Nasrettin Hoca Neler Yapmıştır

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Nasrettin Hoca Neler Yapmıştır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Nasrettin Hoca Neler Yapmıştır 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: nasrettin hoca neler yapmıştır ?


  Nasreddin Hoca, çok değişik işlerle uğraştı. Fıkralarmdan çıkan bilgilere göre, imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Cer Hocalığı, kâtiplik, müderrislik, kadılık, mahkemelerde bilirkişilik yaptı.

  İlk kadılık görevi, gölge kadılığı (kadı adayı)dır. Sonradan Konya ve Akşehir’de bu görevini sürdürmüştür. Bazı yorumcular ise Hoca’nın kadı olmak istediğini ancak rüşvetle iş yapan kadıları görünce bundan vazgeçtiğini belirtirler. Bu vazgeçmenin Hoca’nın tasavvufi yola girmesiyle de ilgili olabileceği söylenmektedir.

  Bir yoruma göre de kadılık görevini Akşehir’e yerleşene kadar yapmış, daha soma ise bırakmıştır. Ama fıkralarında kadı tipleri ve fetvaların yer alması Nasreddin Hoca’nın kadılık yaptığını düşündürmektedir.

  Hoca, kendi köyünde, Sivrihisar’da, Akşehir’de ve köylerinde imamlık ve vaizlik de yapmıştır. Konya’daki öğrenciliği sırasında yaz ve ramazan aylarında köylerle cerre çıktı.Kimi yazarların din adamları aleyhinde bir kanıt olarak kullanmak istedikleri “cerre çıkmak” olayı hakkında da kısa bir bilgi verelim. “Cerr” medreselerde bir eğitim ve öğretim uygulaması sayılır. Gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı döneminde medreseler, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında öğrencilerini Anadolu’nun muhtelif yerlerine gönderiler, uygulamalar yaptırırlardı. Bu faaliyet medreselerdeki bilgilerin halka iletilmesi maksadıyla yapılırdı. Bu esnada öğrenciler, halkı daha yakından tanırlar, gözlem yapma fırsatı bulurlardı. Medrese ile halk bu sayede bütünleşmiş olurdu. Haliyle öğrencilerin bu hizmetlerine mukabil, halk (kendi isteği ile) bir miktar yardım yapmaktadır. Bunu hiçbir zaman “medrese talebelerinin yardım toplamaya çıkması şeklinde anlamamak gerekir.”

  Müderrislik de en çok meşgul olduğu diğer bir iştir. Akşehir’de ilk görev yaptığı yer İmaret medresesidir.89 Böyle bir medrese olmasa bile Hocasımn ders verdiği medrese yahut medreselerde ders verdiği rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca Akşehir’de adım taşıyan bir medresesinin varlığından söz edilmektedir.

  Hoca, tahsiliyle alakalı bu görevlerin dışında fıkralarından anlaşıldığı gibi terzi çıraklığı, çiftçilik, bakkallık;, iplik satıcılığı, zeytin ve yumurta satıcılığı, hatta halk hekimliği gibi işler de yapmıştır. Bunda bir halk adamı oluşunun yanı sıra devrin iktisadi şartlannın da etkili olduğu muhakkaktır.

  Hoca, bunların dışında bir ara Kürtlerin yaşadığı bölgeye ve Arabistan’a elçi olarak görevlendirilmiştir. Fıkralarından çıkan bu sonuç için Fuat Köprülü ” itimada şayân” değil demekle birlikte eğer bu bilgi doğru ise bu da Hoca’nın çok yönlü bir insan olarak siyaset alanında da bilgi ve yeteneğe sahip olduğunu göstermektedir.

  Yine fıkralarından devrin zor şartları yüzünden zaman zaman da boş kaldığı anlaşıhyor. Yani Nasreddin Hoca, varlıklı bir hayat sürmemiş, geçim sıkıntısı çekmiş, borç içinde kaldığı bu yüzden el içine çıkamadığı günler bile olmuştur.90

  Kimi bilgiler ise Hoca’mn zengin sayılabilecek bir kişi olduğu şeklindedir. Buna delil olarak ise Hoca’nın bir vakıf medresesinin olduğu şeklindeki bilgilerdir. İbrahim Hakkı Konyalı bir makalesinde böyle bir vakıftan söz etmektedir. Fakat Hoca’nın hayatının bir döneminde varlıklı olsa dahi ömrünün büyük bir bölümünü yoksulluk içinde geçirdiği daha doğrudur. Ayrıca yine o devrin iktisadi şartları da dikta alındığında

  Hoca için zengin demek güçleşir.91 Nitekim Abdülbaki Gölpınarlı da Hoca’yı bu şekilde anlatır: “Hoca, perdecileri olan, harem ağalarının dolaştığı haremlerde, beyaz topuklu, yalın yüzlü hizmetçilerin, naz ile hırâman olduğu saraylarda yaşamış bir tip değildir.”+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi