Atatürkün halkçılık ilkesi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Atatürkün halkçılık ilkesi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Atatürkün halkçılık ilkesi nedir 2. 2
  Hakan
  Administratör

  Cevap: Halkçılık ilkesi

  Halkçılık ilkesi – Atatürkün Halkçılık ilkesi Nedir ve Halkçılık ilkesinin özellikleri hakkında sizlere bilgiler verirken önce tarihsel gelişimini anlatacağız.. Buyrun

  Halkçılık Nedir?
  Halkçılık ilkesi, ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser. Devlet, vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar. Vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür. Ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Atatürk’ün halkçılık ilkesinden anlaşılan; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün herkes kanun önünde eşittir. Halkçılık ilkesine göre; hiçbir kimse başkalarına karşı din, dil, ırk, mezhep veya ekonomik açıdan üstünlük sağlayamaz

  Atatürk’ün Halkçılık İlkesinde devletin görevleri

  Halkçılık, “Siyasal alanda, yönetimde, topyekün kalkınmada, ülke gelirlerinin dağılımında, devlet ve ulus imkanlarının kullanılmasında halk yararı gözetilmesidir” Devlette bu amaçlar doğrultusunda halkın yararına olan işleri desteklemek ve ortaya çıkacak engelleri kaldırmak, önlemler almak, yasalar çıkarmak, çeşitli düzenlemelere gitmekle her zaman halkının yanında olduğunu gösterir.

  Halkımızda devletinin kendisine sağladığı bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanarak çok çalışmalı ve ülke kaynaklarından en iyi şekilde faydalanarak ülkemizin gelir düzeyinin artmasına yardımcı olmalıdır.

  Birde Halkçılık ilkesine Diğer Bir Bakış Açısı ile Bakalım – Eğer Öğretmeniniz istemezse aşağıdaki bilgileri yazmanıza Gerek Yoktur..

  Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Bu akımdan halkçılık ilkesi hem cumhuriyetçilik hem de milliyetçilik ilkelerinin zorunlu bir sonucudur.
  Atatürk’e göre millet ile halk aslında tek anlama gelmektedir. Halkçılık ise millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına ve yararına bir siyaset izlenmesi, halkın kendi kendini yönetmeye alıştırılmasıdır.
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi