Anı türünün dünya edebiyatında önemli temsilcileri nelerdir

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Anı türünün dünya edebiyatında önemli temsilcileri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi
  Reklam

  Anı türünün dünya edebiyatında önemli temsilcileri nelerdir

  Reklam
 2. 2
  Börtecin_1
  Üye

  --->: anı türünün dünya edebiyatında önemli temsilcileri nelerdir

  Reklam  Türk Edebiyatı'nda Anı Türü
  (Tarihi Gelişimi ve Temsilcileri)

  'Anı'nın eski karşılığı 'hatıra'dır. Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlere denir. Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel hem de sosyal anlamda bilgi içerir. Günlük tutan yazar, sıcağı sıcağına o günün olay, yaşantı ve düşüncelerini aktarırken; anı yazarı, tarih olmuş eski zamanların olaylarını belleğe ya da belgelere dayalı olarak ortaya koyar. Bu bakımdan anı metinleri yalnızca hatırlanabilen, unutulmayan, kaydedilebilen olayları içerdiği için tarihi aynen aksettirmekten uzaktır, büsbütün objektif olması beklenemez. Toplumların sosyal hayatlarında anı aktarmak önemli bir gelenektir. Özellikle yaşlı insanlar kendilerinden daha genç kimselere daha önce görüp geçirdiklerini, yaşadıkları ilginç olayları anlatırlar.

  Anı yazma geleneği, Tanzimat döneminde, kimi devlet adamlarında batıdaki meslektaşlarına olan özentiden başlamış ve giderek günümüze kadar gelmiştir.


  Tanzimat öncesindeki şuara tezkireleri, menakıpname, siyer, vekayi'name, gazavatname, fetihname, sefaretname gibi eserler bilinen anlamıyla birer anı eseri olmasalar da bu türe özgü özellikleri taşırlar.

  Anılar konuları itibariyle genellikle siyasî ve edebî olmak üzere iki kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar kesin sınırlandırmalar değildir. Bir siyasî anı kitabında edebî anılar da olabilmektedir. Kimi anı kitapları da toplum içinde belli özellikleriyle seçilmiş kişilerin portrelerinden oluşmaktadır. Halit Fahri Ozansoy Edebiyatçılarımız Geçiyor (1939), Yahya Kemal Beyatlı Siyasî ve Edebî Portreler (1968); Yusuf Ziya Ortaç Portreler (1960); Hakkı Süha Sezgin Edebî Portreler'i (İstanbul 1997); Beşir Ayvazoğlu Defterimde 40 Suret (İstanbul 1996)... gibi.

  5.1. Siyasî ve Askerî Konulu Anılar
  Tanzimat'tan sonra anı yazma geleneği devlet yönetiminde bulunmuş önemli kişiler arasında da yaygınlaştı.


  5.1.1. Askerî Konulu Anılar
  Afet İnan Atatürk'ten Hatıralar (1950), Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (1959); Falih Rıfkı Atay Atatürk'ün Bana Anlattıkları (1955), Atatürk'ün Hatıraları (1965), Çankaya (1969); Celal Bayar, Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam (1959); İsmet Kür Anılarıyla Atatürk (1965); Ali Fuat Cebesoy Sınıf Arkadaşım Atatürk (1997); Hilmi Yücebaş Atatürk'ün Nükteleri Fıkraları Hatıraları (1963); Ahmet Cevat Emre İki Neslin Tarihi (1960); Nadir Nadi Perde Aralığında (1965); Erdal Öz Deniş Gezmiş Anlatıyor (1976); Safa Güner Köy Enstitüleri Hatıraları (1963); Yakup Kadri Karaosmanoğlu Zoraki Diplomat (1955). Politika'da 45 Yıl (1968); Samet Ağaoğlu Strazburg Hatıraları (1933), Babamdan Hatıralar (1939), Aşina Yüzler (1965)... Ahmet Ağaoğlu Serbest Fırka Hatıraları (2. baskı, 1969); Erdal İnönü Anılar ve Düşünceler; Rauf Denktaş Rauf Denktaş'ın Hatıraları (4 cilt, 1996); Emre Kongar Ben Müsteşarken (1996); Gülsün Bilgehan Mevhibe İnönü'nün Anıları, Milliyet, 08.03.1998...


  5.1.2. Hariciye ve Elçilik Anıları
  Ülkemizi yurt dışında temsil eden, yurt dışı görevlerinde bulunan bazı kişiler oradaki kimi ilginç gözlem ve izlenimlerini yazıya dökmüşlerdir. Ali Fuat Cebesoy Moskova Hatıraları (1955); Feridun Cemal Erkin Dışişlerinde 34 Yıl (1980); Zeki Kuneralp Sadece Diplomat (1982)...


  5.1.3. Cezaevi ve Avukat Anıları
  Ülkemizde belli dönemlerde özellikle aydınlar, sanatçılar, edebiyatçılar ve politikacılar zaman zaman tutuklanmışlardır. Onlar hapishanede yaşadıklarını, yargılanmaları s ırasında başlarından geçenleri, çektikleri sıkıntıları ve bu tür kişilerin davalarını üstlenen avukatlar gözlem ve izlenimlerini anı biçiminde yazmışlardır: Necip Fazıl Kısakürek Cinnet Mustatili (1955), Yılanlı Kuyudan (1970); Bediî Faik Hapishane Notları (1958); Halikarnas Balıkçısı Mavi Sürgün (1971); Aziz Nesin Bir Sürgünün Anıları (1971); Nazlı Ilıcak Allah Kurtarsın (1987); Zeynep Oral Bir Ses (1987); Sevgi Soysal Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu (1976)...

  5.2. Edebiyat ve Sanat Konulu Anılar
  Tanzimat döneminden sonra pek çok sanatçı ve yazar, özellikle olgunluk yaşlarında siyasî, sosyal, edebî, kültürel alanlardaki düşünce, gözlem ve izlenimlerini, eserleriyle ilgili açıklamaları yazmışlardır.


  5.2.1. Edebiyat Konulu Anılar
  Refik Halit Karay İstanbul'un İç Yüzü (1920), Üç Nesil Üç Hayat (1943); Ercüment Ekrem Talu Dünden Hatıralar (1945); Nihat Sami Banarlı Yahya Kemal Yaşarken (1959), Hilmi Yücebaş Yedi Şairden Hatıralar (1960); Yusuf Ziya Ortaç Portreler (1960); Oktay Akbal Şair Dostlarım (1964); Zekeriya Sertel Mavi Gözlü Dev (1968), Nazım Hikmet'in Son Yılları (1979); Orhan Kemal Nazım Hikmet'le Üç buçuk Yıl (1965); Mehmet Seyda Edebiyat Dostları (1970), Çocukluk Yılları (1980); Mehmet Başaran Yasaklı (1987); Mehmet Kemal Acılı Kuşak (1968); Demir Özlü Sürgünde 10 Yıl; Ömer Faruk Toprak Duman ve Alev (1969); Sabiha Sertel Roman Gibi (1969); Aziz Nesin Bir Sürgünün Anıları (1971), Poliste (1967)...


  Halide Nusret Zorlutuna Bir Devrin Romanı (1978); Meral Tolluoğlu Babam Nurullah Ataç (1980); Talip Apaydın Bozkırda Günler (1952), Karanlığın Kuvveti (1967), Akan Sulara Karşı (1985); Hikmet Erhan Bener Bürokratlar (197879); Muzaffer Buyrukçu Arkadaş Anılarında Orhan Kemal (1984); R ıfat Ilgaz Yokuş Yukarı (1982), Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra (1986); Hasan İzzettin Dinamo 67 Eylül Kasırgası (1971), 2. Dünya Savaşında Edebiyat Anıları (1984); Baki Süha Ediboğlu Bizim Kuşak ve Ötekiler (1968); Samim Kocagöz Bu Da Geçti Ya Hu (1992); Melih Cevdet Anday Akan Zaman Duran Zaman (1984); Ahmet Hamdi Tanpınar "Cahit Sıtkı'ya Dair Hatıralar", Edebiyat Üzerine Makaleler (1969)...

  5.2.2. Tiyatro ve Tiyatro Sanatçıları İle İlgili Anılar
  Kimi tiyatro yazar ve sanatçıları da meslek hayatları boyunca başlarından geçen ilginç olayları kaleme almışlardır. Hafi Kadri Alpman Ahmet Fehim Bey'in Hatıraları (1976); Vasfi Rıza Zobu O Günden Bu Güne (1977), Uzun Hikâyenin Sonu (1990); Halit Fahri Ozansoy Şehir Tiyatrosunun 50. Yılı Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde (1964); Haldun Dormen Sürç ü Lisan Ettikse (1977); Gülriz Sururî Kıldan İnce Kılıçtan Keskince (1978); Mücap Ofluoğlu Bir Avuç Alkış (1985)..

  .
  5.3.3. Basın Anıları
  Basın çalışanlarının, yazar ve muhabirlerinin anıları vardır: Ahmet Rasim Muharrir, Şair, Edip (1926, 1980); Ahmet İhsan (Tokgöz) Matbuat Hatıralarım (19301931); Yusuf Ziya Ortaç Bizim Yokuş (1966); Necip Fazıl Kısakürek Babıali (1975); Vedat Nedim Tör Yıllar Böyle Geçti (1976)...


  5.3.4. Eğitim ve Öğretmenlik Anıları
  Eğitimciler ve öğretmenler, meslekleri gereği yurdun pek çok yerinde bulunarak ülke çocuklarını ve toplumu eğitme sorumluluğunu üstlenmiş kişilerdir. Dolayısıyla eğitimciler birçok sorun, kişi ve gruplarla gerektiğinde mücadele eden kişilerdir. Kimi eğitimciler önemli olaylara tanıklık etmiş olan hayatlarını kaleme almışlardır: Hıfzırrahman Raşit Öymen Mektepçiliğin Kâbesinde İntibaât ve Tahassüsat (1926); Şevket Süreyya Aydemir Toprak Uyanırsa (1963); Fikret Madaralı Ekmekli Dönemeç (1965); Enver Demir Bir Öğretmenin Defterinden 41 Yılın Hikâyesi (1968); M. Rauf İnan Bir Ömrün Öyküsü (1986); Kemal Kurdaş ODTÜ Yıllarım (1998)...


  Bu sınıflamanın dışında birkaç örnek: Abdülhak Şinasi Hisar Geçmiş Zaman Köşkleri (1956), Geçmiş zaman Fıkraları (1958)... Nahit Sırrı Örik Eski Zaman Kadınları Arasında (1958); Halit Fahri Ozansoy Eski İstanbul Ramazanları (1968); Malik Aksel Resim Sergisinde Otuz Gün (1943); Samiha Ayverdi Bir Dünyadan Bir Dünyaya (1974), Hatıralarla Başbaşa (1977), Hey Gidi Günler Hey (1989); Esin Afşar Anılar Yanıltır mı? (1995); Halit Kıvanç Hadi Anlat Bakalım Anılar 1 (1998)... 3. 3
  Börtecin_1
  Üye
  aşamı Yansıtan Aynalar, Günlükler
  Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişilerin kaleminden günü gününe yazılan günlükler, tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıtan birer ayna olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Günlükler, yazarlarının iç dünyasını kurgusuz bir biçimde sergileyerek günlüğün sahibine ilişkin ayrıntılı bilgilere birinci elden ulaşmamızı sağladıkları gibi, yazıldıkları dönemin önemli olaylarına ilişkin tarihsel belgeler olarak da önem kazanırlar.
  Günlük isimli yazın türünün tarihsel gelişimini ve geçirdiği evreleri incelemek istediğimizde bu yazın türü için iki ayrı dönem olduğunu fark ederiz. Bu dönemlerden ilki günlüklerin edebi bir nitelik kazanmasından önceki dönemdir. Tarihte ilk defa Romalılar günlük kullanmıştır. Edebi içerikten yoksun, bir takım kamu kuruluşlarında yapılan işlemlerin unutulmaması amacıyla tutulan ve �commentarii� adıyla anılan bu ilk günlükler, duygusallıktan uzak notların kabaca birleşiminden oluşmaktadır. Tarihte, bu çeşit günlüklerin savaşlar ve askeri hareketleri not etmek amacıyla kullanıldığı da görülmüştür. Edebiyat değeri taşımayan bu günlükler şüphesiz tarihçiler için önemli kanıtlardır, fakat içtenlikten uzak ve sıradan notların bir çeşit üstünkörü birleşimi oldukları için edebi açıdan değer taşımamaktadırlar.
  Günlükler -Leonardo De Vinci�nin bilimsel notlarını saymazsak- edebi değer kazanmaya ancak Rönesans sonlarına doğru başlamıştır. 1768-1840 yılları arasında İngiltere Kraliçesinin nedimesi ve roman yazarı olan Fanny Burney, saray dedikodularına ve pek çok olaya kendi duygusal izlenimlerini ekleyerek yazdığı günlükle İngiliz edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur. Fanny Burney�in günlüğünün ilk satırlarında karşılaştığımız şu sözlerde günlüklerin edebi içerik kazanması ve zamanla karakterlerinin değişimi açıkça ortaya çıkar:
  �Düşüncelerimin, yaşantılarımın, tanıdıklarımın, hareketlerimin hikayesini, zamanın hafızadan daha çevik davrandığı saate elimde bulundurmak istemem beni günlük tutmaya zorluyor. Bu günlüğe her düşüncemi geçirmeliyim, tüm kalbimi açmalıyım.�*
  19. yüzyılın ortalarına doğru, romantizm akımının en yoğun dönemini yaşamasıyla birlikte günlükler, edebi değeri ve içeriği bakımından çoğalmaya, yaygınlaşmaya ve yazarlarının iç dünyasını yoğun duygularla yansıtmaya başlamıştır.
  Günlüklerin edebi değer kazanmasıyla başlayan ve günümüzü de içeren ikinci döneme ait eserler incelendiğinde içerik ve anlatım açısından iki çeşit günlük olduğu görülmektedir. Günlükleri sahip oldukları içerik açısından ayırt etmeden önce anı yazılarıyla aralarındaki farklarını belirtmekte fayda var diye düşünmekteyim. Gerçekte anı yazıları bir çok özelliğiyle günlüklere benzemektedir. Anılar, yazarların yaşlılık çağlarında yazdıkları ve yaşamları boyunca karşılaştıkları olayları nesnel bir şekilde ortaya koyan yazılardır. Üstelik anı yazılarının anlatım açısından kurgusal niteliklere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Günlükler ise daha öznel, derin, içten ve ruhun derinliklerinden kopup gelen kurgudan uzak yoğun düşüncelerin toplamıdır.
  Edebi değer taşıyan günlükleri içerikleri açısından incelediğimizde karşılaştığımız iki türden ilki ruhsal çözümlemelerle dolup taşan, yazarın içsel karmaşasını yada dinginlik arayışını sayfalara döktüğü, monologlarla ifade edilmiş yoğun metinlerdir. Bu metinlerde yazarın yaşadığı duygusal coşkunluğu bulabileceğimiz gibi, çeşitli kavramlar hakkındaki düşüncelerin yazarın bilincindeki açılımlarını da bulabiliriz. Bu gibi metinler edebiyat dünyasında �içe dönük günlükler� adıyla anılmaktadırlar. Stendhal�ın günlüğü bu metinlere örnek gösterilebilecek niteliktedir. İçe dönük günlükler deyişiyle anlatılmak istenenler Stendhal�in günlüğünden yaptığım aşağıdaki alıntıyla daha da netleşecektir:
  �Nosce te ipsum, kendini tanı. Benim bu amaçla kullandığım araç, bu günlük� Günlüğüm, varlığımın durumunu kesinlikle ve sadakatle yansıtmak amacını güdüyor. Olanları ne iyi göstermeye çalışıyor, ne de olduğundan kötü. Yer aldığına inandıklarımı apaçık, kesin, düpedüz anlatıyor, o kadar�Bilincimin gizli ve derin taraflarının yazıya dökülmüş şeklidir bu günlük��*
  Bu alıntının son cümlesinde geçen gizli kelimesinin üzerinde durmak gerekir. Çoğu yazarın açığa çıkması ahlak açısından mümkün olmayan mahrem düşüncelerini ve eylemlerini, günlüklerine oldukları gibi geçirdiklerini görebiliriz. Bu duruma en iyi örnek edebiyat dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Rus yazar Alexander Sergeyeviç Puşkin�in � Gizli Günce� sidir. Düello sonucunda öldürülmesinden (1836-1837) bir sene önce, şifreleme kullanarak yazmaya başladığı bu günlük, müstehcen deneyimlerle, bitmek tükenmek bilmeyen aşk kumpaslarıyla doludur:
  �(�)Hayat ya huzuru, ya da özgürlüğü verir. İkisi yan yana olmaz. Huzur alçakgönüllü bir şekilde teslim olmayı gerektirir ve bu huzurun özgürlükle bir ilişkisi yoktur. Özgürlük tutkum, beni içinde huzurun bulunmadığı sonu olmayan ilişkilere sürüklüyor. (�) Eş ve sevgili arsındaki fark, eşinizle şehvet olmadan yatağa gitmenizdir. (�) N.�nin sosyetedeki başarısı arttıkça, sosyetedeki daha çok kadın beni taciz ediyor. Bana teslim olmak onları olduklarından daha güzel gösteriyor. Çünkü benim onları karım gibi bir güzelliğe tercih ettiğimi görmek onları kendini beğenmiş bir hale sokuyor.(�)�*
  1947 yılında Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen ünlü Fransız yazarı Andre Gide�in 1889-1949 yılları arsında tutuğu günlük, edebiyat dünyasına romanlarından daha büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. Andre Gide, iki bin sayfayı aşan bu uzun günlükte öz benliğiyle hesaplaşmasını, çalışmalarında uyguladığı disiplini, çeşitli olaylar yada eserler hakkındaki düşüncelerini ve Teolojik çıkarımlarını büyük bir içtenlikle anlatmıştır:
  �(�) Hıristiyanlığın esas niteliği, nefsinde bir takım savaşlar hayal etmektir. Fakat kısa bir zaman sonra bunun neden gerektiği pek anlaşılmaz olur� Çünkü sonunda yenilen kim olursa olsun, ezilen hep insanın kendinden bir parçadır. İşte gereksiz bir yıpranma. Bütün gençliğimi belki aralarında anlaşmayı tercih eden , kendimin iki parçasını , bir birine karşı koymakla geçirdim. Savaş aşkıyla mücadeleler hayal ediyor, tabiatımı ikiye bölüyordum.�
  Andre Gide�in içe dönük günlüğünde, felsefi anlam taşıyan söylemlerin yanı sıra kendine ve dostlarına yol göstermek amacıyla yazılmış �pusulalar� isimli bir bölüm bulunmaktadır. Günlüğün genelinde o dönemin popüler felsefi akımı olan �varoluşçuluk� ve bu akımın içerdiği �nedensiz eylem� ile ilgili düşünce düzeneklerinin, akımın genel karakterini oluşturan çeşitli argümanların izini görebilmemiz mümkündür:
  �(�)Her hareket sebebini ve sonucunu kendinde bulmalıdır. İyiliği veya kötülüğü bir mükafat karşılığı, sanat eserini bir maksatla, sevişmeyi para için, mücadeleyi para için yapmamalı; fakat sanatı sanat, iyiliği iyilik, kötülüğü kötülük için; sevişmeyi sevişmek için ; mücadeleyi mücadele, yaşamayı da yaşamak için yapmalı.(�)�
  İçerik açısından incelendiğinde karşımıza çıkan ikinci günlük çeşidi �dışa dönük� günlüklerdir. Bu tip günlüklerde yazarlar, alaycı bir tavırla dönemin olaylarını, siyaset adamlarını ya da gündelik sıkıntılarını öykü tekniği kullanılarak anlatmaktadırlar. Bu günlükler anı yazılarına yakınsamakla birlikte, yazarın duygusal ve ruhsal çözümlemelerinin uzağında kalmaktadır. Ünlü ressam Paul Gaugin�in o dönemde Fransız kolonisi olan Markiz adalarında yazdığı günlük, dışa dönük günlüklere örnek olabilir. Bu günlükte özellikle Markiz adalarının insanlarına ve değişik özelliklerine ilişkin notlar ve hikayeler bulunmaktadır. Bu hikayelere ek olarak dönemin ressamları ve eserleri hakkında sanatsal yorumlar, resim tekniğinin incelikleri, üçüncü şahısların bu metinleri okuyacağının bilincinde olarak yazılmıştır:
  �(�) Biz Avrupa�dakiler markizliler ile yeni Zelanda�daki Maoriler arasında yaygın, çok gelişmiş bir süsleme sanatının varlığından habersizizdir. Sanat eleştirmenlerimiz bunların tümünü Papua sanatı başlığı altında topluyor, hataya düşüyorlar oysa. Özellikle Markizli�de benzersiz bir süsleme anlayışı vardır. Markizli�ye en hantal geometrik şekli taşıyan bir nesne verin, o bütününde uyumu yakalamakta, göze hoş gelmeyen boşlukları doldurmakta hiç zorlanmayacaktır.�*
  �(�) Gençleri keşfetme yönünde ilahi bir yeteneği olan Degas, her şeyi bilirdi ama bilgi eksikliğini kusur diye saymazdı. Kendi kendine, �Daha sonra öğrenir� der, karşısındakine de iyi bir baba gibi, başlangıçta bana yaptığı gibi davranırdı.(�)�*
  Öykücümüz Tomris Uyar�ın günlükleri de dışa dönük niteliğe sahiptir. Yaşadığı hayat kesitlerini, çeşitli konulardaki izlenimlerini öykü tekniği ve zengin betimlemeler aracılığıyla günlüğüne yansıtmıştır:
  �Kınalar k&#246;y&#252;ne giderken bir boğaz vardır. Her yaz bir kere uğramadan edemediğim bir yer, bir &#231;eşit <<yılın nirengi noktası>> benim i&#231;in. Bu yıl bahar selleri y&#252;z&#252;nden suları artmış boğazın. Eskiden &#252;st&#252;ne &#231;&#246;kt&#252;ğ&#252;m&#252;z taşlar, arkasında giyinip soyunduğumuz &#231;ınar, silinip gitmiş. Su, kayaları tarayarak inmiş aşağılara, koca par&#231;alar kopararak tabanına yığmış, ağa&#231;ları k&#246;klerinden s&#246;k&#252;p ters &#231;evirmiş.�*

  T&#252;rk edebiyat tarihi d&#252;ş&#252;n&#252;ld&#252;ğ&#252;nde, Divan edebiyatı d&#246;neminde tutulan �Ruzname� isimli savaş notları ile Evliya &#199;elibi�nin �Seyahatname�si tam bir g&#252;nl&#252;k niteliği taşımasa da i&#231;erdikleri bazı b&#246;l&#252;mlerle bu yazın t&#252;r&#252;ne yakınsamakta ve tarihimizdeki ilk g&#252;nl&#252;k &#246;rneklerini oluşturmaktadır. Asıl olarak g&#252;nl&#252;klerin, batı edebiyatındaki bi&#231;im ve i&#231;eriğiyle T&#252;rk edebiyatında yer alması Tanzimat d&#246;nemine denk gelmiştir. Direkt&#246;r Ali Bey�in �Seyahat Jurnali�(1897) adlı gezi kitabı batıdaki anlamıyla T&#252;rk edebiyatında g&#246;r&#252;len ilk g&#252;nl&#252;kt&#252;r.
  G&#252;nl&#252;kler ,1950 yılında Nurullah Ata&#231;�ın bir gazetede g&#252;nl&#252;k yazıları yazmasından ve yoğun ilgi &#231;ekmesinden sonra &#246;nem kazanmaya başlamıştır. Nurullah Ata&#231; bu yazılarına başlık olarak �G&#252;nl&#252;k� yerine �G&#252;nce� deyişini kullanarak bu deyişi yazın hayatımıza kazandırmıştır. Nurullah Ata&#231;�ın g&#252;nceleri i&#231;e ve dışa d&#246;n&#252;k i&#231;eriğin uyumlu bir sentezi olarak edebiyat d&#252;nyasına bu t&#252;rdeki en bilinen eser olarak ge&#231;miştir.
  T&#252;rk edebiyatındaki en se&#231;kin g&#252;nl&#252;klerin başında Oğuz Atay�ın g&#252;nl&#252;ğ&#252; ile Cemal S&#252;reya�nın �G&#252;nler� adlı eseri gelmektedir. Oğuz Atay -tıpkı romanlarında olduğu gibi- bilin&#231; akışı tekniğini ve karmaşık i&#231; d&#252;nyasını g&#252;nl&#252;ğ&#252;ne yansıtarak, i&#231;e d&#246;n&#252;k g&#252;nl&#252;k t&#252;r&#252;n&#252;n edebiyatımızdaki en derin &#246;rneğini bizlere sunmuştur. G&#252;nl&#252;ğ&#252;nde, yazmakta olduğu romanın oluşum s&#252;recini, karakterlerin ve olayların se&#231;imi &#252;zerine &#231;alışmalarını, t&#252;m titizliğiyle aktararak g&#252;nl&#252;ğ&#252;n&#252;n bir &#231;eşit edebiyat laboratuarı olarak değer kazanmasını da sağlamıştır. Roman t&#252;r&#252;n&#252;n kurgu s&#252;recinde i&#231;erdiği t&#252;m zorlukları ve bu zorlukların &#252;stesinden gelebilmek adına yazarın verdiği m&#252;cadeleyi Oğuz Atay�ın g&#252;nl&#252;ğ&#252;nde g&#246;rmekteyiz. Aşağıdaki alıntı Oğuz Atay�ın karakter yaratırken g&#252;nl&#252;ğ&#252;ne aldığı notlardan kısa bir par&#231;adır ve yazarın kurgu s&#252;recini a&#231;ıklamak adına g&#252;zel bir &#246;rnektir:
  �(�)Hikmet ve Sevgi�nin hikayesinde, daha &#231;ok Hikmet anlatacak. Sevgi�nin konuşmalarını hatırlayacak. &#199;ocuklukları, aileleri, yaşadıkları ortam ve birbirleriyle karşılaşmadan &#246;nceki d&#252;ş&#252;nceleri ortaya &#231;ıkacak. Şehir ve yer isimleri gene uydurma olmalı. Taşrada yetişmiş olacak ikisi de. Aileleri arasında benzerlikler var.(�)�
  � Sevgi, insanlarımızın �irrational� ve �&#231;ocuksu� yorumlarıyla ortaya &#231;ıkan y&#246;n&#252;n&#252;n temsilcisi. Bir de &#231;ocuksu gururu ifade edecek bir tip olmalı. Sevgi�nin ya da Hikmet�in bir akrabası. Adı Erol olsun. Bir kadın daha. Toplumun sağduyusu ve batıya yakın bir tip.Gene de mahalli.Tutucu. Kitabın tek ger&#231;eklere yakın kahramanı. Adı:Bilge (�)�*
  Bu kısa inceleme yazısına beğenerek okuduğum ve T&#252;rk şiirinin en &#246;nemli, en b&#252;y&#252;k isimlerinden biri olduğuna inandığım Cemal S&#252;reya�nın �g&#252;nler� adlı g&#252;nl&#252;ğ&#252;nden yaptığım bir alıntıyla son vermek istiyorum. Cemal S&#252;reya�nın g&#252;nl&#252;ğ&#252;nde yer alan aşağıdaki s&#246;zler, g&#252;nl&#252;k t&#252;r&#252;n&#252;n gelişmesi ve yaygınlık kazanması adına daha b&#252;y&#252;k bir titizlikle ele alınması, incelenmesi gerektiğinin en &#246;nemli kanıtıdır:
  �Yazdığım nedir? Yazmam gerektiği i&#231;in mi yazıyorum? &#214;yle bir gerek g&#246;rd&#252;ğ&#252;m i&#231;in mi? Yol arıyorum, ama zaman zaman yolumu yitirmeli de değil miyim? G&#252;nl&#252;k- mektup- deneme- hayat &#246;yk&#252;s&#252;- anı- polemik karışımı bir şey bu benimki. G&#252;nl&#252;ğ&#252;n kişisel g&#252;nl&#252;k olabilmesi i&#231;in hayat &#246;yk&#252;s&#252;n&#252;n u&#231; sınırında devinmesi, derin ben�e iniş yapması gerek. Yapıtlardaki gibi ger&#231;eği yeniden kurması değil, hayatın kesikliğinde var olması gerek�*
  * Kaynak&#231;a:

  T&#252;rk Dili, Sayı 127, G&#252;nl&#252;k &#214;zel Sayısı, 1962
  A.S.Puşkin, Gizli g&#252;nce, &#199;ivi Yazıları, 2000
  Andre Gide, G&#252;nl&#252;k, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1962
  Paul Gaugin, Mahrem G&#252;nl&#252;k, İthaki Yayınları, 2001
  Tomris Uyar, G&#252;nd&#246;k&#252;m&#252; 75, Koza Yayınları, 1976
  Oğuz Atay, G&#252;nl&#252;k, İletişim Yayınları, 1987

  Bu 2 yazıda istediğğini bulabilirsin...
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi