PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VASİYETİDİR! herkes okusun.

Konu Kapatılmıştır
İslami Konular ve Kıssalar - Hikayeler Bölümünden PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VASİYETİDİR! herkes okusun. ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  потеря нет06
  Usta Üye
  Reklam

  PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VASİYETİDİR! herkes okusun.

  Reklam  PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VASİYETİDİR! herkes okusun.

  Forum Alev
  ŞEYH AHMED VASIYETNAMESINE REDDIYE

  �Nebiye atf ile binlerle herze uydurdun

  Yıktın da din-i mübini,yeni bir din kurdun�
  Mehmed Akif  �Hayat boşluk kabul etmez� mealinde bir söz okumuştum Işığın gidişi karanlığa bir davetiyedir aslında Büyük fakih İmam Şafii(ra) bu hakikati �Hakla meşgul olmazsan batıl seni istila eder� şeklinde ölümsüzleştirmiştir

  Üç asır var ki bu millet kalbi ve ruhi hayatını kaybetmiştir Allah�ından, Kur�an�ından, Peygamberinden kopartılmıştırSenelerdir sistemli bir süreç içinde semadan uzaklaştırılmıştır Böyle bir memlekette Allah�ın marziyatı istikametinde,Resulullah�ın hoşnutluğu istikametinde bir dini hayat yoktur,kalmamıştır

  devamı 3. ve 4. mesajlarda... 2. 2
  guvenbudar
  Üye

  --->: PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VASİYETİDİR! herkes o

  Reklam  ALLAH <C.C> Razı olsun kardeşim.
  &#199;ol g&#252;zel bir konu paylaşmışsın.
  Teşekk&#252;r ederim.
 3. 3
  delimandede
  Yeni Üye
  ŞEYH AHMED VASIYETNAMESINE REDDIYE

  “Nebiye atf ile binlerle herze uydurdun

  Yıktın da din-i mübini,yeni bir din kurdun”
  Mehmed Akif  “Hayat boşluk kabul etmez” mealinde bir söz okumuştum Işığın gidişi karanlığa bir davetiyedir aslında Büyük fakih İmam Şafii(ra) bu hakikati “Hakla meşgul olmazsan batıl seni istila eder” şeklinde ölümsüzleştirmiştir

  Üç asır var ki bu millet kalbi ve ruhi hayatını kaybetmiştir Allah’ından, Kur’an’ından, Peygamberinden kopartılmıştırSenelerdir sistemli bir süreç içinde semadan uzaklaştırılmıştır Böyle bir memlekette Allah’ın marziyatı istikametinde,Resulullah’ın hoşnutluğu istikametinde bir dini hayat yoktur,kalmamıştır

  Bu durum ise bu millet içinde din namına taassubların,İslam namına hurafelerin,Sünnet namına bidatlerin ayrık otları gibi türemesine sebeb olmuşturÇünki ruh acıkırİnsanlar eğer ruhi ihtiyaçlarını safi kaynağından almazlarsa,sahte vahalara sarılırlarSahte memelerle teselli olurlar

  Şeyh Ahmed Vasiyetnamesi vs uydurmalar hep böyle bir vasatta pazar oluşturmuş,müşteri bulmuşturSağlam bir din anlayışı topluma verilmezse devam da edeceğe benzer

  Bu yazıyı hazırlamamın sebebi, "Şeyh Ahmed Vasiyetnamesi" adlı uydurma metnin internete de sızıp, hatta bazı İslami sitelerde “hizmet“ maksadıyla yer alması, mail adresime de birkaç defa “önemli” ifadesiyle gönderilmesi oldu Tam bir “gündem saptırmasıyla karşı karşıyaydıkAsrın büyük mana ve ruh mimarının deyimiyle “Özü bulamayan kışırla meşgul olurdu”

  Genel seviye adına üzüldüm doğrusuAklı alabildiğince referans veren bir dinin mensuplarının hala böyle akılalmaz saçmalıklarla meşgul olması düşündürücü geldi banaBunun üzerine bu vasiyetnameyi çeşitli yönleriyle inceleyip kardeşlerimizi uyarmak istedimFaydalı olması temennilerimle

  A-VASİYETNAME’NİN METNİ

  Medine-i Münevvere'de Türbe-i Şerif Hatibi Şeyh Ahmet diyor ki: "Vallahülazim bu vasiyetnamede zerre kadar yalan yoktur Bir Cuma gecesi namazımı eda edip uyumaya varmıştım Harem-i Şerif tarafından 'Ya Şeyh Ahmet' diye bana bir nida geldi 'Lebbeyk ya Rasullallah' deyip Peygamber Efendimiz (sav)'in şahsını gördüm Rasullallah (sav) Efendimiz şöyle devam etti: 'Ya Şeyh Ahmet! Allah-ü Teala huzurunda yüzüm kalmadı Sana haber veriyorum ki geçen Cuma'dan bu Cuma'ya 16000 kişi öldü, içlerinden bir tek müslüman çıkmadı Gelenlerin amel defterlerini kara ve sol ellerinde gördüm Ya Şeyh Ahmet! Evvela ana ve babalarına asi oldular ve zekatlarını men ettiler, hacı olup haram yemeyi adet ettiler, herkes nefsinden başka bir şey düşünmedi, yüzlerinde haya kalmadı Dünya malı ile nasip olan tartılarına hiyanet etmeyi adet ettiler Ya Şeyh Ahmet! Benim ümmetime haber eyle yaptıkları günahlardan tevbe ve istiğfar etsinler, namaz kılsınlar zekat vermesini adet etsinler Ya Şeyh Ahmet! Ümmetime haber eyle kıyamet alametleri zuhur ediyor Hak Teala'ya asi olmasınlar Çok yakın bir zamanda 3 gece güneş tutulacak üç günden sonra mağribten doğup masrika batacak Kuran-ı Kerim insanların gözüne gözükmeyecektir Ümmetime söyle günahlarına tevbe etsinler, yakın bir zamanda İsa (as)'in inmesi zuhur edecek Ya Şeyh Ahmet! Ümmetime haber eyle, Kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kazadan bir kazaya, bir ilden bir ile, bir devletten bir devlete gönderirse Huzur-u mahşerde günahları affedilir Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)'i Şahsı ile görmüş olurKim vasiyetnameyi işitip de yazmazsa bir köye veya bir başka yere göndermezse, yüzü kara ola
  Türbe-i Şerif'in Hatibi Şeyh Ahmet 3 defa yemin edip, "Vallahülazim bu vasiyetnamede bir yanlış verirsem, bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim" dedi 15 günde Medine-i Münevvere'de yazılmış olup "TÜM MÜSLÜMANLARA" gönderilmiştir

  B-VASİYETNAMENİN TARİHÇESİ

  Bu vasiyetnamenin birkaç asırlık mazisi vardırHer baskısı bir öncekine göre değişiktirBu vasiyetname yabancı İslam düşmanları tarafından dinimize hurafe sokmak için sinsice ve çok cahilce uydurulmuş bir hezeyyanemedirSanki yeni ve ancak 15 günde yazılabilmiş gibi gösterilen bu paçavra Osmanlı’nın son devirlerine kadar uzanan bir maziye sahiptir Eski baskılarındaki bazı yerler devir ve şartlara göre değiştirilmiştir

  Örnekler:

  1- Eski baskılarında “bu vasiyetnamede yalan varsa kafir olayım” ifadesi daha sonraki baskılarında ”bu vasiyetnamede yalan varsa cahil öleyim” şekline bürünmüştür Şimdi ise “Vallahülazim bu vasiyetnamede bir yanlış verirsem, bu dünyadan öbür dünyaya imansız gideyim" şekline dönüşmüştür

  2- Zamanla Şeyh Ahmet adlı hayali varlığın görevleri de değişmiştirİlk baskılarda “türbe bekçisi” sonraları “harem anahtarlarının taşıyıcısı” olan Şeyh, şimdilerde Türbe-i Şerif'in Hatibi olmuşturBundan sonra herhalde Medine kadısı falan olur

  3- Eski baskılarda bu vasiyeti ilden ile,köyden köye ulaştıranların kazançları ve inkar edenlerin başlarına gelenler(mesela onu yırtan bir doktorun arabasının uçuruma yuvarlanması gibi) değiştirilmiştirŞimdi vadedilenler de pek hoştur: “Huzur-u mahşerde günahları affedilir Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)'yı Şahsı(başka nasıl görülüyorsa?) ile görmüş olur'

  C-ŞEYH AHMED DİYE BİRİ VAR MI?

  Böyle bir zat ne geçmişte ne de şimdi yokturTamamen hayal mahsulüdür İsterseniz, Kutsal topraklara gidenlere sorunuzZaten olsa bile tasavvufa olan tavırlarıyla bilinen Vehhabi yönetiminin bir şeyhe böyle bir görev vermesine imkan yokturTabii petrol şeyhi falan değilse

  Sonra Peygamberimiz(asm)'in gözden ırak bir türbesi ve onun türbedarı değildirBilindiği gibi Resulullah’ın(asm)kabri Mescid-i Nebevi'nin(asm) dahilindedir Ve bir sürü görevlisi olmasına rağmen hiç türbedarı yoktur

  D- RÜYA TEŞRI KAYNAĞI VE DELİL OLAMAZ

  Dinde delil olabilecek,amele mesned olabilecek dört şey vardır:
  1-Kitap
  2-Sünnet
  3-Kıyas
  4-İcma

  Rüya bunların içine dahil değildirDiyelim ki, üzerine hac farz olan bir insan, bütün şartlar mevcut iken, sırf gördüğü bir rüyayı, hacca gitmemesi gerektiğine bir işaret şeklinde yorumlayarak, bu vecibeyi îfâdan vazgeçmesi kesinlikle doğru değildir ve onun gördüğü bu rüya, onun için asla şer’î bir mesnet ve menat sayılmaz Çünkü haccın farziyeti Kitap ve Sünnet’le tesbit edilmiştir ve durumu bu şartlara uygun herkes mutlaka hac farizasını yerine getirme mecburiyetindedir Ayrıca bu konuda mazeret kabul edilebilecek hususlar da, yine Kur’ân ve Sünnet’in bir uzantısı sayılan fıkıh kitaplarında tesbit edilmiştir Bir insan bir değil yüz defa, bunun aksine rüya görse, yine fıkıh kitaplarında tesbit edilen hükümler doğrultusunda amel etmek mecburiyetindedir

  Bu konuda MFethullah Gülen Hocaefendi'nin şu enfes tespitlerini de nakledelim:

  "Meselâ; bir insan, temessülen Efendimiz’le görüşebilir Farz-ı muhal, bu görüşme esnasında Efendimiz’den ona söylenenler eğer şer’î ölçülere muhâlif ise, -bunu farz-i muhâl çerçevesinde dahi olsa ürpererek söylüyorum- o insan kesinlikle şer’î ölçülere ters düşen o ifadeleri tatbik edemez ve Efendimiz’le görüşmesini kendisi için delil ve hüccet sayamaz

  Gerek rüyalar, gerekse başka yollarla melekût âlemine açılmalar neticesi elde edilen bilgiler veya yorumlanan müşahedeler, insanı ilzam edecek ve bağlayacak değerde hükümler değildirler Hele şer’î ölçülerle çatışma durumu varsa, kesinlikle onlara itibar edilemez ve bir Müslüman için böyle bir tercih de asla söz konusu olmamalıdır(1)"

  devamı var 4. 4
  delimandede
  Yeni Üye
  E- VASİYETNAME DİNE,AKLA,FİKRE TERS BİR SÜRÜ ŞEYLE DOLUDUR

  Bunları da kısaca örnekleyelim

  1- Güya Allah Resulü(sav) ümmetin günahları yüzünden "Allah-ü Teala huzurunda yüzüm kalmadı" demişBunu uyduran melun veya bu safsataya inananlar şu ayetten bihaber herhalde: "Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğdir"(Maide:99)

  Resulullah mübarek hayat-ı seniyesinde tebliğ görevini eksiksiz yerine getirmiş,vazifesini hakkıyla ifa etmiştirRabbimiz O'nun vesilesiyle vahye son noktayı koymuş,dinini,insanlığın üzerindeki nimetini tamamlamıştır(bak:Maide:3)Resulullah(sav) vefat ettikten sonra ümmetin durumundan neden mesul olsun?Ve haşa Allah'ın huzurunda yüzü kalmasın?O Şanı yüce Nebi(sav) ahirette ancak Hz İsa misal şöyle diyecektir: "Aralarında bulunduğum müddetçe üzerlerinde kontrolcü idimNe zaman ki beni içlerinden aldınOnları gözetleyen sadece sen kaldınZaten sen her şeye şahitsin"(Maide:117)

  2- Bir haftada 16 bin kişi ölmüş ve hepsi imansız gitmiş: Belki 100 sene önce buna inanan cahil insanların olması normalse de 21yy da bir insanın sadece şu cümleden dolayı bu kağıdı çöpe atması gerekirdiAma heyhatBilindiği gibi değil bir haftada 1 saatte dünya üzerinde ölen insan sayısı binlerle ifade edilmektedirBu vasiyetnamenin yeni versiyonunda 16 bin yazmasının sebebine gelince,bunu yazan düzenbazlar aynı paçavrayı 99 Marmara depreminde de piyasaya sürmüşlerdiO zaman TC'nin resmi ölü sayısını(16Bin) esas almışlardıSanki o hafta depremde ölenler hariç kimse ecel şerbetini içmemiştiVe insafsızlar, çoğu şehid olan o merhumları "imansız" göstermişlerdi

  Sonra amelsiz ölenin,günahkarların imansız olduğunu ve hep imansız gittiğini size kim söyledi?Vasiyetnamede yazan günahlar elbette tehlikelidirAma insan dinden günah işlemekle değil dinin getirdiklerini inkar etmekle çıkar

  3-"Kudret kalemiyle her kim bu vasiyetnameyi bir köyden bir köye, bir kazadan bir kazaya, bir ilden bir ile, bir devletten bir devlete gönderirse " ifadesi de ne menem bir ifade anlamadıkKudret kalemi ifadesi,göz boyama,bu paçavraya gizem katma amacıyla yazılmıştırYani tükenmez kalemle falan değil,kudret kalemi gerekiyorİşiniz yoksa,kırtasiyeleri dolaşın

  4-Ütopik sevaplar vad etmesi: Bu vasiyetin eski nüshalarında aynen Bal tefsiri gibi şu kadar kişiye gönderenin 70 peygamber sevabı kazanacağı yazılıydıİbn-i Kayyım el Cevziyye 'nin dediği gibi şöyle diyebiliriz"bunu uyduran ahmak bilmiyor mu ki,bir insanın Nuh (as) kadar ömrü olsa ve onu ibadetle geçirirse, yine de bir peygamberin sevabına denk düşemez" Şimdi verilen sevapta çok iştah açıcı: "Huzur-u mahşerde günahları affedilir Hazret-i Muhammed Mustafa (sav)'yı Şahsi ile görmüş olur" Böylece müminler beleşçiliğe itiliyor,gevşekliğe sürükleniyor,ibadet ve cihad hassasiyetini kaybediyorZira bu kağıdı maille belli sayıda kişiye gönderen ömür boyu bir şey yapmasa ona yeter

  Aynı şekilde inanmamak da büyük bir suçmuş gibi "yüzü kara olsun" deniyorYahu bu ayet değil,hadis değil,dini bir hüküm değil en nihayet bir rüyaİnanmayanın niye yüzü kara olsun?Bence inanmayanın değil herhalde böyle şeylere inananların yarın Efendimiz(sav) huzurunda utancından yüzü biraz pembe olacak

  Asrımızın Dev mütefekkiri Muhammed İkbal şöyle feryad ederken ne kadar haklıdır: "Farzedelim ki, Allah Resulü(sav) dirilip gelse ve ümmete bakıp sorsaydı "Bunlar kim?" Cevaben "Ya Resulullah, bunlar senin ümmetin,bu da senin sünnetin" denseydi, o dakikada kalp krizinden ölürdü Resulullah"

  Bu hamur çok su götürürBitirirken şu hususu hatırlatalım: Bu ve bunun gibi olaylar gösteriyor ki,insanlar sadık peygamberlerine tabi olmazlarsa,onları arkalarına takacak sahtekarlar çıkmaya devam edecektirEğer içinde şüphe bulunmayan Allah'ın vahyi Kur'an'a sarılmazlarsa, bu ümmetin içinde çıkan ya da çıkacak olan Yahudileşmiş muharriflerin elleriyle yazıp "bu Allah'tandır" diyerek piyasaya sürecekleri şeytani vahiylerin tuzağına düşeceklerdir"(2)

  Dipnotlar

  1-Prizma-1/132-133-Nil yayınları

  2-Yahudileşme Temayülü-sh:241-Denge yayınları

  Salih Okur
  ____________

  Dolayısıyla bu tür şeylere pirim vermemek lazım yoksa daha çok vasiyetler çıkacak demektir

Konu Kapatılmıştır
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi