı
  duruşunda durduramaz bunu yapan yolayan Anne baba küfürlerine Razı
  olduğu için Kafir olmuşlardır Hiçbir şekilde Allaha Şirk koşmanın
  Mazereti olamaz İkra Hali Müstesna olmak şartıyla. Bu sistemlere
  Hiçbir şekilde destek veremez . Allahın şeriatına Dayanmayan Yeryüzün
  de hiçbir Devlete sisteme devletim Diyemez bilirki Devleti Anca
  Allahın şeriatıyla yönetilen devletidir. Bu şuurla yaşar.

  Resullah bir Hadisi Şerifde şöyle buyuruyor'' Sultan ve Kitap
  birbirinden ayrılacaklar sakın sakın siz Kitap dan Ayrılmayın
  Haberiniz olsun öyle Reis,emir olarak gececek kendileri için
  Hükmettiklerini sizin için Hükmetmeyecekler onlara itaat etseniz sizi
  Dalaletten ve sapıklığa atarlar ittat etmeyip isyan etseniz sizi
  Dalalet ve sapıklığa atarlar. İttat etmeyip isyan etseniz sizi
  Öldürürler cemmaten Bazıları zordu Ey Allahın Resulü Pekala ne
  yapalım ? Hz Peygamber buyurdu Hz İsanın Ümmeti gibi yapın onlar
  ateşe atıldılar Testerelerle biçildiler Fakat Dinlerinden Dönmediler.
  Allahın emirleri Tati Uğruna Ölmek Allaha isyan içinde yaşamak dan
  daha Hayırlıdır. (İbnu Hacer) İş de Hz Peygamber Allahın Hükümlerine
  Dayan mayan Hiçbir sultana Hiçbir Kırala Hiçbir Parlamentoya, Hiçbir
  Millet vekiline itat edilmeyeceğini emrediyor. Allaha iman eden
  Müslümanlar Hiçbir şekilde bunlara itat etmicekler gerekirse bu uğurda
  Hapishanelere İşkencelere Tabi tutulsalarda bunlara itat etmezler.

  ''sizden önce gelip-geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete
  gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz
  bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki, sonunda elçi,
  beraberindeki mü'minlerle; "Allah'ın yardımı ne zaman?" diyordu.
  Dikkat edin. Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. (Bakara:214)

  Cennete giden yoların zorluklardan Dikenli yolardan gidilceğini sakın
  unutmayın Rabimiz bize bunu yukardaki Ayete en güzel bir şekilde
  bildiriyor. Gerçek Manada Tağutları ret etiğimiz

  Takdirde bu zorluklarla imtihanlarla karşılaşacağız . Eğer Tağutları
  inkar etmeyi sadece Dilinizle gercekleşdirip Laf salatası yapacaksanız
  Bunu Hayatınıza Aktarmicaksanız bunları okuyup sadece Tağutları red
  etim Diyip Hayatınızda Hiçbir Değişiklik olmayacaksa inanın bana
  Cennetin Hayalini kurmayın Cennete gidecek olanlar Tağutu inkar
  edenlerdir. Zümer 17. 18 Cennet bunlara Müjdelenmişdir Bu Mümünlere
  Artık Kuranın Doğrultusunda yaşmanın vakti gelmedimi Kalbimizdeki
  Putları kırmanın zamanı gelmedimi TAĞUTLARI İNKAR EDEN MÜMÜNLERE
  MÜJDELER OLSUN

  ''Tağut'a kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenler ise;
  onlar için bir müjde vardır, öyleyse kullarıma müjde ver. (Zümer:17)+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi