Milletvekillerinin görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Milletvekillerinin görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Milletvekillerinin görevleri nelerdir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: milletvekillerinin görevleri hakkında bilgi

  Milletvekilleri TBMM'nin üyesi olarak Mecliste görev yaparlar.

  TBMM'nin başlıca görev ve yetkileri ise, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Anayasa ve yasalarda belirtilen diğer görevleri yapmaktır.

  Diğer yandan Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi